Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 STAN ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
W POLSCE

2 TENDENCJE Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego: w 2007 roku liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się o 29 % w porównaniu do 2006 roku w 2007 roku liczba przetwórni ekologicznych zwiększyła się o 21 % w porównaniu do 2006 roku liczba wszystkich producentów ekologicznych w 2007 roku wzrosła o 31,5 % w odniesieniu do roku poprzedniego w 2008 roku nastąpił wzrost o 26 % w porównaniu z rokiem 2007 w 2008 roku liczba gospodarstw ekologicznych o zwiększyła się o 25,5% w porównaniu do 2007 roku w 2008 roku liczba przetwórni ekologicznych zwiększyła się o 14,5% w porównaniu do 2007 roku

3 Producenci ogółem w rolnictwie ekologicznym
w latach

4 Przetwórnie ekologiczne
w latach

5 Liczba gospodarstw ekologicznych w 2008 roku
Województwo Liczba producentów z certyfikatem Liczba producentów w okresie przestawiania Razem Dolnośląskie 456 423 879 Kujawsko-pomorskie 158 100 258 Lubelskie 963 603 1566 Lubuskie 235 245 480 Łódzkie 190 124 314 Małopolskie 1318 782 2100 Mazowieckie 987 494 1481 Opolskie 35 27 62 Podkarpackie 1119 773 1892 Podlaskie 616 544 1160 Pomorskie 223 169 392 Śląskie 110 66 176 Świętokrzyskie 892 273 1165 Warmińsko-mazurskie 573 486 1059 Wielkopolskie 239 277 516 Zachodniopomorskie 571 825 1396 POLSKA 8685 6211 14896

6 Powierzchnia użytków rolnych w okresie przestawiania
Powierzchnia użytków rolnych w rolnictwie ekologicznym w latach Województwo Powierzchnia użytków rolnych z certyfikatem [ha] wzrost powierzchni użytków z certyfikatem Powierzchnia użytków rolnych w okresie przestawiania [ha] wzrost powierzchni użytków w okresie przestawiania Razem [ha] wzrost powierzchni użytków rolnych w rolnictwie ekologicznym 2007 2008 [%] Dolnośląskie 11 985 16 035 33,80 10 719 12 431 15,97 21 988 28 466 29,46 Kujawsko-pomorskie 2 457 3 665 49,18 3 427 2 277 -33,56 5 884 5 943 0,98 Lubelskie 9 905 16 987 71,50 14 029 70,06 23 934 26 892 12,36 Lubuskie 6 854 7 928 15,67 11 347 10 279 -9,42 18 201 18 206 0,03 Łódzkie 1 520 2 802 84,38 2 042 2 027 -0,74 3 561 4 829 35,58 Małopolskie 9 543 14 840 55,49 4 938 7 779 57,54 14 481 22 619 56,19 Mazowieckie 10 545 16 568 57,11 12 673 11 175 -11,83 23 217 27 742 19,49 Opolskie 413 713 13,97 521 858 64,71 934 1 571 68,16 Podkarpackie 17 275 19 688 9 772 8 982 -8,09 27 047 28 671 6,00 Podlaskie 6 690 10 991 64,28 8 701 9 419 8,25 15 391 20 410 32,60 Pomorskie 4 804 5 959 24,06 6 164 5 407 -12,30 10 968 11 366 3,60 Śląskie 964 2 301 138,64 2 115 1 633 -22,79 3 079 3 934 27,76 Świętokrzyskie 6 551 7 694 17,43 3 272 3 147 -3,85 9 824 10 841 10,35 Warmińsko-mazurskie 15 125 16 466 8,86 13 685 12 325 -9,94 28 810 28 791 0,07 Wielkopolskie 7 248 9 850 35,41 13 848 10 566 -23,70 21 096 20 417 -3,22 Zachodniopomorskie 26 013 26 244 0,88 33 127 27 907 -15,76 59 113 54 151 -8,40 POLSKA 29,61 149638 136116 -9,04 287529 314848 9,50

7 Gospodarstwa ekologiczne w latach 2007-2008
Województwo Liczba producentów z certyfikatem wzrost liczby producentów z certyfikatem [%] Liczba producentów w okresie przestawiania wzrost liczby producentów w okresie przestawiania Razem wzrost liczby producentów w rolnictwie ekologicznym 2007 2008 Dolnośląskie 358 456 27,37 294 423 43,87 652 879 34,81 Kujawsko-pomorskie 129 158 22,48 88 100 13,63 217 258 18,89 Lubelskie 724 963 33,0 678 603 -11,07 1 402 1566 11,69 Lubuskie 175 235 34,28 186 245 31,72 361 480 32,96 Łódzkie 120 190 58,3 141 124 -12,06 261 314 20,3 Małopolskie 1094 1318 23,87 533 782 46,71 1 627 2100 29,07 Mazowieckie 740 987 33,37 475 494 4,0 1 215 1481 21,89 Opolskie 32 35 9,37 21 27 28,57 53 62 16,98 Podkarpackie 831 1119 34,65 746 773 3,61 1 577 1892 19,97 Podlaskie 465 616 32,47 382 544 42,4 847 1160 36,95 Pomorskie 166 223 34,33 107 169 57,94 273 392 43,59 Śląskie 73 110 50,68 70 66 14,29 143 176 23,07 Świętokrzyskie 730 892 22,19 265 3,01 995 1165 17,0 Warmińsko-mazurskie 438 573 30,82 335 486 45,07 1059 36,99 Wielkopolskie 168 239 42,26 247 277 12,14 415 516 24,33 Zachodniopomorskie 375 571 52,26 684 825 20,61 1 059 1396 31,82 POLSKA 6618 8685 31,23 5252 6211 18,25 11870 14896 25,49

8 Gospodarstwa ekologiczne oraz powierzchnia ekologicznych UR
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Przetwórnie ekologiczne w latach 2007-2008
Województwo Liczba przetwórni ekologicznych w 2007 r. Liczba przetwórni ekologicznych w r. Dynamika liczby przetwórni [%] Dolnośląskie 6 11 83,% Kujawsko-pomorskie 10 10,% Lubelskie 34 30 -12% Lubuskie 5 20% Łódzkie 9 12 33,% Małopolskie 17 89% Mazowieckie 42 37 Opolskie 1 0,% Podkarpackie 15 19 26% Podlaskie 7 -29% Pomorskie 8 25% Śląskie 13 -14% Świętokrzyskie 43% Warmińsko-mazurskie 28,% Wielkopolskie 18 33 83% Zachodniopomorskie -8% POLSKA 206 236 14,56%

10 Jednostki certyfikujące
Wzrost liczby producentów rolnictwa ekologicznego doprowadził do zwiększenia liczby jednostek certyfikujących. W 2008 roku liczba upoważnionych jednostek wzrosła o 4. Obecnie, w zakresie rolnictwa ekologicznego, upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 11 jednostek certyfikujących akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji. 1. EKOGWARANCJA PTRE Ltd. – PL-EKO-1 2. PNG Ltd PL-EKO-2 3. COBICO Ltd PL-EKO-3 4. BIOEKSPERT Ltd. - PL-EKO-4 5. BIOCERT MAŁOPOLSKA Ltd. - PL-EKO-5 6. PCBC - PL-EKO-6 7. AGRO BIO TEST Ltd. - PL-EKO-7 8. TÜV Rheinland Polska Ltd. - PL-EKO-8 9. Centrum Jakości AgroEko Ltd. - PL-EKO-9 10. SGS Poland Ltd. – PL-EKO-10 11. Control Union Poland Ltd. - PL-EKO-11

11 SYSTEM KONTROLI I CERTYFIKACJI
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów INSPEKCJA JAKOSCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH - sprawująca nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi rolnictwo ekologiczne UPOWAŻNIONE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE - akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Normą EN 45011

12 Jednostki certyfikujące

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google