Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od czego zależy sukces Regionalnej Strategii Innowacyjności ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od czego zależy sukces Regionalnej Strategii Innowacyjności ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Od czego zależy sukces Regionalnej Strategii Innowacyjności ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności

2 Plan prezentacji 1.Co oznacza dla nas sukces RIS? W tym powtórka – Co to jest RIS? oraz Jak się wdraża RIS? 2.Różne rozumienie sukcesu RIS w Europie 3.Osiągnięcia RIS w Europie - przykłady 4.Mierniki sukcesu 5.Wnioski

3 Co oznacza sukces RSI? Mini burza mózgów

4 Konkurencyjny region Dobrobyt Środowisko Centra decyzyjne Struktura społeczna Kultura regionu Struktura gospodarcza Działalność innowacyjna Dostępność regionu Wykwalifikowane kadry Gospodarka regionu ProduktywnośćZatrudnienie Badania i rozwój Rozwój MŚP Infrastruktura i zasoby ludzkie Instytucje i Kapitał społeczny Inwestycje zewnętrzne Cel Konkurencyjność Źródła konkurencyjności Źródło: Saxon Brettel Warsztaty MLP Powtórzenie – po co RIS?

5 Co to jest RIS? Regionalna Strategia Innowacji – wspólna wizja jako siła napędowa polityki oraz działań, Eksperyment społeczny– zaangażowanie odpowiednich aktorów (ludzi oraz instytucji) w proces tworzenia polityki innowacyjnej, Operacjonalizacja koncepcji regionalnego systemu innowacji Przedsiębiorstwa są najważniejsze w koncepcji systemu innowacji i polityki innowacyjnej, RIS – bardziej proces a nie projekt/dokument etc. RIS jako początek procesu rozwijania długookresowej polityki regionu??? Powtórzenie

6 Etap 0 Konsensus Etap 1 Analizy Etap 2 Strategia oraz Plan Działań Implementacja Etapy RIS (typowe projekty) ~12 miesięcy ~8 miesięcy Akcje pilotażowe ??? Powtórzenie -

7 Wdrażanie RIS – idealny model Diagnoza sytuacji Definicja strategii i planu działań Wdrażanie polanu działań Monitoring i ewaluacja

8 Dyskusja - dekonstrukcja Jaki jest cykl wdrażania RIS? Jakie są oczekiwane efekty? Jaki jest budżet wdrażania? Jaki mamy wpływ na programy finansujące? Jakie korekty możemy wprowadzać?

9 Dyskusja - rekonstrukcja Co można zrobić? Czy można zarządzać nie całkiem zależnymi elementami?

10 Różne rozumienie sukcesu RIS Zmiana regionu w bardziej innowacyjny Wdrożenie planu działań RIS Stworzenie konsekwentnej i spójnej polityki innowacji Podniesienie kapitału społecznego dla RIS Poprawa systemu innowacji ?

11 Czynniki sukcesu Warunki brzegowe Proces Aktorzy Zasoby Czynniki sukcesu

12 Typowe warunki brzegowe –Stan gospodarki, kapitału społecznego –Potencjał innowacyjny firm –Potencjał intelektualny B+R –Atrakcyjność regionu itp.. Potencjał polityczny regionu: –Autonomia regionu –Dojrzałość w prowadzeniu polityki innowacyjnej –Potencjał instytucjonalny – tworzenie polityki –Potencjał instytucjonalny – dostarczanie wsparcia i usług –Otwartość na uczenie się Warunki brzegowe

13 Proces RIS Przywództwo i wzięcie odpowiedzialności za proces Elastyczność i improwizacja Nacisk aktorów na wykazanie wyników (what you measure is what you get) Umiejętne radzenie sobie z polityką– dyplomacja, wciąganie w proces, apolityczność Wiara w wizję i potrzebę zmian Konsekwencja i stabilność Czynniki sukcesu

14 Wiedza dla dobrej implementacji Znajomość różnych narzędzi polityki innowacyjnej –Mechanizmów –Wad i zalet Korzystanie z doświadczeń innych Śledzenie trendów Ewaluacja

15 Wnioski z oceny projektów RITTS w Europie* Jeśli chodzi o przełożenie wyników analiz w politycznie zaaprobowaną koncepcję innowacji oraz efektywną politykę – niewiele regionów może się pochwalić dojściem do tego poziomu, RIS jest ambitnym programem, zawierającym wiele komplementarnych wobec siebie celów, które wzięte razem są poza zasięgiem większości regionów Bardziej stosownym pytaniem jest: Jak daleko region poprawił swoją sytuację w porównaniu do pozycji wyjściowej? * Assessment of the Community regional innovation and technology transfer strategies, Luxemburg, 2001

16 Najczęstsze problemy wdrażania Ciągłość procesu, utworzenie cyklu polityki Brak wizji, całościowej odpowiedzialności za wdrażanie strategii Brak koordynacji: RIS a strategia rozwoju oraz programowanie i wdrażanie funduszy strukturalnych Wiele działań wprowadzono w życie ALE brak strategicznej perspektywy oraz trwałości Wiele działań dla infrastruktury brak perspektywy kapitału społecznego

17 Widoczne elementy Połączenia Głębokie przyczyny Strategiczny problem Wyspy Połączenia podwodne Podstruktura Tektonika ---- Poziom morza W poszukiwaniu głębii przyczynowej INNOWACJE JAKO ACHIPELAG Nieinnowacyjna kultura Brak strategicznego planowania Niewykorzystywanie nowych technologii Statyczne praktyki biznesowe Mało nowych firm Zamknięty model firm Brak wykorzystania wiedzy RIS Western Scotland

18 Przykłady efektywnych strategii

19 Bizkaia (Bilbao) Gipuzkoa (Donostia) Capital: Araba (Vitoria- Gasteiz) Powierzchnia7.234 km 2 Ludność2.1 M Bezrobocie (2008)4,6% PKB na głowę 128 % UE Nakłady na B+R1,65% PKB W tym przemysł1,34% PKB Kraj Basków - od kryzysu do zaawansowanego technologicznie regionu Od 1979 szeroka autonomia Do 2009 ciągłość polityczna rządów Od załamania przemysłu ciężkiego do nowych sektorów gospodarki Od 25% bezrobocia w latach 90tych do 4,6% 2008 Od braku tradycji naukowych do czołowych ośrodków w Europie

20 Kraj Basków - rozwój polityki 1980-2010

21 1997 20012004 1999 Development of the RIS NÖ Strategy Implementation of the RIS NÖ Strategy Development of the holistic Regional Innovation System Intensification of cooperation of enterprises, research and administration in Lower Austria in the field of innovation Sharpening the innovation profile of Lower Austria and international positioning of the region Achieving consensus on the orientation of the RIS Strategy Lower Austria Definition of 5 strategic corner pillars for RIS Lower Austria Definition of role allocation of the regional actors 2008 Establishment of Lower Austrian innovation system as European benchmark Positioning and Lead of Lower Austria for an innovation strategy Vienna Region Start of implementation of strategic corner pillars Start and realisation of projects that complement the corner pillars Orientation of the Obj. 2 New and INTERREG IIIa Programme towards the Regional Innovation Strategy Lower Austria Vision: Establishment of NÖ as benchmark for European Top innovation regions Przykład kontynuacji RIS – Dolna Austria

22 Consolidation of Lower Austrias innovation system as European benchmark Sustainable (economic and) innovation policy – HR/society, environment, regional added value Improving the Innovation Assessment Methodology Lower Austria (I-AM Lower Austria) VISION: Establishment of Lower Austria among the TOP EU Innovative Regions 2013 Włączania w główny nurt programów Standaryzacja i ciągłe doskonalenie Weryfikacja wyników akcji pilotażowych Decyzja o kontynuacji i ew. zmianach Analizy obecnej sytuacji Opracowanie strategii i narzędzi Testowanie strategii i narzędzi poprzez Akcje pilotażowe

23 Dolna Austria – czynniki sukcesu Konsekwentna konsytuacja RIS od 1997, ci sami ludzie Wsparcie polityczne – ministerstwo i Komitet Sterujący RIS Ciągłe sieciowanie i dialog Konkretne środki na implementacje – własne i fundusze strukturalne Jasny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy aktorami Nakierowanie na klienta – MŚP Eksperymentowanie, wyciąganie wniosków

24 Najnowsze priorytety: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach Holistyczne wspieranie MŚP Benchmarking z innymi regionami Przykład RIS – Dolna Austria

25 Dolna Austria – Asystent Innowacji Cel – wzmocnienie zdolności i kultury innowacji w MŚP Zatrudnienie absolwenta uczelni do konkretnego projektu innowacyjnego w przedsiębiorstwie: –Projekt B+R –Usprawnienie organizacyjne –Informacja i komunikacja Finansowanie (max 15 miesięcy) Koszt zatrudnienia asystenta (50% w pierwszych 8 mmiesiącach, 35% następnych 7) max. ok. 20 tyś euro Obowiązkowe szkolenie – specjalny kurs podyplomowy (100%) Trener (zewnętrzny ekspert) dla projektu i asystenta (50%, max. 2.620 euro) Monitoring przez zewnętrznego konsultanta – 100 %

26 Przykłady przedsięwzięć

27 Castilla y Leon - Sieć agentów innowacji LEGITE Grupa docelowa – tradycyjne MŚP w peryferyjnych miejscach regionu Cel – promocja innowacyjnych technik i procesów Agenci z struktur zakorzenionych w tych regionach –Informacja o programach wsparcia –Poszukiwanie partnerów –Audyty strategiczne i technologiczne –Analiza ekonomiczno-finansowa projektów innowacyjnych –Poszukiwanie finansowania Współpraca z instytutami naukowymi –Wizyta agenta – identyfikacja problemu/potrzeby –Dyskusja problemu z instytutami –Instytut proponuje konkretne rozwiązanie Współpraca sieciowa i problemy/rozwiązania na poziomie regionu

28 Vouchery badawcze dla MŚP Limburgia (NL) Cel – pobudzenie współpracy MŚP i dostawcami wiedzy (nie finansowanie badań dla MŚP) Wartość voucheru – 3 dni pracy eksperta –Brak formalności, wybór z książki telefonicznej –Agenci regionalnej agencji rozwoju Pierwszy kontakt, diagnoza problemu, identyfikacja eksperta Podobne Instrumenty finansowanie badań dla MŚP Cel - finansowanie badań dla MŚP) –Często większa wartość –MŚP aplikuje o voucher (uproszczona procedura) Problem oraz `partner badawczy w gestii MŚP

29 MADRI+D

30 MADRI+D – Nagroda IRE Portal + sieć instytucji Wspólna marka Transfer technologii – B2B, uczelnie-przemysł Doradztwo, szkolenia Technology Watch Wirtualny inkubator Itd....

31 Uniwersytet w Umeå Studenci w przedsiębiorstwach – program Biura Relacji Zewnętrznych Cele –Wzmocnienie konkurencyjności firm –Zwiększenie zatrudnialności absolwentów Proces: Rozmowy (wizyty) z przedsiębiorstwami – Opracowanie projektów (konsultanci UU) – nabór studentów Prace magisterskie: –Analizy rynku dla nowych produktów –Ulepszenie istniejących produktów –Redukcja zużycia energii –Analiza satysfakcji z pracy –Nowe metody produkcji –Relacje z klientami

32 Peloponez (Grecja)

33 Ludność 700.000 ( 6.5% ludności kraju) of the countrys population 15.000 metrów kwadratowych (11,7 % powierzchni kraju) PKB 80% of the średniej krajowej - 50% średniej UE Produkcja 30% PKB, 40% zatrudnienia Usługi 46% PKB, 40% zatrudniania

34 Program innowacyjny Peloponezu Specjalizacja – 4 typowe produkty –Oliwa –Wino –Suszone owoce –Ser Feta Biznes Plany promocji produktów Wsparcie firm: –Pakowanie, ISO, HACCP, marketing Klastry – –1 krok - wspólna promocja i marketing – kanały dystrybucji –2 krok – innowacyjne produkty –3 krok – megaklaster – promocja marki regionu

35 Podsumowanie Mix polityki –Warunki brzegowe (infrastruktura, system fiskalny i wsparcia) –Kapitał społeczny i kultura innowacji –Instrumenty finansowe –Wsparcie miękkie (szkolenia, doradztwo) –Sieci współpracy, przepływy w systemie innowacji –Produkcja wiedzy Lepsze procesy tworzenia i wdrażania polityki - Współpraca, podział ról, przywództwo –Monitoring i ewaluacja polityki (i ich stosowanie w praktyce) –Inteligentne praktyki benchmarking –Długoterminowe wizje (foresight) –Zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych

36 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Od czego zależy sukces Regionalnej Strategii Innowacyjności ? Elżbieta Książek 25 marca 2010 Warsztaty Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google