Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekcja Fischera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekcja Fischera."— Zapis prezentacji:

1 Projekcja Fischera

2 Pierwszym, prostym cukrem otrzymanym w czystej postaci była glukoza, związek o wzorze sumarycznym C6H12O6. Przez krótki czas uważana była za wodzian węgla (hydrat węgla) C6(H2O)6 – czyli węglowodan. Mimo, że pogląd ten szybko został sprostowany, ogólna nazwa dla tego typu związków: węglowodan pozostała. Obok nazwy węglowodan, równie popularną nazwą dla tej klasy związków jest nazwa cukier.

3 Węglowodany - Klasyfikacja
Węglowodany klasyfikowane są w dwóch głównych grupach:

4 Węglowodany - podział Węglowodany proste można podzielić uwzględniając charakter grupy karbonylowej, która może być grupą aldehydową lub ketonową. Z tego względu cukry proste można podzielić na aldozy i ketozy. Liczbę atomów węgla w cukrze oznacza się używając odpowiednich rdzeni: -tri-, -tetr-, -pent-, -heks- itd. Aldehyd glicerynowy zaliczymy więc do aldotrioz, glukozę do aldoheksoz, a fruktozę do ketoheksoz (dodano o łącznikowe by dwie spółgłoski nie występowały obok siebie). W nazewnictwie jak pamiętamy charakterystyczny jest zawsze przyrostek, który wskazuje na przynależność związku do danej klasy, w nazewnictwie cukrów, charakterystyczna dla nich jest końcówka –oza.

5 Węglowodany - sposoby rysowania wzorów łańcuchowych

6 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
aldehyd D-(+)-glicerynowy D-(-)-erytroza D-(-)-treoza D-(-)-ryboza D-(-)-arabinoza D-(+)-ksyloza D-(-)-liksoza Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej D-(+)-alloza D-(+)-altroza D-(+)-glukoza D-(+)-mannoza D-(+)-guloza D-(-)-idoza D-(+)-galaktoza D-(+)-taloza

7 W przypadku aldopentoz mamy już trzy centra stereogeniczne, co daje 23=8 stereoizomerów, czyli cztery cukry szeregu D i ich enancjomery – cztery cukry szeregu L. Nazwy tych cukrów: ryboza, arabinoza, ksyloza i likoza łatwo zapamiętać gdy skojarzy się je ze zdaniem ryby arabski książe łyka. dla aldoheksoz mamy już 24=16, czyli 8 cukrów szeregu D i 8 cukrów szeregu L. Do zapamiętania 8 nazw cukrów. Łatwiej przyjdzie nam zapamiętać nazwy gdy skojarzymy je z następującym zdaniem: aluzyjny altruista, gluchy mandaryn gulgocze idąc galerią talentów lub z następującym dwuwierszem: Alex altruista glinę macza Gucio inteligent galon tacza alloza, altroza, glukoza, mannoza, guloza, idoza, galaktoza, taloza

8 anomery Sposób przejścia z formy łańcuchowej glukozy do cyklicznej:
D-glukoaza b-D-glukopiranoza a-D-glukopiranoza anomery

9 anomery Sposób przejścia z formy łańcuchowej glukozy do cyklicznej:
D-glukoaza a-D-glukopiranoza b-D-glukopiranoza anomery

10 Furan Piran

11 Węglowodany - mutarotacja
a-D-glukopiranoza b-D-glukopiranoza D-glukoaza t.t=146o [a]=112o t.t=150o [a]=18,7o a-D-glukopiranoza 36% b-D-glukopiranoza 64% D-glukoaza 0,02%

12 Węglowodany – właściwości chemiczne
fenylohydrazon D-glukozy osazon D-glukozy

13 Węglowodany – właściwości chemiczne

14 Węglowodany – właściwości chemiczne, epimeryzacja
Epimery – diastereoizomery różniące się konfiguracją na jednym centrum stereogenicznym. W przypadku cukrów, epimerami są węglowodany dające z fenylohydrazyną identyczne osazony

15 Węglowodany – właściwości chemiczne, próba Tollensa i Fehlinga

16 Węglowodany – właściwości chemiczne, redukcja do alditoli
D-glucitol D-glukoza D- mannoza D-mannitol D-glukoza D-glucitol D-fruktoza

17 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów aldonowych
D-glukoza kwas D-glukonowy D-alloza kwas D-tallonowy D-mannoza kwas D-mannonowy

18 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów aldarowych
D-glukoza kwas glukarowy kwas glukarowy

19 Węglowodany – właściwości chemiczne, utlenienie do kwasów alduronowych
D-glukoza kwas glukuronowy

20 Węglowodany – właściwości chemiczne, tworzenie glikozydów
b-D-metyloglukozyd a-D-metyloglukozyd D-glukoza b-D-glukopiranoza b-D-metyloglukopiranozyd

21

22 Di- i polisacharydy Cukry redukujące

23 Di- i polisacharydy

24 Di- i polisacharydy Cukry nieredukujące b-D-frukofuranoza

25 Di- i polisacharydy celuloza

26 Di- i polisacharydy amyloza

27 Di- i polisacharydy amylopektyna

28 b-D-ryboza D-ryboza D-2-deoksyroboza b-D-2-deoksyryboza

29 + nukleozyd nukleotyd kwas nukleinowy fosforan cukier cukier cukier
H3PO4 + kwas nukleinowy zasada zasada zasada nukleozyd nukleotyd

30 + nukleozyd nukleotyd kwas rybonukleinowy kwas RNA fosforan ryboza
cukier cukier H3PO4 + kwas rybonukleinowy kwas RNA zasada zasada zasada nukleozyd nukleotyd

31 kwas deoksyrybonukleinowy
fosforan deoksyryboza deoksyryboza deoksyryboza H3PO4 + kwas deoksyrybonukleinowy kwas DNA zasada zasada zasada nukleozyd nukleotyd

32

33 cytozyna (C) DNA, RNA uracyl (U) RNA tymina (T) DNA adenina (A) DNA, RNA guanina (G) DNA, RNA


Pobierz ppt "Projekcja Fischera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google