Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Bolesławiec, 27 maja 2009 Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Bolesławiec, 27 maja 2009 Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Bolesławiec, 27 maja 2009 Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Informacja o działaniach Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2 2 FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO 1.POLITYKA BUDŻETOWA - stabilny i realny budżet przy dobrej kondycji finansowej samorządu województwa oraz prorozwojowa struktura wydatków budżetowych Działania racjonalizacja wydatków bieżących zapewnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych umożliwiających podpisanie umów z wykonawcami i uzyskanie dotacji rozwojowych pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań działania na rzecz zwiększenia dochodów z majątku województwa

3 3 FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO 2.REALIZACJA INWESTYCJI - zwiększenie poziomu inwestycji i przyspieszenie ich realizacji oraz sprawniejsze zarządzanie procesami inwestycyjnymi Działania utworzenie Wydziału Monitoringu Inwestycji Wojewódzkich w UMWD przetargi na wykonawstwo inwestycji z WPI (mosty nad Odrą: w Łanach w ramach Łącznika Aglomeracyjnego oraz w Ciechanowie) oraz na dokumentacje inwestycyjne zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich – ok. 40 mln zł uzyskanie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP deklaracji PKP S.A. przeznaczenia 500 mln zł na modernizację połączeń kolejowych wskazanych w Studium transportu kruszyw opracowanym przez Urząd Marszałkowski

4 4 Działania przeznaczenie środków Funduszu Pracy na projekty regionalne np.: Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej (5 mln zł na utworzenie 512 miejsc pracy dla trwale bezrobotnych w ramach robót publicznych przy konserwacji wałów ppow.), roboty publiczne przy znakowaniu szlaków turystycznych (PUP w Jeleniej Górze) przekazanie pozostałych środków z Funduszu Pracy do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy w powiatach o najwyższych wskaźnikach bezrobocia starania w MPiPS o pozyskanie dodatkowych środków Funduszu Pracy przygotowanie projektu systemowego szybkiego reagowania w ramach PO KL dostosowywanie kolejowych połączeń pasażerskich do potrzeb pracodawców w ramach usług realizowanych przez spółki należące do samorządu województwa poprzez dostosowywanie rozkładów jazdy pociągów do 8-godz. dnia pracy, w tym dla pracujących w systemie zmianowym. Uwaga: trwa opracowanie Prognozy zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim, której pierwszy etap będzie gotowy w br. FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO 3.OCHRONA RYNKU PRACY - aktywizacja bezrobotnych, reorientacja zawodowa oraz łagodzenie skutków bezrobocia

5 5 FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO 4.FUNDUSZE EUROPEJSKIE - przyspieszenie wykorzystania, wsparcie projektów mających skutek antykryzysowy i realizujących strategię rozwoju Działania przyśpieszenie terminów naborów wniosków o dofinansowanie w ramach trzech priorytetów RPO WD (dotacje dla przedsiębiorstw, rewitalizacja miast, turystyka) zwiększenie kwoty alokacji dostępnej w ramach ogłoszonych naborów zapewnienie wsparcia większej liczby przedsiębiorstw ze środków priorytetu I RPO, poprzez wprowadzenie możliwości złożenia tylko jednego wniosku przez jednego przedsiębiorcę zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych poprzez zwiększenie ich liczby z 24 do 37 przyjęcie systemu zaliczek na realizację projektów zakończenie naborów projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i rozwój wsi (ok.36,2 mln ), Podstawowe usługi dla ludności (90,4 mln ), w trakcie LEADER 52,6 mln, w I półroczu melioracje i scalanie gruntów po akredytacji wykorzystanie dodatkowych środków w ramach Priorytetu II ZPORR m.in. na stypendia, szkolenia i projekty badawcze – termin realizacji I półrocze 2009 r. uruchomienie konkursu na Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach inicjatywy JEREMIE przygotowania projektów w celu pozyskania środków z innych programów

6 6 FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO 5.WSPARCIE I KOORDYNACJA - wsparcie dla gospodarki i samorządów, minimalizowanie stresu, poznanie strategicznych i bieżących potrzeb partnerów społecznych i uczestników rynku, obserwacja sytuacji gospodarczej i praca ośrodka analitycznego dla wypracowania nowych rozwiązań i koordynacji działań różnych instytucji Działania przeprowadzenie naboru projektów gmin do wsparcia z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, decyzja Sejmiku (dotacja 10 mln zł, wartość 28 zadań ogółem 21,4 mln zł) i podpisanie umów do polowy czerwca br. konsultacje założeń pakietu antykryzysowego z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego i organizacja posiedzeń WKDS w subregionach, w porozumieniu z Konwentem Starostów zaproszenie 116 osób do udziału w pracach Społecznej Rady Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego opracowywanie analiz i ekspertyz, które będą podstawą konsultacji z partnerami społeczno gospodarczymi propozycji kolejnych działań zapobiegawczych oraz wyprzedzających zjawiska kryzysowe i projektów prorozwojowych

7 7 FILARY PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO Działania aktywność Centrum Obsługi Inwestora Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) w rozmowach z poważnymi kontrahentami m.in. z sektora IT (do 3000 miejsc pracy), przykładowo dotychczas 3 inwestorów obsługiwanych we współpracy z WSSE Invest-Park zdecydowało o budowie fabryk na Dolnym Śląsku, które zatrudnią ok. 200 pracowników; pomoc w pozyskiwaniu inwestorów w rmach upadłości firm np. HSK Violetta w Stroniu Śląskim decyzje o nowych inwestycjach w sektorze motoryzacyjnym: Guardian Automotive w podstrefie WSSE Invest-Park w Bolesławcu (produkcja części plastikowych) i Toyoty w Nowogrodźcu pozytywna opinia Zarządu Województwa o rozszerzeniu podstrefy WSSE w Jelczu- Laskowicach w związku z planowaną inwestycją Autoliv Poland (produkcja poduszek bezpieczeństwa) inicjatywa Zarządu utworzenia porozumienia na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu komunikacyjnego Dolnośląskich Kolei Dojazdowych c.d. WSPARCIE I KOORDYNACJA

8 8


Pobierz ppt "Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Bolesławiec, 27 maja 2009 Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google