Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scotland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scotland."— Zapis prezentacji:

1 Scotland

2 Flag of Scotland The Flag of Scotland, also known as Saint Andrew's Cross, is the national flag of Scotland. Flaga ta znana również jako krzyż św. Andrzeja jest narodową flagą Szkocji.

3 Scotland’s Capital Edinburgh is the capital of Scotland. One of the monuments of Edinburgh is the Old town. Old Town is the heart of medieval Edinburgh, a major part of its historical monuments, including the Castle, Holyrood Palace and the Cathedral of St Giles. On the other hand, the new town was built in the eighteenth century to improve the conditions of life in the old city.

4 STOLICA SZKOCJI Edynburg jest stolicą Szkocji. Jednym z jego zabytków jest Stare Miasto. Stare Miasto jest sercem średniowiecznego Edynburga, głównymi jego zabytkami są zamek, pałac Holyrood i katedra Św. Gilesa. Z drugiej strony, Nowe miasto zostało zbudowane w 18 wieku aby polepszyć stan życia w starej części miasta.

5 National colour The national colour of Scotland is blue. The flag of Scotland is also blue. Blue symbolizes sky in Scotland . Narodowym kolorem Szkocji jest niebieski. Flaga również jest tego koloru Niebieski symbolizuje szkockie niebo.

6 Flower of Scotland The thistle may only be a humble weed, but it is the emblem of the Scottish nation.Thistle is a very beautiful flower in purple colour, it has big leaves and tiny thin spikes. Oset jest może tylko zwykłym chwastem, ale jest symbolem narodu szkockiego. Oset jest bardzo pięknym fioletowym kwiatem, który ma duże listki i malutkie kolce.

7 He was sentenced to death by crucifixion by the Romans in
St. Andrew- patron Not much is known about the life of St Andrew or exactly how he came to be patron saint of Scotland but he was believed to have been a fisherman and one of Jesus’ first Apostles. He was sentenced to death by crucifixion by the Romans in Greece, but he requested to be crucified on a diagonal cross as he felt he was not worthy enough to die on the same shape of cross as Jesus.

8 ukrzyżowany na pochylonym krzyżu, ponieważ nie czuł się w
Św. Andrzej- patron Niewiele wiadomo o życiu Św. Andrzeja, bądź dokładniej jak został on patronem Szkocji. Wierzono, że był on rybakiem i jednym z pierwszych apostołów Jezusa. Został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie przez Rzymian. Na jego prośbę został ukrzyżowany na pochylonym krzyżu, ponieważ nie czuł się w wystarczająco godzien takiego takiego samego krzyża na którym umarł Pan Jezus.

9 St. Andrew’s Day November 30 Scots pompously celebrate the patron saint day of his country - St. Andrew. During this national holiday, the streets of the Scottish city flags waving called The Saltire or St. Andrew's Cross, which is the cross of St. Andrew, and residents participate in numerous parades, concerts and dances and games. During the celebration of St. Andrew's Day, you can also visit for free most of the national monuments.

10 Dzień św. Andrzeja 30 listopada Szkoci hucznie świętują dzień patrona swojego kraju - św. Andrzeja. Podczas tego święta, na ulicach powiewają szkockie flagi nazywane The Saltire lub Krzyż św. Andrzeja. Mieszkańcy biorą udział w licznych paradach, koncertach, tańcach i grach. Podczas obchodów tego dnia, można zwiedzić wiele narodowych muzeów za darmo.

11 End

12 *Weronika Rzechtalska
Done *Ula Piórkowska *Martyna Koselke *Aleksandra Koperska *Weronika Rzechtalska *Jowita Domoń *Natalia Jagodzińska Strony : Wyszukane na stronie Wikipedia wolna encyklopedia

13 http://www. visitscotland


Pobierz ppt "Scotland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google