Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch robotniczy w Europie i jego nurty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch robotniczy w Europie i jego nurty"— Zapis prezentacji:

1 Ruch robotniczy w Europie i jego nurty

2 Niekorzystne położenie społeczne robotników przemysłowych
Masowa produkcja w przemyśle fabrycznym – wzrost ilości pracowników najemnych. Brak ustawodawstwa prawa pracy. Niskie zarobki, długi dzień pracy (11-16 godzin). Praca kobiet i dzieci w nocy, niższe płace. Brak ubezpieczeń społecznych przy wypadkach w pracy. Niska higiena pracy. Prymitywne warunki mieszkaniowe. Wysoka śmiertelność wśród robotników i ich rodzin.

3 Pierwsze akty oporu Strajki – zakazy prawne we Francji i Anglii.
Nedd Ludd – niszczyciele maszyn (luddyści). Powstanie w Lyonie – r, r. – setki ofiar

4 Socjalizm utopijny Socjalizm – idea budowy ustroju sprawiedliwości społecznej, społeczna własność środków produkcji, likwidacja wyzysku, równy podział dóbr. Socjalizm utopijny – nierealistyczny.

5 Klaudiusz Henryk de Saint Simon
Pochodził z arystokracji, władza dla ludzi pracy (bankierów, fabrykantów i robotników), krytyka spekulantów i arystokracji. Jego uczniowie domagali się zniesienia dziedziczenia dóbr i uspołecznienia środków produkcji.

6 Karol Fourier Kupiec. Postulat tworzenia organizacji spółdzielczych – falanstery. Wspólnoty o podobnych zdolnościach i upodobaniach. Dochody miały być dzielone wg wkłądu pracy, talentu i kapitału. Próby zakładania falasterów w Teksasie – przeciwnik rewolucji.

7 Robert Owen Pochodził z rodziny chłopskiej, właściciel manufaktur, skracanie czasu pracy, rzecznik zniesienia własności prywatnej i tworzenia organizacji robotniczych. Założyciel kolonii Nowa Harmonia w USA

8 Piotr Proudhon Idea tworzenia stowarzyszeń drobnych właścicieli, robotników i rękodzielników wymieniających bezgotówkowo rezultaty własnej pracy, krytykował własnośc kapitalistyczną i istnienie pieniądza.

9 Ludwik August Blanqui Działacz spiskowo-rewolucyjny, nawoływał do obalenia ustroju kapitalistycznego na drodze rewolucji, dokonać tego miałą nieduża grupa wyszkolonych wojskowo spiskowców, która po zwycięstwie miała rządzić państwem w imieniu i dla dobra ludu.

10 Rewolucjonizm, walka klasowa, konieczność upadku kapitalizmu
Marksizm Studiował w Bon i Berlinie prawo, historie i filozofię, uzyskał tytuł doktora. Współtwórca Związku Komunistów (1847) autor Manifestu Komunistycznego. Rewolucjonizm, walka klasowa, konieczność upadku kapitalizmu

11 Reformizm Odrzucenie ideologii rewolucyjnej, socjalizm poprzez reformy parlamentarne, ustawodawstwo pracy i działalność partii robotniczych – socjaldemokracja Edward Berstein

12 Idea federacji autonomicznych gmin
Anarchizm Walka z państwem jako źródłem nędzy i ucisku, negacja potrzeby utrzymywania takich organów jak: wojsko, policja, administracja, sądy. Idea federacji autonomicznych gmin MichałBakunin Piotr Kropotkin


Pobierz ppt "Ruch robotniczy w Europie i jego nurty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google