Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby przejść dalej. Aby poruszać się pomiędzy slajdami wybieraj poszczególne hiperłącza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby przejść dalej. Aby poruszać się pomiędzy slajdami wybieraj poszczególne hiperłącza."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby przejść dalej. Aby poruszać się pomiędzy slajdami wybieraj poszczególne hiperłącza.

2 Próby jądrowe Mocarstwa atomowe Energia jądrowa Zastosowanie Sytuacja radiacyjna Promieniowanie jonizujące Wpływ promieniowania

3 Bomba jądrowa jest najniebezpieczniejszą, najokrutniejszą, najstraszliwszą bronią jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Jej siła jest tak wielka, że może zniszczyć kilkuset tysięczne miasto w przeciągu kilku minut. Prace nad bombą atomową rozpoczął w 1934 roku węgierski fizyk L. Szilard, jednak nie udało się mu zakończyć badań W 1942 roku projekt atomowy w USA wstąpił na nową drogę. Roosevelt i Churchill doszli do porozumienia, że należy połączyć wysiłki uczonych angielskich i amerykańskich i prowadzić wspólne badania w USA i Kanadzie. Pierwszego próbnego wybuchu dokonano w miejscu zwanym dziś Trinity Site. Po tej eksplozji większość uczonych była przeciwna użycia energii jądrowej do celów militarnych, jednak rząd USA, chciał za wszelką cenę zdetonować bombę na terytorium Japonii. Powrót do spisu treściNastępny slajd

4 W połowie 1945 roku wyprodukowano w Stanach trzy bomby. Jedna została wypróbowana 16 lipca na pustyni w Alamogordo. Pozostałe dwie zostały w dniach 6 i 9 sierpnia zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki. Bomba zrzucona na Hiroszimę miała ładunek z uranu-235, a zrzucona na Nagasaki z plutonu-239. Działanie i skutki eksplozji powyższych bomb obrazuje tabelka: Gdzie Ofiary śmiertelne w okresie 1 roku po wybuchu [liczba ludzi w aglomeracji] Aktywność [10 18 Bq] kilotony TNT PaliwoWysokość Alamogordo? 19uran Uwieża 30m Hiroshima [ ] ~0,01~15uran U samolot ~580 m Nagasaki [ ] ~0,01~20pluton Pusamolot Spis treściPoprzedni slajd

5 Mocarstwa atomowe Dziś każde mocarstwo posiada, a przynajmniej jest w stanie wyprodukować broń nuklearną. Przeprowadzane są próby jądrowe, które może odczuć, w mniejszym lub większym stopniu każdy mieszkaniec Ziemi. Największe nasilenie prób z bronią atomową miało miejsce w latach oraz Przeprowadzane one były przez ZSRR, USA oraz Wielką Brytanię. W 1963r. podpisany został dokument, na mocy którego wymienione wcześniej kraje zobowiązały się do zaprzestania prób jądrowych prowadzonych w atmosferze lub pod ziemią. Ilość i miejsca przeprowadzanych przez poszczególne kraje prób jądrowych obrazuje tabelka.tabelka. Spis treści

6 Próby jądrowe w atmosferze (ocena z roku 1980) PaństwoLataLiczbaMiejsce Megaton y [TNT ] USA1945 – stany Nevada i Alaska, wyspy na Pacyfiku 139 ZSRR1949 – Nowa Ziemia, Kazachstan358 Zjednoczone Królestwo 1952 – pustynie w Australii17 Francja1960 – Algier (Sahara), wyspy na Pacyfiku 12 Chiny1964 – pustynia Gobi21 Spis treściPoprzedni slajd

7 Energia jądrowa Energia jądrowa odgrywa znaczącą rolę w bilansie energetycznym świata. Pod koniec 1992 r. pracowały 424 bloki jądrowe (a 72 następnych było w budowie), które produkowały 17% całkowitej światowej energii elektrycznej. Na wykresie przedstawiamy udział energetyki jądrowej w poszczególnych krajach w roku Spis treści

8 Zagrożenia Ludzie mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie reaktorów jądrowych jest bardziej narażona na przyjmowanie większej dawki radionuklidów aniżeli ludzie mieszkający w pewnej odległości od reaktora Największe awarie elektrowni na świecie Rok Rodzaj awarii Miejsce Liczba zgonó w 1957 Pożar reaktora Windscale, Wlk. Brytania Stopienie reaktora jądrowego Three Mile Island USA Stopienie reaktora jądrowego Czarnobyl, Ukraina 41 Spis treści

9 Zastosowanie promieniotwórczości Aparatura rentgenowska Tomografia komputerowa Napromieniowywanie żywności Spis treści

10 Aparatura rentgenowska 1.Wykorzystuje się w niej promieniowanie jonizujące. 2.Wiązka promieni X przenikając przez narządy jest w różnym stopniu pochłaniana i ulega osłabieniu. Niejednorodnie osłabiona wiązka promieni X trafia na kliszę fotograficzną powodując jej zaciemnienie proporcjonalnie do stopnia osłabienia. Dzięki temu na kliszy uzyskujemy obraz badanego narządu. Spis treści Poprzedni slajd

11 Tomografia komputerowa Tomografią komputerową nazywamy sterowany komputerem proces wykonywania kolejnych zdjęć wybranego narządu w różnych położeniach. Pozwala ona uzyskać wielowarstwowy obraz, dzięki któremu możliwe jest dostrzeżenie nawet najmniejszych zmian chorobowych. Spis treściPoprzedni slajd

12 Napromieniowywanie żywności Stosowane jest w celu wydłużenia czasu przydatności produktów rolno-spożywczych Żywność utrwalana radiacyjnie nie jest toksyczna ani radioaktywna Zmiany chemiczne powodowane przez ten proces zależą od chemicznego składu produktu, dawki promieniowania, temperatury oraz dostępu światła i tlenu podczas napromieniania. Pod wpływem promieniowania jonizującego tworzą się między innymi wolne rodniki i zmniejsza się o % zawartość witamin A, B 1,C i E. Żywność napromieniowana oznaczona jest znakiem: Zakres dawek promieniowania Spis treści Poprzedni slajd

13 Zakres dawek dla różnych zastosowań napromieniowania produktów rolno – spożywczych Cel napromieniowania Dawka [kGy] Produkty 1. Hamowanie kiełkowania 0,05 – 0,15 Ziemniaki, cebula, czosnek 2. Zwalczanie szkodników i pasożytów (dezynsekcja) 0,15 – 0,50 Ziarno zbożowe, warzywa strączkowe, suszone owoce 3. Opóźnienie procesów fizjologicznych (np. dojrzewania ) 0,50 – 1,0 Świeże warzywa i owoce 4. Przedłużenie okresu przechowywania 1,0 – 3,0 Świeże ryby, truskawki, pieczarki, itd. 5. Inaktywacja mikroorganizmów patogennych i powodujących psucie się żywności 1,0 – 7,0 Świeże i mrożone produkty morskie, drób, mięso, pasze dla drobiu, itd 6. Obniżenie zawartości mikroorganizmów (wyjaławianie) 2,0 – 10,0 Przyprawy i zioła, preparaty białkowe i enzymatyczne, żelatyna, kazeina, glukoza, plazma krwi, guma arabska Spis treści Poprzedni slajd

14 Sytuacja radiacyjna Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wartości: poziom promieniowania gamma obrazujący zewnętrzne narażenie ludzi od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska obrazującego narażenie wewnętrzne ludzi w wyniku chłonięcia ich drogą pokarmową Sytuacja radiacyjna Polski Spis treści

15 Sytuacja radiacyjna Polski Poziom promieniowania gamma Atmosfera Wody powierzchniowe Gleba Spis treści Sytuacja. radiacyjna

16 Promieniowanie gamma Moc i dawki promieniowania gamma dla Polski RokPrzedział wartości [nGy/h ] Średnia wartość dla Polski [nGy/h ] ,7 - 97,045, ,2 - 82,6 41, ,3 - 50,831, ,2 - 55,037, ,8 - 86,047,4 Spis treściPoprzedni slajdSytuacja. radiacyjna

17 Atmosfera Pomiary z lat wykazały brak istotnych zmian w poziomie radioaktywności. O utrzymaniu jednakowego poziomu radioaktywności decydowały głównie izotopy pochodzenia naturalnego. Radioaktywność powietrza pochodząca od sztucznych izotopów spowodowana była głównie obecnością izotopu Cs-137. Radioaktywność opadu całkowitego w Polsce w 1996 r. była podobna do wartości z roku 1985 oraz z lat Sytuacja. radiacyjnaSpis treściPoprzedni slajd

18 Wody powierzchniowe Analiza pomiarów próbek wód pobranych z głównych rzek(Wisła,Odra) i ich dorzeczy wykazała, że: wyższa radioaktywność wód powierzchniowych obserwowana jest w południowej części kraju Różnice w radioaktywności wód na poszczególnych obszarach wynikają z przestrzennego zróżnicowania poziomów skażeń po katastrofie w Czarnobylu Spis treściSytuacja. radiacyjnaPoprzedni slajd

19 Gleby Radionuklid Przedział wartości Wartość średnia Izotopy sztuczne: Cs-137 [kBq/m 2 ] 1 Izotopy naturalne: K-40 [Bq/kg] Ra-226 [Bq/kg] Ac-228 [Bq/kg] 0,31-37, , ,7-85,9 3, ,2 20,7 Radioaktywność 10 cm warstwy gleby niekultywowanej Sytuacja. radiacyjnaSpis treściPoprzedni slajd

20 Promieniowanie jonizujące Jest wynikiem przemian jądrowych Towarzyszy mu wydzielanie energii Promieniowanie jonizujące podzielić możemy na promieniowanie a, b, g, X(Roentgena), a także w niektórych przypadkach promieniowanie UV. 1. Promieniowanie alfa Promieniowanie alfa 2. Promieniowanie beta Promieniowanie beta 3. Promieniowanie gamma Promieniowanie gamma Spis treści

21 Promieniowanie Alfa Strumień jąder atomów helu, czyli struktura składająca się z dwóch protonów oraz z dwóch neutronów. Promieniowanie to powstaje najczęściej podczas rozpadu ciężkich jąder. Spis treściPoprzedni slajd

22 Promieniowanie Beta Strumień elektronów (negatonów lub pozytonów), które to powstają podczas rozpadu Podczas przemiany + emitowany jest pozyton, który powoduje spadek wartości l. atomowej o 1. Elektron emitowany jest podczas przemiany - i powoduje wzrost wartości l. atomowej o 1. Poprzedni slajdSpis treści

23 Promieniowanie Gamma Nie jest związane z przemianami jądra. Może być połączone z emisją cząstek alfa i beta Związane są z emitowaniem promieniowania magnetycznego Poprzedni slajdSpis treści

24 Wpływ promieniowania Wpływ na człowieka Wpływ na komórki żywe Profilaktyka Spis treści

25 Wpływ promieniowania na człowieka Powoduje zakłócenie procesów biochemicznych w organiźmie człowieka i zmiany strukturalne komórek Uszkodzenia małego stopnia są zwalczane przez organizm, większe zaś są nieodwracalne. Najczulsze na promieniowanie są naczynia krwionośne i tkanki rozrodcze, najmniej czułe są mięśnie i mózg. Uszkodzenia popromienne dzielimy na somatyczne(wpływają na procesy utrzymujące organizm przy życiu) oraz genetyczne(naruszają zdolność prawidłowego przekazywania cech genetycznych potomstwu) Poprzedni slajdSpis treści

26 Wpływ na komórki żywe W przypadku kontaktu komórki z promieniowaniem możliwe jest wystąpienie czterech możliwych sytuacji: 1. Zniszczenie komórki spowoduje jej obumarcie. 2. Komórka traci swą zdolność do reprodukcji. 3. Zmiana kodu DNA spowoduje różnice w wyglądzie komórek powstałych z komórki pierwotnej. 4. Promieniowanie może nie mieć wpływu na komórkę. Efekty zdrowotne po napromieniowaniu u człowieka Poprzedni slajdSpis treści

27 Efekty zdrowotne po napromieniowaniu u człowieka Dawka (w Sv) Efekty 0,05-0,2Możliwe efekty opóźnione i zaburzenia chromosomalne 0,25-1,0Zmiany we krwi Ponad 0,5Możliwa chwilowa niepłodność u mężczyzn 1-2Wymioty, biegunka, mniejsza odporność, zahamowanie rozrostu kości 2-3Silna choroba popromienna, 25% zgony Ponad 3Całkowita niepłodność u kobiet 3-4Zniszczenie szpiku i miąższu kostnego, 50% szansa na przeżycie 4-10Ostra choroba i śmierć u 80% napromieniowanych Spis treściPoprzedni slajd

28 Profilaktyka Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy promieniowanie do nas dotrze to: Czas Odległość Osłona Spis treściPoprzedni slajd

29 Czas Dawka promieniowania, jaką otrzyma człowiek w dużym zależy od czasu w którym znajduje się on pod jego wpływem. Poprzedni slajdSpis treści

30 Odległość W miarę wzrostu odległości od źródła promieniowania zmniejsza się jego nasilenie Spis treściPoprzedni slajd

31 Osłona Najczęstszymi osłonami są: stal, beton, ołów, gleba. Zdolność osłonowa materiału zależy od rodzaju promieniowania. Cząstki alfa (pochodzące ze znanych rozpadów promieniotwórczych) dają się zatrzymać już przez kartkę papieru lub zewnętrzną warstwę naskórka naszej skóry. Cząstki beta (pochodzące ze znanych rozpadów promieniotwórczych) są bardziej przenikliwe. Mogą one przeniknąć przez około 3 cm warstwę wody czy ciała ludzkiego, ale zatrzymać je można już przy pomocy 1 mm blachy aluminiowej. Najbardziej przenikliwe są cząstki gamma. Wymagają użycia materiałów o dużej gęstości np. ołów, beton itp. Poprzedni slajdSpis treści

32 Bibliografia 1.Internetowa encyklopedia multimedialna 2.Podręcznik z chemia 3.Bazy danych 4.Strony www np Prezentację wykonali uczniowie klasy 1 d:Piotr Lewandowski, Kamil Lewszuk i Jakub Michalis, konsultacje: mgr Teresa Fedorowicz


Pobierz ppt "Kliknij, aby przejść dalej. Aby poruszać się pomiędzy slajdami wybieraj poszczególne hiperłącza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google