Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekcja Fischera. 2 Pierwszym, prostym cukrem otrzymanym w czystej postaci była glukoza, związek o wzorze sumarycznym C6H12O6. Przez krótki czas uważana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekcja Fischera. 2 Pierwszym, prostym cukrem otrzymanym w czystej postaci była glukoza, związek o wzorze sumarycznym C6H12O6. Przez krótki czas uważana."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekcja Fischera

2 2 Pierwszym, prostym cukrem otrzymanym w czystej postaci była glukoza, związek o wzorze sumarycznym C6H12O6. Przez krótki czas uważana była za wodzian węgla (hydrat węgla) C6(H2O)6 – czyli węglowodan. Mimo, że pogląd ten szybko został sprostowany, ogólna nazwa dla tego typu związków: węglowodan pozostała. Obok nazwy węglowodan, równie popularną nazwą dla tej klasy związków jest nazwa cukier.

3 3 Węglowodany klasyfikowane są w dwóch głównych grupach: Węglowodany - Klasyfikacja

4 4 Węglowodany proste można podzielić uwzględniając charakter grupy karbonylowej, która może być grupą aldehydową lub ketonową. Z tego względu cukry proste można podzielić na aldozy i ketozy. Liczbę atomów węgla w cukrze oznacza się używając odpowiednich rdzeni: -tri-, - tetr-, -pent-, -heks- itd. Aldehyd glicerynowy zaliczymy więc do aldotrioz, glukozę do aldoheksoz, a fruktozę do ketoheksoz (dodano o łącznikowe by dwie spółgłoski nie występowały obok siebie). W nazewnictwie jak pamiętamy charakterystyczny jest zawsze przyrostek, który wskazuje na przynależność związku do danej klasy, w nazewnictwie cukrów, charakterystyczna dla nich jest końcówka –oza. Węglowodany - podział

5 5 Węglowodany - sposoby rysowania wzorów łańcuchowych

6 6 aldehyd D-(+)-glicerynowy D-(-)-erytroza D-(-)-treoza D-(-)-ryboza D-(-)-arabinozaD-(+)-ksylozaD-(-)-liksoza D-(+)-allozaD-(+)-altrozaD-(+)-glukozaD-(+)-mannozaD-(+)-gulozaD-(-)-idoza D-(+)-galaktozaD-(+)-taloza Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

7 7 W przypadku aldopentoz mamy już trzy centra stereogeniczne, co daje 2 3 =8 stereoizomerów, czyli cztery cukry szeregu D i ich enancjomery – cztery cukry szeregu L. Nazwy tych cukrów: ryboza, arabinoza, ksyloza i likoza łatwo zapamiętać gdy skojarzy się je ze zdaniem ryby arabski książe łyka. dla aldoheksoz mamy już 2 4 =16, czyli 8 cukrów szeregu D i 8 cukrów szeregu L. Do zapamiętania 8 nazw cukrów. Łatwiej przyjdzie nam zapamiętać nazwy gdy skojarzymy je z następującym zdaniem: aluzyjny altruista, gluchy mandaryn gulgocze idąc galerią talentów lub z następującym dwuwierszem: Alex altruista glinę macza Gucio inteligent galon tacza alloza, altroza, glukoza, mannoza, guloza, idoza, galaktoza, taloza

8 8 Sposób przejścia z formy łańcuchowej glukozy do cyklicznej: D-glukoaza -D-glukopiranoza anomery

9 9 -D-glukopiranoza D-glukoaza Sposób przejścia z formy łańcuchowej glukozy do cyklicznej: anomery

10 10 FuranPiran

11 11 Węglowodany - mutarotacja D-glukoaza -D-glukopiranoza t.t=146 o [ ]=112 o t.t=150 o [ ]=18,7 o -D-glukopiranoza 36% -D-glukopiranoza 64% D-glukoaza 0,02%

12 12 fenylohydrazon D-glukozy osazon D-glukozy Węglowodany – właściwości chemiczne

13 13 Węglowodany – właściwości chemiczne

14 14 Węglowodany – właściwości chemiczne, epimeryzacja Epimery – diastereoizomery różniące się konfiguracją na jednym centrum stereogenicznym. W przypadku cukrów, epimerami są węglowodany dające z fenylohydrazyną identyczne osazony

15 15 Węglowodany – właściwości chemiczne, próba Tollensa i Fehlinga

16 16 Węglowodany – właściwości chemiczne, redukcja do alditoli D-glukoza D-glucitol D- mannozaD-mannitol D-glukoza D-glucitol D-fruktoza

17 17 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów aldonowych D-glukoza kwas D-glukonowy D-allozakwas D-tallonowy D-mannoza kwas D-mannonowy

18 18 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów aldarowych D-glukozakwas glukarowy

19 19 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów alduronowych D-glukoza kwas glukuronowy

20 20 Węglowodany – właściwości chemiczne, tworzenie glikozydów D-glukoza -D-metyloglukozyd -D-glukopiranoza -D-metyloglukopiranozyd

21 21

22 22 Di- i polisacharydy Cukry redukujące

23 23 Di- i polisacharydy

24 24 Di- i polisacharydy Cukry nieredukujące -D-frukofuranoza

25 25 celuloza Di- i polisacharydy

26 26 Di- i polisacharydy amyloza

27 27 Di- i polisacharydy amylopektyna

28 28 D-ryboza D-2-deoksyroboza -D-ryboza -D-2-deoksyryboza

29 29 cukier + H 3 PO 4 fosforan kwas nukleinowy zasada cukier zasada cukier zasada nukleozydnukleotyd

30 30 ryboza + H 3 PO 4 fosforan kwas rybonukleinowy kwas RNA zasada cukier zasada cukier zasada nukleozydnukleotyd

31 31 deoksyryboza + H 3 PO 4 fosforan kwas deoksyrybonukleinowy kwas DNA zasada nukleozydnukleotyd deoksyryboza

32 32

33 33 cytozyna (C) DNA, RNA uracyl (U) RNA tymina (T) DNA adenina (A) DNA, RNA guanina (G) DNA, RNA


Pobierz ppt "1 Projekcja Fischera. 2 Pierwszym, prostym cukrem otrzymanym w czystej postaci była glukoza, związek o wzorze sumarycznym C6H12O6. Przez krótki czas uważana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google