Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2

3 Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 01 października września 2013 Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

4 Cele projektu zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnych, nauczycieli i młodzieży szkolnej z obszarów leśnych w zakresie znaczenia różnorodności biologicznej i jej ochrony, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu uświadomienie atrakcyjności obszarów chronionych, promocja walorów przyrodniczych podniesienie jakości życia mieszkańców uświadomienie atrakcyjności kompleksów leśnych promocja walorów przyrodniczych wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

5 Główne zadanie projektu wzrost poziomu zrozumienia i akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju wykształcenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego i jego ochrony Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

6 Zasięg projektu 1.LKP Puszcze Szczecińskie 2.LKP Bory Lubuskie 3.LKP Sudety Zachodnie 4.LKP Lasy Warcińsko-Polanowskie 5.LKP Puszcza Notecka 6.LKP Lasy Rychtalskie 7.LKP Lasy Beskidu Śląskiego 8.LKP Lasy Beskidu Sądeckiego 9.LKP Puszcza Świętokrzyska 10.LKP Lasy Birczańskie 11.LKP Lasy Janowskie 12.LKP Puszcza Kozienicka 13.LKP Lasy Spalsko-Rogowskie 14.LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie 15.LKP Bory Tucholskie 16.LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie 17.LKP Lasy Mazurskie 18.LKP Puszcza Białowieska 19.LKP Lasy Warszawskie Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

7 ETAPY PROJEKTU ETAP I – KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT Data: Miejsce: Restauracja Impresja, Włocławek Czas: Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

8 ETAPY PROJEKTU Konferencja Promująca Projekt Cele: Rozpowszechnienie informacji na temat projektu, założeń strategicznych Promocja projektu, poinformowanie pracowników LKP i nadleśnictw o planowanych działaniach Zapoznanie uczestników z tematyką projektu Odbiorcy Dyrektorzy RDLP Pracownicy LKP związan i z edukacją ekologiczna Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

9 ETAPY PROJEKTU ETAP II - Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw Data: 31 stycznia – 02 lutego 2012r. Miejsce: Agrofarma Gołaszewo Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla pracowników Leśnych Kompleksów Promocyjnych i Nadleśnictw Cele Wypracowanie projektu edukacyjnego charakterystycznego dla każdego LKP, Budowanie zespołów ludzkich, partnerstw, Poprawa komunikacji miedzy różnymi grupami społecznymi Opracowanie projektu szkoleniowo- edukacyjnego dla każdego z Leśnych Kompleksów Promocyjnych Wykształcenie leśnych trenerów edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Wzmocnienie oddziaływania leśników na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa Współpraca leśników z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11 ETAPY PROJEKTU ETAP III - Szkolenie dla nauczycieli Termin y i miejsca: , LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie II kwartał 2012, 4 LKP IV kwartał 2012, 5 LKP Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12 ETAPY PROJEKTU Szkolenie dla nauczycieli CELE: Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych LKP, Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej na terenie LKP, Opracowanie programów edukacyjnych, zajęć dopasowanych do różnych grup wiekowych, Wypracowanie aktywnych metod edukacyjnych przystosowanych do warunków środowiskowych danego LKP, Wdrażanie wypracowanych programów edukacyjnych wśród społeczności lokalnych ODBIORCY: nauczyciele przedszkolni, nauczania zintegrowanego, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele akademiccy Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

13 ETAPY PROJEKTU ETAP IV - Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej Termin : rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 M iejsce : Leśne Kompleksy Promocyjne Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14 ETAPY PROJEKTU Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej CELE Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie działań sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju Pomoc uczniom w zrozumieniu idei rozwoju zrównoważonego Poznanie działań człowiek, które doprowadzają do pojawienia się zagrożeń w środowisku Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Poznanie zasad funkcjonowania ekosystemów leśnych Poznanie zależności między organizmami w poszczególnych ekosystemach Poznanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej obowiązującej w LKP Poznanie systemu ochrony przyrody

15 ETAPY PROJEKTU ETAP V - Konferencja podsumowująca projekt Termin: III kwartał 2013r. Miejsce: Włocławek Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt Podsumowanie działań prowadzonych w czasie projektu Prezentacja opracowanych projektów edukacyjnych przez LKP Prezentacja wypracowanych przez nauczycieli UCZESTNICY pracownicy LKP i nadleśnictw, nauczyciele Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

17 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt DZIEŃ I Rejestracja uczestników Powitanie uczestników Podsumowanie projektu Lasy dla zrównoważonego rozwoju - podsumowanie założonych celów i zadań Zrównoważony rozwój w gospodarce leśnej Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Obiad Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Rozwój turystyki na obszarach leśnych Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Panel dyskusyjny – K IEROWNIK PROJEKTU Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – K IEROWNIK PROJEKTU Kolacja

18 ETAPY PROJEKTU Konferencja podsumowująca projekt Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Obiad Rola projektów społecznych w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa Podsumowanie konferencji, wręczenie tablic Leśny Kompleks Promocyjny dla zrównoważonego rozwoju Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DZIEŃ II Śniadanie Przedstawienie organizacji drugiego dnia konferencji Znaczenie lasów: ekologiczne, produkcyjne i społeczne Prezentacje programów wypracowanych przez LKP- REALIZATORZY LOKALNI Edukacja leśna

19 PROMOCJA PROJEKTU Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

20 PROMOCJA PROJEKTU Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21 ZADANIA Przygotowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą – motyw przewodni Pożary w lasach Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

22 Warsztaty dla dzieci z przedszkoli 8h Co to jest las? (rodzaje lasów), Kto mieszka w lesie? (zwierzęta leśne), Jakie drzewa spotkamy w lesie? (zajęcia terenowe), Zasady zachowania w lesie (regulamin przedszkolaka), Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych 8h Rola lasów (historia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Woda – środowisko życia roślin i zwierząt oraz zasób użytkowy człowieka, Kto kogo zjada w lesie? – budujemy łańcuchy pokarmowe, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

23 Warsztaty dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 8h Po co nam zrównoważony rozwój?, Ekorozwój – gra dydaktyczna, Historia i współczesność – człowiek i lasy na przestrzeni dziejów, Oznaczanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym (zajęcia terenowe), Oznaczanie drzew i krzewów w stanie ulistnionym (zajęcia terenowe), Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 8h Od źródeł energii do jej wykorzystania (energia – skąd pochodzi i do czego jest potrzebna, elementy oszczędzające energię w domach, biomasa), Rośliny zielne – domowa apteczka (zajęcia terenowe), Turystyka leśna – szansa czy zagrożenie dla lasów?, Tropy i ślady zwierząt (zajęcia terenowe), Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

24 Opis projektuWskaźnikiŹródła weryfikacjiZałożenia Cele nadrzędneZwiększenie wiedzy przyr.-leśnej wśród społeczności lokalnej na terenie nadleśnictwa Ilość placówek edukacyjnych współpracujących z nadl. na polu edukacji Dane statyst. o działalności edukacyjnej N-ctwa x Cel projektuEdukacja ppoż. Młodzieży szkolnej Ilość osób, które wzięły udział w szkoleniu -II-Zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką ochrony ppoż. RezultatySpadek liczby pożarów zawinionych przez czynnik ludzki Liczba Zaewidencjonowanych pożarów w okresie 3 lat przed i po projekcie Meldunki o pożarachSpadek liczby pożarów DziałaniaBudowa ścieżki dydaktycznej przebiegającej przez teren pożarzyska l. Przystanków o tematyce ppoż. Protokół odbioru ścieżki dydaktycznej Czas – 3 lata po odbiorze ścieżki

25 Termin dostarczenia konspektów do biura WCEE lub realizatora lokalnego r. Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

26 Realizator lokalny mgr Adrian Szerel Leśnictwo Dąb Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

27 Biuro Projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4, Włocławek Kierownik projektu: Joanna Michalak, tel ; fax ; kom ,


Pobierz ppt "Mgr Joanna Michalak Kierownik projektu Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google