Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok Projekt -

2 Budżet 2012 Dochody Wydatki Deficyt

3 Projekt budżetu miasta Gdańska na 2012 r. (w kwotach ogólnych) Przewidywane wykonanie 2011 r. Wskaźnik wzrostu w % Projekt planu na 2012r. Dochody , bieżące , majątkowe , , Wydatki , bieżące , majątkowe Deficyt Rozchody Przychody

4 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 Kwotowo (+)wzrost (-)spadek %(+)wzrost(- )spadek OGÓŁEM ,72 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,88 (udział % łącznie gmina i powiat)47,3747,64 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,39 (udział % łącznie gmina i powiat)8,11 - podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 - podatki i opłaty lokalne ,53 w tym podatek od nieruchomości ,65 - dochody z mienia komunalnego ,47 w tym: ze sprzedaży ,57 z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste ,02 z dzierżaw, najmów itp..**) ,04 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,12 - dotacje na zadania własne ,08 w tym: z budżetu UE ,34 - dotacje na zadania zlecone ,52 Dochody

5 Wydatki WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 Kwotowo (+)wzrost (-)spadek % (+) wzrost (-) spadek OGÓŁEM ,22 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej ,20 - transport i łączność ,88 w tym: lokalny transport zbiorowy ,69 drogi - bieżące utrzymanie ,02 - kultura fizyczna i sport ,00 - obsługa długu miasta ,46 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" ,44

6 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (p.w.) 2012 (projekt) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8232,3152,8134,0141,5135,7251,8406,6434,5447,9559,91 120,11 022,7 Udział % w wydatkach ogółem 22,6%21,6%15,1%14,0%12,3%11,1%17,7%24,8%24,1%22,6%25,9%36,3%36,8%

7 20 zadań inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2012 roku, w tym główne to: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro Budowa ul. Nowa Myśliwska Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta Ochrona wód Zatoki Gdańskiej Budowa Teatru Szekspirowskiego Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody

8 26 zadań inwestycyjnych kontynuowanych w 2012 roku, w tym główne to: Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy Rewitalizacja Letnicy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska Gdański Program Przeciwpowodziowy Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B

9 26 zadań inwestycyjnych kontynuowanych w 2012 roku, cd: Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Modernizacje w obiektach oświatowych Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Projekt MAST Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie

10 Wskaźniki zadłużenia Miasta TREŚĆ MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK 2011ROK 2012 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM\ DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%56,73%50,33% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%14,78%5,02%

11


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350."

Podobne prezentacje


Reklamy Google