Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW Badania metodą EXAFS nanocząstek palladu osadzonych w matrycy węglowej Dotacja MNiSzW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW Badania metodą EXAFS nanocząstek palladu osadzonych w matrycy węglowej Dotacja MNiSzW."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW Badania metodą EXAFS nanocząstek palladu osadzonych w matrycy węglowej Dotacja MNiSzW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego W ramach 7PR –ELISA kontrakt 226716 Kierownik tematu: R.Diduszko Zespół wykonawców: E.Czerwosz, R.Diduszko, M. Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, R.Nietubyć (IBJ) Warszawa, 18.01.2011

2 2 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW - harmonogram Nr zadania Nazwa zadania Termin rozpoczęcia zakończenia zadania Opis zadaniaŚrodki krajowe i zagraniczn e og ó łem Środki zagranicz ne Środki krajowe własneŚrodki finansowe na naukę 1.Wykonanie pr ó bek i ich wstępna charaktery- zacja 01.01.2010 15.05.2010 1.Wykonanie pr ó bek do badań EXAFS w postaci odpowiedniej do badań w synchrotronie 2.Wykonanie pr ó bek referencyjnych dla wstępnej charakteryzacji 3.Wykonanie wstępnej charakteryzacji metodami dyfrakcji rentgenowskiej, TEM i SEM 4.Zakupy sprzętu 80.000018.00062.000 2.Wykonanie badań EXAFS 01.02.2010 30.06.2010 1.Wykonanie badań w synchrotronie DESY w Hamburgu 97.69093.290 04.400 3.Opracowanie wynik ó w badań i prezentacja 01.02.2010 15.12.2010 1.Analiza wynik ó w 2.Przygotowanie publikacji 3.Przygotowanie raportu końcowego 10.00004.0006.000 RAZEM187.69093.29022.00072.400

3 EXAFS (ang. Extended X-Ray Absorption Fine Structure) – metoda wykorzystania subtelnej struktury widma spektralnego blisko progu absorbcji promieniowania X dla wybranego pierwiastka, służąca do wyznaczania struktury lokalnego otoczenia tego pierwiastka. Metoda ta umożliwia przeprowadzanie badań niezależnie od stopnia uporządkowania strukturalnego.ang. Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW - metoda EXAFS badania bliskiego otoczenia wybranych pierwiastków

4 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW

5 Obraz SEM przekroju poprzecznego typowej warstwy Pd/C po procesie CVD. podłoże Pd/C warstwa górna warstwa C Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW - przedmiot badań

6 EXAFS -rezultaty pomiarów PVD CVD Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW

7 The Structure of Pd-C Film Grown on SiO2/Si and Si Substrates R.Diduszko, E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, R.Nietubyć ITR, Warsaw F.Craciunoiu, M. Miu IMT, Bucharest 10÷13 October 2010 Sinaia Prezentacja na międzynarodowej konferencji w Rumunii Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW

8 8 SHORT RANGE ORDER IN Pd AND PdO NANOPARTICLES EMBEDDED IN CARBONACEOUS MATRIX STUDIED WITH THE XAFS SPECTROSCOPY R. Nietubyć 1*, E. Czerwosz 2,3, R. Diduszko 2, and M. Kozłowski2,4 1Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies, PL-05400 Świerk. Poland. 2Tele and Radio Research Institute, Długa 44/50, PL-00241 Warsaw,Poland. 3Akademia Świetokrzyska, Al.Świętokrzyska 15, PL-25490 Kielce, Poland 4Institute of Physics PAS, Aleja Lotników 32/46 PL-02668 Warsaw,Poland Keywords: abstracts, fonts size, conference, synchrotron, new experiment *) e-mail: r.nietubycr@ipj.gov.plr.nietubycr@ipj.gov.pl Abstract The short range order around Pd atoms in nanometer-size grains embedded in a carbonaceous films deposited with two-step process: physical vapor deposition (PVD) followed with chemical vapour deposition (CVD) was studied. The Pd K-edge X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy was applied. We have found that grains obtained in a sole PVD process contained metallic fcc palladium or amorphous palladium oxide dependently on Pd concentration and duration time of process. In the oxide fraction a short range order around Pd atoms was strongly reduced as compared to a powder obtained from direct Pd oxidation. Subsequent CVD resulted in pure Pd fcc crystallites. The accompanying annealing was found to predominantly determine the content and structure of formed Pd grains. Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW - przygotowywana publikacja

9 9 Podsumowanie Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i w wyniku ich realizacji zostały wykonane: -Przygotowanie, pomiary i analiza EXAFS dwunastu warstw Pd/C wykonanych w różnych parametrach technologicznych -Przygotowanie dwóch publikacji i dwóch prezentacji konferencyjnych, związanych z realizacją tematu -Modyfikacja pracowni rentgenowskiej ITR (zakup i uruchomienie zestawu do pomiaru fluorescencji rentgenowskiej i zakup próbki wzorcowej do precyzyjnego justowania dyfraktometru) -Obecnie przygotowywany jest następny projekt związany z pomiarami synchrotronowymi EXAFS


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z tematu badawczo-naukowego, dotowanego przez MNiSzW Badania metodą EXAFS nanocząstek palladu osadzonych w matrycy węglowej Dotacja MNiSzW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google