Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The adult dyslexia checklist – Understanding cognitive strengths and weaknesses through self-report questionnaires Dr Ian Smythe and Katarzyna Bogdanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The adult dyslexia checklist – Understanding cognitive strengths and weaknesses through self-report questionnaires Dr Ian Smythe and Katarzyna Bogdanowicz."— Zapis prezentacji:

1 The adult dyslexia checklist – Understanding cognitive strengths and weaknesses through self-report questionnaires Dr Ian Smythe and Katarzyna Bogdanowicz © Ian Smythe, 2006 Adult questionnaire and cognition processes Kwestionariusz dla doroslych I procesy poznawcze

2 d

3 Why have a definition? To create a consensus as to how a word should be used. 3 Po co nam definicja? Aby uzgodnić, jak słowo powinno być używane. Definitions - Definicje

4 Who wants a definition: for scientific purposes, whereby assumptions may be judged by research criteria for school personnel whereby additional services may be provided for low achievers for parent groups who will use a definition for advocacy in resource allocation within the legislation. 4 Komu potrzebna jest definicja? do celów naukowych, gdzie założenia dotyczące dysleksji powinny być oparte na wynikach poważnych badań o przejrzystych kryteriach pracownikom szkół, gdzie słabi uczniowie (np. ci z dysleksją) mogą mieć zapewnione dodatkowe usługi (np. terapię pedagogiczną) dla grup rodziców, którzy potrzebują definicji jako podstawy do stworzenia praw chroniących uczniów w systemie legislacji szkolnej. Definitions - Definicje

5 5 Definition Wyjaśnić, jak słowo jest używane i podać zestaw warunków, które muszą zostać spełnione, aby można było coś nazwać w określony sposób. Definicja How the word is used and provide a set of conditions in which something occurs. Defining the definition - Definicja definicji

6 6 What are the characteristics that define the square? Jakie cechy definiują kwadrat? Defining the square - Definicja kwadratu

7 7 4

8 8 4 Equal Równoległe Defining the square - Definicja kwadratu

9 9 4 90° Equal Równoległe Defining the square - Definicja kwadratu

10 10 4 90° Equal Figura zamknięta Równoległe Closed Defining the square - Definicja kwadratu

11 11 Square An object that has four sides of equal length, corners each of 90° and is closed. Kwadrat Figura, która ma 4 boki tej samej długości, wszystkie kąty 90° I jest zamknięta. Defining dyslexia - Definicja dysleksji

12 12 Games Board games (Chess, Solitaire, Monopoly) Card games (Snap, Poker, Brag) Team ball games (football, rugby, cricket) Throwing a ball against a wall Gry planszowe (szachy, Chińczyk, Monopol) Gry w karty (Poker, Makao, Wojna) Gry zespołowe w piłkę (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) Odbijanie piłeczki o ścianę Gry Gry planszowe (szachy, Chińczyk, Monopol) Gry w karty (Poker, Makao, Wojna) Gry zespołowe w piłkę (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) Odbijanie piłeczki o ścianę Defining games - Definicja gier

13 13 Defining dyslexia - Definicja dysleksji (IS –2006) Dysleksja to trudności w opanowaniu poprawnego i/lub płynnego czytania, ortografii i pisania. Trudności te mają podłoże neurologiczne. Dyslexia is a difficulty in the acquisition of accurate and/or fluent word reading, spelling and writing that is neurological in origin.

14 14 Dysleksja może być spowodowana przez kombinację trudności w przetwarzaniu słuchowym i wzrokowym, problemów z pamięcią roboczą, analizą, syntezą i przechowywaniem materiału w formie pisemnej (zapis ortograficzny) i mówionej (materiał fonologiczny). Trudności tego mogą również dotyczyć semantycznego systemu języka i motoryki. It may be caused by a combination of difficulties in auditory and visual processing, working memory, and analysis, synthesis and storage in the orthographic and phonological lexica. The semantic and motor systems may also be implicated. Defining dyslexia - Definicja dysleksji (IS –2006)

15 15 Sposób, w jaki manifestuje się dysleksja u konkretnej jednostki, zależy nie tylko od indywidualnych różnic w zakresie zdolności poznawczych, ale także od języka, którym się posługuje. The manifestation of dyslexia in any individual will depend upon not only individual cognitive differences, but also the language used. Defining dyslexia - Definicja dysleksji (IS –2006)

16 16 Dysleksja to trudności w opanowaniu poprawnego i/lub płynnego czytania, ortografii i pisania. Trudności te mają podłoże neurologiczne. Dysleksja może być spowodowana przez kombinację trudności w przetwarzaniu słuchowym i wzrokowym, problemów z pamięcią roboczą, analizą, syntezą i przechowywaniem materiału w formie pisemnej (zapis ortograficzny) i mówionej (materiał fonologiczny). Trudności tego mogą również dotyczyć semantycznego systemu języka i motoryki. Sposób, w jaki manifestuje się dysleksja u konkretnej jednostki, zależy nie tylko od indywidualnych różnic w zakresie zdolności poznawczych, ale także od języka, którym się posługuje. Dyslexia is a difficulty in the acquisition of accurate and/or fluent word reading, spelling and writing that is neurological in origin. It may be caused by a combination of difficulties in auditory and visual processing, working memory, and analysis, synthesis and storage in the orthographic and phonological lexica. The semantic and motor systems may also be implicated. The manifestation of dyslexia in any individual will depend upon not only individual cognitive differences, but also the language used. Defining dyslexia - Definicja dysleksji (IS –2006)

17 17 A difficulty in the acquisition of accurate and/or fluent word reading, spelling and writing. Dyslexia Dysleksja Trudności w opanowaniu poprawnego i/lub płynnego czytania, ortografii i pisania. Defining dyslexia - Definicja dysleksji

18 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis Synteza

19 19 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis Synteza Breaking stimuli down into small parts Dzielenie bodźców na mniejsze elementy Storing the components for reference and late use. Using stored components to make bigger components. Przechowywanie informacji do późniejszego wykorzystania. Wykorzystywanie przechowywanych informacji do tworzenia większych całości.

20 20 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis synteza Visual wzrokowa Auditory sluchowa Motor Motoryka Semantic semantyczna

21 21 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis synteza Visual wzrokowa Auditory sluchowa Motor Motoryka Semantic semantyczna Written word Słowo pisane Spoken Word Słowo mówione Speech Writing Zapisywanie mowy

22 22 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

23 23 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście) X XX X X X X X X X XX

24 24 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

25 25 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

26 26 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

27 27 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

28 28 An international model of reading Międzynarodowy model czytania SO MPO PAO Oko Czytanie SF MPF PAF Ucho Słuchanie PPWPPS CPCM MPS MSMSA MPM PR Czytanie (wejście) Wzrokowy (oko) PAO Procesor Analizator ortograficzny MPO Magazyn pamięci ortograficzny SO Syntezator ortograficzny Słuchanie (wejście) Procesor słuchowy (ucho) PAF Procesor Analizator fonologiczny MPF Magazyn pamięci fonologicznej SF Syntezator fonologiczny PR Pamięć robocza PPW Procesor pamięci wzrokowej PPS Procesor pamięci słuchowej MPS Magazyn pamięci semantyczny MPM Magazyn pamięci motorycznej MSM Manualna synteza motoryczna SA Synteza artykulacyjna CP Czynność pisania (wyjście) CM Czynność mówienia (wyjście)

29 Single word level Reading Spelling Poziom pojedynczych słow Czytanie Zapisywanie pojedynczych slow Towards literacy development Rozwój umiejętności czytania i pisania Spelling

30 Reception Reading Comprehension Listening Comprehension Otrzymywanie Czytanie ze zrozumieniem Sluchanie ze zrozumieniem Towards literacy development Rozwój umiejętności czytania i pisania

31 Production Forming ideas Expressing ideas Writing ideas Validating product Produkowanie Wymyślanie idei Wyrażanie idei Zapisywanie idei Zatwierdzanie własnego wytworu Towards literacy development Rozwój umiejętności czytania i pisania

32 Life Skills Literacy skills Keyboard skills Organisation Study skills Umiejętności życiowe Umiejętność czytania i pisania Umiejętność pisania na klawiaturze Organizacja Umiejętność uczenia się Towards literacy development Rozwój umiejętności czytania i pisania

33 Whole person Weaknesses Strengths Cała osoba Trudnosci Mocne strony Towards literacy development Rozwój umiejętności czytania i pisania

34 34 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis synteza Phonological units Phonological tasks Phonological manipulation skills Cząstki fonologiczne Zadania fonologiczne Umiejętności operowania cząstkami fonologicznymi

35 35 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis Synteza Word słowo Syllable sylaba Phoneme fonem Morphemic Unit Morfem Phonological units Cząstki fonologiczne

36 36 Analysis Analiza Storage Przechowywanie Synthesis synteza Alliteration Aliteracja Rhyme Rym Syllabification Analiza sylabowa Phoneme Identification Identyfikacja fonemowa (np. analiza głoskowa) Phonological tasks Zadania fonologiczne

37 Adult Dyslexia Questionnaire Developed by Ian Smythe in collaboration with John Everatt Copyright 2001 Kwestionariusz dysleksji dla dorosłych Stworzony przez Iana Smythe’a We współpracy z John Everatt Copyright 2001

38 Do you confuse visually similar words such as cat and cot? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (3) (6) (9) (12) Czy mylisz podobne wizualnie słowa takie jak kot i kat ? Rarely Occasionally Frequently Most of the time

39 Do you lose your place or miss out lines when reading? Czy podczas czytania zdarza ci się gubić miejsce w tekście albo „połykać” linijki? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (2) (4) (6) (8) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

40 Do you confuse the names of objects, for example table for chair? Czy zdarza ci się mylić nazwy przedmiotów, na przykład „stół” z „krzesłem”? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

41 Czy masz problem z odróżnianiem strony lewej od prawej? Do you have trouble telling left from right? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

42 Is map reading or finding your way to a strange place confusing? Czy posługiwanie się mapą lub znajdowanie drogi do nowego miejsca sprawia ci problem? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

43 Czy musisz czytać tekst od nowa po kilka razy, żeby go zrozumieć ? Do you re-read paragraphs to understand them? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

44 Do you get confused when given several instructions at once? Czy kiedy otrzymujesz kilka instrukcji naraz, masz problemy z ich zrozumieniem ? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

45 Do you make mistakes when taking down telephone messages? Czy kiedy zapisujesz informację telefoniczną, popełniasz błędy ? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

46 Do you find it difficult to find the right word to say? Czy sprawia ci trudność przypomnienie sobie właściwego słowa? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

47 How often do you think of creative solutions to problems? Jak często przychodzą ci do głowy twórcze sposoby rozwiązywania problemów? Rzadko Czasem Często Zazwyczaj (1) (2) (3) (4) Rarely Occasionally Frequently Most of the time

48 How easy do you find it to sound out words such as el-e-phant? Jak łatwe jest dla ciebie podzielenie na sylaby takich słów jak o-gró-dek? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (3) (6) (9) (12) Easy Challenging Difficult Very difficult

49 When writing, do you find it difficult to organise thoughts on paper? Jak łatwo przychodzi ci przelanie myśli na papier podczas pisania ? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (2) (4) (6) (8) Easy Challenging Difficult Very difficult

50 Did you learn your multiplication tables easily? Jak łatwo było ci nauczyć się tabliczki mnożenia? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (2) (4) (6) (8) Easy Challenging Difficult Very difficult

51 How easy do you find it to recite the alphabet? Jak łatwo było by ci wyrecytować na głos alfabet ? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (1) (2) (3) (4) Easy Challenging Difficult Very difficult

52 How hard do you find it to read aloud? Jak łatwe jest dla ciebie czytanie na głos ? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (1) (2) (3) (4) Easy Challenging Difficult Very difficult

53 How easy do you find imaging three- dimensional geometrical figures? Czy łatwe jest dla ciebie wyobrażanie sobie trójwymiarowych figur geometrycznych? Łatwe Niezbyt łatwe Trudne Bardzo trudne (1) (2) (3) (4) Easy Challenging Difficult Very difficult

54 Results Wyniki

55 Less than 45 – consistent with results of somebody who is not dyslexic Poniżej 45 – odpowiada wynikom osoby bez dysleksji Results Wyniki

56 45-60 – shows signs consistent with mild dyslexia. 45-60 – odpowiada wynikom osoby z dysleksją lekkiego stopnia. Results Wyniki

57 Greater than 60 – consistent with moderate or severe dyslexia Powyżej 60 – odpowiada wynikom osoby z dysleksją umiarkowanego lub głębokiego stopnia Results Wyniki

58 Adult questionnaire and cognitive processes Kwestionariusz dla dorosłych i procesy poznawcze

59 59 Do you confuse visually similar words such as cat and cot ? Adult Questionnaire 1 Czy mylisz podobne wizualnie słowa takie jak kot i kat ?

60 60 Do you lose your place or miss out lines when reading? Adult Questionnaire 2 Concentration Czy podczas czytania zdarza ci się gubić miejsce w tekście albo „połykać” linijki?

61 61 How easy do you find it to sound out words such as el-e-phant? Adult Questionnaire 3 Jak łatwe jest dla ciebie podzielenie na sylaby takich słów jak ży-ra-fa?

62 62 When writing, do you find it difficult to organise your thoughts on paper? Adult Questionnaire 7 Life Skills Literacy skills Keyboard skills Organisation Study skills Jak łatwo przychodzi ci przelanie myśli na papier podczas pisania?

63 63 Do you get confused when given several instructions at once? Adult Questionnaire 9 Jak łatwo było ci nauczyć się tabliczki mnożenia?


Pobierz ppt "The adult dyslexia checklist – Understanding cognitive strengths and weaknesses through self-report questionnaires Dr Ian Smythe and Katarzyna Bogdanowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google