Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Model tworzenia przedsiębiorstw odpryskowych w ujęciu holistycznym Model tworzenia spinoff2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpryskowych czyli jakich? - spin-off, - spin-out, - start up. Model tworzenia spinoff3

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powody dla których warto zajmować się przedsiębiorstwami odpryskowymi Model tworzenia spinoff4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Skojarzenia z określeniem spin: właściwość cząstek elementarnych materii obdarzonych masą lub nie; - atrybutem tych cząstek jest ruch i częste zderzenia, - bywa, że często zmieniają swój stan wzbudzenia, - powstają i znikają a jak znikają, to powstaje coś nowego, - dla opisania tego co się z nimi dzieje cztery wymiary to za mało. Model tworzenia spinoff5

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Poszukanie analogii tych określeń w naszym życiu, o kim mówimy : - porusza się jak wolny elektron, - pozytywnie zakręcony, - człowiek z innego wymiaru, - niespokojny duch, człowiek z pasją, kreatywny itd.. Model tworzenia spinoff6

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Połączenie wymienionych skojarzeń z definicją przedsiębiorcy i przedsiębiorczości wg. P.F. Druckera Model tworzenia spinoff7

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorczość -jest cechą, sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowywania się do zmieniających się warunków. Model tworzenia spinoff8 Peter Drucker podkreśla również, że istotą definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorczości jest innowacyjność - stałe dążenie do wprowadzania zmian, reagowanie na nie i wykorzystywanie ich jako okazji. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Warunki rozwoju przedsiębiorczości: - Pomysł - jaki i skąd go wziąć? - Człowiek - o jakich cechach i gdzie go szukać? - Pieniądze - albo środki potrzebne na przemianę pomysłu w dochodową działalność gospodarczą? Model tworzenia spinoff9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Nasza opolska rzeczywistość: a) Ludność: - liczba mieszkańców ok. 1 mln – niż demograficzny, - liczba zatrudnionych – ok. 300 tys. – emigracja zarobkowa ok. 100 tys., - liczba studentów ok. 35 tys., - liczba absolwentów ok. 6 tys. – 80% wyjeżdża po studiach, - liczba naukowców ok. 1000 – ok. 25 do 30 patentów udzielonych rocznie, Model tworzenia spinoff10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego b) Pomysły: - liczba nowych oryginalnych rozwiązań – ok. 45 do 50 rocznie, - liczba rozwiązań innowacyjnych trochę jest ale mało o nich wiemy, - eksport opolskiej myśli – generalnie brak, Model tworzenia spinoff11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego c) Finansowanie: - środki regionalne –RPO – za małe, - środki Budżetu Państwa i UE – Programy Operacyjne, 7 PR i inne – słabo wykorzystywane - środki własne – zbyt małe aby uruchamiać innowacje, Model tworzenia spinoff12

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty: - luka techniczna i technologiczna, - malejąca liczba mieszkańców, - problemy ze wzrostem konkurencyjności naszego województwa i bezrobocie, - PKB na 1 mieszkańca 34% średniego poziomu UE i III klasa atrakcyjności inwestycyjnej Analiza kluczowych obszarów badawczych – Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 roku, Poznań 2006. Model tworzenia spinoff13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza propozycja i przesłanie projektu: Model tworzenia spinoff14

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w dotarciu do najaktywniejszych, pomoc w znalezieniu pomysłu oraz pomoc w wystartowaniu do podjęcia działalności gospodarczej. Model tworzenia spinoff15

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyjęty sposób działania: 1 ) Podpatrzenie jak to robią inni, 2) Analiza naszego stanu, 3) Zaproponowanie systemowego rozwiązania- krok pierwszy - zbudowanie modelu według schematu: człowiek, pomysł, pieniądze. Model tworzenia spinoff16

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zacznijmy od ludzi Model tworzenia spinoff17

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff18

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysły na działalność i okolice: Model tworzenia spinoff19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff20

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pieniądze czyli środki Model tworzenia spinoff21

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff22 Warunki startu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. LokalizacjaWyposażenieWsparcie UczelniaBiuraFinansowe Wydział/katedra/ instytutPomieszczeniaKredyt / pożyczka Centrum transferu technologii, Sprzęt biurowyDotacja Inkubator akademickiMagazynyAkcje / udziały Instytucje naukoweHaleEksperckie Instytuty badawczeSprzęt logistycznyDokumentacja Centra Badawczo Rozwojowe Produkcja i utrzymanie ruchu Know-how Centra naukowo- przemysłowe Hale produkcyjneSzkolenia Jednostki gospodarczeLinie produkcyjneEkspertyzy Micro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa MediaUsługi Specjalne Strefy Ekonomiczne Utrzymanie ruchuAdministracyjne SamorządUrządzenia i narzędziaBiurowe InkubatoryUrządzenia i sprzęt badawczy Specjalistyczne ParkiUrządzenia i sprzęt kontrolno pomiarowy Kadrowe KlastryUrządzenia i narzędzia specjalistyczne Pracownicy

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obraz całościowy Model tworzenia spinoff23

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff24 Warunki powstanie nowego przedsiębiorstwa Kandydat na przedsiębiorcęPomysł na przedsięwzięcie gospodarczeWarunki startu przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Jednostka gospodarcza Rodzaj działalności Właściciel pomysłu Ochrona praw własności LokalizacjaWyposażenieWsparcie Uczelnia Duże i średnie p- stwo Wytwarza-nie dóbr Uczelnia Projekt wynalzaczy UczelniaBiuraFinansowe Pracownik naukowy Pr komórki Rozwoju Produkcja wyrobów WyłącznośćUdzielony Patent Wydział/katedra/i nstytut PomieszczeniaKredyt/ pożyczka Absolwent Pr. produkcji lub usług Wartości niematerialne WspółwłasnośćZgłoszenie w U. P.Centr. Tr. Techn.Sprzęt biurowyDotacja StudentInkubator ak.Akcje/udziały Instytut badawczy P-stwo micro i małe Procesy Instytucja naukowa Wzór użytkowy Instytuty naukowe MagazynyEksperckie Pracownik n-b, b-t, Właściciel Nowa technologia WyłącznośćZastrzeżony w U.P.Instytut badawczyHale,Dokumentacja Centrum Badawczo Rozwojowe Know-how Pracownik inż.-t.Pracownik Modernizacja technologii WspółwłasnośćNiechronionySprzęt logisztycznySzkolenia Centrum n-pEkspertyzy CBR Inwestor finansowy Usługi Jednostka gospodarcza Projekt racjonalizatorski Jednostka gospodarcza Produkcja i utrzymanie r. Usługi Ze stop. Lub tytułem Pracownik inst. ze st. nauk. Obsługa produkcji WyłącznośćUdokumentowany MMSP i duże przedsiębiorstwa Hale prod.Administracyjne Linie prod.Biurowe Pracownik bez tyt.Anioł Biznesu Obsługa ogólno-adm. WspółwłasnośćNieopisany Specjalne Strefy Ekonomiczne MediaSpecjalistyczne Utrzymanie r. Centrum n-pInstytucje UEUsł. Informat.Osoba fizycznaKnow-howSamorządyUrz. narzędziaKadrowe Pracownik ze stop. lub tyt.n. Pr. Instytucji naukowej Usługi specjalisty cz- ne Wyłączność Umowy licencyjne Inkubator Urz. sprzęt badawczy Pracownicy Parki n-t. p-t Bez stopnia lub tytułu Pr. Jednostki gospodarczej WspółwłasnośćKlastry branżoweUrz. sprzęt k. pomiarowy Specjalisci

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak to powinno działać, czyli tworzenie ścieżki dojścia do uruchomienia przedsiębiorstwa odpryskowego Model tworzenia spinoff25

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff26 Warunki powstanie nowego przedsiębiorstwa Kandydat na przedsiębiorcęPomysł na przedsięwzięcie gospodarczeWarunki startu przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Jednostka gospodarcza Rodzaj działalności Właściciel pomysłu Ochrona praw własności LokalizacjaWyposażenieWsparcie Uczelnia Duże i średnie p- stwo Wytwarza-nie dóbr Uczelnia Projekt wynalzaczy UczelniaBiuraFinansowe Pracownik naukowy Pr komórki Rozwoju Produkcja wyrobów WyłącznośćUdzielony Patent Wydział/katedra/i nstytut PomieszczeniaKredyt/ pożyczka Absolwent Pr. produkcji lub usług Wartości niematerialne WspółwłasnośćZgłoszenie w U. P.Centr. Tr. Techn.Sprzęt biurowyDotacja StudentInkubator ak.Akcje/udziały Instytut badawczy P-stwo micro i małe Procesy Instytucja naukowa Wzór użytkowy Instytuty naukowe MagazynyEksperckie Pracownik n-b, b-t, Właściciel Nowa technologia WyłącznośćZastrzeżony w U.P.Instytut badawczyHale,Dokumentacja Centrum Badawczo Rozwojowe Know-how Pracownik inż.-t.Pracownik Modernizacja technologii WspółwłasnośćNiechronionySprzęt logisztycznySzkolenia Centrum n-pEkspertyzy CBR Inwestor finansowy Usługi Jednostka gospodarcza Projekt racjonalizatorski Jednostka gospodarcza Produkcja i utrzymanie r. Usługi Ze stop. Lub tytułem Pracownik inst. ze st. nauk. Obsługa produkcji WyłącznośćUdokumentowany MMSP i duże przedsiębiorstwa Hale prod.Administracyjne Linie prod.Biurowe Pracownik bez tyt.Anioł Biznesu Obsługa ogólno-adm. WspółwłasnośćNieopisany Specjalne Strefy Ekonomiczne MediaSpecjalistyczne Utrzymanie r. Centrum n-pInstytucje UEUsł. Informat.Osoba fizycznaKnow-howSamorządyUrz. narzędziaKadrowe Pracownik ze stop. lub tyt.n. Pr. Instytucji naukowej Usługi specjalisty cz- ne Wyłączność Umowy licencyjne Inkubator Urz. sprzęt badawczy Pracownicy Parki n-t. p-t Bez stopnia lub tytułu Pr. Jednostki gospodarczej WspółwłasnośćKlastry branżoweUrz. sprzęt k. pomiarowy Specjaliści

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff27 Warunki powstanie nowego przedsiębiorstwa Kandydat na przedsiębiorcęPomysł na przedsięwzięcie gospodarczeWarunki startu przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Jednostka gospodarcza Rodzaj działalności Właściciel pomysłu Ochrona praw własności LokalizacjaWyposażenieWsparcie Uczelnia Duże i średnie p- stwo Wytwarza-nie dóbr Uczelnia Projekt wynalzaczy UczelniaBiuraFinansowe Pracownik naukowy Pr komórki Rozwoju Produkcja wyrobów WyłącznośćUdzielony Patent Wydział/katedra/i nstytut PomieszczeniaKredyt/ pożyczka Absolwent Pr. produkcji lub usług Wartości niematerialne WspółwłasnośćZgłoszenie w U. P.Centr. Tr. Techn.Sprzęt biurowyDotacja StudentInkubator ak.Akcje/udziały Instytut badawczy P-stwo micro i małe Procesy Instytucja naukowa Wzór użytkowy Instytuty naukowe MagazynyEksperckie Pracownik n-b, b-t, Właściciel Nowa technologia WyłącznośćZastrzeżony w U.P.Instytut badawczyHale,Dokumentacja Centrum Badawczo Rozwojowe Know-how Pracownik inż.-t.Pracownik Modernizacja technologii WspółwłasnośćNiechronionySprzęt logisztycznySzkolenia Centrum n-pEkspertyzy CBR Inwestor finansowy Usługi Jednostka gospodarcza Projekt racjonalizatorski Jednostka gospodarcza Produkcja i utrzymanie r. Usługi Ze stop. Lub tytułem Pracownik inst. ze st. nauk. Obsługa produkcji WyłącznośćUdokumentowany MMSP i duże przedsiębiorstwa Hale prod.Administracyjne Linie prod.Biurowe Pracownik bez tyt.Anioł Biznesu Obsługa ogólno-adm. WspółwłasnośćNieopisany Specjalne Strefy Ekonomiczne MediaSpecjalistyczne Utrzymanie r. Centrum n-pInstytucje UEUsł. Informat.Osoba fizycznaKnow-howSamorządyUrz. narzędziaKadrowe Pracownik ze stop. lub tyt.n. Pr. Instytucji naukowej Usługi specjalisty cz- ne Wyłączność Umowy licencyjne Inkubator Urz. sprzęt badawczy Pracownicy Parki n-t. p-t Bez stopnia lub tytułu Pr. Jednostki gospodarczej WspółwłasnośćKlastry branżoweUrz. sprzęt k. pomiarowy Specjaliści

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I co dalej? Model tworzenia spinoff28

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krok drugi: Zbudowanie interaktywnego modelu tworzenia firm odpryskowych: 1) Naniesienie matrycy na arkusz kalkulacyjny, 2) Wykonanie kolejnych warstw matrycy z wpisanymi wartościami liczbowymi w odpowiednie komórki np. kosztami, wielkością finansowania oraz spodziewanymi przychodami, Model tworzenia spinoff29

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model tworzenia spinoff30 Warunki powstanie nowego przedsiębiorstwa Kandydat na przedsiębiorcęPomysł na przedsięwzięcie gospodarczeWarunki startu przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Jednostka gospodarcza Rodzaj działalności Właściciel pomysłu Ochrona praw własności LokalizacjaWyposażenieWsparcie Uczelnia Duże i średnie p- stwo Wytwarza-nie dóbr Uczelnia Projekt wynalzaczy UczelniaBiuraFinansowe Instytut badawczy P-stwo micro i małe Procesy Instytucja naukowa Wzór użytkowyInstytuty naukoweMagazynyEksperckie CBR Inwestor finansowy Usługi Jednostka gospodarcza Projekt racjonalizatorski Jednostka gospodarcza Produkcja i utrzymanie r. Usługi Centrum n-pInstytucje UEOsoba fizycznaKnow-howSamorządyUrz. narzędziaKadrowe

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3) Opracowanie makropolecenia liczącego pewną szacunkową wartość efektywności utworzenia przedsiębiorstwa odpryskowego według zadanej ścieżki dojścia. Model tworzenia spinoff31

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. dr Bogdan Tomaszek, btomaszek@opnt.pl mgr Katarzyna Brandys, info@opnt.pl Opole, 18.03.2011 r.btomaszek@opnt.plinfo@opnt.pl Model tworzenia spinoff32


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google