Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.

4 Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r
Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

5 V-4 Grupa Wyszehradzka (tzw. V4) inaczej Trójkąt Wyszehradzki (do 1993 roku) lub Czworokąt Wyszehradzki, państwa grupy wyszehradzkiej – nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech państw środkowoeuropejskich Czechosłowacji,Polski i Węgier – Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami Trójkąta Wyszehradzkiego stały się Czechyi Słowacja, dlatego zmienił on nazwę na Grupa Wyszehradzka. Głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia ich do struktur tych organizacji. Jedyną instytucją Grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

6 Historia Grupy Wyszehradzkiej
W roku 1335 Zamek Wyszehradzki, ówczesna siedziba królów Węgier, stał się miejscem zjazdu Królów Polski, Czech i Węgier. Postanowili ściśle ze sobą współpracować, zarówno na polu polityki, jak i handlu. Dzięki temu, wiele pokoleń później, stali się inspiracją dla inicjatywy środkowoeuropejskiej (więcej). Czworokąt Wyszehradzki jest nieoficjalną nazwą czterech środkowoeuropejskich krajów postkomunistycznych, czyli Republiki Czech, Republiki Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Na początku grupa nazywana była Trójkątem Wyszehradzkim, czworokąt powstał w rezultacie podziału Czechosłowackiej Republiki Federalnej w 1993 roku.

7 Na spotkaniu ustalono zasady przyszłej współpracy pomiędzy tymi państwami, a w szczególności ustalono, że będą wzajemnie konsultować i koordynować swoje działania, oraz że na arenie międzynarodowej będą wzajemnie wspierać swoje dążenia. Głównymi założeniami była wspólna integracja z Europą i strefą atlantycką, aby nie generować nowych podziałów po upadku bloku wschodniego. Z tego wynikała część deklarowanych na spotkaniu założeń np. poszanowanie praw człowieka, budowanie demokracji parlamentarnej, niwelowanie gospodarczych i administracyjnych pozostałości po poprzednim ustroju.

8 KRAKÓW Drugie spotkanie Grupy Wyszehradzkiej odbyło się 6 października 1991 roku w Krakowie. Na przebieg i deklaracje wpłynął upadek Związku Radzieckiego i konflikt jugosłowiański. Opierano się wtedy głównie na zapewnianiu bezpieczeństwa państwom Grupy, ponieważ po rozwiązaniu Układu Warszawskiego nie były one członkami żadnego sojuszu militarnego.

9 PRAGA Kolejne ważne spotkanie odbyło się w Pradze 6 maja 1992 roku. Oprócz prezydentów państw pojawili się na nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i trzech kolejnych prezydencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

10 Po nim wiele spotkań odkładano m. in
Po nim wiele spotkań odkładano m.in. z powodu aksamitnego rozwodu na Czechosłowacji. Dodatkowo po 1993 roku zarówno Czechy i Słowacja sprzeciwiały się współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej[1]

11 BUDAPESZT Kolejne spotkanie odbyło się dopiero 15 maja 1999 roku w Budapeszcie, po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Na tym spotkaniu odbyła się symboliczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej. Ustalono wtedy mechanizm przyszłych spotkań premierów, a mianowicie, że mają się one odbywać 2 razy do roku. Rok później powołano Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

12 Od tego czasu, w ramach grupy wyszehradzkiej znacznie zwiększyła się ilość spotkań polityków z najwyższych szczebli władzy tych państw, a omawiano na nich nie tylko wspólną politykę zagraniczną na zewnątrz, ale także wzajemne relacje pomiędzy tymi państwami, gdyż reprezentowały one bardzo zbliżony poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

13 CEFTA Współpraca w ramach Grupy, a szczególnie regionalna integracja, cierpiała na skutek odmiennych priorytetów poszczególnych państw, dążących przede wszystkim do integracji z Unią (szczególnie wyrazistych w przypadku Czech), i dopiero spowolnienie europejskich procesów integracyjnych wymusiło utworzenie porozumienia CEFTA, które przyniosło namacalne efekty gospodarcze.

14 W 1992 r. w ramach grupy zostało zawarte Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), pomiędzy Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami.

15 Co pół roku odbywają się spotkania premierów (przeważnie: czerwiec i grudzień), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej wrzesień) i przewodniczących parlamentów.

16 Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej
Dany kraj obejmuje rotacyjne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego

17 Kraje obejmujące rotacyjne przewodnictwo:
1991/1992 –  Czechosłowacja 1992/1993 –  Polska 1993/1994 –  Węgry 1994/1995 –  Słowacja 1995/1996 –  Czechy 1996/1997 –  Polska 1997/1998 –  Węgry 1998/1999 –  Słowacja 1999/2000 –  Czechy 2000/2001 –  Polska 2001/2002 –  Węgry 2002/2003 –  Słowacja 2003/2004 –  Czechy 2004/2005 –  Polska 2005/2006 –  Węgry 2006/2007 –  Słowacja 2007/2008 –  Czechy 2008/2009 –  Polska 2009/2010 –  Węgry 2010/2011 –  Słowacja 2011/2012 –  Czechy 2012/2013 –  Polska 2013/2014 –  Węgry 2014/2015 –  Słowacja

18

19 Szczyt w Bratysławie Deklaracja na 20-lecie Grupy Wyszehradzkiej

20 Bratysława 15 lutego mija 20. rocznica istnienia Grupy Wyszehradzkiej, powołanej w 1991 roku przez prezydentów: Lecha Wałęsę, Arpada Goencza i Vaclava Havla.

21

22 Grupa Wyszehradzka jest solidarna z tymi, którzy "wierzą w Europę, a dzisiaj siedzą w więzieniu", czyli z opozycją białoruską - zadeklarował we wtorek w Bratysławie premier Donald Tusk. "Dla wszystkich Białorusinów jest ważne, że nie zapominamy kilka miesięcy po wyborach - jeśli tak można nazwać farsę, jaka miała miejsce na Białorusi - że pamiętamy. Dzisiaj premierzy zgromadzeni w Bratysławie dają wyraźny znak, że Europejczycy, którzy za swoje przekonania siedzą w więzieniach, gdziekolwiek żyją, mogą liczyć także na naszą solidarność" - oświadczył Tusk na konferencji prasowej w stolicy Słowacji, gdzie odbywa się szczyt krajów Grupy Wyszehradzkiej.

23 Z okazji 20-lecia Grupy Wyszehradzkiej premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podpisali we wtorek w Bratysławie deklarację, która podsumowuje dotychczasowe działania grupy i precyzuje zadania stojące przed państwami naszego regionu. W drugiej części szczytu premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej będą rozmawiać z szefami rządów Niemiec, Austrii i Ukrainy m.in. o współpracy energetycznej oraz unijnych aspiracjach Ukrainy. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej jest podzielony na dwie części. Pierwsza część – spotkanie szefów rządów – była poświęcona 20-leciu powstania Grupy. 

24 Donald Tusk, Petr Neczas, Viktor Orban i Iveta Radiczova zadeklarowali w podpisanyej we wtorek deklaracji, że będą koordynowali wspólne działania w ramach Unii i będą ściśle współpracować w kwestii bezpieczeństwa energetycznego

25 Deklaracja, oprócz akcentów związanych z rocznicą 20-lecia powstania grupy, mówi o tym, że kraje członkowskie wysoko oceniają działania i współpracę w jej ramach – poinformował minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz.  Jak podkreślił, Grupa Wyszehradzka doskonale funkcjonuje jako forum koordynacji stanowisk w UE, w takich sprawach jak: polityka energetyczna, budżet, wspólna polityka rolna i kwestie klimatyczne. 

26 Dowgielewicz powiedział też, że deklaracja zakłada działania na rzecz Partnerstwa Wschodniego. – Prezydencja węgierska i polska (w II połowie 2011 roku) to szansa, żeby Ukraina i inne kraje Partnerstwa czuły, że Unia się nimi interesuje – ocenił.  Minister powiedział, że szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali też o polityce energetycznej. Jak zaznaczył, do czerwca ma powstać plan kluczowych połączeń energetycznych, które trzeba zbudować, aby Europa Środkowa czuła się bezpiecznie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w gaz. 

27 W drugiej części szczytu uczestniczyć będą także kanclerz Niemiec Angela Merkel, kanclerz Austrii Werner Faymann oraz premier Ukrainy Mykoła Azarow. Rozmowy dotyczyć m.in. spraw energetycznych, , a w szczególności o połączeniach gazowych Północ-Południe. Chodzi o korytarz od bałtyckiego gazoportu LNG w Świnoujściu, przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry po Chorwację, obejmujący wiele interkonektorów dwustronnych lub narodowych gazociągów już istniejących, lub będących na etapie planowania, albo budowy. Należy on do priorytetowych projektów UE. 

28 Szefowie rządów będą również rozmawiać o programie Partnerstwa Wschodniego, który jest jednym z priorytetów zarówno polskiego, jak i węgierskiego przewodnictwa w Unii. W drugiej części spotkania odbędzie się także rozmowa dotycząca m.in. współpracy regionalnej oraz unijnych aspiracji Ukrainy. Polska chce wspierać Ukrainę w jej dążeniach do integracji z Zachodem, chce pełnić rolę państwa nie tylko zachęcającego, ale też wspomagającego Ukrainę.  Kolejnym tematem rozmów w Bratysławie będzie prawdopodobnie kwestia przyszłości strefy euro. 

29 Polska prezydencja w GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ

30 Warszawa 2013 - Jedność europejską należy budować za pomocą trzech narzędzi. Unii walutowej i gospodarczej, konkurencyjności gospodarek państw członkowskich oraz umacniania europejskich zdolności obronnych - powiedział premier Donald Tusk podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej. - Wspólnie odpowiadamy i chcemy przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy - dodała z kolei Angela Merkel

31 Grupa Wyszehradzka z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec

32 Cały Wyszehrad to jedna drużyna?

33 Polityka obronna Szef polskiego rządu poinformował o wspólnej deklaracji ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Niemiec, która ma na celu wyrażenie poparcia dla zacieśnienia współpracy tych państw w dziedzinie obrony oraz wysiłków państw na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu obronnego. - Musimy mieć wspólną bazę przemysłową, miejsca pracy i technologię, by pozwolić obronności europejskiej na zapewnienie odpowiedniej solidności - podkreślił prezydent Hollande. Gośćmi Donalda Tuska byli: prezydent Francois Hollande, kanclerz Angela Merkel i premierzy Viktor Orban, Robert Fico oraz Petr Neczas. Polska sprawuje obecnie prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.


Pobierz ppt "Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google