Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z nami osiągną Państwo sukces!!! Kto nie jest gotów uczyć się przez całe życie, ten nie nauczył się najważniejszej rzeczy. Rainer Huk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z nami osiągną Państwo sukces!!! Kto nie jest gotów uczyć się przez całe życie, ten nie nauczył się najważniejszej rzeczy. Rainer Huk."— Zapis prezentacji:

1

2 Z nami osiągną Państwo sukces!!!

3 Kto nie jest gotów uczyć się przez całe życie, ten nie nauczył się najważniejszej rzeczy. Rainer Huk

4 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie jest publiczną placówką oświatową z 60-letnią tradycją kształcącą w systemie szkolnym i poza szkolnym. Centrum kształci dorosłych w systemie stacjonarnym dziennym i wieczorowym oraz zaocznym. Oferujemy naukę w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod nauczania i nowatorskich rozwiązań jakim jest kształcenie modułowe. Nasi wykładowcy gwarantują wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

5 Organizacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.Staszica w Koszalinie W skład Centrum wchodzą: Gimnazjum dla Dorosłych Liceum Profilowane po Gimnazjum kształcące w kierunku: - zarządzanie informacją, - ekonomiczno-administracyjnym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej starego typu Liceum Uzupełniające Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych kształcąca w zawodach: -monter instalacji i urządzeń sanitarnych -mechanik pojazdów samochodowych, -operator obrabiarek sterowanych numerycznie, -technolog robót wykończeniowych w budownictwie Technikum Zawodowe dla Dorosłych kształcące w zawodach: - technik mechanik o specjalności operator obrabiarek sterowanych, numerycznie CNC, - technik mechanik o specjalności techniczne zastosowanie komputerów, - technik handlowiec, - technik informatyk

6 Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach: -technik administracji, -technik rachunkowości, -technik informatyk, -technik mechanik o specjalności techniczne zastosowanie komputerów, -technik obsługi turystycznej, -technik organizacji reklamy, -technik prac biurowych ochrony mienia, -technik bezpieczeństwa i higieny pracy

7 Naszą placówkę spośród innych wyróżnia 60-letnie doświadczenie w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu przeprowadzającym etap praktyczny egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ślusarzy, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz monterów instalacji sanitarnych, techników mechaników. Możliwość podjęcia nauki na kursach: - przygotowujących do egzaminów dojrzałości i maturalnego - informatycznych od podstawowego po profesjonalny - spawalniczych - kurs programistów i operatorów CNC - tokarskich - frezerskich - ślusarskich Możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA) Możliwość uzyskania certyfikatu European Komputer Driving Licence (ECDL) - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

8 We wszystkich typach szkół oferujemy możliwość wyboru systemu kształcenia: *stacjonarny *zaoczny

9 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica jest placówką publiczną, w której wpisowe oraz czesne wynosi... UWAGA!!! 0 złotych

10 Centrum realizuje swoje statutowe zadania w oparciu o właściwą bazę. Dysponuje dwoma budynkami, w których znajdują się 23 klasopracownie w tym 6 nowoczesnych pracowni komputerowych oraz 9 pracowni praktycznej nauki zawodu, biblioteką multimedialną, małą poligrafią, salą gimnastyczną. W sześciu salach znajduje się ponad 110 stanowisk komputerowych w tym dwie pracownie ze sprzętem najnowszej generacji sfinansowane przy udziale Europejskich Funduszy Społecznych.

11 Szkoła posiada pracownie specjalistyczne. Do nich zaliczamy: pracownię typu CAD/CAM/CAE wraz z obrabiarką i frezarką sterowaną numerycznie, wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie, pracownię technologii sieciowych wyposażoną w sprzęt firmy CISCO, w której to Lokalna Akademia Informatyczna szkoli przyszłych administratorów sieci rozległych. Ponadto posiadamy ultranowoczesną pracownię wyposażoną w stacje graficzne oparte na technologii firmy DELL. W szkole funkcjonuje serwerownia oparta na systemach firm Microsoft (SBS2003), Novell 6.5, Linux Suse Server Enterprise 9.0. Na jednym z serwerów funkcjonuje platforma e-learningowa Moodle oraz Ilias.

12 Szkolenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach: spawalniczej, krajalni, tokarek, frezarek, szlifierek, ślusarskiej, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i pracowni wodno-kanalizacyjnej. 29 egzaminacyjnych stanowisk pozwala na przygotowanie do pracy na konwencjonalnych obrabiarkach i realizowanie zadań na nowoczesnych stanowiskach CNC.

13 SZOK – Szkolny Ośrodek Kariery Szkolny Ośrodek Kariery został utworzony w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica we wrześniu 2003 roku w wyniku wygrania konkursu grantowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Komendę Główną OHP. SZOK jest miejscem gdzie słuchacze zdobywają wiedze i umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje na temat lokalnego rynku pracy, poznają podstawy prawa pracy. Celem działania szkolnego doradcy zawodowego jest: - przygotowanie słuchaczy do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. - wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy słuchacza

14 Kursy i szkolenia

15 Środkowopomorska Lokalna Akademia CISCO w Koszalinie

16

17 CISCO przygotowuje uczestników kursu do pracy w zawodzie związanym z sieciami komputerowymi (np. administratora). Umiejętności sprawdzane są w formie elektronicznych testów z serwera firmy CISCO. Po zakończeniu kursu Lokalnej Akademii uczestnicy mogą składać egzamin, efektem którego jest certyfikat uznawany na całym świecie, pomagający znaleźć pracę w każdym państw ie.

18 Lokalna Akademia Informatyczna Lokalna Akademia Informatyczna CISCO skierowana jest do młodzieży szkół średnich, absolwentów oraz bezrobotnych. Lokalna Akademia Informatyczna daje szansę zdobycia praktycznych umiejętności informatycznych, popartych rzetelnym przygotowaniem teoretycznym. Szkoła uczestniczy w programie przygotowującym absolwentów LAI do uzyskania uznawanych na całym świecie, prestiżowych certyfikatów zawodowych.

19 ECDL Posiadanie Komputerowego prawa jazdy poświadcza, że jego właściciel ma podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi je efektywnie wykorzystać w codziennej pracy.

20 MTS W szkole działa pracownia nowych technik wytwarzania,w której posiadamy obrabiarkę sterowaną komputerowo oraz najnowocześniejszą pracownię komputerową wyposażoną w symulacyjne programy obróbki skrawaniem MTS

21 Kurs Programistów i Operatorów Obrabiarek CNC

22 Kursy informatyczne – od podstawowego po profesjonalne

23 Kursy spawacza zgodnie z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach honorowane w państwach UNII EUROPEJSKIEJ

24 Kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości i egzaminu maturalnego (matury "starego" i "nowego" typu)

25 Tylko ten kraj rozwiąże problemy edukacji, który na odpowiednim poziomie zorganizuje oświatę dorosłych. Hasen Thorsten

26

27 Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, wśród pracowników co 5 - 10 lat będzie następowała zmiana zawodu do której wcześniej należy się przygotować.

28 Wynika z tego że największą grupę stanowią osoby dorosłe – łącznie 44% populacji. Kształcenie tych osób jest wyzwaniem cywilizacyjnym, jest niezbędne w celu uniknięcia ich wykluczenia społecznego, daje możliwość dokształcenia, przekwalifikowania, wiary we własne możliwości. Każdy powinien mieć prawo do kształcenia.

29 Strategia rozwoju, cele i zadania Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej Głównym celem strategii rozwoju jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego (teoretycznego i praktycznego) wynikającego z potrzeb społecznych i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – realizacja strategii Państwa, miasta Koszalina i województwa zachodniopomorskiego. Realizacja strategii rozwoju ma umożliwić łatwy dostęp do kształcenia zgodnego z wymogami rynku pracy w mieście i województwie oraz pomóc w realizacji współcześnie uzasadnionej idei kształcenia przez całe życie.

30 Cele kształcenia ustawicznego i praktycznego Mają zapewnić rozwój następujących elementów niezbędnych na współczesnym i ciągle zmieniającym się rynku pracy, Cele kształcenia ustawicznego są następujące: - aktualizacja wiedzy, - partycypacja wiedzy (umiejętność korzystania z nowych osiągnięć) - kompetencyjność, - konkurencyjność wiedzy, - mobilność wiedzy

31 Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej opierając się na nowoczesnych zasadach organizacji i zarządzania powinno zajmować znaczące miejsce w edukacji służąc mieszkańcom Koszalina i regionu skupiając i inspirując kształcenie dorosłych, realizując kształcenie praktyczne dla młodzieży i dorosłych w sposób nowoczesny i efektywny. Myślę że realizacja postawionych celów pozwoli na utworzenie placówki na miarę potrzeb regionu i wyzwań europejskich.

32 Z NAMI OSIĄGNĄ PAŃSTWO SUKCES!!! Kształcimy Ustawicznie ® Wykonał Krzysztof Czarnecki


Pobierz ppt "Z nami osiągną Państwo sukces!!! Kto nie jest gotów uczyć się przez całe życie, ten nie nauczył się najważniejszej rzeczy. Rainer Huk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google