Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI
…………………………..………………………………………………………………………………………………. Marian Szałda na podstawie materiałów dr inż. Urszula SOŁTYSIAK SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym ……………………………………………………………………….…..…………………………………….……… ORGANIC MARKETING FORUM, Warszawa,

2 RYNEK EKOLOGICZNY: ZA CO PŁACI KONSUMENT?
Za specjalną jakość eko-produktów, wytwarzanych: BEZ ŚRODKÓW CHEMII ROLNEJ, WETERYNARYJNEJ I SPOŻYWCZEJ BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH = BEZ GMO Z ZACHOWANIEM DOBROSTANU ZWIERZĄT Z TROSKĄ O BIORÓŻNORODNOŚĆ

3 ZA CO JESZCZE PŁACI KONSUMENT ?
Za przetwarzanie eko-surowców: BEZ SYNTETYCZNYCH DODATKÓW BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH (GMO) BEZ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO BEZ HYDROLIZY i EKSTRAKCJI CHEMICZNEJ Z TROSKĄ O PIERWOTNĄ JAKOŚĆ SUROWCÓW Z TROSKĄ O AUTENTYCZNOŚĆ SKŁADNIKÓW _______________________________________ INTEGRALNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW !

4 EKO-ROLNICZY STATUS: WARTOŚĆ DODATKOWA, ZA KTÓRĄ PŁACI KONSUMENT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Co tzn. eko-rolniczy? produkcja / pochodzenie / jakość zespół zasad produkcyjnych (wymogi urzędowe) obejmuje cały łańcuch produkcji nie manifestuje się zewnętrznie na/w produkcie wymaga kontroli (czy permanentnie wdrażany) KONTROLA EKO-ROLNICZA = GWARANCJA ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRODUKCJI, NIE SKŁADU CHEMICZNEGO

5 INTEGRALNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW
AUTENTYCZNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW MUSI BYĆ ZACHOWANA W CAŁYM ŁAŃCUCHU PRODUKCJI od pola i obory – po opakowanie detaliczne produktu gotowego Wszystkie ogniwa tego łańcucha: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, import, odsprzedaż, konfekcjonowanie (porcjowanie, pakowanie i etykietowanie), łącznie z ewentualnym podwykonawstwem, objęte prawnym systemem kontroli

6 CELE SYSTEMU KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
stosowanie jednolitego standardu eko-produkcji uwiarygodnienie producentów i ich eko-produktów wspieranie ochrony środowiska i bioróżnorodności ZAUFANIE JEST DOBRE, ALE KONTROLA LEPSZA…

7 SYSTEM KONTROLI w REGULACJACH PRAWNYCH …………………………………………………………………………………………………………………………………….
USA: USTAWA FEDERALNA, 1990 wdrożona w 2002: NOP (National Organic Program) UE: ROZPORZĄDZENIE 2092/91 (EWG) od 2009 nowa regulacja: 834/2007 i 889/2008 JAPONIA: kryteria eko-produkcji w JAS od 2000 ………………………………………………………………… 70 państw posiada krajowe regulacje 23 państwa – w trakcie opracowania

8 UE: nowa regulacja prawna od 1.01.2009
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (podstawowe) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (wykonawcze; wymogi techniczne) Zakładka „Rolnictwo ekologiczne”

9 WSPÓLNE PODEJŚCIE do SYSTEMu KONTROLI
Warunek wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego: zgodność z wymogami urzędowymi poświadczona przez stronę trzecią czyli CERTYFIKACJA przez kompetentną organizację (ISO 65 / EN 45011) ……………………………………………………………………… NA ŻYCZENIE PRODUCENTA i ZA JEGO PIENĄDZE !

10 System kontroli: 3 typy w UE
Państwowy: DK, ES, FIN, EE Państwowy urząd nadzoru + prywatne jednostki certyfikujące Prywatny: możliwy, ale obecnie nie praktykowany

11 SYSTEM KONTROLI W POLSCE: Ustawa kompetencyjna (2004) o rolnictwie ekologicznym
Minister właściwy ds. rolnictwa upoważnia do działania prywatne jednostki certyfikujące, legitymujące się akredytacją PCA na zgodność z polską normą PN-EN (na ich wniosek) Urzędowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje GIJHAR-S („właściwy urząd”) Kontrole producentów prowadzą upoważnione jednostki certyfikujące (wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności z wymogami prawnymi)

12 PL: jednostki certyfikujące
AGRO BIO TEST, Warszawa BIOEKSPERT, Warszawa PCBC oddz. w Pile, Piła PNG, Zajączków k/Kielc EKOGWARANCJA PTRE, Lublin COBICO, Kraków BIOCERT MAŁOPOLSKA, Kraków TÜV RHEINLAND Polska, Warszawa Centrum Jakości AGRO EKO, Nieporęt SGS Polska, Warszawa Control Union Polska,

13 Wyróżniki eko-kontroli:
KONTROLA SPOSOBU PRODUKCJI konieczność całorocznej dokumentacji ! CERTYFIKACJA PRODUKTÓW ________________________ ROZDZIAŁ FIZYCZNY LUB CZASOWY OD PRODUKCJI KONWENCJONALNEJ konieczność dokumentowania na każdym etapie przepływu produktów

14 WNIOSKOWANIE O CERTYFIKACJĘ. ETAPY POSTĘPOWANIA
1. Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym (druk) 2. Umowa w sprawie kontroli z jednostką certyfikującą 3. Opis przedsięwzięcia zgłaszanego do kontroli 4. Opłata za kontrolę i całoroczny nadzór 5. Inspekcja techniczna (w zakładzie); wizja lokalna 6. Przegląd dokumentacji produkcyjnej 7. Protokół z inspekcji 8. Ocena dokumentacji pokontrolnej w biurze jednostki cert. 9. Decyzja certyfikacyjna (ze wskazaniem niedociągnięć) 10. CERTYFIKAT

15 OPIS PRZEDSIEWZIĘCIA: Odpowiedzialność wnioskującego o kontrolę
ZADANIE WNIOSKUJĄCEGO: PRZEDŁOŻENIE OPISU PRODUKCJI Plan zakładu, lista wytwarzanych produktów, lista dostawców surowców, receptury, lista stosowanych substancji dodatkowych, wzory dokumentów rejestrujących produkcję, rozdział od produkcji konwencjonalnej , etc. ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OGRANICZONA DO OCENY OPISANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Jeśli wnioskujący przeoczy lub zatai pewne elementy – odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd jednostki certyfikującej spada na wnioskującego OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA = PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

16 INSPEKCJA = wizja lokalna + przegląd dokumentacji
W przetwórni: magazyny surowców i produktów, substancje dodatkowe, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, rejestry czyszczenia, opakowania, etykiety, etc. Dokumentacja: rejestry produkcyjne, lista dostawców i ich certyfikaty, faktury i zestawienia zakupu surowców, receptury i wydajność procesów, faktury i zestawienia sprzedaży produktów, lista odbiorców, etc. ……………………………… BILANS SUROWCÓW I PRODUKTÓW!

17 Protokół z inspekcji + załączniki (kopie dokumentacji)
Podpisy inspektora i przyjmującego Kopia zostaje u Wnioskującego Inspektor opisuje, ale nie ocenia Inspektor nie może doradzać!

18 Pełna kontrola co najmniej raz w roku kalendarzowym
KONTROLE NIEZAPOWIEDZIANE ………………………………… POBIERANIE PRÓBEK obowiązkowo w przypadku podejrzeń losowo (monitoring dyscyplinujący) ………………………………….. KONTROLA KRZYŻOWA (CROSS CHECK)

19 dla określonego producenta na określone produkty
CERTYFIKACJA: ocena dokumentacji pokontrolnej w świetle wymogów przez inną osobę, niż inspektor dla określonego producenta na określone produkty na określony czas (okres ważności) ……………………………… CERTYFIKAT = WARUNEK EKO-ROLNICZEGO ZNAKOWANIA PRZEPUSTKA NA RYNEK EKO-PRODUKTÓW

20 CERTYFIKAT – WARUNEK EKO-ROLNICZEGO ZNAKOWANIA PRODUKTÓW
Eko-rolnicze znakowanie możliwe, jeśli podane są jednocześnie: NAZWA I ADRES PRODUCENTA NAZWA I NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ, np. RE-07/2005/PL PL-EKO-07

21 Przykład znakowania eko-rolniczego

22 Przykład znakowania eko-rolniczego

23 Przykład fałszywego znakowania określniki BIO, EKO, etc
Przykład fałszywego znakowania określniki BIO, EKO, etc. niedozwolone na produktach nieobjętych kontrolą eko-rolniczą (niecertyfikowanych)

24 Przykład fałszywego znakowania

25 SANKCJE za naruszenie eko-rolniczego statusu produktów (Art. 30 Reg
1. zakaz eko-rolniczego etykietowania danej partii, zawieszenie certyfikatu odnośnie danego produktu, na określony czas 2. w razie poważnego naruszenia – cofnięcie certyfikatu WYCOFANIE Z OBROTU PRODUKTÓW NIEWŁAŚCIWIE OZNAKOWANYCH, NA KOSZT PRODUCENTA PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W Polsce – kary finansowe W Niemczech, zależnie od wagi sprawy, nawet postępowanie karne

26 Żywność, której można ufać!
CEL CERTYFIKACJI POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI PRODUKCJI Z WYMOGAMI WYELIMINOWANIE PRODUKTÓW PSEUDO-EKOLOGICZNYCH _______________________ DLA NAS, KONSUMENTOW, ZNACZY: Żywność, której można ufać!


Pobierz ppt "WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google