Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

2 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marian Turek, prof. nzw. w Pol.Śl Prodziekani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Teodor Winkler Prodziekan ds. Ogólnych dr inż. Krzysztof Wodarski Prodziekan ds. Studenckich dr Andrzej Polewczyk Aby edytować stopkę, wybierz: Dla Office 2007: Widok/Wzorzec slajdów. Dla wcześniejszych wersji Office: Widok/Wzorzec/Wzorzec slajdów UWAGA! Aby powrócić do edycji zawartości poszczególnych slajdów, wybierz: Widok/Normalny,

3 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze

4 Wydział Organizacji i Zarządzania Władze Obecny Rektor Politechnik Śląskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik jest pracownikiem Wydziału Organizacji i Zarządzania

5 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedry funkcjonujące w ramach Wydziału 1.Podstaw Zarządzania i Marketingu 2.Stosowanych Nauk Społecznych 3.Ekonomii i Finansów 4.Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji 5.Podstaw Systemów Technicznych 6.Informatyki i Ekonometrii 7.Zarządzania Jakością Procesów i Produktów 8.Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem 9.Administracji i Prawa

6 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedry oferta dla przemysłu Ekspertyzy Doradztwo Szkolenia Badania naukowe

7 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu

8 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta badawcza Funkcjonalna diagnoza zespołów pracowniczych – realizowana także za pomocą testów socjometrycznych, pozwalających określić nieformalną strukturę grupy, badania komunikacji wewnętrznej Badania źródeł konfliktu oraz efektywnego nim zarządzania Badania postaw i zachowań pracowniczych Badanie wewnętrznego wizerunku organizacji Badania motywacji, wartości i potrzeb pracowników Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Diagnozowanie wewnętrznego potencjału innowacyjnego organizacji Funkcjonalna diagnoza zespołów pracowniczych – realizowana także za pomocą testów socjometrycznych, pozwalających określić nieformalną strukturę grupy, badania komunikacji wewnętrznej Badania źródeł konfliktu oraz efektywnego nim zarządzania Badania postaw i zachowań pracowniczych Badanie wewnętrznego wizerunku organizacji Badania motywacji, wartości i potrzeb pracowników Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Diagnozowanie wewnętrznego potencjału innowacyjnego organizacji

9 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oferta szkoleniowa Budowanie marki i wizerunku organizacji Autoprezentacja i negocjacje Marketing i Public relations Psychologia biznesu System ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi Tworzenie biznes planu Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Informatyka w biznesie Prezentacje i wystąpienia publiczne

10 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Ekonomii i Finansów oferta badawcza wykonywanie analiz finansowych i doradztwo rachunkowe restrukturyzacja finansowa zarządzania kosztami i controlling zarządzania portfelem inwestycyjnym projektowania i oceny efektywności kampanii marketingowych projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów oraz controlling zarządzanie ryzykiem finansowym przy realizacji długoterminowych kontraktów eksportowych

11 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Ekonomii i Finansów oferta szkoleniowa Metodyka i praktyka budżetowania jednostek organizacyjnych, działań i projektówMetodyka i praktyka budżetowania jednostek organizacyjnych, działań i projektów Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnychRachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Zarządzanie kosztami i controllingZarządzanie kosztami i controlling Marketing usług bankowych i ubezpieczeniowychMarketing usług bankowych i ubezpieczeniowych Controlling działalności marketingowejControlling działalności marketingowej Zarządzanie portfelem klientówZarządzanie portfelem klientów

12 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza Opracowanie strategii i biznes planów przedsiębiorstw i przedsięwzięć Audyt systemu zarządzania przedsiębiorstwem Projekty restrukturyzacji Projekty systemów opartych na Strategicznej Karcie Wyników (BSC) Procedury i implementacja systemów Strategicznej Karty Wyników Opracowanie dokumentacji organizacyjnej Wartościowanie stanowisk pracy Opracowanie studium wykonalności Analiza opłacalności inwestycji Analiza kapitału intelektualnego organizacji Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zarządzania wartością Alokacja wartości w przedsiębiorstwie Opracowanie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa Identyfikacja i dobór metod zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa Wypracowanie modelu rozwoju kompetencji menedżerów dla wybranego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw

13 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta badawcza Projektowania systemów logistycznych Organizacja procesów magazynowo – transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych Konfiguracja sieci logistycznej Projektowania kanałów dystrybucji Projektowanie strategii logistycznej obsługi klienta Analiza systemu zarządzania zapasami Doradztwo w zakresie technik informatycznych w logistyce i zarządzaniu przedsiębiorstwem Projektowanie systemów obiegu dokumentów Analiza procesu produkcyjnego pod kątem efektywności realizowanych procesów logistycznych Opracowanie systemu planowania i sterowania produkcją Organizacji technicznego przygotowania produkcji Organizacja procesu uruchomienia nowej produkcji Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych Zarządzanie procesem rozwoju nowych produktów Zarządzanie produktami Opracowywanie zasad i wdrażanie systemu zarządzania projektami Opracowywanie zasad i wdrażanie Biur Zarządzania Projektami

14 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji oferta szkoleniowa Szkolenia w zakresie zarządzania projektami Warsztaty logistyczne: logistyka produkcji, narzędzia lean management, audyt logistyczny Szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami i klientami Szkolenia w zakresie zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości Szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem Szkolenia w obszarze PM Przygotowywanie do certyfikcji IPMA LEVEL D

15 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych oferta badawcza i szkoleniowa Projektowanie i wdrażanie układów ochrony środowiska przed: drganiami hałasem Zarządzanie eksploatacją środków technicznych Wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych w kształtowaniu warunków pracy Systemy wspomagające w zarządzaniu jednostkami samorządowymi Projektowanie i wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwa Cyfrowe Mapy Akustyczne Miast

16 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta badawcza Analizy ekonomiczne, statystyczne i biostatyczne Analiza organizacji przestrzennej procesu produkcyjnego Prognozowanie sprzedaży Audyt systemów informatycznych Opracowanie kursów zdalnej edukacji (e-learning) Diagnostyka sieci komputerowej Projektowanie i pozycjonowanie witryn internetowych Rozbudowa infrastruktury informatycznej Analiza systemów informatycznych Zastosowanie systemów wieloagentowych w systemach zarządczych

17 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii oferta szkoleniowa Szkolenie z zakresu prognozowania i budowy modeli ekonometrycznych Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami informatycznymi Szkolenie z zakresu obsługi aplikacji biurowych (certyfikat ECDL)

18 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta badawcza Zarządzanie jakością w gospodarce: metody inżynierii jakości w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji ocena i doskonalenie jakości procesów i produktów SZJ w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych badanie zadowolenia klienta i jakości postrzeganej w usługach metody zarządzania jakością w administracji publicznej Projektowanie skutecznych ram zarządzania nanotechnologiami Współczesne metody zarządzania technologią: statystyczne metody nadzoru nad procesem produkcyjnym innowacyjność w procesach technologicznych ocena technologii w aspekcie jakości produktów Proekologiczne zarządzanie procesami przemysłowymi i usługowymi

19 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów oferta szkoleniowa Systemy zarządzania jakością Metody i narzędzia zarządzania jakością: FMEA, Pareto, QFD, Ishikawa Proces oceny dostawców i klientów Statystyczne metody kontroli jakości Podstawy tworzenia dokumentacji systemowej Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością

20 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta badawcza Opracowywanie badań w zakresie oceny warunków pracy, programów i metodyk postępowania w sytuacjach wyjątkowych Przeprowadzanie przeglądów środowiskowych Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z ISO 14001, EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji Przeprowadzanie oceny cyklu życia zgodnej z ISO 14040 w ramach doskonalenia produktów, usług, technologii, a także do celów marketingowych i znakowania ekologicznego Doradztwo dla firm w zakresie BHP i zarządzania środowiskiem

21 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem oferta szkoleniowa Okresowe szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby Badania, organizacja i wartościowanie pracy Analiza i ocena ryzyka Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Udzielanie pierwszej pomocy, dla osób wyznaczonych przez pracodawców, wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacja pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy

22 Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Administracji i Prawa oferta badawcza Opracowanie opinii prawnych z zakresu: –prawa administracyjnego –prawa pracy –prawa cywilnego i gospodarczego –prawa własności intelektualnej Działalność doradcza w zakresie: –polityki społecznej –administracji publicznej –zarządzania w sektorze –zarządzania w służbie zdrowia –zarządzania jakością w administracji

23 Wydział Organizacji i Zarządzania Studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Zarządzanie jednostką ochrony zdrowia Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie Rachunkowość w Chorzowie Technologie informatyczne w biznesie Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe Komunikacja społeczna i public relations Bezpieczeństwo i higiena pracy Zamówienia publiczne Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw Zarządzanie w administracji publicznej Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką

24 Wydział Organizacji i Zarządzania Studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Metody zarządzania współczesną organizacją Controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie innowacjami Zarządzanie w sektorach sportu, turystyki i wypoczynku Organizacja i zarządzanie w oświacie Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie Zarządzanie relacjami z klientami Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią Prawo i gospodarka Unii Europejskiej Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej

25 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia

26 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapewniamy kompetentną kadrę realizującą badania, doradztwo i szkolenia

27 Wydział Organizacji i Zarządzania Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

28 Wydział Organizacji i Zarządzania Realizujemy doradztwo i szkolenia w budynkach Wydziału i w przedsiębiorstwach

29 Wydział Organizacji i Zarządzania Współpracujemy z europejskimi naukowcami Copenhagen University, College of Engineering (Dania) Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) VIA College (Horsens, Dania) Universidade de Santiago de Compostela, (Hiszpania) Technische Universiteit Eindhovenent (Holandia) Universite de Valenciennes (Francja) Institut fur Weltwirtschaft, Kiel (Niemcy) Northwest Missouri State University (USA) Uniwersytet Technologiczny w Kaunas (Litwa) Uniwersytet Techniczny we Lwowie (Ukraina) VSB, Ostrawa (Czechy) Abertay University, Dundee (Wielka Brytania) University of Patras (Grecja) INA-INFO - Instytut Poszukiwań Ropy Naftowej (Chorwacja)

30 Wydział Organizacji i Zarządzania Zapraszamy do owocnej współpracy!

31 Wydział Organizacji i Zarządzania Kontakt Sekretariat Dziekana ul. Rossevelta 26 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2777 305 Strona internetowa: www.woiz. polsl.plwww.woiz


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google