Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE SENS I ZNACZENIE W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE SENS I ZNACZENIE W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE SENS I ZNACZENIE W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI
Krzysztof Zasiadły Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Poznań Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin off Opole, 18 marca 2011

2 PRZEDSIĘBIORSTWO ODPRYSKOWE spin off/spin out
NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO POWSTAŁE W DRODZE USAMODZIELNIENIA SIĘ PRACOWNIKA/-ÓW PRZEDSIĘBIORSTWA MACIERZYSTEGO LUB INNEJ ORGANIZACJI - NP. LABORATORIUM BADAWCZEGO, SZKOŁY WYŻSZEJ WYKORZYSTUJE W CELACH GOSPODARCZYCH INTELEKTUALNE I ORGANIZACYJNE ZASOBY ORGANIZACJI MACIERZYSTEJ Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. red.K.Matusiak, PARP,Warszawa, 2008

3 przedsiębiorstwo zależne, powiązane kapitałowo lub
SPIN-OUT przedsiębiorstwo zależne, powiązane kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym SPIN-OFF ma charakter przedsięwzięć niezależnych i niezamierzonych przez organizację macierzystą Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. red.K.Matusiak, PARP,Warszawa, 2008

4 FAKTY 2010 r. 1,9 mln studentów w Polsce 2020 r. – 1,6 mln studentów
2010 r % absolwentów nie znalazło pracy w wyuczonym zawodzie

5 1/5 polskich przedsiębiorstw nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym
Większość przedstawicieli firm nie współpracujących z nauką nie wie, jakie korzyści mogliby potencjalnie osiągnąć dzięki takiej współpracy Prawie 40% przedsiębiorców narzeka na brak zachęt prawnych oraz konkretnych ofert ze strony środowisk naukowych 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje się do komercjalizacji. Źródło: Raport „Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006 r.

6 1,8 mln przedsiębiorstw aktywnych 2006 r. - 2008 r.
22% polskich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje produktowe i procesowe 72% niemieckich przedsiębiorstw wdrożyło innowacje produktowe i procesowe Źródło: Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010

7 POTENCJAŁ ABSORPCJI TECHNOLOGII W FIRMACH
Typ 4: Kreatywne, gazele Wysoki potencjał możliwości i absorpcji technologii 3% Typ 3: Strategiczne, innowacyjne Wiedzą co, ale nie zawsze gdzie i jak 17% Typ 2: Reaktywne Wiedzą, że nie wiedzą, ale nie wiedzą czego 80% Typ 1: Pasywne Nie wiedzą, że nie wiedzą Źródło : A.Watkins, Bank Światowy LIAA/LTC

8 PIĘĆ POZIOMÓW INNOWACYJNOŚCI
Źródło: Prof.J.Koch, XIX Konferencja SOOIPP, Gdynia 2009 r.

9 Odkrycie nowości nie jest innowacją
Wdrożenie nowości do praktyki jest innowacją

10 Źródło: Prof.W.Cellary, www.kti.ue.poznan.pl
SEKTOR NAUKI ODKRYCIA NOWOŚCI SPECJALIŚCI SEKTOR INNOWACJI WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ INTEGRATORZY GOSPODARKA Źródło: Prof.W.Cellary,

11 AKADEMIK A PRZEDSIĘBIORCA KONFLIKT WARTOŚCI
Dziedziny Akademik Przedsiębiorca Normy Uniwersalizm Dobro ogółu Chłodne podejście Sceptycyzm Unikalność Własność prywatna Pasja Optymizm Procesy Eksperymentowanie Myślenie długofalowe Indywidualizm/małe grupy Koncentracja Podejście krótkookresowe Zarządzanie zespołami Rezultaty Artykuły, referaty Uznanie środowiska, status Produkty Zyski Źródło:S. Jain, G. George, M. Maltarich, Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity, Research Policy, 38, (2009) 922–935

12 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OPARTA NA WIEDZY
DEFINICJE KLASYCZNA tworzenie firm typu spin off/spin-out bazujących na własności intelektualnej powstałej w związku z badaniami naukowymi POTOCZNA zachęcanie do tworzenia firm przez wszystkie osoby w jakimś stopniu związane z placówką naukową

13 MODELE TRANSFERU WIEDZY
LICENCYJNY Bezpośrednie zaangażowanie uniwersytetów w proces patentowania i licencjonowania Ustawa Bayh-Dole’a w USA, 1981 r. m.in. - tytuł własności wynalazków sponsorowanych przez państwo należy do placówki naukowej - pierwszeństwo do uzyskania licencji maja małe przedsiębiorstwa Pchanie technologiczne Liaison Offices, Centra Transferu Technologii INNOWACYJNY Współpraca sfery badawczej z przemysłem - wspólne badania, badania zamawiane - przekazywanie licencji i know how - partner gospodarczy finansuje badania ze środków własnych lub/i publicznych Tworzenie firm spin – off/spin out - placówki naukowe i pracownicy zakładają i rozwijają przedsiębiorstwa Pre-inkubatory i inkubatory akademickie, parki naukowo- technologiczne

14 KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC B+R
Pakiet ustaw z 30 kwietnia 2010 reformujących system nauki Uczelnie, Instytuty Badawcze, Polska Akademia Nauk i jej instytuty mogą: prowadzić działalność gospodarczą tworzyć spółki przystępować do istniejących spółek Źródło: Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010

15 Wartość księgowa netto Wartości niematerialne i prawne
NIEWAŻKA GOSPODARKA UDZIAŁ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W WARTOŚĆI RYNKOWEJ (100%) WYBRANYCH KORPORACJI Firma Wartość księgowa netto Wartości niematerialne i prawne Shell 75% 25% US Steel 65% 35% Hewlett Packard 40% 60% Hugo Boss 21% 79% Unilever 20% 80% WM-Data 15% 85% Microsoft 13% 87% Reuters 12% 88% SAP 10% 90% Oracle 8% 92% Rentokil 5% 95% Źródło: A.Helin, Jakość i pomiar kapitału ludzkiego firmy audytorskiej jako dostawcy produktu intelektualnego

16 KAPITALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W USA 27 .05. 2010 г.
Exxon Mobil Corp. – $ Apple Inc. – $ Microsoft Corp. – $

17 NAJDROŻSZE MARKI W 2009 г. Źródło: Interbrand
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18 PRZYKŁADY KOMERCJALIZACJI WIEDZY
Spółka założona przez Amerykanina i Rosjanina – doktorantów Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii W ramach projektu badawczego, stworzyli koncepcję wyszukiwarki internetowej opartej na nowym algorytmie Studencki projekt rozrósł sie i zaczął sprawiać problemy administratorom Stanforda Założyciele przenieśli działalność z pokoju w akademiku do wynajętego garażu Google Inc. pracowników w kilkunastu krajach przychody roczne - ok. 10 miliardów dolarów zysk roczny - ok. 3 miliardów dolarów rocznie Ze sprzedaży akcji spółki, która w 2004 r. zadebiutowała na giełdzie, uniwersytet zarobił ponad 300 mln dolarów.

19 W produktach i usługach zawsze wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne oraz aktualne wyniki badań naukowych, w których pracownicy i firma sami biorą czynny udział Spółka z o.o. założona w 2002 r. przez grupę 6 pasjonatów - pracowników naukowo-dydaktycznych i absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zatrudnia 75 osób. Wszystkie mają wykształcenie wyższe.

20 IFOTAM SP. Z O.O. www.ifotam.com.pl
Udziałowcy : Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Zakład Chemii Bioorganicznej, Łódź Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) PAN, Łódź Pracownicy w/w instytutów – 77% udziałów 1989 – powołanie spółki 1993 – uruchomienie produkcji leków antynowotworowych: tamoxifenu, ifosfamidu IFOTAM zmuszony do wstrzymania produkcji tamoxifenu ze względu na konkurencję cenową ze strony zagranicznych firm farmaceutycznych Oferta spółki uzupełniona o nowe związki chemiczne - efekt badań własnych i współpracy z udziałowcami spółki. Rynek polski i U.S.A.

21 F1 PHARMA – SPÓŁKA PORTFELOWA JCI
Przedmiot działalności: Spółka koncentruje się na perspektywicznych niszach rynku farmaceutycznego. Pierwszym produktem będzie lek generyczny, odpowiednik jednego z najpopularniejszych leków OTC w Polsce. Wielkość rynku: Wielkość polskiego rynku dla pierwszego produktu Spółki szacowana jest na ok mln zł (wg. cen aptecznych brutto). Inwestycja: JCI Venture zainwestowało w Spółkę 800 tys. zł w zamian za 49% udziałów w kapitale zakładowym. Spółka została powołana w październiku r. Zespół założycielski: Grupa doświadczonych praktyków wywodzących się z czołowych międzynarodowych firm sektora farmaceutycznego oraz naukowców z renomowanych uczelni. Działania preinkubacyjne (finansowane przez JCIV): opracowanie biznesplany (wspólnie z Pomysłodawcami), analizy podatkowo – finansowe, analiza patentowa. Przeznaczenie zainwestowanych środków: adaptacja laboratorium w Parku Life Science, proces R&D w celu opracowania pierwszego leku, rejestracja produktu i wprowadzenie na rynek, bieżące funkcjonowanie Spółki. Źródło: P.Szydłowski, Jagiellońskie Centrum Innowacji, Sp. z o.o.

22 Źródło: Dr K.Kucharczyk, www.biovectis.com
WIEDZA W gospodarce opartej o wiedzę konkuruje się na poziomie wynalazków Ok. 60% wiedzy znajduje się w urzędach patentowych Ok. 30% wiedzy w opublikowanych artykułach, np. Ok. 10% wiedzy - sekrety handlowe Źródło: Dr K.Kucharczyk,

23 FILARY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
EDUKACJA I SZKOLENIA Wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo jest potrzebne do tego aby stworzyć, przekazywać i wykorzystywać wiedzę INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA Radio, telewizja, internet i inne media są niezbędne do szybkiej komunikacji i przetwarzania informacji BODŹCE EKONOMICZNE I WARUNKI INSTYTUCJONALNE Środowisko przyjazne dla swobodnego przepływu wiedzy w pozostałych filarach, wspieranie inwestycji w technologie komunikacyjne oraz przedsiębiorczość SYSTEMY INNOWACJI Sieć ośrodków badawczych, uniwersytetów, zespołów eksperckich, przedsiębiorstw prywatnych i społeczności jest konieczna do wykorzystania zasobów wiedzy, dostoswania wiedzy do potrzeb lokalnych, a także tworzenia nowej wiedzy KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Źródło: J.Fazlagić, Know-how w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliiwice 2010

24 Dziekuję za uwagę zaza@sooipp.org.pl


Pobierz ppt "PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE SENS I ZNACZENIE W NASZEJ RZECZYWISTOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google