Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia1 3. Proces kształcenia 1.Ogniwa procesu kształcenia 2.Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia1 3. Proces kształcenia 1.Ogniwa procesu kształcenia 2.Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia."— Zapis prezentacji:

1 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia1 3. Proces kształcenia 1.Ogniwa procesu kształcenia 2.Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia się 3. Klasyfikacja współczesnych metod nauczania–uczenia się 4. Metody kształcenia w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym 5. Środki dydaktyczne i materiały metodyczne 6. Organizacja kształcenia zawodowego

2 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia2 Ogniwa procesu kształcenia Modele kształcenia funkcjonujące w historii dydaktyki: przewaga roli nauczyciela (encyklopedyzm) przewaga roli ucznia (Dewey) zrównoważenie roli uczenia i nauczyciela iż rola nauczyciela i podległych mu uczniów stanowią pewną zintegrowaną całość. Nowoczesny system kształcenia charakteryzuje się tym, iż rola nauczyciela i podległych mu uczniów stanowią pewną zintegrowaną całość. Wincenty Okoń stworzył teorię dotyczącą wspólnych elementów procesu kształcenia. Kupisiewicz podaje następujące właściwości nowoczesnego modelu kształcenia: –integracja procesu uczenia się z procesem nauczania –integracja dydaktycznych i wychowawczych oddziaływań –wszechstronność procesu kształcenia polegająca na łączeniu szkoły z prawdziwym życiem –indywidualizacja procesu kształcenia polegająca na różnym tempie wykonywanych czynności, różnym zasobie wiedzy oraz zaawansowania w danym przedmiocie, różnym stopniu uzdolnienia lub trudności –organizacyjna i metodyczna elastyczność

3 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia3 Ogniwa procesu kształcenia Wincenty Okoń jest autorem koncepcji siedmiu ogniw (czyli elementów wspólnych) procesu kształcenia, których łańcuch jest rozerwalny. Elastyczność tej teorii wyraża się w tym, iż na jednej lekcji niekoniecznie należy stosować wszystkie te ogniwa, czasami nawet korzystniej jest pominąć któreś z nich (jednak nie więcej niż 2-3). Ogniwa te wyodrębnione zostały w oparciu o informacje dotyczące różnych działań szkolnych (matematyka, fizyka, biologia itd.), na podstawie których wywnioskowano siedem najważniejszych momentów procesu dydaktycznego: –uświadamianie sobie przez uczniów celów i zadań dydaktycznych –poznawanie nowych faktów –nabywanie pojęć –utrwalanie wiadomości –przechodzenie od teorii do praktyki –wykonywanie zadań dydaktyczno - wytwórczych –kontrola i ocena wyników nauczania

4 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia4 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

5 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia5 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

6 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia6 TEORIE UCZENIA SIĘ W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W literaturze angielskojęzycznej wyróżnia się dwie interpretacje terminu technologia kształcenia: technology in education (technologia w kształceniu – ujęcie praktyczne) stosowanie różnych środków prezentacji informacji, ujęcie wąskie i przestarzałe technology of education (technologia kształcenia – ujęcie teoretyczne) często rozumiane jako nowa dydaktyka

7 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia7 WARUNKI WYSTĄPIENIA GOTOWOŚCI DO SAMOSTEROWALNEGO UCZENIA SIĘ

8 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia8 CHARAKTERYSTYKA PRACOWNIKA WIEDZY

9 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia9 CHARAKTERYSTYKA PRACOWNIKA WIEDZY

10 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia10 ŚREDNIOWIECZNY NAUCZYCIEL W „NOWOCZESNEJ” SZKOLE

11 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia11 NOWE POKOLENIA

12 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia12 PRZYKŁADY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM „SIECI” Grubiel E., Krupicka H.: Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji szkolnej. Edukacja Medialna 2/97.

13 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia13 PRZYKŁADY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM „SIECI” Grubiel E., Krupicka H.: Sieć komputerowa – nowe medium w edukacji szkolnej. Edukacja Medialna 2/97.

14 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia14 INFRASTRUKTURA SAL LEKCYJNYCH I SZKOŁY

15 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia15 INFRASTRUKTURA SAL LEKCYJNYCH I SZKOŁY

16 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia16 BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY

17 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia17 BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY

18 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia18 BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACYJNE SZKOŁY

19 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia19 STRATEGIE POZNAWCZE UCZĄCEGO SIĘ

20 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia20 STRATEGIE POZNAWCZE UCZĄCEGO SIĘ

21 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia21 KOMPUTERY OSOBISTE W KSZTAŁCENIU

22 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia22 TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA JAKO SKUTEK ROZWOJU ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH Zakres znaczeniowy terminu „technologia kształcenia”. Teorie uczenia się w kontekście technologii informacyjnych. Zmiana paradygmatu środków dydaktycznych. Strategie poznawcze uczącego się i ich wykorzystywanie w programowaniu edukacyjnym. Kształcenie zintegrowane. Samokształcenie kierowane. Infrastruktura sal lekcyjnych i szkoły. Biblioteka jako centrum informacyjne szkoły.

23 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia23

24 Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia24


Pobierz ppt "Technologia kształcenia zawodowego 3. Proces kształcenia1 3. Proces kształcenia 1.Ogniwa procesu kształcenia 2.Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google