Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO
Opisy zawodów jako źródło wiedzy o oczekiwanych kompetencjach w badanych zawodach (mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik ekonomista, technik hotelarstwa) – wyniki badań pracodawców, pracowników i szkół zawodowych Opracowanie: Katarzyna Druczak Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Źródła danych Zbiory informacji zawodowej (drukowane, internetowe)
Dokumenty prawne, oświatowe Materiał badawczy (wywiady, karty obserwacji dnia pracy, wywiad zogniskowany – fokus) Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Perspektywy badawcze Perspektywa pracodawcy Perspektywa pracownika
Perspektywa organizatora kształcenia zawodowego Dla każdego zawodu: 5 wywiadów z pracodawcami, 5 wywiadów z pracownikami, 3 wywiady z organizatorami kształcenia zawodowego, 2 wywiady dotyczące prognozowanych zmian w badanym zawodzie, 5 kart obserwacji dnia pracy, 1 fokus) Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Opis zawodu - obszary Opis zawodu 1. Zadania i czynności
2. Stanowiska pracy 3. Środowisko pracy. Warunki pracy 4. Wykorzystywane narzędzia, maszyny i materiały 5. Możliwości zatrudnienia Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Opis zawodu - obszary Kompetencje wymagane w zawodzie
1. Wymagane wiadomości 2. Wymagane umiejętności 3. Wymagania psychofizyczne 4. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu 5. Wymagane kwalifikacje. Rekrutacja Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Opis zawodu - obszary Kształcenie w zawodzie
1. Kształcenie w formach szkolnych 2.Kształcenie w systemie pozaszkolnym 3. Certyfikaty zawodowe Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Wyniki badań Opisy zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych Wskazania dla szkolnictwa zawodowego – modernizacja oferty edukacyjnej 1. Wskazania pracodawcy 2.Wskazania pracownika 3. Wskazania organizatorów kształcenia zawodowego 4. Prognoza zmian w zawodzie Propozycje zmian/uzupełnień w programach nauczania Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Mechanik pojazdów samochodowych
Zadania zawodowe: naprawy, diagnostyka, sprawdzanie stanu technicznego, konserwacja, montaż i demontaż części (zgodność opinii osób badanych) Dodatkowe obowiązki (nie związane bezpośrednio z wykonywanym zawodowe): pracodawcy: sprzątanie, prace konserwacyjne maszyn, urządzeń, holowanie zepsutych samochodów, sprzątanie aut, zaopatrzenie pracownicy: sprzątanie (hala, stanowisko, samochody); zaopatrzenie Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Mechanik pojazdów samochodowych
Stanowiska pracy: Głównie wskazywano mechanika pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Blacharz, lakiernik Wulkanizator Diagnosta Kierowca – zaopatrzeniowiec Sprzedawca samochodów, części samochodowych Monter w zakładzie produkującym samochody Doradca serwisowy Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Mechanik pojazdów samochodowych
Awans: pracodawcy: mistrz, mistrz diagnosta, majster, brygadzista, kierownik serwisu, zmiana wynagrodzenia (4/5) pracownicy: mistrz diagnosta, własna firma, trudniejsze i lepiej płatne zlecenia, „nie ma szansy” (2/5) organizatorzy kształcenia: mistrz, brygadzista, szef serwisu, własna działalność gospodarcza Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Mechanik pojazdów samochodowych
Warunki pracy: materialne: duża dbałość o przepisy (oświetlenie, temperatura, wentylacja) społeczne: praca głównie indywidualna (zespołowa w sytuacji konsultacji, pomocy) organizacyjne: 8 godzin, „na zakładkę”; dyżury w weekend, serwis 24, nadgodziny, „jak szef każe, to nie ma gadania”; zł netto Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Mechanik pojazdów samochodowych
Wymagane wiadomości: budowa i eksploatacja samochodów, diagnostyka, naprawy, sprawdzanie stanu technicznego, programy komputerowe „Na starcie” tylko pracownicy nie wskazali wiadomości z zakresu naprawy samochodów; „W toku pracy”: diagnostyka, narzędzia specjalistyczne, nowości techniczne. Pracownicy więcej wskazali tu propozycji aniżeli „na starcie”; dwóch pracowników uznało, że wszystkiego można nauczyć się „w toku pracy” Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Mechanik pojazdów samochodowych
Umiejętności Naprawy samochodów, diagnostyka, posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i maszynami, wymiana części Zastosowanie teorii w praktyce Obsługa komputera Uczenie się Logiczne myślenie Komunikowanie się, doradzanie Podejmowanie decyzji, praca w grupie Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Mechanik pojazdów samochodowych
Umiejętności „na starcie” Naprawy samochodów (pracodawcy i pracownicy) Uczenie się (pracodawcy i pracownicy) Wszystkie (2/5 pracowników) Wykorzystanie teorii w praktyce (pracodawcy, pracownicy i organizatorzy kształcenia zawodowego) Przystosowanie do nowych sytuacji (pracownicy i organizatorzy kształcenia zawodowego) Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Mechanik pojazdów samochodowych
Umiejętności „w toku pracy”: pracodawcy: czytanie dokumentacja, obsługa klienta, sporządzanie protokołu przyjęć, szybkie wykonywanie pracy, przyjmowanie do naprawy, bycie samodzielnym, dobra organizacja pracownicy: stosowanie fachowego słownictwa, wymyślanie rozwiązań, komunikowanie się, naprawy różnych marek samochodów, podejmowanie decyzji organizatorzy kształcenia zawodowego: szybkie tempo pracy, nowoczesne technologie, doradzanie, bycie niezależnym Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Mechanik pojazdów samochodowych
Cechy osobowości: Pracodawcy: dokładność, uczciwość, sumienność, otwartość na zmiany, pomysłowość, samokontrola, odpowiedzialność Pracownicy: dokładność, sumienność, staranność, uczciwość, cierpliwość, samodyscyplina, motywowanie się Organizatorzy kształcenia zawodowego: uczciwość, cierpliwość, dokładność, uprzejmość, pracowitość, sumienność Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Mechanik pojazdów samochodowych
Cechy, których brakuje mechanikom pojazdów samochodowych (wg pracodawców): uczciwość, komunikatywność, dokładność, samodzielność, słowność, kultura osobista Cechy, które chcą rozwijać pracownicy: cierpliwość, odporność na stres, samodzielność, stanowczość Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Mechanik pojazdów samochodowych
Rekrutacja: - Wykształcenie kierunkowe - Okres próby (1 miesiąc bądź 3 miesiące; obserwacja umiejętności) Po praktyce uczeń zostaje pracownikiem Referencje „Interesuje mnie czy to osoba z zamiłowania” Doświadczenie zawodowe Znajomość marki samochodów Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Mechanik pojazdów samochodowych
Rozmowa kwalifikacyjna: Zadania praktyczne (2/5) Rozmowa na temat posiadanej wiedzy (2/5) Punktualność i czystość „Nie przeprowadzam, bo zatrudniam praktykantów” Rozmowa na temat odbytego stażu Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Mechanik pojazdów samochodowych
Dodatkowe kwalifikacje zwiększające szanse na zatrudnienie: Język angielski Podstawy obsługi komputera Znajomość urządzeń diagnostycznych - Elektromechanika, mechatronika, elektryka - Prawo jazdy Uprawnienia spawacza Lakiernictwo Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wskazania dla szkolnictwa zawodowego
Motywowanie uczniów do nauki, pracy Rozwijanie umiejętności uczenia się Uczenie kultury bycia Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji Rozwijanie umiejętności pracy w grupie Kształtowanie cech: dokładność, uczciwość, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie Rozwijanie pasji, zainteresowań Nacisk na uczenie matematyki i fizyki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wskazania dla szkolnictwa zawodowego
Zajęcia z elektroniki Uczenie diagnostyki Nacisk na przedmiot: budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Możliwość uzyskiwania prawa jazdy Nauka języka obcego (technicznego) Rozwijanie umiejętności wykorzystywania teorii w praktyce Zapoznawanie z nowościami technicznymi Dbałość o praktyki, ich jakość Przygotowywanie dodatkowej oferty kursów, szkoleń Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dziękuję za uwagę … Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google