Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN 90/95 – c.d. Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN 90/95 – c.d. Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ."— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN 90/95 – c.d. Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ

2 FORTRAN 90/95 DEKLARACJE TYPU Dekl_typu[*dp] zm1[*dp1][, zm2[*dp2],...] Przykłady: REAL*8 a, b*4, c(3,100) REAL(KIND=8) a,b*4,c(3,100) REAL(8) a,b*4,c(3,100) REAL a*8, b, c*8(3,100) Dekl_typu[([KIND=]dp] zm1[*dp1][, zm2[*dp2],...] REAL INTEGER LOGICAL COMPLEX CHARACTER DIMENSION c(3,100) REAL *8 a, b*4, c

3 FORTRAN 90/95 DEKLARACJE TYPU Przykłady: REAL*8 :: a, b=1.5, c(100), d(3:10,1:100) REAL (KIND=8), DIMENSION(10,10) :: x, y INTEGER, PARAMETER :: k=1, l=2 Dekl_typu[([KIND=]dp][,attr] :: zm1[=wart][, zm2[=wart],...] Wybrane atrybuty zmiennych: DIMENSION PARAMETER SAVE ALLOCATABLE EXTERNAL IMPLICIT_typ1[*dp1] (lista1) [, typ2[*dp2] (lista2),....] Przykłady: IMPLICIT NONE IMPLICIT REAL (i, l-n), CHARACTER*5 (p-t,z) IMPLICIT INTEGER (i-n), REAL (a-h,o-z)

4 FORTRAN 90/95 DEKLARACJE inicjujące wartości zmiennych PARAMETER (zm1=wyr1[, zm2=wyr2,......]) Przykład: PARAMETER (pi=3.14159, n=10, m=2*n) DATA lista_zm1 /lista_stałych1/[, lista_zm2 /lista_stałych2/,....] Przykład: DATA a, b, c /1., 2., 10./

5 FORTRAN 90/95 DEKLARACJE zmiennych globalnych COMMON [/nazwa/] zm1[, zm2,.....] przykładCOMMON /wsp/ n, p, x(10), z(10,100) COMMON /wsp/ n1, p, x(10), q(10,100) inny segment MODULE global_var integer:: number,out_file,in_file,base END MODULE global_var PROGRAM main USE global_var..... dawniej

6 FORTRAN 90/95 Instrukcje działania na plikach OPEN (lista_specyfikatorów_OPEN) CLOSE (lista_specyfikatorów_CLOSE) REWIND (lista_specyfikatorów_REWIND) ENDFILE (lista_specyfikatorów_ ENDFILE) BACKSPACE (lista_specyfikatorów_ BACKSPACE) lub: REWIND npr ENDFILE npr BACKSPACE npr

7 FORTRAN 90/95 Instrukcje działania na plikach Specyfikatory instrukcji OPEN: [UNIT =]wyr_całk IOSTAT = zm_całk ERR = etykieta najczęściej/dopuszczalne npr FILE = wyr_znakowenazwa pliku STATUS = wyr_znakoweNEW OLD UNKNOWN SCRATCH FORM = wyr_znakoweFORMATED UNFORMATED Przykład: OPEN (1, FILE = dane, STATUS = OLD)

8 FORTRAN 90/95 Instrukcje działania na plikach Specyfikatory instrukcji CLOSE: [UNIT =] wyr_całk IOSTAT ERR STATUS KEEP DELETE Przykład: CLOSE (1)

9 FORTRAN 90/95 Instrukcje działania na plikach Specyfikatory instrukcji REWIND, BACKSPACE, ENDFILE: [UNIT =] wyr_całk IOSTAT ERR Przykłady: REWIND 1 BACKSPACE (2, ERR=20) ENDFILE 4

10 FORTRAN 90/95 Instrukcje WE/WY npr * WE/WY domyślne numer programowy WE/WY Przykłady: READ ([npr[, ] form]) [er1, er2,......]READ (4, *) a, b READ form [,er1, er2,......]READ *, a, b WRITE ([npr[, ]form]) [ew1, ew2,......]WRITE (5, *) a, b PRINT form [,ew1, ew2,......]PRINT *, a, b

11 FORTRAN 90/95 Instrukcje WE/WY zmienna element tablicy tablica znakowa wartość (w tym znakowa) wyrażenie implikowana instrukcja DO Elementy listy WRITEElementy listy READ

12 FORTRAN 90/95 Instrukcje WE/WY Implikowana instrukcja DO Postać: (el1, [el2,...], wsk = wp, wk, [wsk]) Przykłady: DIMENSION x(100) READ *, n READ *, (x(i), i=1, n) DIMENSION a(10, 10) READ *, n, m............................. WRITE (2,100) (j, j=1,m) WRITE (2,101) (i, (a(i, j), j=1, m), i=1, n) 100 FORMAT (????) 101 FORMAT (????)

13 FORTRAN 90/95 Instrukcje WE/WY Parametr form - definicja wzorca (formatu) * przykłady WRITE (1,*) wyniki [FMT=]et WRITE (1,100) et FORMAT(ef1[, ef2,....])musi wystąpić100 FORMAT(wyniki) (ef1[, ef2,.....]) WRITE (1, (6hwyniki)) tabl_z(1) tabl_zn(1)= (ef1[, ef2,.....]) musi wystąpić CHARACTER t(10)*10 t(2)= (6hwyniki) WRITE (1,t(2))

14 FORTRAN 90/95 Instrukcje WE/WY Elementy listy FORMAT Kody konwersji: Ilp Alp Llp.d Flp.d Dlp.d Elp.d [Ee] Glp.d [Ee] X / H_ tekst READ WRITE nef n(ef1, ef2, [ef3....]) Przykład -0.012567 F10.4 ssss-.0126 E10.4 -.1257E-01 G10.4 ssss-.0126 UWAGA! s oznacza spację


Pobierz ppt "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC BADAWCZYCH FORTRAN 90/95 – c.d. Adam FIC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google