Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Dorota Wodnicka p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Dorota Wodnicka p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Dorota Wodnicka p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji

2 Plan prezentacji I.Polityka, w którą wpisuje się projekt. 1.Polityka kulturalna. 2.Strategie gmin i powiatów. II.Szukanie źródeł dofinasowania. 1.Rodzaje finansowania. 2.Architektura finansowania. III.Środki publiczne. 1.UE. 2.Państwo. 3.Województwo. IV.Środki prywatne. 1.Przedsiębiorstwa. 2.Organizacje pozarządowe. 3.Wydatki gospodarstw domowych. 4.Osoby fizyczne. V.Podsumowanie. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 2

3 3 Czy jest polityka w którą wpisuje się projekt?

4 Czy wiemy co samorządowcy chcą finansować? Czy są to pojedyncze, chaotyczne projekty, czy przemyślane działania uzupełniające się nawzajem, prowadzące do wyznaczonego celu? Po czym rozpoznajemy jedne, a po czym drugie? Czy jest co finansować – czy istnieje polityka kulturalna samorządu? Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 4 Finanse są środkiem a nie celem

5 Polityka kulturalna Suma świadomych, ukierunkowanych przedsięwzięć i działań Mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez Maksymalne wykorzystanie środków i dóbr jakimi to społeczeństwo dysponuje Po co strategie? - wyartykułowanie polityki Przykład – województwo opolskie – Planowanie strategiczne w gminach i powiatach województwa opolskiego – raport – 80 kwestionariuszy, badanie w latach 2000, 2004, 2006 – strategię posiada 85% gmin, 90% powiatów – Wzrost liczby strategii w gminach – 23/48/60 – Uspołeczniony charakter tych dokumentów – Zwiększa się poziom wiedzy nt strategii krajowych i wojewódzkich Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 5

6 6

7 KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA TRADYCJATOŻSAMOŚĆ Hasło obecne w 28 strategiach (na 38 poddanych analizie) Hasło obecne w 14 strategiach Hasło obecne w 17 strategiach (na 38 poddanych analizie) WNIOSKI 1.Mitologizacja kultury 2.Słabo akcentowana sfera twórczości, kreatywności, innowacyjności 3.Brak diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Strategie gmin i powiatów Przeanalizowano w 2009 roku 8 strategii powiatów 30 strategii gmin Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 7

8 1.Mitologizacja roli kultury wpływa na konstrukcję polityki kulturalnej gminy i powiatu 2.Pytania: Czy gminy i podległe im instytucje kultury badają potrzeby mieszkańców? Czy oferta kulturalna dostosowywana jest do potrzeb mieszkańców? Czy gminy i podległe im instytucje kultury obserwują poziom uczestnictwa w kulturze? Czy i w jaki sposób zachęca się mieszkańców do uczestnictwa w kulturze? 3.Czy coraz większe środki finansowe na kulturę są wydawane efektywnie? Strategie gmin i powiatów Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 8

9 Analiza stanu instytucji kultury może być pierwszym etapem budowania strategii – pozwoli określić cele i kierunki rozwoju Przykład: Analiza stanu instytucji kultury (wsie i miasto z gminy Opoczno) Cel projektu: Opracowanie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego obecnego stanu i poziomu zapotrzebowania na kulturę wśród mieszkańców wsi i miasta z gminy Opoczno (MDK w Opocznie sprawuje nadzór nad 21 kołami gospodyń wiejskich i świetlicami wiejskimi w gminie Opoczno) Planowane działania: Badania diagnostyczne: ankiety warsztaty strategiczne raport i publikacja wyników prac Zaangażowane podmioty: pracownicy MDK w Opocznie, koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 9 Strategie gmin i powiatów

10 Dlaczego to jest ważne? Instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie zupełnie inaczej podchodzą do wspierania pomysłów przyczyniających się do budowy CZEGOŚ WIĘKSZEGO Oceniającym daje to gwarancję: – Racjonalnego wydatkowania środków – Przeciwdziałaniu dryfowaniu polityki kulturalnej (samorządów, instytucji) w zmieniającej się rzeczywistości – Efektu synergii, efekt kuli śniegowej Gdzie szukać pomocy? – ŁDK – szkolenia RAKK – Konferencja – wrzesień 2012 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 10

11 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 11 Jest projekt Szukam dofinansowania

12 Rodzaje dotacji dotacje inwestycjedziałania Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów miękkietwarde projekty 12

13 Rodzaj kosztówKoszt (zł)Środki własne (zł) Honoraria dla konferansjera2.000 Honorarium dla prowadzących warsztaty tańca Transport zespołów2.500 Wyżywienie zespołów2.500 Noclegi zespołów2.000 Nagranie DVD i wyd. płyty6.000 Wynajęcie sceny3.000 Namioty1.000 Zakup sceny/podłogi do tańca Obsługa techniczna3.000 Ochrona zewnętrzna4.000 Folder promocyjny (oprac., projekt, druk) Aktualizacja www500 Reklama w mediach w tym Internet Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Potrzebuję Mam Szukam

14 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 14 Architektura finansowania

15 15 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

16 16 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne + Prywatne

17 17 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

18 Unia Europejska Rada Europy Eurimages DG Regio Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny DG Education & Culture Uczenie się przez całe życie Młodzież w Działaniu Europa dla Obywateli Kultura Media 7 Program Ramowy 18 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

19 Program Kultura , , Cele programu: – mobilność osób działających w sektorze kultury; – obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; – dialog międzykulturowy. Finansowane działania: – Akcja 1 – projekty jednoroczne - 3 współorganizatorów, pochodzących z trzech różnych państw biorących udział w programie ; – Akcja 2 -projekty wieloletnie - minimum 2 lata maksimum 3 lata, co najmniej 5 operatorów kulturalnych z pięciu państw; – Akcja 3 – projekty specjalne. Wysokość wsparcia jest corocznie określana dla poszczególnych rodzajów projektów: – Projekty jednoroczne: od euro do euro (50% całkowitego budżetu); – Projekty wieloletnie: od euro do euro rocznie (60% całkowitego budżetu). Role: Organizator / współorganizator/ partner. 19 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

20 Konkursy OBSZAR PROGRAMU KULTURA ( ) OSTATNI DZIEŃ NABORU WYNIKI SELEKCJI PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ PROJEKT TRWA Projekty współpracy z krajami trzecimi Nabór zakończony 31 sierpnia listopada 2012 – 31 października 2013 Max. 24 miesiące 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim 18 września lutego 2013 Rok finansowania Długoterminowe projekty współpracy 3 października marca maja 2013 – 30 kwietnia lata (36-60 miesięcy) Krótkoterminowe projekty współpracy 3 października lutego maja 2013 – 30 kwietnia 2014 Max. 24 miesiące 3.2 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną 3 października lutego maja 2013 – 30 kwietnia miesiące Wspieranie europejskich festiwali kultury 15 listopada marca maja 2013 – 30 kwietnia 2014 Max. 12 miesięcy Tłumaczenia literackie 3 lutego lipca listopada 2012 – 31 sierpnia 2013 Max. 24 miesiące 20 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

21 Media Programme , , , million Euro, w latach budżet 900 million Euro Cele: – wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami należącymi do Programu; – wzmocnienie konkurencyjności europejskich utworów audiowizualnych; – zwiększenie rozpowszechniania utworów audiowizualnych na terenie Unii Europejskiej jak również poza nią. Adresaci: profesjonaliści branży audiowizualnej, niezależni producenci, dystrybutorzy, agenci handlowi, instytucje szkoleniowe, szkoły filmowe i organizatorzy festiwali. Finansowane działania: – przygotowania i rozwoju projektu filmowego; – produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych; – dostępu do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe; – dystrybucji filmów europejskich; – promocji i festiwali; – organizacji międzynarodowych programów szkoleniowych; – wdrażania nowych technologii (Pilot Project). Przykłady: – 2002 Pianista reż. Roman Polanski, 2008 Królik po berlińsku reż. Bartek Konopka, sceny z życia reż. Małgorzata Szumowska 21 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

22 Uczenie się przez całe życie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Celem programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola po Uniwersytet III Wieku. Podprogramy: Comenius – edukacja przedszkolna i szkolna, Erasmus – szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe, Grundtvig – edukacja dorosłych, Wizyty studyjne – wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji, Wizyty przygotowawcze LLP (Limited liability partnership) – w ramach wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu. Przewodnik po programie dostępny na: 22 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

23 Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Adresaci: młodzież (13-30) oraz osoby pracujące z młodzieżą. Struktura dofinansowań. – Akcja 1: Młodzież dla Europy Akcja 1.1. Wymiany Młodzieżowe; Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe; Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji; – Akcja 2: Wolontariat Europejski; – Akcja 3: Młodzież w świecie; – Akcja 4: Systemy wsparcia młodzieży; – Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Termin składania wniosków: Przewodnik po programie dostępny na Wniosek online oraz listownie (1 egzemplarz) 23 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

24 Europa dla Obywateli 215 mln euro. Od 2006 roku. Pobudzanie aktywności obywateli i refleksji nad obywatelstwem. Termin naboru wniosków: – Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 1.1.Spotkania mieszkańców miast partnerskich, 1.2. Sieci miast partnerskich, 2.1. Projekty obywatelskie, 2.2. Środki wsparcia. – Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną, 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. – Działanie 3: Razem dla Europy (brak konkursu) – Działanie 4: Aktywna pamięć europejska Przykład: Zduńska Wola, Urząd Gminy, 2009, spotkanie mieszkańców miast partnerskich. 24 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

25 Eurimages Fundusz powstał w 1988, 36 państw członkowskich opłacających składki. 800 tys. rocznie. Terminy konkursów: , Cel – wsparcie dla europejskiej branży filmowej m.in. na działalność koproducencką. Adresaci – Producenci (jako osoby fizyczne lub prawne), których główną działalnością jest produkcja kinematograficzna i którzy są niezależni od publicznych bądź prywatnych nadawców Finansowane działania : – Koprodukcja projektów filmowych: pełnometrażowe filmy fabularne, pełnometrażowe filmy animowane, filmy dokumentalne o czasie trwania powyżej 70 minut 25 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

26 Erasmus for all Erasmus dla wszystkich Creative Europe Kreatywna Europa Lifelong Learning Erasmus Mundus Tempus Bilateral cooperation Media Culture Youth in Action Europe for Citizens Intra ACP academic mobility scheme 26 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

27 27 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Publiczne Prywatne Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina

28 Struktura sektora Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 28

29 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - fundusze strukturalne 29 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

30 EFRR – Ministerstwo Kultury Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Priorytety I-V Instytucja Pośrednicząca Priorytety VI-VIII Instytucja Pośrednicząca Priorytety IX-X Instytucja Pośrednicząca Priorytet XI Instytucja Pośrednicząca Priorytet XII Instytucja Pośrednicząca Priorytet XIII Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego DG Regio Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 30 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

31 31 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

32 Opis działań Działanie 11.1 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – 22 projekty (14 konkursowe +8 kluczowe) – 415 mln zł z EFRR Działanie 11.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym – 17 projekty (8 konkursowych + 9 kluczowych) – 1 118,7 mln z EFRR Działanie 11.3 – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – 18 projektów (11 konkursowych +7 kluczowych) – 478 mln z EFRR 32 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

33 11.2 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury… Nabór: zakończony na rok 2012 Kwota: ,90 zł, Rezerwa na odwołania ,10 zł (10%) Co?: Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury, Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu) Min wartość projektu: 4 mln (partnerstwa 20 mln) Poziom dofinansowania: 85% Preselekcja + ocena ostateczna Termin rozstrzygnięcia konkursu: czas oceny max 100 dni roboczych (70 na ocenę, 30 na uzupełnienie wniosku przez beneficjenta) Można wnieść protest oraz odwołanie do IP, która je rozpatruje, za wyjątkiem odwołania od oceny merytorycznej I i II stopnia, które rozpatruje Instytucja Zarządzająca, tj. MRR 33 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

34 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Nabór: zakończony na rok 2012 Kwota: ,10 zł, Rezerwa na odwołania ,90 zł (10%) Co?: budowa, rozbudowa i remonty szkół i uczelni artystycznych; zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu); cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu) Projekty składane w ramach konkursu nie mogą być projektami dużymi. Min wartość projektu: 4 mln (partnerstwa 20 mln) Poziom dofinansowania: 85% Preselekcja + ocena ostateczna Termin rozstrzygnięcia konkursu: czas oceny max 100 dni roboczych (70 na ocenę, 30 na uzupełnienie wniosku przez beneficjenta) Można wnieść protest oraz odwołanie do IP, która je rozpatruje, za wyjątkiem odwołania od oceny merytorycznej I i II stopnia, które rozpatruje IZ, tj. MRR 34 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

35 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mechanizmy finansowe 35 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

36 36 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

37 Fundusz Wymiany Kulturalnej Zamknięto nabory , ostatni nabór w 2010 Cel: zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami w zakresie m.in. sztuk wizualnych, muzyki, literatury, kultury ludowej i zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Co: organizacja wystaw, spektakli, koncertów i innych; udział twórców i artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych; wymiana artystów; współpraca szkół i uczelni artystycznych; współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, i inne Wnioskodawcy: osoby fizyczne i prawne (bez przedsiębiorców) Budżet: euro Min dofinansowania: euro, max: euro Wkład własny: 10% Dysponent: Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Operator Funduszu: MKiDN Długość projektu: do 2 lat 37 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

38 38 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

39 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Programy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (nabór: koniec 2012 r.); Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (nabór: od 15 czerwca do 15 października 2012 r.) Cel: zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Co: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów, rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu, konserwacja i digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, tworzenie systemów zabezpieczeń Budżet: 70 mln euro Operator Funduszu: MKiDN 39 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

40 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - środki krajowe 40 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

41 41 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

42 Programy Ministra 1.Wydarzenia artystyczne 1.Muzyka 2.Teatr i Taniec 3.Sztuki Wizualne 4.Film 5.Promocja polskiej kultury za granicą 2.Kolekcje 1.Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2.Regionalne kolekcje sztuki współczesnej 3.Promocja literatury i czytelnictwa 1.Literatura 2.Promocja czytelnictwa 3.Czasopisma 4.Edukacja kulturalna i diagnoza kultury 1.Edukacja kulturalna 2.Edukacja artystyczna 3.Obserwatorium kultury 4.Edukacja medialna, badania 5.Dziedzictwo kulturowe 1.Ochrona zabytków 2.Wspieranie działań muzealnych 3.Kultura ludowa 4.Ochrona dziedzictwa narodowego za granicą 5.Ochrona zabytków archeologicznych 6.Rozwój infrastruktury kultury 1.Infrastruktura kultury 2.Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 3.Infrastruktura domów kultury 7.Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8.Pomoc socjalna 9.Fundusz Promocji Twórczości 10. Stypendia 42 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

43 Ogólne zasady Nabory: – I nabór: do 30 listopada, II nabór: do 31 marca (z powodu rozdysponowania środków w I naborze drugi nabór jest czasami odwoływany) EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - System Zarządzania Programami Ministra – Konto wnioskodawcy – założenie i aktywacja, Wypełnianie wniosku, Złożenie wniosku – numer EBOI, Potwierdzenie złożenia wniosku, Sprawdzanie statusu, Odwołanie Dokumenty dostępne na stronie: – Regulamin - cele; nazwę instytucji zarządzającej; rodzaje kwalifikujących się zadań; prognozowaną, w danym roku kalendarzowym, wielkość środków przeznaczonych na realizację programu; uprawnionych wnioskodawców; kryteria i punktację oceny wniosku; terminy, tryb naboru i oceny wniosków; warunki rozliczenia dofinansowania; zobowiązania beneficjenta, rodzaje wydatków kwalifikowalnych – Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań – Instrukcja krok po kroku – od założenia konta do złożenia wniosku – Wniosek wzorcowy Ważne informacje: – Odwołania – min 50 pkt, pozytywna ocena formalna – do 10 dni od opublikowania wyników – Nie składać w ostatnim dniu – obciążenie sieci – Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym – Załączniki do 5 MB – Jeśli wniosek będzie złożony do 16 listopada i marca są informowani o błędach formalnych we wniosku 43 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

44 Wydarzenia artystyczne Priorytet 1 - MuzykaPriorytet 2 - Teatr i taniec Priorytet 4 - Film Instytucja zarządzająca Dep. Mecenatu PaństwaDepartament Własności Intelektualnej i Mediów Budżet zł zł zł Cele Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim i światowym teatrze i tańcu. Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kinematografii. Priorytet skierowany jest do najbardziej znaczących zadań. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; NGO; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł -wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł -wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. 44 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

45 Wydarzenia artystyczne Priorytet 3 - Sztuki wizualne Priorytet 5 - Promocja kultury polskiej za granicą Instytucja zarządzająca Zachęta Narodowa Galeria SztukiInstytut Adama Mickiewicza Budżet zł Cele Promocja i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru współczesnych sztuk wizualnych, w tym także sztuki eksperymentalnej, wzornictwa i sztuki użytkowej oraz zadań interdyscyplinarnych i performatywnych, w których znaczący jest element sztuk wizualnych. Popularyzacja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; NGO; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 45

46 Kolekcje Priorytet 1 - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Priorytet 2 - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Instytucja zarządzająca Departament Narodowych Instytucji Kultury Budżet zł zł Cele Tworzenie i rozwój strategicznych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzia dialogu i edukacji społecznej. Rozbudowa istniejących regionalnych kolekcji sztuki współczesnej oraz ich efektywne wykorzystanie. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku zł Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 46

47 Kolekcje Priorytet 3 - Zamówienia kompozytorskiePriorytet 4 - Kolekcje muzealne Instytucja zarządzająca Instytut Muzyki i Tańca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet zł zł Cele Tworzenie nowych dzieł muzycznych na wniosek wykonawców muzycznych lub organizatorów wydarzeń muzycznych, pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej. Wykorzystanie nowych dzieł muzycznych, jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. Zwiększenie społecznej obecności muzyki, budowanie jej związków z różnymi kręgami odbiorców, w tym z dziećmi i młodzieżą. Rozbudowa kolekcji muzealnych dla ich wzbogacenia i uatrakcyjnienia. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana zł zł Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 47

48 Promocja literatury i czytelnictwa Priorytet 1 - Literatura Priorytet 2 - Promocja czytelnictwa Priorytet 3 - Czasopisma Instytucja zarządzająca Instytut Książki Departament Mecenatu Państwa Budżet zł Cele Rozwój i upowszechnianie literatury oraz wspieranie nowoczesnych form jej udostępniania. Rozwój czytelnictwa i promocja wartościowej literatury Wspieranie wydawania i udostępniania wartościowych czasopism kulturalnych, w tym ich publikacji w formie elektronicznej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł – zł w zależności od zadań zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 65% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 48

49 Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Priorytet 1 - Edukacja kulturalnaPriorytet 2 - Edukacja artystyczna Instytucja zarządzająca Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Budżet zł zł Cele Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz kompetencji medialnych. Podniesienie kompetencji artystycznych oraz promocja dokonań młodych artystów, w tym w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego Min wnioskowana zł Max wnioskowana Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 49

50 Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Priorytet 3 - Obserwatorium kulturyPriorytet 4 - Edukacja medialna, badania Instytucja zarządzająca Departament Mecenatu Państwa Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Budżet zł Cele Wspieranie badań kultury oraz badań kapitału społecznego. Diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 85% budżetu, zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 50

51 Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 - Ochrona zabytków Priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych Instytucja zarządzająca Departament Ochrony Zabytków Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet zł zł Cele Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne. Ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawcy podmioty prawa polskiego - osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe Min wnioskowana zł zł Max wnioskowana / zł zł - dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu, zł - dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 51

52 Dziedzictwo kulturowe Priorytet 3 - Kultura ludowa Priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych Instytucja zarządzająca Departament Narodowych Instytucji Kultury Departament Dziedzictwa Kulturowego Narodowy Instytut Dziedzictwa Budżet zł zł zł Cele Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez zachowanie, dokumentowanie i przekaz elementów kultury. Dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami konserwatorskimi Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie akademickie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana zł zł zł Max wnioskowana dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu. dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu zł Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 52

53 Rozwój infrastruktury kultury Priorytet 1 - Infrastruktura kultury Priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury Instytucja zarządzająca Dep. Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji KulturalnejNarodowe Centrum Kultury Budżet zł zł zł Cele Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty podmiotów prowadzących działalność w obszarze kultury. Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie infrastruktury szkół i uczelni artystycznych. Poprawa warunków funkcjonowania domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacanie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji kulturalnej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury, NGO, państwowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego publiczne i niepubliczne uczelnie, organy prowadzące (jednostki samorządu terytorialnego), ośrodki doskonalenia szkół artystycznych domy kultury / ośrodki kultury, organy prowadzące (jednostki samorządu terytorialnego) Min wnioskowana zł / zł zł / zł Max wnioskowana 75% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 53

54 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytucja zarządzająca: Departament Funduszy Europejskich Budżet: zł Cele: Zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez dofinansowanie wkładu własnego do wybranych zadań realizowanych ze środków europejskich. Wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury; państwowe instytucje kultury; państwowe instytucje filmowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; publiczne szkoły artystyczne; uczelnie artystyczne; archiwa państwowe. Min wnioskowana: / zł Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 54

55 Fundusz Promocji Twórczości DotacjeZapomogiStypendia NabórDo 30 stycznia każdego roku. Podania przyjmowane są przez cały rok. Do 30 stycznia każdego roku (stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku, stypendia roczne lipiec danego roku - czerwiec następnego roku) Co? Dofinansowanie na pokrycie całości lub części kosztów utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Wsparcie finansowe. Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. Wnioskodawcy wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, przy czym realizacja projektu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej twórcy z dorobkiem artystycznym znajdujący się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, którzy przedstawią projekt w dziedzinach: - literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury Instytucja zarządzająca MKiDN, Departament Mecenatu Państwa. Termin wykorzystania środków Do 30 października roku, w którym przyznano środki.- Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 55

56 Stypendia z budżetu państwa Stypendia z budżetu MKiDN Stypendia - Thesaurus Poloniae 3 – miesięczny program stypendialny Nabór Edycja 1 – do 30 stycznia każdego roku (stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku) Edycja 2 - do 31 lipca każdego roku (stypendia roczne i półroczne: stypendia na okres od stycznia do czerwca następnego roku (półroczne) lub od stycznia do grudnia następnego roku) - 1 tura: od 15 stycznia do 28 lutego każdego roku - 2 tura: od 15 maja do 30 czerwca każdego roku (w każdej turze wyłonionych zostaje trzech stypendystów). Co?Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. Stypendia na badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Wnioskodawcy twórcy i wykonawcy, którzy przedstawią projekt w dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury osoby zamieszkałe poza Polską, prowadzący badania poświęcone kulturze, historii, wielokulturowemu dziedzictwu RP oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Senior – profesorowie i wykładowcy Junior – doktorzy i doktoranci Instytucja ZarządzającaMKiDN, Departament Mecenatu Państwa.Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie UwagaMożna być stypendystą raz na 3 lata. Wysokość stypendium zł / zł zł (zakup książek i pomocy). Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 56

57 KULTURA + Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek Nabór: wrzesień 2012 lub w przypadku zmiany Regulaminu listopad 2012 Wnioskodawcy: gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury dla których organizatorem jest gmina wiejski, wiejsko-miejskich lub małych gmina miejska (do 15 tysięcy mieszkańców) Co: budowa remont rozbudowa lub przebudowa infrastruktury bibliotecznej Minimalna kwota dofinansowania: dla budowy biblioteki zł; dla remontu, rozbudowy lub przebudowy zł Maksymalna kwota dofinansowania: dla budowy biblioteki – zł; dla remontu, rozbudowy lub przebudowy zł Okres realizacji : maksymalnie 24 miesiące dla budowy biblioteki dla pozostałych działań do 12 miesięcy Montaż finansowy: dotacja do 40 % wartości zadania, wkład własny minimum 60 % wartości zadania (środki pochodzące z budżetów gminy i samorządów wojewódzkich) Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki 57 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

58 58 Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek KULTURA + Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

59 KULTURA + Digitalizacja Nabór: III lub IV kwartał 2012 Co: tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, udostępnienie oraz przechowywanie zasobów Wnioskodawcy: Państwowe instytucja kultury, których organizatorem jest MKiDN, Samorządowe instytucja kultury oraz samorządowe instytucja kultury współprowadzone przez MKiDN, Archiwa Państwowe, Państwowe Instytucje filmowe Minimalna kwota dofinansowanie: zł Maksymalna kwota dofinansowania : zł Wkład własny: 20% samorządowe instytucja kultury i instytucje filmowe; 0% państwowe instytucja kultury i archiwa państwowe Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Audiowizualny 59 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

60 l 60 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

61 Polski Instytut Sztuki Filmowej Programy Operacyjne PISF Produkcja filmowa Promocja polskiego filmu za granicą Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej Rozwój kin 61 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

62 62 Polski Instytut Sztuki Filmowej Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

63 Produkcja filmowaRozwój kin Promocja polskiego filmu za granica Nabór15 lipca - 15 sierpnia 2012 r.02 lipca - 30 lipca 2012 r.Tryb ciągły. Cel Wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji filmu. Stworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych, dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów. Promocja polskich filmów oraz osiągnięć polskich twórców filmowych poza granicami kraj, prezentacja polskiego filmu oraz dorobku polskich twórców filmowych, realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych Co? Scenariusze filmowe, rozwój projektu filmów, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Modernizacja kin i cyfryzacja kin. Kampanie promocyjne, organizowanie imprez promujących poza granicami kraju dorobek polskich twórców filmowych, organizowanie wystaw, konferencji, wizyt, spotkań itp. promujących polską twórczość filmową, udział polskich twórców filmowych, producentów i dystrybutorów w imprezach międzynarodowych. Wnioskodawcy Scenarzyści, producenci filmowi. Modernizacja kin – kina (spełniające określone warunki), Instytucje filmowe, studia i wytwornie filmowe, Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadza systematyczną działalność kinowa. Producenci filmowi, dystrybutorzy filmowi i agenci sprzedaży, szkoły i uczelnie o profilu filmowym, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, organizacje pozarządowe, polskie placówki dyplomatyczne. InstytucjaPolski Instytut Sztuki Filmowej. KwotaUzależniona od realizowanego projektu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów 63 Programy Operacyjne PISF (aktualne nabory)


Pobierz ppt "Finansowanie polityki kulturalnej samorządów Dorota Wodnicka p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google