Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawiamy analizę wyników, uzyskanych przez uczniów klas III, podczas przeprowadzonego w szkole sprawdzianu gimnazjalnego w roku szkolny 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawiamy analizę wyników, uzyskanych przez uczniów klas III, podczas przeprowadzonego w szkole sprawdzianu gimnazjalnego w roku szkolny 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedstawiamy analizę wyników, uzyskanych przez uczniów klas III, podczas przeprowadzonego w szkole sprawdzianu gimnazjalnego w roku szkolny 2009/2010.

3 Sprawdzian przeznaczony był dla wszystkich uczniów zarówno bez dysfunkcji jak i ze stwierdzoną dysfunkcją rozwojową Zestaw zawierał 36 zadania, z których 25 było zamkniętych, wymagających od ucznia wskazania jednej poprawnej odpowiedzi spośród czterech podanych i 11 otwartych, wymagających udzielenia krótszej lub dłuższej wypowiedzi Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 120 minut dla uczniów bez dysfunkcji i 180 minut ze stwierdzoną dysfunkcją rozwojową. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

4 StaninaPrzedział punktowy Ilość uczniów w szkole Procent 10-900 210-1224 313-16511 417-20613 521-251432 626-31716 732-37613 838-4249 943-5012 razem45

5

6 WYKRESY STANINOWE POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

7 SzkołaRok 2006/2007 Stanina na egzaminie w klasie VI Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie6 Szkoła Podstawowa w Cieślach7 Rok szkolny 2008/2009 Egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie6

8 PORÓWNANIE ŁATWOŚĆ I ŚREDNICH WYNIKÓW POWIATU, GMINY I SZKOŁY. Gmina BodzanówPowiat płockiGimnazjum w Nowym Miszewie łatwośćwynik średniłatwośćwynik średniŁatwośćwynik średni 0,4823,940,4622,830,5125,62

9 Stanina Rok szkolny 2007/08 Rok szkolny 2008/09 Rok szkolny 2009/10 Liczba uczniów w procentach 1270 2724 39511 4132013 5171832 6201516 7171813 81149 94 2 Ogółem uczniów505545 PORÓWNANIE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z POPRZEDNICH LAT

10

11 Klasa IIIAKlasa IIIBKlasa IIIC łatwość wynik średni łatwoś ć wynik średni łatwość wynik średni 0,4421,830,5829,060,4924,53 PORÓWNANIE ŁATWOŚCI I ŚREDNICH WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

12 PORÓWNANIE ŚREDNICH Z PRZEDIOTÓW MAT- PRZYROD Z OCENĄ Z EGZAMINU

13

14

15 Klasa III a Ilość uczniów 13 Wynik minimalny 13 Wynik maxymalny 36 Wynik średni 22 Najniższy wynik (13 punkty) osiągnięty w klasie, uzyskał 1 uczeń najwyższy wynoszący - 36 punkty, uzyskał 1 uczeń.

16 Klasa III b Ilość uczniów 18 Wynik minimalny 21 Wynik maxymalny 40 Wynik średni 29 Najniższy wynik (21 punkty) osiągnięty w klasie, uzyskał 1 uczeń, najwyższy wynoszący - 40 punkty, uzyskało 2 uczniów

17 Klasa III c Ilość uczniów 14 Wynik minimalny 12 Wynik maxymalny 44 Wynik średni 25 Najniższy wynik (12 punkty) osiągnięty w klasie, uzyskało 2 uczniów, najwyższy wynoszący - 44 punkty, uzyskał 1 uczeń

18 ZADANIA TRUDNE ZAMKNIETE Zadanie 3 – w zadaniu po przeanalizowaniu warunków doświadczenia, należało wskazać przyczynę zahamowania wzrostu roślin. Zadanie 5 – należało ustalić kolejność powstawania węgli kopalnych. Zadania 13,14,15 - odwoływały się do badania radioaktywności roślin i owadów i wymagały poprawnego zinterpretowania wyników obserwacji, wyjaśnienia opisanego zjawiska i wyciągnięcia wniosków. Zadanie 17 – w zadaniu tym, na podstawie budowy jądra atomowego należało ustalić nazwę pierwiastka chemicznego. Zadanie 22 – w tym zadaniu uczniowie powinni przewidzieć wynik doświadczenia. Zadanie 24 – w zadaniu należało porównać obwody figur

19 Zadanie 26 – rozwiązanie zadania polegało na obliczeniu masy brylantów wykonanych z diamentu. Zadanie sprowadzało się do poprawnego ustalenia, jakim procentem masy kamienia są brylanty, zapisania i wykonania działań na liczbach dziesiętnych. Zadanie 27 – w zadaniu trzeba było obliczyć objętość diamentu przy danej masie i gęstości, a wynik zaokrąglić do całości. Zadanie 28 – należało obliczyć czas ogrzewania wody w naczyniu o podanej mocy. Wymagało to przekształcenia wzorów dotyczących ciepła, pracy i mocy oraz wykonania poprawnych obliczeń i stosowania właściwych jednostek fizycznych. Zadanie 30 – poprawne rozwiązanie polegało na wykorzystaniu podobieństwa figur do obliczenia długości wskazanych odcinków. ZADANIA TRUDNE OTWARTE

20 Zadanie 32 – uczeń musiał zmierzyć się z sytuacją problemową – znaleźć i wypisywać wszystkie możliwości rozłożenia się liczby głosów w przeprowadzonym głosowaniu zgodnie z warunkami podanymi w zadaniu. Poprawne rozwiązanie zadania wymagało uważnego przeczytania i przeanalizowania podanych informacji i logicznego zapisania uzasadnienia wyboru. Zadanie 34 – rozwiązanie zadania polegało na uzupełnieniu tabeli, do której należało wpisać wartości funkcji dla podanych argumentów na podstawie danego wykresu. Zadanie 35 – rozwiązanie polegało na poprawnym nazwaniu procesów warunkujących obieg węgla w biosferze. Zadanie 36 – rozwiązanie polegało na dokończeniu schematu z wykorzystaniem informacji dotyczących obiegu węgla w biosferze.

21 WNIOSKI Systematyczna praca na lekcjach w zakresie tych umiejętności, które sprawiały najwięcej trudności. Szczegółowe przeanalizowanie planów dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz w miarę możliwości ich zmodyfikowanie (zwiększenie liczby ćwiczeń i zadań umożliwiających lepsze utrwalenie materiału, który stanowi problem dla uczniów). Kontynuacja systematycznego powtarzania i utrwalania materiału z poszczególnych przedmiotów podczas zajęć z bloków matematyczno-przyrodniczych.

22 OPRACOWANIE ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZNY W SKŁADZIE: p. A Lisiecka- matematyka p. J. Domosławska – biologia p. G. Więcek- fizyka, chemia p. Katarzyna Rogala-chemia p. Agnieszka Sokolnicka - geografia


Pobierz ppt "Przedstawiamy analizę wyników, uzyskanych przez uczniów klas III, podczas przeprowadzonego w szkole sprawdzianu gimnazjalnego w roku szkolny 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google