Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji Wykład dla V roku Geoinformacji rok akademicki 2007/2008 Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji Wykład dla V roku Geoinformacji rok akademicki 2007/2008 Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii."— Zapis prezentacji:

1 Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji Wykład dla V roku Geoinformacji rok akademicki 2007/2008 Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM

2 Plan wykładu Historia z 1953 i 1975 roku Historia z 1953 i 1975 roku Co to jest wspomaganie procesu decyzyjnego ( Decision Support System – DSS)? Co to jest wspomaganie procesu decyzyjnego ( Decision Support System – DSS)? Rola GIS w DSS (Spatial DSS = SDSS) Rola GIS w DSS (Spatial DSS = SDSS) Program wykładu Program wykładu Literatura wymagana i zalecana Literatura wymagana i zalecana Źródła informacji o SDSS: czasopisma i internet Źródła informacji o SDSS: czasopisma i internet

3 Holandia i delta/estuarium Renu/Mozy/Skaldy

4

5 Powódź w 1953 roku W południe 31 stycznia Instytut Meteorologiczny ogłosił ostrzeżenie o wyjątkowo wysokim stanie wód. Po południu o godzinie 18:00 radio podało ostrzeżenie: Sztorm na Morzu Północnym rozprzestrzenia się z północy i północnego-zachodu na południe i południowy wschód. Sztorm wzmaga się i potrwa przypuszczalnie całą noc. W związku z tym ostrzega się grupy Rotterdam, Willemstad (nad Hollandsch Diep) i Bergen op Zoom przed niebezpieczeństwem wysokich stanów wód.

6 Powódź w 1953 roku Krótko po północy z 31 stycznia na 1 lutego odezwały się w południowo-zachodniej Holandii dzwony alarmowe. Nie wszyscy to usłyszeli, bo wicher i huk fal wszystko zagłuszały. Współdziałały tej nocy dwa elementy przyrody: silny sztorm z najgroźniejszego kierunku dla wybrzeży Holandii i wysoka woda pływu syzygijnego. Rozszalałe fale morskie przerwały w wielu miejscach tamy i groble, wtargnęły na teren Wysp Zelandzkich, sięgnęły aż po Rotterdam, Biesbosch oraz zachodnią Brabancję, dokonując ogromnych zniszczeń. Poziom wód powodziowych przekroczył o 60 cm najwyższe dotychczas notowane stany. Była to powódź największa od czasu St. Elisabeth Flood w 1421 roku.

7 Powódź w 1953 roku Wysokość spiętrzenia sztormowego o godzinie 2:00 pierwszego lutego 1953 roku Obszary depresji na terytorium Holandii

8 Powódź w 1953 roku

9

10 Plan DELTA

11 Ekosystem Average annual Net Primary Productivity of the Earth's major biomes. Ecosystem Type Net Primary Productivity (kcal/m 2 /y) Tropical Rain Forest9000 Estuary9000 Swamps and Marshes9000 Savanna3000 Deciduous Temperate Forest 6000 Boreal Forest3500 Temperate Grassland2000 Polar Tundra 600 Desert < 200

12 Ekosystem

13 Ekosystem

14 Ekosystem

15 Ekosystem

16 Ekosystem

17 Ludzie i gospodarka

18 Etapy analizy Wybór kryteriów dla przeglądu wariantów Przegląd i wstępna ocena wariantów Możliwe warianty rozwiązań Warianty obiecujące Założenia techniczne Przyjęte scenariusze Opracowanie projektów Przewidywanie skutków projektów Porównanie projektów Podjęcie decyzji Wybór analizowanych skutków DECYZJA Iteracyjna analiza wrażliwości

19 System ekologiczny estuarium Skaldy Wschodniej – elementy bilansu materii i energii estuarium Ren Morze Północne Woda słodka Woda słonawa Woda słona Opady atmosferyczne + zanieczyszczenia Parowanie Wody gruntowe + zanieczyszczenia Wody powierzchniowe + zanieczyszczenia Bilans energii Wiatr

20 Elementy oceny wpływu inwestycji na ekosystem Skaldy Wschodniej Czynniki brane pod uwagę: Różną wielkość otwarcia zapory przeciwsztormowej (która decyduje o wielkości przepływu wody). Różne ładunki dopływu nutrientów. Różne wielkości odłowów. Różne wielkości Basenu Zachodniego. Wynik – zależny od wymienionych wyżej czynników: Prognoza zmian długoterminowych średnich populacji 18 grup podobnych gatunków takich jak ostrygi i małże jadalne, ryby drapieżne i ptaki roślinożerne. Metoda uwzględnia takie zjawiska jak: fotosynteza, drapieżnictwo i co trzeba podkreślić szczególnie, także migracje.

21 Elementy oceny wpływu inwestycji na ekosystem Skaldy Wschodniej 1.Wykorzystano nowe w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku modele matematyczne ekosystemów. 2.Skupiono się na zmianach długoterminowych, a nie szybkich zmianach codziennych. 3.Wyniki modelu weryfikowano obserwacjami poczynionymi w innych estuariach, a zwłaszcza w sąsiednim Grevelingen. Stwierdzono: Najgorszym z punktu widzenia środowiska naturalnego jest wariant zamknięty (szczelna tama). Względna przydatność pozostałych dwóch wariantów zależy od przyjętych założeń w odniesieniu do środowiska.

22 Elementy oceny wpływu inwestycji na ekosystem Skaldy Wschodniej 1.Jeżeli jako optymalny cel przyjmuje się jak najmniejszą zmianę ekosystemu (mierzoną ilością biomasy i proporcją populacji gatunków), to najkorzystniejszym wariantem będzie budowa wałów lub ruchomej zapory przeciwsztormowej o dużym otwarciu ( 20000 m 2 ). 2.Jeśli natomiast za cel przyjmuje się maksymalizację ogólnej biomasy, godząc się na duże zmiany struktury ekosystemu, to najlepszy będzie przypadek zapory przeciwsztormowej o otwarciu w granicach od 6500 do 11500 m 2. Rozważania ekologiczne skłaniają do odrzucenia wariantu zamkniętego, ale nie dają zdecydowanych zaleceń w sprawie wyboru pomiędzy wariantem otwartym, a budową zapory przeciwsztormowej o otwarciu przekraczającym 6500 m 2.

23 Elementy oceny wpływu inwestycji na ekosystem Skaldy Wschodniej Poza zmianami długoterminowymi rozważano trzy przejściowe zaburzenia ekologii Skaldy Wschodniej: 1.Po zbudowaniu zapory nastąpi gwałtowne zniszczenie biomasy w rejonach, w których, na skutek ograniczonego przepływu, organizmy zostaną pozbawione wody lub woda stanie się zbyt słodka. 2.W okresie przejściowym woda w Basenie Wschodnim Skaldy Wschodniej zostanie pozbawiona tlenu w wyniku przekształcenia się jeziora słonawowodnego w jezioro słodkowodne. 3.Możliwy jest także w okresie przejściowym zakwit glonów i związane z nim wszystkie negatywne następstwa.

24 Tabela porównawcza kosztów Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Koszty budowy od 1 stycznia 1976 213546453620 Roczne koszty eksploatacji i konserwacji 102515 Najwyższe wydatki roczne 420690410 Rok najwyższych wydatków 198019801980 (Wszystkie koszty podano w milionach guldenów)

25 Tabela porównawcza bezpieczeństwa Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Okres długi: Powierzchnia zalanych gruntów (ha) podczas 1/4000 sztormu, L (90) Powierzchnia zalanych gruntów (ha) podczas 1/4000 sztormu, L (90) Niepewność techniczna Niepewność techniczna0żadna0 szlamo- wanie 400wały Szkody spodziewane w okresie przejściowym Powierzchnia zalanych gruntów (ha) Powierzchnia zalanych gruntów (ha) Wartość zatopionego majątku (mln. guldenów) Wartość zatopionego majątku (mln. guldenów) Liczba zagrożonych osób Liczba zagrożonych osób430508002002036053060970 (Wszystkie koszty podano w milionach guldenów)

26 Tabela porównawcza skutków ekologicznych 1 Stan obecny Skaldy Wschodniej Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty 4763450700100 Zasadnicze wejścia: powierzchnia słonego basenu (km 2 ) powierzchnia słonego basenu (km 2 ) granica przypływu w Zierikzee (m) granica przypływu w Zierikzee (m) produkcja pierwotna (tony/dzień) produkcja pierwotna (tony/dzień) dopływ detrytusu (tony/dzień) dopływ detrytusu (tony/dzień) dostępny pierwszy poziom troficzny dostępny pierwszy poziom troficzny (% stanu obecnego) 20202000173652350990115370335055078 28500100 Całkowita biomasa: ilość (ton suchej masy) ilość (ton suchej masy) procent obecnej ilości procent obecnej ilości520018297001042130075

27 Tabela porównawcza skutków ekologicznych 2 Stan obecny Skaldy Wschodniej Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty 100,05 Potencjalna populacja ptaków: bentosożerne (tony suchej masy) bentosożerne (tony suchej masy) rybożerne (tony suchej masy) rybożerne (tony suchej masy) roślinożerne (tony suchej masy) roślinożerne (tony suchej masy)14większa90,06 taka sama 70,03takasama 100100100100 Potencjalna hodowla skorupiaków: małże jadalne (% stanu obecnego) małże jadalne (% stanu obecnego) ostrygi (% stanu obecnego) ostrygi (% stanu obecnego) Funkcja wychowu: krewetki (% stanu obecnego) krewetki (% stanu obecnego) ryby (% stanu obecnego) ryby (% stanu obecnego)1300090904001331001005073

28 Tabela porównawcza skutków ekologicznych 3 Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Zaburzenia przejściowe: gwałtowne zniszczenie biomasy fauny dennej (tony suchej masy) gwałtowne zniszczenie biomasy fauny dennej (tony suchej masy) procent stanu obecnego biomasy fauny dennej procent stanu obecnego biomasy fauny dennej zmiana średniej gęstości biomasy fauny dennej w stosunku do stanu obecnego (g/m 2 ) zmiana średniej gęstości biomasy fauny dennej w stosunku do stanu obecnego (g/m 2 ) liczba lat potrzebnych do ustabilizowania liczba lat potrzebnych do ustabilizowania1150068-256,5450027+2264200250

29 Tabela porównawcza wpływów na rybactwo przemysłowe Straty roczne w rybactwie przemysłowym Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Zatrudnienie Zatrudnienie Produkcja (mln. guldenów) Produkcja (mln. guldenów) Wartość dodana (mln. guldenów) Wartość dodana (mln. guldenów) Przychód z eksportu (mln. guldenów) Przychód z eksportu (mln. guldenów) Konsumpcja krajowa (mln. guldenów) Konsumpcja krajowa (mln. guldenów)19930,313,7<2<171,40,6<1<100000

30 Tabela porównawcza wpływów na żeglugę śródlądową Miara wpływu Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Oszczędności w przemysłach korzystających z przewozów wodnych (1976-1999, mln. guldenów, niedyskontowane) Oszczędności w przemysłach korzystających z przewozów wodnych (1976-1999, mln. guldenów, niedyskontowane) Rozdzielenie ruchu handlowego i rekreacyjnego Rozdzielenie ruchu handlowego i rekreacyjnego Czy zawsze dostępne są kolejne trasy Czy zawsze dostępne są kolejne trasy27,2dużenie8,9sporetak0małetak

31 Tabela porównawcza wpływów na region Pozycja Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Liczba przeniesionych rodzin Liczba przeniesionych rodzin Całkowity (bezpośredni + pośredni) przyrost w roku szczytowym: Całkowity (bezpośredni + pośredni) przyrost w roku szczytowym: produkcji (mln. guldenów) produkcji (mln. guldenów) zatrudnienia zatrudnienia Transport drogowy: Transport drogowy: poprawa możliwości korzystania poprawa możliwości korzystania szkody w środowisku wiejskim szkody w środowisku wiejskim0-37-230średniaŚrednie01390małamałe12438290nieznacznanieznaczne

32 Tabela porównawcza wpływów na gospodarkę narodową Całkowity przyrost (bezpośredni + pośredni) w roku szczytowym Warianty Wariant zamknięty ZPS Wariant otwarty Zatrudnienia Zatrudnienia Importu (w mln. guldenów) Importu (w mln. guldenów) w tym importu kamienia (%) w tym importu kamienia (%) Produkcji (mln. guldenów) Produkcji (mln. guldenów) Zarobków i zysków (mln. guldenów) Zarobków i zysków (mln. guldenów)5800110258025090002004,894040057001305560230

33 Budowa - Hollandse IJssel dam 1954 - 1958

34 Budowa – Zandkreekdam 1960

35 Budowa – Maeslantkering 1976 - 1986

36 Maeslantkering

37 Maeslantkering

38 Oosterschieldedam

39

40 Plan Delta – ósmy cud świata

41 Więcej informacji o planie ochrony Skaldy Wschodniej

42 Website of Deltawerken.Com / Delta Works.Org http://www.deltawerken.com/English/10.html?setlanguage=en Website of Deltawerken.Com / Delta Works.Org http://www.deltawerken.com/English/10.html?setlanguage=en http://www.deltawerken.com/English/10.html?setlanguage=en Website of het Keringhuis, information centre about the Maeslantkering (Maeslant Storm Surge Barrier) http://www.keringhuis.nl/engels/home_flash.html Website of het Keringhuis, information centre about the Maeslantkering (Maeslant Storm Surge Barrier) http://www.keringhuis.nl/engels/home_flash.html

43 Ochrona Skaldy Wschodniej – co się stało później

44 Wnioski wynikające z projektu ochrony delty Renu


Pobierz ppt "Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji Wykład dla V roku Geoinformacji rok akademicki 2007/2008 Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google