Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI …………………………..………………………………………………………………………………………………. …………………………..………………………………………………………………………………………………. Marian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI …………………………..………………………………………………………………………………………………. …………………………..………………………………………………………………………………………………. Marian."— Zapis prezentacji:

1 WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI …………………………..………………………………………………………………………………………………. …………………………..………………………………………………………………………………………………. Marian Szałda na podstawie materiałów dr inż. Urszula SOŁTYSIAK Marian Szałda na podstawie materiałów dr inż. Urszula SOŁTYSIAK SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym ……………………………………………………………………….…..…………………………………….……… ……………………………………………………………………….…..…………………………………….……… ORGANIC MARKETING FORUM, Warszawa, 25-26.05.2009 ORGANIC MARKETING FORUM, Warszawa, 25-26.05.2009

2 RYNEK EKOLOGICZNY: ZA CO PŁACI KONSUMENT? Za specjalną jakość eko-produktów, wytwarzanych: Za specjalną jakość eko-produktów, wytwarzanych: BEZ ŚRODKÓW CHEMII BEZ ŚRODKÓW CHEMII ROLNEJ, WETERYNARYJNEJ I SPOŻYWCZEJ BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH = BEZ GMO Z ZACHOWANIEM DOBROSTANU ZWIERZĄT Z ZACHOWANIEM DOBROSTANU ZWIERZĄT Z TROSKĄ O BIORÓŻNORODNOŚĆ Z TROSKĄ O BIORÓŻNORODNOŚĆ

3 ZA CO JESZCZE PŁACI KONSUMENT ? Za przetwarzanie eko-surowców: Za przetwarzanie eko-surowców: BEZ SYNTETYCZNYCH DODATKÓW BEZ SYNTETYCZNYCH DODATKÓW BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH (GMO) BEZ MANIPULACJI GENETYCZNYCH (GMO) BEZ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO BEZ HYDROLIZY i EKSTRAKCJI CHEMICZNEJ BEZ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO BEZ HYDROLIZY i EKSTRAKCJI CHEMICZNEJ Z TROSKĄ O PIERWOTNĄ JAKOŚĆ SUROWCÓW Z TROSKĄ O AUTENTYCZNOŚĆ SKŁADNIKÓW Z TROSKĄ O PIERWOTNĄ JAKOŚĆ SUROWCÓW Z TROSKĄ O AUTENTYCZNOŚĆ SKŁADNIKÓW_______________________________________ INTEGRALNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW ! INTEGRALNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW !

4 EKO-ROLNICZY STATUS: WARTOŚĆ DODATKOWA, ZA KTÓRĄ PŁACI KONSUMENT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Co tzn. eko-rolniczy? produkcja / pochodzenie / jakość Co tzn. eko-rolniczy? produkcja / pochodzenie / jakość zespół zasad produkcyjnych (wymogi urzędowe) zespół zasad produkcyjnych (wymogi urzędowe) obejmuje cały łańcuch produkcji obejmuje cały łańcuch produkcji nie manifestuje się zewnętrznie na/w produkcie nie manifestuje się zewnętrznie na/w produkcie wymaga kontroli (czy permanentnie wdrażany) wymaga kontroli (czy permanentnie wdrażany) KONTROLA EKO-ROLNICZA = GWARANCJA ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRODUKCJI, NIE SKŁADU CHEMICZNEGO KONTROLA EKO-ROLNICZA = GWARANCJA ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRODUKCJI, NIE SKŁADU CHEMICZNEGO

5 INTEGRALNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW AUTENTYCZNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW MUSI BYĆ ZACHOWANA W CAŁYM ŁAŃCUCHU PRODUKCJI AUTENTYCZNOŚĆ EKO-PRODUKTÓW MUSI BYĆ ZACHOWANA W CAŁYM ŁAŃCUCHU PRODUKCJI od pola i obory – po opakowanie detaliczne produktu gotowego od pola i obory – po opakowanie detaliczne produktu gotowego Wszystkie ogniwa tego łańcucha: Wszystkie ogniwa tego łańcucha: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, import, odsprzedaż, konfekcjonowanie (porcjowanie, pakowanie i etykietowanie), łącznie z ewentualnym podwykonawstwem, objęte prawnym systemem kontroli wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, import, odsprzedaż, konfekcjonowanie (porcjowanie, pakowanie i etykietowanie), łącznie z ewentualnym podwykonawstwem, objęte prawnym systemem kontroli

6 CELE SYSTEMU KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM CELE SYSTEMU KONTROLI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM stosowanie jednolitego standardu eko-produkcji stosowanie jednolitego standardu eko-produkcji uwiarygodnienie producentów i ich eko-produktów uwiarygodnienie producentów i ich eko-produktów wspieranie ochrony środowiska i bioróżnorodności wspieranie ochrony środowiska i bioróżnorodności ZAUFANIE JEST DOBRE, ALE KONTROLA LEPSZA… ZAUFANIE JEST DOBRE, ALE KONTROLA LEPSZA…

7 SYSTEM KONTROLI w REGULACJACH PRAWNYCH ……………………………………………………………………………………………………………………………………. USA: USTAWA FEDERALNA, 1990 USA: USTAWA FEDERALNA, 1990 wdrożona w 2002: NOP (National Organic Program) wdrożona w 2002: NOP (National Organic Program) UE: ROZPORZĄDZENIE 2092/91 (EWG) UE: ROZPORZĄDZENIE 2092/91 (EWG) od 2009 nowa regulacja: 834/2007 i 889/2008 od 2009 nowa regulacja: 834/2007 i 889/2008 JAPONIA: kryteria eko- produkcji w JAS od 2000 JAPONIA: kryteria eko- produkcji w JAS od 2000 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 70 państw posiada krajowe regulacje 70 państw posiada krajowe regulacje 23 państwa – w trakcie opracowania 23 państwa – w trakcie opracowania

8 UE: nowa regulacja prawna od 1.01.2009 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (podstawowe) (podstawowe) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (wykonawcze; wymogi techniczne) (wykonawcze; wymogi techniczne) www.minrol.gov.pl www.minrol.gov.pl www.minrol.gov.pl Zakładka Rolnictwo ekologiczne Zakładka Rolnictwo ekologiczne

9 WSPÓLNE PODEJŚCIE do SYSTEM u KONTROLI Warunek wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego: Warunek wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego: zgodność z wymogami urzędowymi poświadczona przez stronę trzecią zgodność z wymogami urzędowymi poświadczona przez stronę trzecią czyli CERTYFIKACJA czyli CERTYFIKACJA przez kompetentną organizację (ISO 65 / EN 45011) przez kompetentną organizację (ISO 65 / EN 45011) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NA ŻYCZENIE PRODUCENTA i ZA JEGO PIENĄDZE ! NA ŻYCZENIE PRODUCENTA i ZA JEGO PIENĄDZE !

10 System kontroli: 3 typy w UE Państwowy: DK, ES, FIN, EE Państwowy: DK, ES, FIN, EE Państwowy urząd nadzoru Państwowy urząd nadzoru + prywatne jednostki certyfikujące + prywatne jednostki certyfikujące Prywatny: możliwy, ale obecnie nie praktykowany Prywatny: możliwy, ale obecnie nie praktykowany

11 SYSTEM KONTROLI W POLSCE: Ustawa kompetencyjna (2004) o rolnictwie ekologicznym Minister właściwy ds. rolnictwa upoważnia do działania prywatne jednostki certyfikujące, legitymujące się akredytacją PCA na zgodność z polską normą PN-EN 45011 (na ich wniosek) Minister właściwy ds. rolnictwa upoważnia do działania prywatne jednostki certyfikujące, legitymujące się akredytacją PCA na zgodność z polską normą PN-EN 45011 (na ich wniosek) Urzędowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje GIJHAR-S (właściwy urząd) Urzędowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje GIJHAR-S (właściwy urząd) Kontrole producentów prowadzą upoważnione jednostki certyfikujące (wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności z wymogami prawnymi) Kontrole producentów prowadzą upoważnione jednostki certyfikujące (wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności z wymogami prawnymi)

12 PL: jednostki certyfikujące 1996 AGRO BIO TEST, Warszawa 1996 AGRO BIO TEST, Warszawa 1998 BIOEKSPERT, Warszawa 1998 BIOEKSPERT, Warszawa 2002 PCBC oddz. w Pile, Piła 2002 PCBC oddz. w Pile, Piła 2002 PNG, Zajączków k/Kielc 2002 PNG, Zajączków k/Kielc 2003 EKOGWARANCJA PTRE, Lublin 2003 EKOGWARANCJA PTRE, Lublin 2003 COBICO, Kraków 2003 COBICO, Kraków 2005 BIOCERT MAŁOPOLSKA, Kraków 2005 BIOCERT MAŁOPOLSKA, Kraków 2008 TÜV RHEINLAND Polska, Warszawa 2008 TÜV RHEINLAND Polska, Warszawa 2008 Centrum Jakości AGRO EKO, Nieporęt 2008 Centrum Jakości AGRO EKO, Nieporęt 2008 SGS Polska, Warszawa 2008 SGS Polska, Warszawa 2008 Control Union Polska, 2008 Control Union Polska,

13 Wyróżniki eko-kontroli: KONTROLA SPOSOBU PRODUKCJI KONTROLA SPOSOBU PRODUKCJI konieczność całorocznej dokumentacji ! konieczność całorocznej dokumentacji ! CERTYFIKACJA PRODUKTÓW CERTYFIKACJA PRODUKTÓW ________________________ ________________________ ROZDZIAŁ FIZYCZNY LUB CZASOWY ROZDZIAŁ FIZYCZNY LUB CZASOWY OD PRODUKCJI KONWENCJONALNEJ konieczność dokumentowania na każdym etapie przepływu produktów konieczność dokumentowania na każdym etapie przepływu produktów

14 WNIOSKOWANIE O CERTYFIKACJĘ. ETAPY POSTĘPOWANIA 1. Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym (druk) 2. Umowa w sprawie kontroli z jednostką certyfikującą 3. Opis przedsięwzięcia zgłaszanego do kontroli 4. Opłata za kontrolę i całoroczny nadzór 5. Inspekcja techniczna (w zakładzie); wizja lokalna 6. Przegląd dokumentacji produkcyjnej 7. Protokół z inspekcji 8. Ocena dokumentacji pokontrolnej w biurze jednostki cert. 9. Decyzja certyfikacyjna (ze wskazaniem niedociągnięć) 10. CERTYFIKAT

15 OPIS PRZEDSIEWZIĘCIA: Odpowiedzialność wnioskującego o kontrolę ZADANIE WNIOSKUJĄCEGO: PRZEDŁOŻENIE OPISU PRODUKCJI ZADANIE WNIOSKUJĄCEGO: PRZEDŁOŻENIE OPISU PRODUKCJI Plan zakładu, lista wytwarzanych produktów, lista dostawców surowców, receptury, lista stosowanych substancji dodatkowych, wzory dokumentów rejestrujących produkcję, rozdział od produkcji konwencjonalnej, etc. Plan zakładu, lista wytwarzanych produktów, lista dostawców surowców, receptury, lista stosowanych substancji dodatkowych, wzory dokumentów rejestrujących produkcję, rozdział od produkcji konwencjonalnej, etc. ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OGRANICZONA DO OCENY OPISANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OGRANICZONA DO OCENY OPISANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Jeśli wnioskujący przeoczy lub zatai pewne elementy – odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd jednostki certyfikującej spada na wnioskującego Jeśli wnioskujący przeoczy lub zatai pewne elementy – odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd jednostki certyfikującej spada na wnioskującego OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA = PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA = PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

16 INSPEKCJA = wizja lokalna + przegląd dokumentacji INSPEKCJA = wizja lokalna + przegląd dokumentacji W przetwórni: W przetwórni: magazyny surowców i produktów, substancje dodatkowe, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, rejestry czyszczenia, opakowania, etykiety, etc. magazyny surowców i produktów, substancje dodatkowe, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, rejestry czyszczenia, opakowania, etykiety, etc. Dokumentacja: Dokumentacja: rejestry produkcyjne, lista dostawców i ich certyfikaty, faktury i zestawienia zakupu surowców, receptury i wydajność procesów, faktury i zestawienia sprzedaży produktów, lista odbiorców, etc. ……………………………… rejestry produkcyjne, lista dostawców i ich certyfikaty, faktury i zestawienia zakupu surowców, receptury i wydajność procesów, faktury i zestawienia sprzedaży produktów, lista odbiorców, etc. ……………………………… BILANS SUROWCÓW I PRODUKTÓW! BILANS SUROWCÓW I PRODUKTÓW!

17 Protokół z inspekcji + załączniki (kopie dokumentacji) Podpisy inspektora i przyjmującego Podpisy inspektora i przyjmującego Kopia Kopia zostaje u Wnioskującego Inspektor opisuje, ale nie ocenia Inspektor opisuje, ale nie ocenia Inspektor nie może doradzać! Inspektor nie może doradzać!

18 Pełna kontrola co najmniej raz w roku kalendarzowym KONTROLE NIEZAPOWIEDZIANE KONTROLE NIEZAPOWIEDZIANE ………………………………… ………………………………… POBIERANIE PRÓBEK POBIERANIE PRÓBEK obowiązkowo w przypadku podejrzeń obowiązkowo w przypadku podejrzeń losowo (monitoring dyscyplinujący) losowo (monitoring dyscyplinujący) ………………………………….. ………………………………….. KONTROLA KRZYŻOWA (CROSS CHECK) KONTROLA KRZYŻOWA (CROSS CHECK) ………………………………… …………………………………

19 CERTYFIKACJA: ocena dokumentacji pokontrolnej w świetle wymogów przez inną osobę, niż inspektor dla określonego producenta dla określonego producenta na określone produkty na określone produkty na określony czas (okres ważności) na określony czas (okres ważności) ……………………………… ……………………………… CERTYFIKAT = WARUNEK EKO-ROLNICZEGO ZNAKOWANIA CERTYFIKAT = WARUNEK EKO-ROLNICZEGO ZNAKOWANIA PRZEPUSTKA NA RYNEK EKO-PRODUKTÓW PRZEPUSTKA NA RYNEK EKO-PRODUKTÓW

20 CERTYFIKAT – WARUNEK EKO-ROLNICZEGO ZNAKOWANIA PRODUKTÓW Eko-rolnicze znakowanie możliwe, jeśli podane są jednocześnie: Eko-rolnicze znakowanie możliwe, jeśli podane są jednocześnie: NAZWA I ADRES PRODUCENTA NAZWA I ADRES PRODUCENTA NAZWA I NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ, np. NAZWA I NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ, np. RE-07/2005/PL RE-07/2005/PL PL-EKO-07 PL-EKO-07

21 Przykład znakowania eko-rolniczego

22

23 Przykład fałszywego znakowania określniki BIO, EKO, etc. niedozwolone na produktach nieobjętych kontrolą eko-rolniczą (niecertyfikowanych)

24 Przykład fałszywego znakowania

25 SANKCJE za naruszenie eko-rolniczego statusu produktów (Art. 30 Reg. 834/2007) 1. zakaz eko-rolniczego etykietowania danej partii, zawieszenie certyfikatu odnośnie danego produktu, zawieszenie certyfikatu odnośnie danego produktu, na określony czas na określony czas 2. w razie poważnego naruszenia – cofnięcie certyfikatu WYCOFANIE Z OBROTU PRODUKTÓW NIEWŁAŚCIWIE OZNAKOWANYCH, NA KOSZT PRODUCENTA WYCOFANIE Z OBROTU PRODUKTÓW NIEWŁAŚCIWIE OZNAKOWANYCH, NA KOSZT PRODUCENTA PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W Polsce – kary finansowe W Polsce – kary finansowe W Niemczech, zależnie od wagi sprawy, nawet postępowanie karne W Niemczech, zależnie od wagi sprawy, nawet postępowanie karne

26 CEL CERTYFIKACJI POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI PRODUKCJI Z WYMOGAMI POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI PRODUKCJI Z WYMOGAMI WYELIMINOWANIE PRODUKTÓW PSEUDO-EKOLOGICZNYCH WYELIMINOWANIE PRODUKTÓW PSEUDO-EKOLOGICZNYCH _______________________ _______________________ DLA NAS, KONSUMENTOW, ZNACZY: DLA NAS, KONSUMENTOW, ZNACZY: Żywność, której można ufać!


Pobierz ppt "WEJŚCIE NA RYNEK EKOLOGICZNY ETAPY CERTYFIKACJI …………………………..………………………………………………………………………………………………. …………………………..………………………………………………………………………………………………. Marian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google