Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe w przemyśle metalowym na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe w przemyśle metalowym na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe w przemyśle metalowym na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010

2 Dane na podstawie, których opracowano część statystyczną poniższej prezentacji pochodzą z ankiety wypadkowej przygotowanej przez Krajową Sekcję Hutniczą. Badaniem objęto zakłady hutnicze i wybrane odlewnie metali, które łącznie zatrudniały 20850 pracowników

3

4

5

6

7 Ciekły metal MaszynyTransport

8 Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej Zaczynając i kończąc na ocenie ryzyka zawodowego

9 RYZYKO Co to jest ryzyko zawodowe? ZAGROŻENIE CZŁOWIEK ZAGROŻENIE CZŁOWIEK WYPADEK

10 9 zasad nadzorowania ryzyka zawodowego 1.unikanie ryzyka 2.ocena ryzyka, którego nie można uniknąć 3.zapobieganie ryzyku u źródła 4.dostosowanie pracy do człowieka 5.stosowanie nowych rozwiązań technicznych 6.zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi 7.prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegania 8.priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej 9.instruowanie pracowników

11 Promieniowanie podczerwone -dominujący czynnik niebezpieczny powszechnie występujący na wielu gorących stanowiskach pracy, często jako procesów technologicznych, między innymi w hutnictwie i przemyśle metalowym. Promieniowanie nadfioletowe - działanie promieniowania nadfioletowego wiąże się z coraz częstszym stosowaniem palników plazmowych i elektrycznych łuków spawalniczych.

12 analizowanie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem identyfikacji wszystkich zagrożeń, w tym związanych z kontaktem z ciekłym metalem i występującym promieniowaniem cieplnym oraz zastosowanych środków korygujących i zapobiegawczych w charakterze środków ochrony indywidualnej i zespołowej

13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne Określa minimalne wymagania: wyznaczania poziomu ekspozycji, oceny ryzyka zawodowego, unikania lub ograniczania ryzyka zawodowego, informowania i szkolenia pracowników

14

15 Program działań organizacyjno-technicznych: 1) wprowadzanie procesów lub metod pracy ograniczających ryzyko zawodowe związane z promieniowaniem optycznym; 2) dobór urządzeń, przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, o możliwie najniższej emisji promieniowania optycznego; 3) ograniczanie emisji promieniowania optycznego środkami technicznymi, w tym przez stosowanie, w przypadkach koniecznych, urządzeń ochronnych i innych środków ochrony zbiorowej (blokad, obudów, osłon, ekranów itp.); 4) konserwowanie urządzeń będących źródłem emisji promieniowania optycznego i ich wyposażenia, stosowanych urządzeń ochronnych i środków ochrony zbiorowej oraz miejsc i stanowisk pracy; 5) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolowanie od źródeł promieniowania oraz ograniczający jednoczesną ekspozycję na promieniowanie optyczne emitowane przez wiele źródeł promieniowania; 6) ograniczaniu czasu trwania i poziomu ekspozycji; 7) zapewnieniu prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej; 8) przestrzeganiu instrukcji producentów sprzętu, w szczególności w zakresie bezpiecznej obsługi, zapobiegającej powstawaniu szkodliwych emisji promieniowania optycznego lub nadmiernych poziomów ekspozycji.

16 Odporność odzieży na każdy rodzaj czynnika określona jest za pomocą kodu literowego: B - (odporność na ciepło konwekcyjne, C - odporność na promieniowanie cieplne, D - odporność na duże rozpryski płynnych metali: aluminium, E – żelazo, i podawana jest w klasach. Wyższa klasa oznacza wyższy poziom ochronny wyrobu.

17

18

19 Ochrony oczu i twarzy można podzielić na: - okulary ochronne, filtry chroniące przed podczerwienią – numer katalogowy 4 (od 1,2 do 10); - osłony twarzy montowane na nagłowiu samonośnym lub na hełmie ochronnym; -siatkowe osłony twarzy – minimalna ilość oczek 15/cm 2, G – ochrona przed promieniowaniem cieplnym; - kaptury hutnicze; - gogle spawalnicze; - tarcze i przyłbice spawalnicze.

20

21

22 Ryzyko zawodowe Ekspozycja Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531 Właściwości Ryzyko małe Małe płomienie, kontakt przypadkowy, promieniowanie cieplne – praca w bliskiej odległości od pieca promieniowanie cieplne < 2kW/m 2, T < 50 0 C Odzież spełniająca parametry A, B1,C1; Rękawice ochronne spełniające PN-EN 407 Odzież z przędz aramidowych, tkaniny chemicznie modyfikowane odporna na zapalenie bawełna lub wełna. Iskry i drobne rozbryzgi ciekłego metali, ciepło kontaktowe - odlewanie metali, praca z gorącymi narzędziami Promieniowanie cieplne 50 0 C Odzież spełniająca parametry A,B1(2)C1(2),D1, E1 Rękawice ochronne spełniające PN wymagania 32XXXX

23 Ryzyko zawodowe Ekspozycja Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531 Właściwości Ryzyko duże Praca w bezpośrednim kontakcie z ciekłym metalem (duże ilości), praca hutnika, odlewnika Promieniowanie cieplne > 20kW/m 2 Odzież spełniająca parametry A,B2,C2,D3,E3 Odzież z wielowarstwowych materiałów lub układów materiałów np. zewnętrzna warstwa – aluminizowany materiał, wewnętrzna warstwa wełna lub bawełna impregnowana niepalnie

24 Ochrony oczu i twarzy Promieniowanie cieplne do 150W/m 2 – ochrony oczu dobrowolne Promieniowanie cieplne od 150W/m 2 do 700W/m 2 – okulary ochronne lub osłona twarzy Promieniowanie cieplne powyżej 700W/m 2 – osłona twarzy. Osłona twarzy lub okulary z filtrem odp. do temp. źródła promieniowania. Przy kontakcie z ciekłym metalem ochrona twarzy oznakowana znakiem G, szkła i obudowa okularów cyfrą 9 4-1,2 1050 0 C, 4-1,4 1070 0 C, 4-1,7 1090 0 C, 4-2 1100 0 C, 4-2,5 1150 0 C, 4-3 1190 0 C, 4-4 1290 0 C, 4-5 1390 0 C, 4-6 1510 0 C, 4-7 1650 0 C, 4-8 1810 0 C, 4-9 1990 0 C 4-10 2220 0 C,

25 Dziękują za uwagę.


Pobierz ppt "1 Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe w przemyśle metalowym na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google