Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA"— Zapis prezentacji:

1 „NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia do projektu „NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” Źródło finansowania: Poddziałanie POKL Budżet: ok. 11 mln złotych Okres realizacji:

2 Uzasadnienie W województwie kujawsko-pomorskim istnieje 72,5tys. Gospodarstw (dane GUS, W-wa 2008) ale aż 2/3 posiada zbyt mały potencjał (poniżej 8 ESU) aby zapewnić odpowiednie dochody z działalności rolniczej.

3 Uzasadnienie Rolnik lub domownik może zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny tylko jeśli prowadzi gospodarstwo mniejsze niż 2 hektary przeliczeniowe i nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.

4 Uzasadnienie Jako poszukujący pracy może zarejestrować się ubezpieczony w KRUS-ie rolnik, domownik lub małżonek rolnika (niezależnie od wielkości gospodarstwa) Ale z pomocy szkoleniowej mogą skorzystać tylko domownicy lub małżonkowie rolników Ubezpieczony w KRUS-ie, posiadający więcej niż 2 hektary przeliczeniowe rolnik, nie może korzystać z większości form wsparcia.

5 Uzasadnienie Z przepisów wynika że Urzędy Pracy mają bardzo ograniczone możliwości uzyskania wsparcia dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa większe niż 2 hektary przeliczeniowe: Nie mogą się oni zarejestrować jako bezrobotni, a jako poszukujący pracy mają dostęp do niewielu form wsparcia. - małe zainteresowanie rolników pomocą urzędów pracy Stąd pomysł na objęcie ich wsparciem w ramach projektu „NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”

6 Realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego projekt pn:
„NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7 Cel projektu Przygotowanie rolników i domowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych na obszarach wiejskich poprzez zdobycie kwalifikacji ułatwiających znalezienie dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu

8 Dla kogo projekt? 4000 rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS
60% kobiet, 40% mężczyzn Teren: województwo kujawsko-pomorskie: 127 gmin

9 Zadanie 1: KAMPANIA REKRUTACYJNO-PROMOCYJNA
Cel: rozpowszechnienie informacji o projekcie i trwającym naborze uczestników (media). Działania: w mediach: ogłoszenia, spoty reklamowe, artykuły sponsorowane, Promocja wizualna: wśród sołtysów, w PUP-ach, JST, w parafiach, szkołach: plakaty, ulotki oraz na stoiskach promocyjnych i na stronie internetowej KPODR WOJEWÓDZKA KONFERENCJA POŁĄCZONA Z PANELEM DYSKUSYJNYM(4 godz dla 70 os.) 254 3-godzinne GMINNE SPOTKANIA INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE

10 Zadanie 2: ROZPOZNANIE SYTUACJI na rynku pracy i w gospodarstwach rolnych w powiecie i utworzenie Powiatowych Koalicji na Rzecz Zatrudnienia Sporządzenie 19 POWIATOWYCH RAPORTÓW oraz ANALIZ EKONOMICZNYCH – wg potrzeb Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, OHP oraz w urzędach pracy - w celu zapoznania się z aktualną ofertą tych instytucji. Przeprowadzenie w każdym powiecie Forum na rzecz zatrudnienia – dla 20 osób – przedstawicieli instytucji rynku pracy, samorządów itp.

11 Powiatowe Koalicje na Rzecz Reorientacji Zawodowej Rolników i Domowników
Porozumienie między KPODR a instytucjami rynku pracy. Koalicje zostaną zawarte podczas Powiatowych Forów Reorientacji Zawodowej Rolników i Domowników, które odbędą się w 19 powiatach. Zostaną wówczas również omówione POWIATOWE RAPORTY sporządzone przez doradców ds. reorientacji.

12 Zadanie 3: DORADZTWO W RAMACH BIURA REORIENTACJI ZAWODOWEJ
DYŻURY doradców ds. reorientacji (38 doradców x 2 dyżury x 36 miesięcy= dyżurów) Doradztwo zawodowe w miejscu zamieszkania

13 Zadanie 3: DORADZTWO W RAMACH BIURA REORIENTACJI ZAWODOWEJ
W efekcie opracowanych zostanie 4000 Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej. Nadzór merytoryczny nad zadaniem sprawował będzie doradca zawodowy-ekspert z instytucji zewnętrznej. Zgodnie z ustaleniami IPRZ osoby będą kierowane na stosowne warsztaty i kursy, pozostali - zainteresowani innymi kierunkami przekwalifikowania, zostaną skontaktowani ze stosownymi instytucjami.

14 Zadanie 4: PRACA U "POSTAW"
Cel: Wpłynięcie na zmianę postaw życiowych, wskazanie możliwości wyjścia z sytuacji, oswojenie z myślą o zmianie, a także nabycie umiejętności praktycznych planowania, zakładania i zarządzania firmą oraz poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy.

15 Zadanie 4: PRACA U "POSTAW"
Działania: WARSZTATY MOTYWACYJNE (16 warszt. x15os = ok. 240 os; 15 godz-2-dniowy zjazd) WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (16 warszt.x15os = ok.240 os; 30 godz. – 2 x 2- dniowe zjazdy) SZKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (38 szkol. x 20 os. = ok.760 os; 8 - godzinne szkolenie)

16 Zadanie 5: KURSY SPECJALISTYCZNE
(średnio po 90 godz.) - dla 2000 osób - ok 100 os/powiat. Tematyka kursów będzie wynikać z IPRZ. Przykładowe kursy: Kurs pracownik robót wykończeniowych w budownictwie Kursy związane z nabyciem kwalifikacji na bazie konkretnych umiejętności posiadanych w podstawowym zakresie przez wielu rolników np. spawanie różnymi metodami, naprawa maszyn i urządzeń, ślusarza – operatora obrabiarek skrawających, kierowcy kat. C, obsługi wózków widłowych, obsługi koparki, koparko – ładowarki itp. Mobilna opiekunka/opiekun do dziecka/osób starszych + kat. B Mobilna pomoc domowa + kat. B Inne kursy opracowane na podstawie analizy lokalnego rynku pracy oraz umiejętności i/lub zasobów pewnej grupy rolników lub członków ich rodzin np: kursy florystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne

17 Zadanie 6: POŚREDNICTWO PRACY DORYWCZEJ I SEZONOWEJ
Cel: ułatwienie kontaktu między oferującymi i szukającymi zatrudnienia sezonowego lub dorywczego na obszarach wiejskich: Działania: Tablice ogłoszeń w 19 Powiat. Zesp. Doradz. Rol. i Oddziałach KPODR z ofertami pracy dorywczej i sezonowej. Rubryka PRACA (dam zatrudnienie/szukam zatrudnienia) bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń w miesięczniku Wieś Kujawsko-Pomorska. Portal PRACA (dam zatrudnienie/szukam zatrudnienia)- na stronie w której znajdą się oferty pracy i profile osób szukających zatrudnienia oraz ich REFERENCJE. Konferencja podsumowująca projekt (dla 70 os).

18 Podsumowanie Kto może zdobyć NOWY ZAWÓD w ramach naszego projektu?
Osoba ubezpieczona w KRUS (jako rolnik lub domownik) Mieszkająca: na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców (wieś lub małe miasteczko)

19 Podsumowanie Co oferujemy w ramach projektu? Bezpłatne doradztwo
określenie PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, przeanalizowanie ZASOBÓW, sprecyzowanie OCZEKIWAŃ, określenie ścieżki KARIERY Bezpłatne szkolenia i warsztaty: motywacyjne, przedsiębiorczości Skierowanie na kursy zawodowe (opłacamy koszty kursu)

20 e-mail: sekretariat@kpodr.pl www.kpodr.pl
Minikowo k.Nakła nad Notecią, tel , , fax ODDZIAŁ w PRZYSIEKU Przysiek, Zławieś Wielka, tel , fax ODDZIAŁ w ZARZECZEWIE ul. Nizinna 9, Włocławek 3, tel , fax


Pobierz ppt "„NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google