Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stop uzależnieniom ALKOHOLIZM NARKOMANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stop uzależnieniom ALKOHOLIZM NARKOMANIA"— Zapis prezentacji:

1 Stop uzależnieniom ALKOHOLIZM NARKOMANIA
Projekt i wykonanie: kółko informatyczne pod kier. mgr Teresy Szałkowskiej

2 ALKOHOLIZM Choroba powstająca na skutek uzależnienia organizmu od alkoholu, który powoduje stopniowe uszkadzanie komórek centralnego systemu nerwowego; prowadzi też do uszkodzenia narządów miąższowych, w tym zwł. wątroby (marskość), uszkodzeń przewodu pokarmowego, zaburzeń osobowości i degradacji psychicznej

3 STATYSTYKA w UE Na koniec 2002 średnie spożycie alkoholu w państwach Unii Europejskiej wynosiło 9,1; najwyższe - w Irlandii (11,4), potem Portugalia i Francja; w Polsce spożycie alkoholu w 2003 wynosiło wynosiło 7-9 litrów na osobę ( ok litrów);

4 STATYSTYKA W POLSCE Mężczyźni w Polsce spożywają pięciokrotnie więcej alkoholu niż kobiety (te z kolei trudniej wyleczyć z alkoholizmu.) Blisko 1 mln Polaków jest uzależnionych, 130 tys. zarejestrowanych w lecznictwie odwykowym (skuteczność terapii - 30%).

5 SKUTKI Powoduje stopniowe uszkadzanie komórek centralnego systemu nerwowego Uszkadza narządy miąższowe, w tym zwłaszcza wątrobę Uszkadza przewód pokarmowy Zaburza osobowość Przy gwałtownym odstawieniu alkoholu może dochodzić u alkoholików do tzw. zespołów urojeniowych (delirium)

6 PRZECIWDZIAŁANIE Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspoka-janie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, Podejmowanie działalności wychowawczej i informacyjnej, Ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przezna-czanych do spożycia w kraju, Ograniczanie dostępności alkoholu, Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.

7 SPOSOBY LECZENIA Terapia obejmuje detoksykację oraz długotrwały udział w programach alternatywnego sposobu życia (ruchy trzeźwościowe, stowarzyszenia, np. Anonomowi Alkoholicy)

8 NARKOMANIA Nawyk stałego używania narkotyków, prowadzi do zupełnej zależności fizycznej i psychicznej:

9 KOKAINA Mianem kokainy określany jest finalny produkt otrzymany w procesie fizyko-chemicznym w kolejnych etapach przy użyciu nafty, wapna i wody, a w końcowym etapie kwasu siarkowego i nadmanganianu potasu lub amoniaku. Po tych etapach "produkcyjnych" otrzymany produkt określany jest jako pasta kokainowa. Posiada zabarwienie beżowe lub brą-zowe. Następnie pastę poddaje się dalszemu procesowi uzyskując postać białego proszku skatalogowanego pod nazwą jako chlorowodorek kokainy. Na rynku narkotycznym taka postać tej substancji określana jest jako śnieg i aby uzyskać jeden kilogram, należy użyć od 150 do 400 kilogramów liści krzewu kokainowego

10 DZIAŁANIE KOKAINY Kokaina zawiera alkaloid, który wprowadzony do organizmu powoduje objawy upojenia ze stanem dobrego samopoczucia, działa silnie pobudzająco. Czasowo przyczynia się do lepszej koncentracji umysłowej, eliminując chwilowo zmęczenie. Jednak po upływie pożądanego działania, powoduje zakłócenie systemu nerwowego. Objawia się to niespokojnym zachowaniem, wzrostem temperatury ciała, wzrostem ciśnienia tętniczego oraz nadmiernym wydzielaniem potu. Przy częstym wdychaniu nosem powoduje uszkodzenie błon śluzowych przegrody nosa wywołując egzemę.

11 Rozpowszechniana jest pod różnymi postaciami: proszku, pigułek, kapsułek i płynie. Do organizmu wprowadzana jest doustnie, dożylnie lub przez inhalację, często z domieszką środków psychotropowych lub odurzających. Sprzedawana jest w działkach 40% czystego składnika głównie z domieszką glukozy, laktozy, a dla wzmocnienia dodawana jest kofeina, prokaina itp. AMFETAMINA

12 Powoduje stan rozbudzenia organizmu znosząc zmęczenie i senność, pozornie zwiększając zdolność koncentracji. Powoduje również utratę łaknienia jak i działa ekscytująco . Nadużywanie amfetaminy powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i zakłócenie pracy serca. Po chwilowych stanach euforycznych, egzaltacji następuje szybkie przeobrażenie w stan depresyjny, wywołujący z kolei poczucie pragnienia ponownego sięgnięcia po ten środek. Następuje w dalszym efekcie utrata snu, zatracenie poczucia czasu, depresja nerwowa i psychoza paranoiczna. Bardzo szybko powoduje uzależnienie a przedawkowanie powoduje nieodwracalne zmiany będące najczęściej przyczyną śmierci. DZIAŁANIE AMFETAMINY

13 Spotykany na rynku produkt został już wydzielony w 1914 roku z przyprawy zwanej gałką muszkatołową W przemyśle farmaceutycznym i narkobiznesie stał się prawdziwym przebojem. Ogólnie powyższe substancje określone zostały mianem psychodeliki. Zaczęły one konkurencję z tradycyjnymi narkotykami. Osoby zażywające je opowiadają o niezwykłych przeżyciach, których doznają po przyjęciu dawki. ECSTASY

14 DZIAŁANIE ECSTASY Już nieznaczne ilości tych środków oddziaływają bardzo silnie na organizm, powodują zaburzenia mięśni szczękowych, nerwu wzrokowego i w znacznym stopniu podnoszą ciśnienie. Dłuższe podawanie tych substancji, wywołuje powstawanie w sposób szybki ogólnych stanów lękowych, depresję i silne zaburzenia halucynacyjne doprowadzające bardzo często do aktów samobójczych.

15 KONOPIE INDYJSKIE Kilka określeń tej najstarszej rośliny narkotycznej to: Marihuana, kif, Ganja, Zamal, Cherus, Haszysz.

16 MARIHUANA Z rosnących krzaków zbierane są szczytowe części kwiatostanu i owocników, które po posiekaniu i rozdrobnieniu są suszone. Jest to podstawa do uzyskania tytoniu marihuany i herbatki do naparów.

17 HASZYSZ Po zeskrobaniu żywicznej wydzieliny z liści konopi indyjskich a następnie po zagęszczeniu i dodaniu substancji wiążących otrzymuje się haszysz. Tak otrzymaną substancję prasuje się nadając formę twardych placków lub tabliczek. Haszysz charakteryzuje się mocnym zapachem. Do organizmu podawany jest w postaci dymu z papierosów lub fajki.

18 DZIAŁANIE KONOPII Po zażyciu, następuje utrata koordynacji ruchowej, wzmożona wesołość i towarzyskość oraz subiektywne wrażenie wyostrzenia postrzegania zmysłowego. Częste i systematyczne używanie marihuany,czy haszyszu może doprowadzić do omamów halucynacyjnych, głębokich stanów lękowych, zaburzenia pamięci, czasu i odległości, zaburzeń pracy serca i krwioobiegu oraz pracy narządów i organów rodnych, aż do wyniszczenia układu immunologicznego organizmu.

19 Narkotyk ten rozprowadzany jest w postaci płynnej lub białego krystalicznego proszku. W odróżnieniu od innych narkotyków nie posiada smaku jak też zapachu. Z uwagi na niewielkie dawki konieczne do osiągnięcia żądanego efektu - rzędu mikrogramów - LSD rozprowadzany jest pod postaciami maleńkich tabletek, cukiereczków lub bibułek nasączonych kroplą LSD. Najczęściej spotykane są tzw. znaczki z różnymi obrazkami na arkuszach bibuły jeden piktogram oznacza "działkę". Na obrazkach widnieją jabłuszka, gwiazdki, serca, postacie Buddy, krasnali, hieroglify liternictwa arabskiego czy chińskiego . LSD-25

20 DZIAŁANIE LSD- 25 Występują świetliste wizje, powstają zaburzenia ostrości widzenia i odczytu odległości, odczucia widzenia dźwięku czy słyszenia kolorów u jednych wywołać euforię i stan podniecenia, jak również przygnębienie, płacz, a w przypadku "widzenia koszmarów" samoagresji. LSD może spowodować groźną i nieodwracalną chorobę umysłową. W bardzo znikomym stopniu powoduje uzależnienie fizyczne. U narkomanów w stopniu zaawansowanym, po odstawieniu LSD występują objawy nawrotów halucynacyjnych.

21 SKUTKI Przerwanie zażywania narkotyków powoduje tzw. głód narkotyczny z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi Prowadzi do zmian w osobowości, zmian fizjologicznych w organizmie (gł. w układzie nerwowym) Wyniszczenia organizmu, również do śmierci

22 SPOSOBY LECZENIA Leczenie psychiatryczne,
często w zakładzie zamkniętym.

23 PRZECIWDZIAŁANIE rozwój systemów oraz metod pracy zorientowanych na wczesne wykrywanie problemów związanych z używaniem środków odurzających i substancji psychotropowych, edukacja społeczna w celu uwrażliwienia na wczesne oznaki zagrożenia uzależnieniem i informowanie o dostępnych formach pomocy, prowadzenie oddziaływań wychowawczych i zapobiegawczych ukierunkowanych zwłaszcza na dzieci i młodzież, zintensyfikowanie działań profilaktycznych, ograniczenie działalności przestępczej handlarzy i kolporterów narkotyków wśród młodzieży szkolnej, ograniczenie możliwości nakłaniania osób nieletnich do zażywania środków odurzających, stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii - międzyinstytucjonalna, merytoryczna współpraca podmiotów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w kształtowaniu rozpoznawania, przeciwdziałania zjawisku narkomanii oraz innych uzależnień, przestępczości związanej z tymi zjawiskami rozwój systemu monitorowania programów w zakresie redukcji popytu i podaży środków narkotycznych - wspieranie programów profilaktyki narkomanii w placówkach systemu oświaty oraz programów przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem,

24 udzielanie pomocy rodzicom uzależnionych od środków odurzających,
przeszkolenie wybranych funkcjonariuszy Policji, terapeutów oraz pedagogów w zakresie rozpoznawania narkotyków, postępowania z narkomanami, wykrywania wczesnych symptomów uzależnień, rzetelne informowanie dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli o szkodliwości środków psychoaktywnych i innych form uzależnień (np. zagrożeń związanych z internetem), prowadzenie działalności informacyjnej w mediach, propagowanie tzw. zdrowego stylu życia, prowadzenie badań ankietowych w celu dokładnego rozpoznania skali zjawisk związanych z narkomanią wśród nieletnich, etc., udzielanie pomocy rodzicom uzależnionych od środków odurzających, wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty (szkolne programy profilaktyki), chronienie przed uzależnieniem poprzez reakcję na nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (kontrola potencjalnych miejsc dystrybucji środków odurzających),     


Pobierz ppt "Stop uzależnieniom ALKOHOLIZM NARKOMANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google