Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Cecylia Sadowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Cecylia Sadowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Dr Cecylia Sadowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
DZIAŁANIA NA RZECZ GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM. WNIOSKI Z DZIAŁAŃ PRAKTYCZNYCH. Dr Cecylia Sadowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

2 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I NAPRAWCZE NA RZECZ UŁATWIANIA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM
PAŃSTWO PRACODAWCY może otoczyć troską ogół pracowników i ich rodzin może wpływać na równowagę między pracą i życiem swoich pracowników, a częściowo też ich rodzin

3 MODEL WLB europejski amerykański ma charakter socjalny i obligatoryjny jest ukierunkowany na godzenie życia zawodowego z rodzinnym dominacja dobrowolnych działań przedsiębiorstw na rzecz kształtowania rozwiązań w sferze WLB

4 KORZYŚCI EKONOMICZNE STOSOWANIA PROGRAMÓW PRACA-ŻYCIE W FIRMIE
Zadowolenie klientów Zachowania pracowników Wyniki finansowe Wyniki pracy Prawdopodobieństwo: lojalności wobec firmy nabycia innych produktów firmy polecenie usług firmy innym osobom mniejsze wrażliwości na podwyżki cen zwiększenie dochodu redukcja wydatków zwiększenie zysków ekonomiczna wartość dodana produktywność terminowość dokładność reagowanie fluktuacja absencja motywacja przywiązanie Komunikacja Dopasowanie programów do celów strategicznych firmy Wsparcie kadry kierowniczej Strategie rozwoju Skala Programy praca-życie Zakres Jakość Koszt + Wpływa na

5 Model europejski Model europejski raczej ma charakter obligatoryjny i socjalny Bowiem w krajach UE wprowadzony został szeroki zakres regulacji prawnych, które to wręcz narzucają firmom określone działania sprzyjające godzeniu życia zawodowego z pozazawodowym, odwołując się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W krajach europejskich rozwiązania sprzyjające równowadze praca-życie zawierają się w obszarze: wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i elastycznej organizacji czasu pracy, szeroko pojętej polityki rodzinnej, polityce równości według płci. i w poważnym stopniu zorientowane są na godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

6 EFEKTY REALIZACJI PROGRAMÓW WLB W KRAJACH EUROPEJSKICH
PAŃSTWO WZROST WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA WZROST PKB/ROZWÓJ GOSPODARCZY WZROST LICZBY URODZEŃ OGRANICZENIE UBÓSTWA LEPSZA JAKOŚCI ŻYCIA PRACODAWCA WZROST WYDAJNOŚCI PRACY OGRANICZENIE KOSZTÓW WIĘKSZE ZYSKI LOJALNY PERSONEL PRESTIŻ PRACOWNIK STABILNA PRACA SATYSFAKCJA Z PRACY CZAS DLA RODZINY/CZAS DLA SIEBIE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

7 Polska jest na początku tworzenia i wdrażania do praktyki rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym Jaki model wybrać? Czy można zaangażować w większym stopniu pracodawców, pracowników, władze lokalne?

8 KTO JESZCZE POWONIEN BYĆ ZAANGAŻOWANY…
PAŃSTWO WŁADZE LOKALNE PRACODAWCY PRACOWNICY

9 Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w latach

10 ELASTYCZNE PRZESZKOLE PRZY WSE W BIAŁYMSTOKU „ORZEŁEK”
PROJEKT ELASTYCZNE PRZESZKOLE PRZY WSE W BIAŁYMSTOKU „ORZEŁEK”

11 Wypracowanie instrumentów ułatwiających
CEL PROJEKTU Wypracowanie instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego Rodzice posiadający dzieci w wieku do lat 7 Rodzice oczekujący na dziecko ADRESACI

12 DO CZEGO ZMIERZALIŚMY? GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN I OBSZAR Promowanie elastycznych form pracy wśród kobiet i mężczyzn IV OBSZAR Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn podczas przerwy w pełnieniu obowiązków rodzinnych II OBSZAR Zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi III OBSZAR Promocja większego zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne

13 PROMOWANIE ELASTYCZNYCH FORM PRACY
NASZE DZIAŁANIA PROMOWANIE ELASTYCZNYCH FORM PRACY Badania pracodawców, pracobiorców Szkolenia Seminaria Testowanie elastycznych form pracy Punkt konsultacyjno- informacyjny Konkurs na najlepszą firmę przyjazną rodzinie

14 ,,Pracodawca Przyjazny Rodzinie’’
KONKURS ,,Pracodawca Przyjazny Rodzinie’’ I edycja Konkursu grudzień 2006/luty 2007 16 marca 2007 r. w Muzeum Podlaskim odbyła się uroczysta Gala rozstrzygająca I edycję Konkursu "Pracodawca Przyjazny Rodzinie". II edycja Konkursu - Grudzień 2007/luty 2008 III edycja Konkursu – maj/czerwiec 2009 r. (poza projektem)

15 Elastyczne przedszkole i żłobek
– model placówki samorządowej dopasowanej do potrzeb rodziców

16 ELASTYCZNE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
NASZE DZIAŁANIA ELASTYCZNE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI Wdrożenie do praktyki przez władze Białegostoku przetestowanych rozwiązań Badania rodziców dotyczące ich doświadczeń i oczekiwań wobec organizacji opieki nad dziećmi Od września 2006 w wybranych przedszkolach i żłobkach wydłużono system dziennej pracy Konkurs - najbardziej przyjazna potrzebom rodziców placówka opieki nad dziećmi Przedszkole Żłobek czynne do 20.00 również w soboty czynne do 21.00 również w soboty

17 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI - EFEKTY
Zgodnie z obietnicami władz miasta na 54 placówki przedszkolne w Białymstoku, we wszystkie dni powszednie, w wydłużonym czasie są otwarte 42 placówki: 35 przedszkoli - do godziny 18:00 (5-oddziałowe lub większe) 7 przedszkoli - do godziny 19:00 oraz 2 żłobki (poniedziałek – piątek do 21:00 oraz w każdą sobotę do godziny 18:00)

18 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI
Jak wskazują działania podjęte przez Urząd Miasta w Białymstoku, istnieje możliwość uelastycznienia pracy publicznych placówek opieki nad dziećmi bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku przedszkoli 5 oddziałowych i większych wydłużenie godziny pracy do godziny 18:00 jest możliwe przy wykorzystaniu, przyporządkowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami, środków finansowych oraz organizacyjnych. Wydłużenie pracy placówek przedszkolnych dłużej niż do godziny 18:00 związane jest z dodatkowymi nakładami, jednakże ich wysokość zależy od wielkości placówki. W przypadku 7 białostockich przedszkoli, które w roku szkolnym 2007/2008 mają funkcjonować do godziny 19:00 zostały wprowadzone zmiany zgodnie z przyjętymi w nich standardami odnośnie organizacji pracy.

19 ELASTYCZNE PRZESZKOLE PRZY WSE „ORZEŁEK”

20 Idea Elastycznego Przedszkola
Utworzenie wzorcowego, przyzakładowego przedszkola to idea realizowana w ramach projektu: „ELASTYCZNE PRZEDSZKOLE PRZY WSE W BIAŁYMSTOKU” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WZORCOWE PRZEDSZKOLE!

21 GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM!
Cel Projektu Głównym celem Projektu jest stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez rodziców i opiekunów małych dzieci. GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM!

22 Kto może skorzystać z usług Elastycznego Przedszkola?
Z usług Elastycznego Przedszkola korzystają pracownicy i studenci WSE oraz innych wyższych uczelni w Białymstoku. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2010 r. STUDENCI I PRACOWNICY WSZYSTKICH UCZELNI WYŻSZYCH W BIAŁYMSTOKU MOGĄ ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO!

23 UWZGLĘDNIONE INDYWIDUALNE POTRZEBY RODZICÓW!
Co oznacza „Elastyczne Przedszkole”? „Elastyczne Przedszkole” oznacza, że jego funkcjonowanie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb rodziców. Rodzice będą mogli sami ustalać dogodne dla nich godziny przebywania dziecka w Przedszkolu! UWZGLĘDNIONE INDYWIDUALNE POTRZEBY RODZICÓW!

24 Co oznacza „Elastyczne Przedszkole”?
Przedszkole świadczy usługi przez 12 m-cy w roku (łącznie z miesiącami wakacyjnymi). Przedszkole świadczy usługi przez 7 dni w tygodniu! W dni robocze (od poniedziałku do piątku) funkcjononuje jako przedszkole oferujące zajęcia edukacyjno– wychowawcze dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat. W weekendy funkcjonuje w formie grup zabawowych (jako placówka opiekuńczo – zabawowa) dla dzieci w wieku 2,5 – 11 lat. 7 DNI W TYGODNIU!

25 Godziny funkcjonowania Elastycznego Przedszkola
W dni robocze oraz weekendy przedszkole jest czynne w godz – Jednak czas przebywania dziecka w placówce nie może być dłuższy niż 10 godz. w tygodniu i 8 godz. w weekendy. OD 7.30 DO OTWARTE PRZEDSZKOLE!

26 Baza lokalowa Elastycznego Przedszkola
Przedszkole położone jest na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. jeden z budynków został zaadoptowany na potrzeby przyzakładowego przedszkola.

27 Trudności w tworzeniu przyzakładowych przedszkoli
regulacje prawne są w dalszym ciągu dość rygorystyczne, w kwestii tworzenia placówek opieki nad dzieckiem, zbyt rygorystyczne wymogi budowlane i sanitarne, służby nadzoru budowlanego, sanitarnego, straż pożarna przy odbiorach stosują własne standardy, w ramach środków PO KL (Działanie 1.3.2) można przeznaczyć zaledwie 10-15% budżetu na prace adaptacyjne.

28 Kampania społeczna na rzecz partnerskich relacji w związku

29 Cel kampanii społecznej
Budowanie wizerunku kobiety, która potrafi dzielić się swoimi obowiązkami z partnerem, czerpie z tego radość i czuje się spełniona. Budowanie wizerunku mężczyzny, dla którego bycie mężem i ojcem jest powodem do dumy i zadowolenia, a partnerstwo oparte na zrozumieniu daje poczucie spełnienia. Budowanie partnerskich związków opartych na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

30 ILE SATYSFAKCJI DAJE PARTNERSTWO
Do kogo mówimy? MĘŻCZYZNO ZOBACZ , ILE SATYSFAKCJI DAJE PARTNERSTWO mężczyzna – partner partnerstwo pozwala pogodzić karierę zawodową i życie rodzinne partnerstwo może być inspirujące (odkrywanie nowych pasji, zainteresowań, hobby) RODZINA jest polem do samorealizacji, które daje szczęście mężczyzna – ojciec czas spędzony z dziećmi to inwestycja w przyszłość (obecność ojca jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka) bycie tatą na całym etacie daje poczucie szczęścia TATA to fajny facet – umie rozwiązywać problemy i doradzać

31 Do kogo mówimy? KOBIETO, DAJ SWOJEMU MĘŻCZYŹNIE ODCZUĆ RADOŚĆ PARTNERSTWA Zaufaj! Mężczyzna doskonale radzi sobie z domowymi obowiązkami Współpracuj! Poszukiwanie aktywności, które dają mężczyźnie poczucie satysfakcji i spełnienia Zrozum! Kształcenie umiejętności chwalenia tego co dobre - krytyka nie zawsze musi być konstruktywna Szanuj! Poszanowanie dla odmiennych zainteresowań i indywidualności mężczyzny

32 Zaangażowanie celebrities
wzmocnienie przekazu kampanii. Zwiększenie zainteresowania mediów kampanią poprzez zaangażowanie znanych i lubianych osób ze świata kultury i rozrywki, które w życiu prywatnym realizują ideę partnerstwa Andrzej Nejman Adam Sztaba Piotr Szwedes Marek Kamiński Jacek Cygan

33 Wsparcie merytoryczne
CEL: wzmocnienie przekazu kampanii. Zwiększenie zainteresowania mediów kampanią poprzez zaangażowanie autorytetów naukowych - osób zajmujących się problematyką równouprawnienia. dr Katarzyna Korpolewska psycholog dr Krzysztof Arcimowicz, kulturoznawca Agnieszka Nowakowska, psycholog

34 Polskie Radio Białystok 2007-06-27
Inauguracja kampanii Efekty medialne Dziennik Wirtualna Polska - Kobieta TVP on-line Polskie Radio Białystok Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

35 URUCHOMIENIE STRONY WWW
URUCHOMIENIE STRONY WWW CEL: komunikowanie działań zrealizowanych i planowanych w ramach kampanii ZAŁOŻENIA: szata graficzna spójna ze wszystkimi materiałami informacyjnymi i promocyjnymi komunikowanie założeń kampanii poprzez publikację: aktualnych materiałów informacyjnych opinii ekspertów porad, testów, badań

36 Strona www Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

37 Materiały promocyjne

38 Kreacja spójna dla wszystkich elementów promocyjnych
Materiały promocyjne CEL: Wzmocnienie przekazu kampanii poprzez wykorzystanie ciekawych i intrygujących materiałów promocyjnych ZAŁOŻENIA: Kreacja spójna dla wszystkich elementów promocyjnych i informacyjnych wykorzystywanych w ramach działań realizowanych podczas trwania kampanii Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

39 Materiały promocyjne kubek koszulka plakat
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

40 Materiały promocyjne kubek koszulka

41 Materiały promocyjne kubek koszulka
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

42 KAMPANIA BILLBOARDOWA
CEL: Dotarcie z informacją o kampanii społecznej i jej założeniami do szerokiej grupy odbiorców ZAŁOŻENIA: Kreacja spójna z pozostałymi elementami informacyjnymi towarzyszącymi kampanii Narracja poprowadzona z trzech różnych perspektyw – kobiety, mężczyzny i dziecka

43 KAMPANIA BILLBOARDOWA
KOBIETA, która dostrzega wagę zaangażowania swojego partnera w domowe obowiązki

44 KAMPANIA BILLBOARDOWA
MĘŻCZYZNA, który czerpie radość i satysfakcję z partnerstwa

45 KAMPANIA BILLBOARDOWA
DZIECKO, które postrzega ojca jako autorytet

46 PIOSENKA ,,DWOJE” CZYLI ŚPIEWAJĄCO O PARTNERSTWIE
,,DWOJE” muzyka Adam Sztaba, słowa Jacek Cygan Śpiewają: Piotr Cugowski, Katarzyna Wilk, Janusz Radek, Andrzej Nejman, Piotr Szwedes, Bartosz Obuchowicz, Marek Kamiński, Ada Gostkowska i Maciek Wilk O PARTNERSTWIE Utwór muzyczny popularyzujący ideę partnerskich relacji w związkach

47 DEFINICJE PARTNERSTWA SONDA WŚRÓD DZIECI I DOROSŁYCH
Co moim zdaniem oznacza partnerstwo? Jakim jestem partnerem? Co mój tata robi fantastycznie? Co oznacza dla mnie partnerstwo?

48 27 listopada 2007 DZIEŃ PARTNERSTWA AKCJA OGÓLNOPOLSKA
Ogólnopolska akcja promująca ideę partnerskich relacji w związkach Sprowokowanie społecznej dyskusji na temat znaczenia partnerstwa Partnerstwo godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez kobiety i mężczyzn Zaangażowanie mediów, artystów i polityków

49 PRZEPISY NA PARTNERSTWO
PAKIET MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W FORMIE KALENDARZA Instrukcja obsługi dużego domu i małego dziecka Kreatywne pomysły na twórcze spędzenie czasu z rodziną Jak wygospodarować 15 minut wolnego czasu dla siebie Jak poradzić sobie w kuchni, gdy zostajesz sam z dziećmi

50 KONKURS Szukamy miejsc i sytuacji, w których mężczyźni są dyskryminowani. Dyskryminacja płci widziana oczyma mężczyzn. Uczestnicy konkursu nadsyłają opisy i zdjęcia miejsc, które są przykładem dyskryminacji mężczyzn.


Pobierz ppt "Dr Cecylia Sadowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google