Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie spektrometrycznych metod badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie spektrometrycznych metod badania."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie spektrometrycznych metod badania nanostruktur warstwowych oraz nanocząstek. Zastosowania techniki próżniowej sprawozdanie za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 Piotr Konarski, Aleksander Zawada, Krzysztof Kaczorek, Irena Marczakowska, Iwonna Iwanejko

2 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Plan prezentacji: Opracowanie procedur badawczych SIMS i GDMS oraz wykonanie analiz profilowych układów warstwowych Układ warstwowy Ti/Al/Ti/Al/SiC Stop CuMnNi – manganin Stop TiAlV wygrzewany w próżni Stop γ-TiAl wygrzewany w próżni Stal 316L elektropolerowana – badanie zawartości wodoru Pyły zanieczyszczające środowisko Opracowanie procedur przesuwu i pozycjonowania badanych struktur w analizie profilowej GDMS Opracowanie układu sterowania próbki silnikami krokowymi w analizatorze GDMS Zastosowania techniki próżniowej Prace nad budową próżniomierza hydrostatycznego w oparciu o stop galu Opracowanie projektu układu ciśnieniowo próżniowego służącego do polaryzacji cząstek 3He. Zastosowanie wiązki jonów ksenonu w analizie profilowej SIMS Publikacje naukowe i prezentacje konferencyjne Opracowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego - rozwojowego Podziękowania

3 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie procedur badawczych SIMS i GDMS oraz wykonanie analiz profilowych układów warstwowych Parametry trawienia jonowego Rodzaj jonów i energia Ciśnienie gazu Średnica wiązki Gęstość prądu Kąt padania Pole przemiatania wiązki Szybkość trawienia Parametry detekcji jonów Masy jonów (interferencja mas) Energia jonów Czas zliczania Napięcie powielacza Bramka elektroniczna Parametry obróbki danych Procedura normalizacji Próbki wzorcowe Wzorce wewnętrzne Redukcja tła SIMSGDMS 11000 A = 1100 nm 1450 µm = 1,45 mm nm

4 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Układ warstwowy 50 nmTi/ 50nmAl/ 50nmTi/ 50nmAl/SiC 50 nm Ti 50 nm Al 50 nm Ti 50 nm Al podłoże SiC Próbka Ti/Al/Ti/Al/SiC ITME Publikacja w przygotowaniu

5 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Stop CuMnNi – manganin deuteryzowany Cu86/Mn12/Ni2 Spektrum mas SIMS (-)Analiza profilowa GDMS Próbki stopu CuMnNi – Instytut Energii Atomowej, Świerk Publikacja – w przygotowaniu

6 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Stop CuMnNi – manganin implantowany C, Ti, Nb, Kr Próbki stopu CuMnNi – Instytut Energii Atomowej, Świerk Publikacja złożona do druku w Acta Physica Polonica A, 06.2010

7 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Stop TiAlV wygrzewany w próżni Próbki stopu TiAlV – Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Publikacja w przygotowaniu

8 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Próbki stopu TiAl – Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska Publikacja w przygotowaniu Stop TiAl - wygrzewany w próżni

9 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Publikacja w przygotowaniu: SIMS analysis of hydrogen content in near surface layers of AISI 316L SS after electrolytic polishing under different conditions Tadeusz Hryniewicz, Piotr Konarski, Krzysztof Rokosz, Ryszard Rokicki Stal 316L elektropolerowana – badanie zawartości wodoru w warstwie wierzchniej

10 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Mn, Fe, Pb, F, Cl Drobiny pyłów zawieszonych – pobrane w środowisku pracy (Huta Sendzimira) badanie struktury rdzeń – warstwa metodą analizy profilowej SIMS Zastosowanie procedury normalizacyjnej w oparciu o wyniki analizy SSMS Publikacja w przygotowaniu

11 do spektrometru mas Mechanizm pozycjonowania próbki w projektowanym analizatorze GDMS INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 katoda anoda izolator

12 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie procedur przesuwu i pozycjonowania badanych struktur w analizie profilowej GDMS x y z

13 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie układu sterowania próbki silnikami krokowymi w analizatorze GDMS 0,8 – 1,5 mm uchwyt próbki pole przemiatania

14 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Zastosowania techniki próżniowej - Prace nad budową próżniomierza hydrostatycznego w oparciu o stop galu -Opracowanie projektu układu ciśnieniowo próżniowego służącego do polaryzacji cząstek 3 He - Zastosowanie wiązki jonów ksenonu w analizie profilowej SIMS

15 Galinstan vs. rtęć Gdzie jest rtęć, a gdzie jest galinstan? INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001

16 Właściwości galinstanu Galinstan Rtęć Skład: -68,5% Ga -21,5% In -10% Sn -temperatura krzepnięcia -19 ºC. -prężność pary <10 -8 hPa @500 ºC -gęstość 6,44 g/cm 3 Właściwości rtęci: -temperatura krzepnięcia ok. -38 ºC. -prężność pary ca. 2x10 -3 hPa @ 20 ºC. -gęstość: ca. 13,58 g/cm 3 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001

17 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Prace nad budową próżniomierza hydrostatycznego w oparciu o stop galu Wada: Zwilżanie szkła przez stop, o ile nie jest pokryty tlenkiem galu

18 Próżniomierz hydrostatyczny - podsumowanie -Dobre właściwości próżniowe stopu -Możliwość uzyskania większej czułości niż dla rtęci -Zwilżanie szkła przez stop -Trudność z pokryciem szkła tlenkiem galu INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001

19 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie projektu układu ciśnieniowo próżniowego służącego do polaryzacji cząstek 3 He – Współpraca z Instytutem Radioelektroniki PW

20 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Zastosowanie wiązki jonów ksenonu w analizie profilowej SIMS Butla szklana z Xe Porównanie rozpylania Ar + i Xe +. Wyższy współczynnik rozpylania dla Xe +, wyższe prądy jonów wtórnych.

21 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Publikacje naukowe 3 prace – Surface and Interface Analysis 2 prace – Elektronika

22 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Prezentacje konferencyjne 4 prezentacje – ION 2010, Kazimierz Dolny, czerwiec 2010 r. 1 prezentacja – XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zdrowie dzieci a czynniki środowiskowe, Legnica, maj 2010 r. 3 prezentacje - Seminarium Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Fizycznego, UMCS Lublin, październik 2010 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego – rozwojowego pt. Bezrtęciowa lampa fluorescencyjna Opracowanie: A. Zawada, K. Kaczorek, P. Konarski Wniosek o finansowanie projektu badawczego – rozwojowego złożony w lutym 2010 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nawiązanie współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej. Przygotowano i podpisano protokół o współpracy z ITR

23 INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Podziękowania Prof. dr hab. J. Senkara- Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska Prof. dr hab. R. Wiśniewski- Instytut Energii Atomowej, Świerk Dr T. Wilczyńska- Instytut Energii Atomowej, Świerk Prof. dr hab. T. Hryniewicz- Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska Dr R. Diduszko - P4 ITR, ITME Mgr inż. P. Firek- IMiO, Politechnika Warszawska Dr hab. Z. Wroński- Instytut Fizyki, UMCS Lublin


Pobierz ppt "INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY założony w 1956 roku 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 PN – EN ISO 9001:2001 Opracowanie spektrometrycznych metod badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google