Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. CDR O/Radom.

Opublikował , Został zmieniony 3 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. CDR O/Radom." — Zapis prezentacji:

Pobierz "Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. Wymagania higieniczne dla przetwórstwa owocowo- warzywnego. CDR O/Radom."
Podobne prezentacje
Założenia i wytyczne GMP, GHP, HACCP i ich wpływ na procesy produkcyjne Opracowanie Anna Zabrzycka Dorota Pawlak Radosław Grobelny Przemysław Stępniak. Założenia i wytyczne GMP, GHP, HACCP i ich wpływ na procesy produkcyjne Opracowanie Anna Zabrzycka Dorota Pawlak Radosław Grobelny Przemysław Stępniak.
Joanna Gadzialska. Higiena produkcji żywności – to tworzenie warunków zapewniających otrzymanie produktu zdrowego i bezpiecznego, czyli charakteryzującego. Joanna Gadzialska. Higiena produkcji żywności – to tworzenie warunków zapewniających otrzymanie produktu zdrowego i bezpiecznego, czyli charakteryzującego.
Wymagania obowiązujące przy produkcji i sprzedaży żywności tradycyjnej Gniezno 12.06.2007 Mariola Karczewska. Wymagania obowiązujące przy produkcji i sprzedaży żywności tradycyjnej Gniezno 12.06.2007 Mariola Karczewska.
1 SPRAWOWANIE NADZORU SANITARNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH żywnościowo-żywieniowych Łukasz Mrówczyński. 1 SPRAWOWANIE NADZORU SANITARNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH żywnościowo-żywieniowych Łukasz Mrówczyński.
Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA. Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 RZECZPOSPOLITA.
Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej. Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej.
WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ NADZOROWI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ PRZY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ I DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ, WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ NADZOROWI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ PRZY SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ I DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ,
Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP)
Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM. Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM.
WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r. WYMAGANIA SANITARNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Małgorzata Pechta Kielce, 21.04.2012r.
HACCP został początkowo opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego. HACCP został początkowo opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów żywieniowo-żywnościowych działających na terenie szkół. Maria Suchowiak. Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów żywieniowo-żywnościowych działających na terenie szkół. Maria Suchowiak.
Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów żywieniowo-żywnościowych działających na terenie szkół. Maria Suchowiak. Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów żywieniowo-żywnościowych działających na terenie szkół. Maria Suchowiak.
Konferencja szkoleniowa Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. małopolskiego. Konferencja szkoleniowa Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. małopolskiego.
Podstawowe dokumenty żywnościowe. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu Innowacje w handlu żywnością Unia Europejska, już od. Podstawowe dokumenty żywnościowe. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu Innowacje w handlu żywnością Unia Europejska, już od.
Eksploatacja urządzeń przetwórstwa spożywczego w aspekcie HACCP, GMP, GHP Dr inż. K. Olszewski. Eksploatacja urządzeń przetwórstwa spożywczego w aspekcie HACCP, GMP, GHP Dr inż. K. Olszewski.
Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach. Wymagania, które muszą być spełnione przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu. Podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach. Wymagania, które muszą być spełnione przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu.
Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności. Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności.
Lek. wet. Andrzej Szpulak Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa cz.2 lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista. Lek. wet. Andrzej Szpulak Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa cz.2 lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista.
1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM. 1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM.
HIGIENA PRZYRZĄDZANIA POTRAW I POSIŁKÓW W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM Opracowanie: mgr inż. Beata Skirgajłło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. HIGIENA PRZYRZĄDZANIA POTRAW I POSIŁKÓW W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM Opracowanie: mgr inż. Beata Skirgajłło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
1 Bezpieczeństwo Pacjenta Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta w Bloku Operacyjnym Wybrane zagadnienia kontroli sanitarnej –punkty krytyczne. Opracowała. 1 Bezpieczeństwo Pacjenta Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta w Bloku Operacyjnym Wybrane zagadnienia kontroli sanitarnej –punkty krytyczne. Opracowała.
Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia, Sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi produkcję na niewielką skalę (MOL- działalność marginalna, lokalna i ograniczona, SB- sprzedaż bezpośrednia,
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Piotr Grabiński. Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, określone w. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Piotr Grabiński. Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, określone w.
Wymogi prawne i standardy przygotowania oraz konserwacji przeszczepów komórek krwiotwórczych: pomieszczenia, urządzenia, personel Artur Kamiński. Wymogi prawne i standardy przygotowania oraz konserwacji przeszczepów komórek krwiotwórczych: pomieszczenia, urządzenia, personel Artur Kamiński.
Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker 24.01.2013. Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker 24.01.2013.
ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r. ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r.
CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA "Certyfikacja - działanie trzeciej strony wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami."
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności materiały szkoleniowe Stefan Pawlak IBMER Poznań Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności materiały szkoleniowe Stefan Pawlak IBMER Poznań
Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa wody w świetle przepisów UE i uregulowań krajowych. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa wody w świetle przepisów UE i uregulowań krajowych.