Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie polityki kulturalnej samorządów"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji

2 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Plan prezentacji Polityka, w którą wpisuje się projekt. Polityka kulturalna. Strategie gmin i powiatów. Szukanie źródeł dofinasowania. Rodzaje finansowania. Architektura finansowania. Środki publiczne. UE. Państwo. Województwo. Środki prywatne. Przedsiębiorstwa. Organizacje pozarządowe. Wydatki gospodarstw domowych. Osoby fizyczne. Podsumowanie. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

3 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Czy jest polityka w którą wpisuje się projekt? Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

4 Finanse są środkiem a nie celem
Czy wiemy co samorządowcy chcą finansować? Czy są to pojedyncze, chaotyczne projekty, czy przemyślane działania uzupełniające się nawzajem, prowadzące do wyznaczonego celu? Po czym rozpoznajemy jedne, a po czym drugie? Czy jest co finansować – czy istnieje polityka kulturalna samorządu? Pobieżna analiza wydatków na kulturę w stosunku do ogółu wydatków budżetowych kilku państw ukazuje, że mityczny 1% jest dużym luksusem, z czego z pewnością należy się tylko cieszyć. Dla przykładu w 2009 roku w Polsce było to 0,53%, w Niemczech 0,38%, w Wielkiej Brytanii 0,70%, a w Finlandii 0,99%. Oczywiście budżet państwa to nie jedyne źródło finansowania, można byłoby zatem stwierdzić, że to inne szczeble powinny zwiększyć swoje nakłady, ale to także weryfikują dane liczbowe. Ze wszystkich wydatków w Polsce na kulturę, 19,6% przekazuje poziom centralny, czyli Ministerstwo, 48,12% samorządy województw, a 32,28% samorządy gmin. Dla porównania w Niemczech udział poszczególnych szczebli to: 13,54%, 41,75%, 44,71%, w Wielkiej Brytanii – 14,17%, 43,18%, 42,65%. Dane pochodzą z dokumentów analizujących polityki kulturalne państw europejskich zamieszczonych na stronie Ibidem Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

5 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Polityka kulturalna Suma świadomych, ukierunkowanych przedsięwzięć i działań Mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez Maksymalne wykorzystanie środków i dóbr jakimi to społeczeństwo dysponuje Po co strategie? - wyartykułowanie polityki Przykład – województwo opolskie Planowanie strategiczne w gminach i powiatach województwa opolskiego – raport 80 kwestionariuszy, badanie w latach 2000, 2004, 2006 strategię posiada 85% gmin, 90% powiatów Wzrost liczby strategii w gminach – 23/48/60 Uspołeczniony charakter tych dokumentów Zwiększa się poziom wiedzy nt strategii krajowych i wojewódzkich Pobieżna analiza wydatków na kulturę w stosunku do ogółu wydatków budżetowych kilku państw ukazuje, że mityczny 1% jest dużym luksusem, z czego z pewnością należy się tylko cieszyć. Dla przykładu w 2009 roku w Polsce było to 0,53%, w Niemczech 0,38%, w Wielkiej Brytanii 0,70%, a w Finlandii 0,99%. Oczywiście budżet państwa to nie jedyne źródło finansowania, można byłoby zatem stwierdzić, że to inne szczeble powinny zwiększyć swoje nakłady, ale to także weryfikują dane liczbowe. Ze wszystkich wydatków w Polsce na kulturę, 19,6% przekazuje poziom centralny, czyli Ministerstwo, 48,12% samorządy województw, a 32,28% samorządy gmin. Dla porównania w Niemczech udział poszczególnych szczebli to: 13,54%, 41,75%, 44,71%, w Wielkiej Brytanii – 14,17%, 43,18%, 42,65%. Dane pochodzą z dokumentów analizujących polityki kulturalne państw europejskich zamieszczonych na stronie Ibidem Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

6 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

7 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
OCHRONA DZIEDZICTWA TRADYCJA TOŻSAMOŚĆ Strategie gmin i powiatów Przeanalizowano w 2009 roku 8 strategii powiatów 30 strategii gmin Hasło obecne w 17 strategiach (na 38 poddanych analizie) Hasło obecne w 28 strategiach (na 38 poddanych analizie) Hasło obecne w 14 strategiach WNIOSKI Mitologizacja kultury Słabo akcentowana sfera twórczości, kreatywności, innowacyjności Brak diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

8 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Strategie gmin i powiatów Mitologizacja roli kultury wpływa na konstrukcję polityki kulturalnej gminy i powiatu Pytania: Czy gminy i podległe im instytucje kultury badają potrzeby mieszkańców? Czy oferta kulturalna dostosowywana jest do potrzeb mieszkańców? Czy gminy i podległe im instytucje kultury obserwują poziom uczestnictwa w kulturze? Czy i w jaki sposób zachęca się mieszkańców do uczestnictwa w kulturze? Czy coraz większe środki finansowe na kulturę są wydawane efektywnie? Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

9 Strategie gmin i powiatów
Analiza stanu instytucji kultury może być pierwszym etapem budowania strategii – pozwoli określić cele i kierunki rozwoju Przykład: Analiza stanu instytucji kultury (wsie i miasto z gminy Opoczno) Cel projektu: Opracowanie analiz i przygotowanie raportu dotyczącego obecnego stanu i poziomu zapotrzebowania na kulturę wśród mieszkańców wsi i miasta z gminy Opoczno (MDK w Opocznie sprawuje nadzór nad 21 kołami gospodyń wiejskich i świetlicami wiejskimi w gminie Opoczno) Planowane działania: Badania diagnostyczne: ankiety  warsztaty strategiczne  raport i publikacja wyników prac Zaangażowane podmioty: pracownicy MDK w Opocznie, koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

10 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dlaczego to jest ważne? Instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie zupełnie inaczej podchodzą do wspierania pomysłów przyczyniających się do budowy CZEGOŚ WIĘKSZEGO Oceniającym daje to gwarancję: Racjonalnego wydatkowania środków Przeciwdziałaniu „dryfowaniu” polityki kulturalnej (samorządów, instytucji) w zmieniającej się rzeczywistości Efektu synergii, efekt kuli śniegowej Gdzie szukać pomocy? ŁDK – szkolenia RAKK Konferencja – wrzesień 2012 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

11 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Jest projekt Szukam dofinansowania Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

12 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Rodzaje dotacji projekty dotacje inwestycje działania twarde miękkie Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

13 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Rodzaj kosztów Koszt (zł) Środki własne (zł) Honoraria dla konferansjera 2.000 Honorarium dla prowadzących warsztaty tańca 3.500 Transport zespołów 2.500 Wyżywienie zespołów Noclegi zespołów Nagranie DVD i wyd. płyty 6.000 Wynajęcie sceny 3.000 Namioty 1.000 Zakup sceny/podłogi do tańca 15.000 Obsługa techniczna Ochrona zewnętrzna 4.000 Folder promocyjny (oprac., projekt, druk) 9.000 Aktualizacja www 500 Reklama w mediach w tym Internet Potrzebuję 56 000 Mam 8 000 Szukam 48 000 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

14 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Architektura finansowania Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

15 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

16 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne + Prywatne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

17 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

18 Unia Europejska Rada Europy DG Regio DG Education & Culture
Eurimages DG Regio Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny DG Education & Culture Uczenie się przez całe życie Młodzież w Działaniu Europa dla Obywateli Kultura Media 7 Program Ramowy The Directorate-General for Education and Culture ("DG EAC")is a Directorate-General of the European Commission. The Education and Culture Directorate-General’s mission has three main aspects: Building a Europe of knowledge Developing the European cultural area DG EAC is currently divided into 5 "directorates": Lifelong Learning, Education and Training Policies Lifelong Learning, Education and Training Programmes and actions Culture and Communication Youth, Sport Resources It oversees the European Union's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, which handles most operational programmes on DG EAC's behalf. It is under the political responsibility of Cypriot Commissioner Androulla Vassiliou. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

19 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Program Kultura , , Cele programu: mobilność osób działających w sektorze kultury; obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; dialog międzykulturowy. Finansowane działania: Akcja 1 – projekty jednoroczne - 3 współorganizatorów, pochodzących z trzech różnych państw biorących udział w programie ; Akcja 2 -projekty wieloletnie - minimum 2 lata maksimum 3 lata, co najmniej 5 operatorów kulturalnych z pięciu państw; Akcja 3 – projekty specjalne. Wysokość wsparcia jest corocznie określana dla poszczególnych rodzajów projektów: Projekty jednoroczne: od euro do euro (50% całkowitego budżetu); Projekty wieloletnie: od euro do euro rocznie (60% całkowitego budżetu). Role: Organizator / współorganizator/ partner. ogłoszono wyniki naboru – z województwa łódzkiego, jako partnerzy uczestniczyć będą MS, Akadademia Sztuk Pięknych, MCK Bełchatów, Akcja 1 – projekty jednoroczne = krótkoterminowe musi uczestniczyć co najmniej trzech współorganizatorów, pochodzących z trzech różnych państw biorących udział w programie (z czego co najmniej jeden musi pochodzić z państwa członkowskiego Unii Europejskiej); Akcja 2 -projekty wieloletnie =długoterminowe (minimum 2 lata maksimum 3 lata) musi natomiast być współ tworzony przez co najmniej pięciu operatorów kulturalnych z pięciu państw. Jeden z nich, podobnie jak w przypadku projektów jednorocznych, musi pochodzić z państwa członkowskiego UE.; Akcja 3 – projekty specjalne: -Europejskie Stolice Kultury, -Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego oraz architektury współczesnej, -Europejskie Laboratoria Dziedzictwa Kulturowego, -Projekty tematyczne, -Sympozja międzynarodowe. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

20 OBSZAR PROGRAMU KULTURA (2007-2013) PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ
OSTATNI DZIEŃ NABORU WYNIKI SELEKCJI PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ PROJEKT TRWA 1.3.5 Projekty współpracy z krajami trzecimi Nabór zakończony 31 sierpnia 2012 1 listopada 2012 – 31 października 2013 Max. 24 miesiące 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim 18 września 2012 28 lutego 2013 Rok finansowania 2013 1.1 Długoterminowe projekty współpracy 3 października 2012 31 marca 2012 1 maja 2013 – 30 kwietnia 2014 3-5 lata (36-60 miesięcy) 1.2.1 Krótkoterminowe projekty współpracy 3.2 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną 12-24 miesiące 1.3.6 Wspieranie europejskich festiwali kultury 15 listopada 2012 Max. 12 miesięcy 1.2.2 Tłumaczenia literackie 3 lutego 2013 31 lipca 2012 1 listopada 2012 – 31 sierpnia 2013 Konkursy Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

21 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Media Programme , , , 755 million Euro, w latach budżet 900 million Euro Cele: wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami należącymi do Programu; wzmocnienie konkurencyjności europejskich utworów audiowizualnych; zwiększenie rozpowszechniania utworów audiowizualnych na terenie Unii Europejskiej jak również poza nią. Adresaci: profesjonaliści branży audiowizualnej, niezależni producenci, dystrybutorzy, agenci handlowi, instytucje szkoleniowe, szkoły filmowe i organizatorzy festiwali. Finansowane działania: przygotowania i rozwoju projektu filmowego; produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych; dostępu do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe; dystrybucji filmów europejskich; promocji i festiwali; organizacji międzynarodowych programów szkoleniowych; wdrażania nowych technologii (Pilot Project). Przykłady: 2002 Pianista reż. Roman Polanski , 2008 Królik po berlińsku reż. Bartek Konopka, sceny z życia reż. Małgorzata Szumowska Inna terminologia – zamist konkurs - WEZWANIE Budget line divide: Distribution 55% Development 20% Promotion 9% Training 7% Horizontal actions/ Pilot projects 5%/4% Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

22 Uczenie się przez całe życie
Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Celem programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola po Uniwersytet III Wieku. Podprogramy: Comenius – edukacja przedszkolna i szkolna, Erasmus – szkolnictwo wyższe, Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe, Grundtvig – edukacja dorosłych, Wizyty studyjne – wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacji, Wizyty przygotowawcze LLP (Limited liability partnership) – w ramach wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu. Przewodnik po programie dostępny na: Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

23 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Adresaci: młodzież (13-30) oraz osoby pracujące z młodzieżą. Struktura dofinansowań. Akcja 1: Młodzież dla Europy Akcja 1.1. Wymiany Młodzieżowe; Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe; Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji; Akcja 2: Wolontariat Europejski; Akcja 3: Młodzież w świecie; Akcja 4: Systemy wsparcia młodzieży; Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Termin składania wniosków: Przewodnik po programie dostępny na Wniosek online oraz listownie (1 egzemplarz) Nie można poprawiać błędów formalnych! Efekt oceny merytorycznej to REKOMENDACJE dla Komitetu Ewaluacyjengo Komitet Ewaluacyjny to niezależni eksperci UWAGA: przy wpełnianiu wnosku online – konieczne wymagania dotyczące przeglądarki FireFox, wniosek jest najpeirw wypełmniany online, potem drukowany i przesyłany Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

24 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Europa dla Obywateli 215 mln euro. Od 2006 roku. Pobudzanie aktywności obywateli i refleksji nad obywatelstwem. Termin naboru wniosków: Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy 1.1.Spotkania mieszkańców miast partnerskich, 1.2. Sieci miast partnerskich, 2.1. Projekty obywatelskie, 2.2. Środki wsparcia. Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną, 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Działanie 3: Razem dla Europy (brak konkursu) Działanie 4: Aktywna pamięć europejska Przykład: Zduńska Wola, Urząd Gminy, 2009, spotkanie mieszkańców miast partnerskich. Dzialanie 4: Ochrona głównych miejsc masowych przesiedleń i eksterminacji, pomników lub archiwów zawierających dokumentację tragicznych wydarzeń (archiwa dokumentów materialnych i niematerialnych) oraz udostępnianie świadectw przeszłości obywatelom Europy. Upamiętnianie ofiar nazizmu lub stalinizmu, lub osób, które podejmowały ogromne ryzyko dla ratowania innych przed przesiedleniem lub eksterminacją. Refleksja - angażowanie obywateli, szczególnie młodych ludzi, w szeroko zakrojoną refleksję nad przyczynami i skutkami nazizmu i/lub stalinizmu przy udziale różnorodnych grup obywateli europejskich, zwłaszcza różnych grup wiekowych oraz obywateli o różnym pochodzeniu narodowym, kulturowym i religijnym. Tworzenie sieci - nawiązywanie i dzielenie się wiedzą z innymi organizacjami europejskimi, w tym wymiana dobrych praktyk. Zapewnienie widoczności na poziomie europejskim. W jaki sposób finansuje się działanie? kwotę dotacji oblicza się według stałych stawek ryczałtowych w automatycznym kalkulatorze wniosku dotacje mają częściowo pokryć koszty organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją poszczególnych wydarzeń, koszty wyprodukowanych narzędzi komunikacyjnych oraz koszty koordynacji projektu Dotacje na wydarzenia: system obliczania wysokości dotacji: 1 osoba uczestnicząca przez 1 dzień w wydarzeniu = 1 dzień uczestnictwa x stała stawka dzienna obowiązująca w kraju, w którym odbywa się wydarzenie inna dla uczestników lokalnych i zagranicznych projekt, jako całość, musi zakładać nie mniej niż 50 dni uczestnictwa i maksymalnie 400 dni uczestnictwa, przy czym 40% uczestników projektu to uczestnicy zagraniczni, tzn. pochodzą z kraju innego niż kraj będący gospodarzem wydarzenia stała stawka dzienna w Polsce: 25,22 € uczestnik lokalny; 55,83 € uczestnik zagraniczny Dotacje na „narzędzia komunikacyjne”: publikację; płytę DVD/CD; stronę internetową dotacja ryczałtowa € na każdy z trzech rodzajów narzędzi komunikacyjnych max €  przy produkcji wszystkich trzech rodzajów narzędzi Wysokość dotacji = koszty organizacyjne wydarzeń + koszty narzędzi komunikacyjnych Współpraca Zduńskiej Woli z miastem Lőrinci na Węgrzech została nawiązana w 2007 roku. Węgierskie miasto miało już bogate doświadczenie w realizacji wspólnych projektów z innymi miastami z Włoch i Austrii. Dlatego urzędnicy węgierscy zachęcili samorządowców ze Zduńskiej Woli do złożenia wniosku o dotację w ramach Programu Europa dla Obywateli, służąc radą i doświadczeniem. Poszerzanie horyzontów młodych mieszkańców Spotkanie stało się okazją do nawiązania kontaktów między 24-osobową grupą młodych ludzi z węgierskiego miasta Lőrinci a 20-osobową grupą młodzieży ze Zduńskiej Woli. Uczniowie uczyli się nawzajem swoich tańców ludowych, rozgrywali wspólne mecze piłki nożnej, razem gotowali, brali udział w warsztatach z zakresu rozwijania przedsiębiorczości i wycieczkach krajoznawczych oraz zajęciach artystycznych i sportowych. Wymiana stworzyła również możliwość doskonalenia języka angielskiego w praktyce. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

25 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Eurimages Fundusz powstał w 1988, 36 państw członkowskich opłacających składki. 800 tys. € rocznie. Terminy konkursów: , Cel wsparcie dla europejskiej branży filmowej m.in. na działalność koproducencką. Adresaci Producenci (jako osoby fizyczne lub prawne), których główną działalnością jest produkcja kinematograficzna i którzy są niezależni od publicznych bądź prywatnych nadawców Finansowane działania: Koprodukcja projektów filmowych: pełnometrażowe filmy fabularne, pełnometrażowe filmy animowane, filmy dokumentalne o czasie trwania powyżej 70 minut firma jest uznawana za europejską, jeśli w większości jest własnością podmiotów pochodzących z krajów członkowskich, firma producenka jest uznawana za niezależną, jeśli maksymalnie 25% jej udziałów leży w rękach pojedynczego nadawcy, lub maksymalnie 50% kapitału należy do grupy nadawców, producenci, którzy uprzednio uzyskali wsparcie ze strony EURIMAGES, muszą wykazać się wypełnieniem wszelkich zobowiązań, jakie zostały na nich nałożone w myśl poprzednich umów. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

26 2014 - 2020 Erasmus for all Creative Europe Erasmus dla wszystkich
Kreatywna Europa Lifelong Learning Erasmus Mundus Tempus Bilateral cooperation Media Culture Youth in Action Europe for Citizens Intra ACP academic mobility scheme Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

27 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Publiczne Prywatne Unia Europejska DG Regio DG EAC Państwo MKiDN MSZ Województwo Samorząd Urząd Wojewódzki WFOŚ Powiat, Gmina Przedsiębiorstwa Organizacje pozarządowe Wydatki GD Osoby fizyczne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

28 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Struktura sektora Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

29 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - fundusze strukturalne Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

30 EFRR – Ministerstwo Kultury
Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Priorytety I-V Priorytety VI-VIII Priorytety IX-X Priorytet XI Priorytet XII Priorytet XIII DG Regio Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

31 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

32 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Opis działań Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 22 projekty (14 konkursowe +8 kluczowe) 415 mln zł z EFRR Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 17 projekty (8 konkursowych + 9 kluczowych) 1 118,7 mln z EFRR Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 18 projektów (11 konkursowych +7 kluczowych) 478 mln z EFRR Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

33 11.2 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury…
Nabór: zakończony na rok 2012 Kwota: ,90 zł, Rezerwa na odwołania ,10 zł (10%) Co?: Budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury, Zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu) Min wartość projektu: 4 mln (partnerstwa 20 mln) Poziom dofinansowania: 85% Preselekcja + ocena ostateczna Termin rozstrzygnięcia konkursu: czas oceny max 100 dni roboczych (70 na ocenę , 30 na uzupełnienie wniosku przez beneficjenta) Można wnieść protest oraz odwołanie do IP, która je rozpatruje, za wyjątkiem odwołania od oceny merytorycznej I i II stopnia, które rozpatruje Instytucja Zarządzająca, tj. MRR Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

34 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Nabór: zakończony na rok 2012 Kwota: ,10 zł, Rezerwa na odwołania ,90 zł (10%) Co?: budowa, rozbudowa i remonty szkół i uczelni artystycznych; zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu); cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu) Projekty składane w ramach konkursu nie mogą być projektami dużymi. Min wartość projektu: 4 mln (partnerstwa 20 mln) Poziom dofinansowania: 85% Preselekcja + ocena ostateczna Termin rozstrzygnięcia konkursu: czas oceny max 100 dni roboczych (70 na ocenę , 30 na uzupełnienie wniosku przez beneficjenta) Można wnieść protest oraz odwołanie do IP, która je rozpatruje, za wyjątkiem odwołania od oceny merytorycznej I i II stopnia, które rozpatruje IZ, tj. MRR Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

35 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mechanizmy finansowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

36 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

37 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Fundusz Wymiany Kulturalnej Zamknięto nabory , ostatni nabór w 2010 Cel: zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami w zakresie m.in. sztuk wizualnych, muzyki, literatury, kultury ludowej i zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Co: organizacja wystaw, spektakli, koncertów i innych; udział twórców i artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych; wymiana artystów; współpraca szkół i uczelni artystycznych; współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, i inne Wnioskodawcy: osoby fizyczne i prawne (bez przedsiębiorców) Budżet: euro Min dofinansowania: euro, max: euro Wkład własny: 10% Dysponent: Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Operator Funduszu: MKiDN Długość projektu: do 2 lat Zalogowanie się do systemu – kanał komunikacji z dysponentem Korekta nieprawidłowości – 48 godz! Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

38 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

39 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Programy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (nabór: koniec 2012 r.); Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (nabór: od 15 czerwca do 15 października 2012 r.) Cel: zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Co: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów, rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu, konserwacja i digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, tworzenie systemów zabezpieczeń Budżet: 70 mln euro Operator Funduszu: MKiDN Zalogowanie się do systemu – kanał komunikacji z dysponentem Korekta nieprawidłowości – 48 godz! Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

40 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - środki krajowe Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

41 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

42 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Programy Ministra Wydarzenia artystyczne Dziedzictwo kulturowe Muzyka Ochrona zabytków Teatr i Taniec Wspieranie działań muzealnych Sztuki Wizualne Kultura ludowa Film Ochrona dziedzictwa narodowego za granicą Promocja polskiej kultury za granicą Kolekcje Ochrona zabytków archeologicznych Rozwój infrastruktury kultury Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Infrastruktura kultury Promocja literatury i czytelnictwa Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Infrastruktura domów kultury Literatura Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa Czasopisma Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Pomoc socjalna Edukacja kulturalna Fundusz Promocji Twórczości Edukacja artystyczna Stypendia Obserwatorium kultury Edukacja medialna, badania Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

43 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Ogólne zasady Nabory: I nabór: do 30 listopada, II nabór: do 31 marca (z powodu rozdysponowania środków w I naborze drugi nabór jest czasami odwoływany) EBOI Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - System Zarządzania Programami Ministra Konto wnioskodawcy – założenie i aktywacja, Wypełnianie wniosku, Złożenie wniosku – numer EBOI, Potwierdzenie złożenia wniosku, Sprawdzanie statusu, Odwołanie Dokumenty dostępne na stronie: Regulamin - cele; nazwę instytucji zarządzającej; rodzaje kwalifikujących się zadań; prognozowaną, w danym roku kalendarzowym, wielkość środków przeznaczonych na realizację programu; uprawnionych wnioskodawców; kryteria i punktację oceny wniosku; terminy, tryb naboru i oceny wniosków; warunki rozliczenia dofinansowania; zobowiązania beneficjenta, rodzaje wydatków kwalifikowalnych Wytyczne do oceny wniosków oraz realizacji zadań Instrukcja krok po kroku – od założenia konta do złożenia wniosku Wniosek wzorcowy Ważne informacje: Odwołania – min 50 pkt, pozytywna ocena formalna – do 10 dni od opublikowania wyników Nie składać w ostatnim dniu – obciążenie sieci Potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym Załączniki do 5 MB Jeśli wniosek będzie złożony do 16 listopada i marca są informowani o błędach formalnych we wniosku Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

44 Wydarzenia artystyczne
Priorytet 1 - Muzyka Priorytet 2 - Teatr i taniec Priorytet 4 - Film Instytucja zarządzająca Dep. Mecenatu Państwa Departament Własności Intelektualnej i Mediów Budżet Cele Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim i światowym teatrze i tańcu. i światowej kinematografii. Priorytet skierowany jest do najbardziej znaczących zadań. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; NGO; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł -wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. zł -wnioskowane dofinansowanie nie Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

45 Wydarzenia artystyczne
Priorytet 3 - Sztuki wizualne Priorytet 5 - Promocja kultury polskiej za granicą Instytucja zarządzająca Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Instytut Adama Mickiewicza Budżet Cele Promocja i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z obszaru współczesnych sztuk wizualnych, w tym także sztuki eksperymentalnej, wzornictwa i sztuki użytkowej oraz zadań interdyscyplinarnych i performatywnych, w których znaczący jest element sztuk wizualnych. Popularyzacja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; NGO; kościoły i związki wyznaniowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana Max wnioskowana Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

46 Kolekcje Priorytet 1 - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
Priorytet 2 - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Instytucja zarządzająca Departament Narodowych Instytucji Kultury Budżet Cele Tworzenie i rozwój strategicznych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzia dialogu i edukacji społecznej. Rozbudowa istniejących regionalnych kolekcji sztuki współczesnej oraz ich efektywne wykorzystanie. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym instytucje kultury, organizacje pozarządowe Min wnioskowana Max wnioskowana Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

47 Kolekcje Priorytet 3 - Zamówienia kompozytorskie
Priorytet 4 - Kolekcje muzealne Instytucja zarządzająca Instytut Muzyki i Tańca Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet Cele Tworzenie nowych dzieł muzycznych na wniosek wykonawców muzycznych lub organizatorów wydarzeń muzycznych, pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej. Wykorzystanie nowych dzieł muzycznych, jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. Zwiększenie społecznej obecności muzyki, budowanie jej związków z różnymi kręgami odbiorców, w tym z dziećmi i młodzieżą. Rozbudowa kolekcji muzealnych dla ich wzbogacenia i uatrakcyjnienia. Wnioskodawcy państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów Min wnioskowana Max wnioskowana Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

48 Promocja literatury i czytelnictwa
Priorytet 1 - Literatura Priorytet 2 - Promocja czytelnictwa Priorytet 3 - Czasopisma Instytucja zarządzająca Instytut Książki Departament Mecenatu Państwa Budżet Cele Rozwój i upowszechnianie literatury oraz wspieranie nowoczesnych form jej udostępniania. Rozwój czytelnictwa i promocja wartościowej literatury Wspieranie wydawania i udostępniania wartościowych czasopism kulturalnych, w tym ich publikacji w formie elektronicznej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana 5.000 zł 5.000 zł – zł w zależności od zadań Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu; zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu. zł - wnioskowane dofinansowanie nie zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 65% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

49 Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
Priorytet 1 - Edukacja kulturalna Priorytet 2 - Edukacja artystyczna Instytucja zarządzająca Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Budżet Cele Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz kompetencji medialnych. Podniesienie kompetencji artystycznych oraz promocja dokonań młodych artystów, w tym w szczególności uczniów oraz studentów szkół i uczelni artystycznych. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego Min wnioskowana Max wnioskowana Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

50 Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
Priorytet 3 - Obserwatorium kultury Priorytet 4 - Edukacja medialna, badania Instytucja zarządzająca Departament Mecenatu Państwa Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Budżet Cele Wspieranie badań kultury oraz badań kapitału społecznego. Diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana Max wnioskowana zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 85% budżetu, zł - wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 70% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

51 Dziedzictwo kulturowe
Priorytet 1 - Ochrona zabytków Priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych Instytucja zarządzająca Departament Ochrony Zabytków Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Budżet Cele Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne. Ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego. Wnioskodawcy podmioty prawa polskiego - osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe Min wnioskowana Max wnioskowana / zł zł - dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu, zł - dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

52 Dziedzictwo kulturowe
Priorytet 3 - Kultura ludowa Priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych Instytucja zarządzająca Departament Narodowych Instytucji Kultury Departament Dziedzictwa Kulturowego Narodowy Instytut Dziedzictwa Budżet Cele Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez zachowanie, dokumentowanie i przekaz elementów kultury. Dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami konserwatorskimi Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie akademickie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą Min wnioskowana Max wnioskowana dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu. dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

53 Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet 1 - Infrastruktura kultury Priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury Instytucja zarządzająca Dep. Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Narodowe Centrum Kultury Budżet Cele Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie oferty podmiotów prowadzących działalność w obszarze kultury. Poprawa warunków funkcjonowania oraz rozszerzenie i wzbogacenie infrastruktury szkół i uczelni artystycznych. Poprawa warunków funkcjonowania domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacanie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji kulturalnej. Wnioskodawcy samorządowe instytucje kultury, NGO, państwowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego publiczne i niepubliczne uczelnie, organy prowadzące (jednostki samorządu terytorialnego), ośrodki doskonalenia szkół artystycznych domy kultury / ośrodki kultury, organy prowadzące (jednostki samorządu terytorialnego) Min wnioskowana zł / zł zł / zł Max wnioskowana 75% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 85% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania nie wyższej niż zł; 50% budżetu w przypadku kwoty wnioskowanego dofinansowania wyższej niż zł. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

54 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytucja zarządzająca: Departament Funduszy Europejskich Budżet: zł Cele: Zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez dofinansowanie wkładu własnego do wybranych zadań realizowanych ze środków europejskich. Wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury; państwowe instytucje kultury; państwowe instytucje filmowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; publiczne szkoły artystyczne; uczelnie artystyczne; archiwa państwowe. Min wnioskowana: / zł Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

55 Fundusz Promocji Twórczości
Dotacje Zapomogi Stypendia Nabór Do 30 stycznia każdego roku. Podania przyjmowane są przez cały rok. Do 30 stycznia każdego roku (stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku, stypendia roczne lipiec danego roku - czerwiec następnego roku) Co? Dofinansowanie na pokrycie całości lub części kosztów utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Wsparcie finansowe. Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. Wnioskodawcy wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, przy czym realizacja projektu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej twórcy z dorobkiem artystycznym znajdujący się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub socjalnej osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami , którzy przedstawią projekt w dziedzinach: - literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury Instytucja zarządzająca MKiDN, Departament Mecenatu Państwa. Termin wykorzystania środków Do 30 października roku, w którym przyznano środki. - Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

56 Stypendia z budżetu państwa
Stypendia z budżetu MKiDN Stypendia - Thesaurus Poloniae 3 – miesięczny program stypendialny Nabór Edycja 1 – do 30 stycznia każdego roku (stypendia półroczne na okres lipiec - grudzień danego roku) Edycja 2 - do 31 lipca każdego roku (stypendia roczne i półroczne: stypendia na okres od stycznia do czerwca następnego roku (półroczne) lub od stycznia do grudnia następnego roku) - 1 tura: od 15 stycznia do 28 lutego każdego roku tura: od 15 maja do 30 czerwca każdego roku (w każdej turze wyłonionych zostaje trzech stypendystów). Co? Dofinansowanie wybitnych działań twórczych. Stypendia na badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Wnioskodawcy twórcy i wykonawcy, którzy przedstawią projekt w dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury osoby zamieszkałe poza Polską, prowadzący badania poświęcone kulturze, historii, wielokulturowemu dziedzictwu RP oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Senior – profesorowie i wykładowcy Junior – doktorzy i doktoranci Instytucja Zarządzająca MKiDN, Departament Mecenatu Państwa. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Uwaga Można być stypendystą raz na 3 lata. Wysokość stypendium zł / zł zł (zakup książek i pomocy). Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

57 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek Nabór: wrzesień 2012 lub w przypadku zmiany Regulaminu listopad 2012 Wnioskodawcy: gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury dla których organizatorem jest gmina wiejski, wiejsko-miejskich lub małych gmina miejska (do 15 tysięcy mieszkańców) Co: budowa remont rozbudowa lub przebudowa infrastruktury bibliotecznej Minimalna kwota dofinansowania: dla budowy biblioteki zł; dla remontu, rozbudowy lub przebudowy zł Maksymalna kwota dofinansowania: dla budowy biblioteki – zł; dla remontu, rozbudowy lub przebudowy zł Okres realizacji : maksymalnie 24 miesiące dla budowy biblioteki dla pozostałych działań do 12 miesięcy Montaż finansowy: dotacja do 40 % wartości zadania, wkład własny minimum 60 % wartości zadania (środki pochodzące z budżetów gminy i samorządów wojewódzkich) Instytucja Zarządzająca: Instytut Książki Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

58 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

59 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Digitalizacja Nabór: III lub IV kwartał 2012 Co: tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, udostępnienie oraz przechowywanie zasobów Wnioskodawcy: Państwowe instytucja kultury, których organizatorem jest MKiDN, Samorządowe instytucja kultury oraz samorządowe instytucja kultury współprowadzone przez MKiDN, Archiwa Państwowe, Państwowe Instytucje filmowe Minimalna kwota dofinansowanie: zł Maksymalna kwota dofinansowania : zł Wkład własny: 20% samorządowe instytucja kultury i instytucje filmowe; 0% państwowe instytucja kultury i archiwa państwowe Instytucja Zarządzająca: Narodowy Instytut Audiowizualny Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

60 Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

61 Polski Instytut Sztuki Filmowej Programy Operacyjne PISF
Produkcja filmowa Promocja polskiego filmu za granicą Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej Rozwój kin Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

62 Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów

63 Programy Operacyjne PISF (aktualne nabory)
Produkcja filmowa Rozwój kin Promocja polskiego filmu za granica Nabór 15 lipca - 15 sierpnia 2012 r. 02 lipca - 30 lipca 2012 r. Tryb ciągły. Cel Wspieranie produkcji filmowej na etapie powstawania scenariusza, rozwoju projektu oraz produkcji filmu. Stworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych, dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów. Promocja polskich filmów oraz osiągnięć polskich twórców filmowych poza granicami kraj, prezentacja polskiego filmu oraz dorobku polskich twórców filmowych, realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, wspieranie działań promocyjnych i marketingowych Co? Scenariusze filmowe, rozwój projektu filmów, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Modernizacja kin i cyfryzacja kin. Kampanie promocyjne, organizowanie imprez promujących poza granicami kraju dorobek polskich twórców filmowych, organizowanie wystaw, konferencji, wizyt, spotkań itp. promujących polską twórczość filmową, udział polskich twórców filmowych, producentów i dystrybutorów w imprezach międzynarodowych. Wnioskodawcy Scenarzyści, producenci filmowi. Modernizacja kin – kina (spełniające określone warunki), Instytucje filmowe, studia i wytwornie filmowe, Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadza systematyczną działalność kinowa. Producenci filmowi, dystrybutorzy filmowi i agenci sprzedaży, szkoły i uczelnie o profilu filmowym, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, organizacje pozarządowe, polskie placówki dyplomatyczne. Instytucja Polski Instytut Sztuki Filmowej. Kwota Uzależniona od realizowanego projektu. Dorota Wodnicka / Finansowanie polityki kulturalnej samorządów


Pobierz ppt "Finansowanie polityki kulturalnej samorządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google