Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka neutrin – wykłady 6-7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka neutrin – wykłady 6-7"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka neutrin – wykłady 6-7
Agnieszka Zalewska / „Zagadka” neutrin słonecznych – za mały strumień słonecznych ne w eksperymencie Davisa Eksperymenty „galowe” i SuperK potwierdzają wyniki Davisa Eksperyment SNO wyjaśnia zagadkę poprzez oscylacje neutrin słonecznych Eksperyment KamLAND potwierdza oscylacje w oparciu o reaktorowe anty-ne Parametry oscylacji neutrin atmosferycznych (akceleratorowych) i słonecznych (reaktorowych) oraz pomiary kąta q13

2 Neutrina słoneczne - strumień
Większość neutrin słonecznych pochodzi z cyklu pp: Zmierzona świetlność fotonowa wynosi: 3.9x1026 j s-1 Energia/neutrino = 26.7MeV=4.3x10-12J Liczba reakcji: x1026/4.3x10-12 = 9.1x1037 s-1 Odległość słońce-ziemia = 1.5x1013 cm Strumień neutrin = Nn/4pR2 2x9.1x1037/4px(1.5x1013)2 = 6.4x1010 ne s-1 cm-2 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

3 Neutrina słoneczne - podstawowe informacje
W Słońcu produkowane są tylko ne Eksperymenty mierzą reakcje: All W szczególności: SuperK, SNO SNO --Efekty masowe przy przejściu przez Słońce mogą być bardzo ważne --Punktem odniesienia pomiarów są przewidywania modelu Słońca --Odległość Ziemia-Słońce waha się w granicach 7% w ciągu roku --W nocy w drodze do detektora neutrina przechodzą całą grubość Ziemi, a w dzień - nie -> efekty masowe, objawiające się asymetrią dzień-noc, mogą dostarczyć dodatkowej informacji o parametrach oscylacji. A.Zalewska, wykłady 6/7, i

4 Neutrina słoneczne – metody detekcji
 Eksperymenty radiochemiczne – tylko zliczenia jąder po reakcji: „chlorowy”: „galowy”: Pomiar scyntylacji (eksperyment KamLAND) – informacja o czasie poszczególnych etapów reakcji  Pomiar promieniowania Czerenkowa (eksperyemnty SuperKamiokande, SNO) – informacja o czasie zdarzenia i o kierunku Jednostka pomiarowa: 1 Solar Neutrino Unit [SNU] = 1 oddziaływanie neutrina/(dzień x 1036jąder tarczy) typowo potrzeba kilkuset ton tarczy, aby zaszło 1 oddziaływanie/dzień A.Zalewska, wykłady 6/7, i

5 „Chlorowy” eksperyment Davisa
Pionierski eksperyment radiochemiczny 30 lat pomiarów , Nagroda Nobla w 2002 roku Zbiornik w starej kopalni złota Homestake w stanie Południowa Dakota l (615 ton) detergentu C2Cl4 24% jąder Cl stanowi 37Cl Badana reakcja: A.Zalewska, wykłady 6/7, i

6 Eksperyment Davisa – zasada pomiaru
Policzyć atomy 37Ar powstałe w procesie absorpcji neutrin Próg energetyczny: 813 keV Jądro 37Ar jest nietrwałe i w wyniku wychwytu elektronu z powłoki K przechodzi z powrotem w jądro 37Cl. Towarzyszy temu emisja elektronu Augera z zewnętrznej powłoki atomowej. Pomiar polegał na usuwaniu z C2Cl4 atomów 37Ar (co 2-3 miesięcy zbiornik przedmuchiwany był He), gromadzeniu ich i zliczaniu elektronów Augera powstałych w procesie przemiany Ar w jądro Cl. A.Zalewska, wykłady 6/7, i

7 Eksperyment Davisa – wyniki pomiarów
Eksperyment Davisa był czuły na neutrina borowe i berylowe (próg energetyczny: 813 keV) Model słoneczny przewidywał SNU (1.5 atomów 37Ar/dzień) Pomiar dawał SNU (0.48 atomów 37Ar/dzień) czyli obserwowano 1/3 przewidywanego strumienia. Pytania: Czy Davis na pewno dobrze kontroluje pomiar? Czy Standardowy Model Słońca daje poprawne przewidywania? A.Zalewska, wykłady 6/7, i

8 Eksperymenty „galowe” – Gallex/GNO i SAGE
Podobna zasada, jak w eksperymencie chlorowym, ale niższy próg energetyczny, więc dostępny większy strumień neutrin słonecznych Gallex (następnie GNO) – eksperyment prowadzony w Gran Sasso we Włoszech (30.3 tony Ga, SAGE – eksperyment w Baksanie w Rosji (57 ton Ga) Potwierdzona obserwacja Davisa, ale mniejszy niedobór neutrin A.Zalewska, wykłady 6/7, i

9 w eksperymencie SuperKamiokande
Neutrina słoneczne w eksperymencie SuperKamiokande Woda zawiera p, O i e- Dla neutrin słonecznych (max energia 15 MeV) niemożliwe jest oddziaływanie z p ze względu na zachowanie liczb kwantowych (z p oddziałuje antyneutrino), niemożliwe jest oddziaływanie z O (za mała energia) -> pozostaje rozpraszanie neutrin na elektronach atomowych ne (nm, nt) + e- -> ne (nm, nt) + e- Proces ten charakteryzuje przekrój czynny ~7-krotnie większy dla ne niż dla nm, nt, kierunek rozproszonego elektronu bardzo dobrze naśladuje kierunek neutrina, zebrano przypadków o energii > 5MeV Kolejne potwierdzenie obserwacji Davisa – zarejestrowano 46.5% oczekiwanego strumienia neutrin A.Zalewska, wykłady 6/7, i

10 Neutrina słoneczne w eksperymencie SuperK - kalibracja energii, tło
Precyzyjna kalibracja absolutnej skali energii, energetycznej zdolności rozdzielczej i kątowej zdolności rozdzielczej przy pomocy wiązki (5-16 MeV) z elektronowego liniaka Niezależna kalibracja w oparciu o reakcje D+T -> He+n (En=14.2 MeV), n+16O -> p+16N i pomiar elektronów z rozpadów b 16N. Tło: głównie Rn (rozpad b 214Bi) -> potrzebna bardzo czysta woda Tło powyżej 6MeV: głównie od oddziaływań mionów kosmicznych -> wycinanie przypadków tła przez korelację czasową i przestrzenną z m A.Zalewska, wykłady 6/7, i

11 SuperKamiokande - zależność strumienia neutrin słonecznych od pory roku
Nie zaobserwowano zmian większych niż oczekiwane z rocznej zmiany odległości między słońcem i ziemią A.Zalewska, wykłady 6/7, i

12 Oscylacje neutrin słonecznych – eksperyment SNO (Sudbury Neutrino Observatory)
Pierwsza publikacja w 2001 w oparciu o 3000 przypadków zebranych w okresie – obserwacja oscylacji neutrin słonecznych 1000 ton D2O, 9456 fotopowielaczy, 7 kton H2O, 2000 m. pod ziemią, detekcja promieniowania Czerenkowa, próg energetyczny 5 MeV, A.Zalewska, wykłady 6/7, i

13 Detektor eksperymentu SNO
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

14 Procesy mierzone w eksperymencie SNO
tylko ne dobry pomiar energii ne, mała czułość na kierunek 1-1/3cosq wszystkie rodzaje neutrin, ten sam przekrój czynny, pomiar całkowitego strumienia neutrin borowych mała liczba przypadków, głownie czuły na ne, duża czułość na kierunek reakcja mierzona w SuperK A.Zalewska, wykłady 6/7, i

15 Pierwszy i drugi etap eksperymentu SNO
Pomiar procesu NC Pierwszy i drugi etap eksperymentu SNO - zakończone I - czysta D2O II – dodane 2 tony soli Czułość dla reakcji NC n~24% n +D T +  (s=0.0005b) E = 6.25 MeV Rozdzielenie NC i CC przez analizę rozkładów energii, promienia i kierunku Podniesiona czułość NC n~83% n + 35Cl  36Cl +  (s=44b) ES = 8.58 MeV Rozdzielenie NC i CC przez izotropię przypadku A.Zalewska, wykłady 6/7, i

16 Pomiar procesu NC - trzeci etap
eksperymentu SNO - aktualnie realizowany Liczniki 3He zanurzone w D2O 96 sznurów w odstępach 1-m 775 m – całkowita aktywna długość Zasada detekcji 2H + x  p + n + x MeV (NC)  3He + n  p + 3H Pomiar depozytu energii w licznikach x n PMT NCD Motywacja fizyczna Pełne rozróżnienie przypadków NC i CC. Inna systematyka niż w przypadku wychwytu neutronu na Cl A.Zalewska, wykłady 6/7, i

17 Etap I – rozróżnienie procesów -symulacja
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

18 Etap I – rozróżnienie procesów -pomiar
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

19 SNO – poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

20 Wyniki SNO z 2002 roku (f.1) - analiza strumieni
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

21 Wyniki SNO z 2002 roku – asymetria dzień-noc
To będzie bardzo ważny pomiar w eksperymencie Borexino i w ulepszonym eksperymencie KamLAND A.Zalewska, wykłady 6/7, i

22 2003 – wyniki SNO z fazy 2 nucl-ex/0309004 Faza 2 Faza 1
- podwojona wydajność dla reakcji NC Faza 1 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

23 Neutrina słoneczne - podsumowanie
Wiemy teraz, że poprawne były zarówno pomiary Davisa jak i przewidywania Standardowego Modelu Słońca A.Zalewska, wykłady 6/7, i

24 Antyneutrina z reaktorów
Duża siłownia jądrowa daje 6x1020 anty-n/sek i 3 GW mocy cieplnej Można je wykorzystać do badań oscylacji, np. eksperyment Palo Verde A.Zalewska, wykłady 6/7, i

25 Produkcja antyneutrin w reaktorach
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

26 Antyneutrina z reaktorów w eksperymencie KamLAND
A.Zalewska, wykłady 6/7, i

27 KamLAND – rozkład energii anty-ne i drogi L
Obserwowane w detektorze widmo energii antyneutrin reaktorowych jest wynikiem konwolucji widma antyneutrin powstałych w reaktorze i przekroju czynnego na ich oddziaływanie Rozkład wartości strumienia antyneutrin reaktorowych obserwowanych w eksperymencie KamLAND w funkcji odległości detektora od reaktorów A.Zalewska, wykłady 6/7, i

28 Eksperyment KamLAND A.Zalewska, wykłady 6/7, i

29 Detektor eksperymentu KamLAND
detektor - 1 ktona ciekłego scyntylatora, ok fotopowielaczy, obszar buforowy - olej, det. veto – woda, rejestracja e+ i g (2.2 MeV) z wychwytu n na protonie, sygnał świetlny – 320 otoelektronów/MeV, eksperyment ruszył w styczniu 2002 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

30 Detekcja antyneutrin reaktorowych w ciekłym scyntylatorze
A.Suzuki at Neutrino telescopes 2003 ~210 ms A.Zalewska, wykłady 6/7, i

31 KamLand - pierwsze wyniki z grudnia 2002 r.
Zaobserwowano 54 przypadki, wobec oczekiwanych przy braku oscylacji Szybki sygnał z anihilacji e+ w koincydencji z późniejszym sygnałem z wychwytu neutronu A.Zalewska, wykłady 6/7, i

32 KamLAND – analiza oscylacji w oparciu o strumień i widmo energii
ne  nx Best fit : Dm2 = 6.9 x 10-5 eV2 sin2 2q = 1.01 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

33 KamLAND - najnowsze wyniki (z Neutrino04)
Rozkład L/E - bezpośrednie wskazanie na oscylacje Krzywa dla eksperymentu przy L=180 km A.Zalewska, wykłady 6/7, i

34 Oscylacje neutrin słonecznych – dobry opis w oparciu o mieszanie 2 stanów zapachowych
Przy założeniu dwu stanów zapachowych a i b oraz dwu stanów masowych 1 i 2, prawdopodobieństwo przejścia a w b w próżni: gdzie q i Dm2 to parametry teoretyczne, a L i E – doświadczalne Eksperymenty poszukujące sygnału b w wiązce a („appearence”): Eksperymenty mierzące osłabienie wiązki a („disappearence”): Oscylacje wewnątrz Słońca  wpływ materii: wzory na prawdopodobieństwa takie same jak dla oscylacji w próżni, ale efektywne masy i efektywne kąty mieszania A.Zalewska, wykłady 6/7, i

35 KamLAND - przyszłość 300 faza 1
Po 3 latach zbierania danych znacznie lepszy pomiar Dm212, mała poprawa q12 faza 2 Pomiar neutrin Be i pp (bardzo silna konkurencja dla eksperymentu Boreksino) 300 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

36 Oscylacje neutrin atmosferycznych
(akceleratorowych) i słonecznych (reaktorowych) Neutrina atmosferyczne/akceleratorowe: oscylacje nm <-> nt Dm223 10-3eV2, q23  450 Neutrina słoneczne/reaktorowe: oscylacje ne<->nm,nt Dm212 10-4eV2, q12  300 Dwie skale dla różnicy kwadratów mas trzy stany zapachowe neutrin W obu przypadkach dobry opis w ramach formalizmu oscylacji dwu stanów zapachowych – dlaczego? A.Zalewska, wykłady 6/7, i

37 PNMS – Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata
Formalizm oscylacji dla trzech stanów zapachowych – macierz PNMS (patrz wykład teoretyczny) PNMS – Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata neutrina atmosferyczne faza łamiąca CP neutrina słoneczne wiąże sektor atmosferyczny i słoneczny Jeśli d0,p,2p...to słabe oddziaływania łamią symetrię CP w sektorze leptonowym (jak w przypadku kwarków) To, czy uda się zmierzyć łamanie CP dla neutrin, zależy od wartości kąta q13 A.Zalewska, wykłady 6/7, i

38 Kąt mieszania q13 Prawdopodobieństwo przejścia nenm
wiąże sektor atmosferyczny i słoneczny A.Zalewska, wykłady 6/7, i

39 Pomiar kąta q13 Najlepszy pomiar pochodzi z reaktorowego eksperymentu Chooz i daje q13<100 Polega on na poszukiwaniu oscylacji ne<->nm w obszarze L/E, gdzie dominują oscylacje nm<->nt 0.2 1.0 0o, 8o Lepszy pomiar kąta q13 to najważniejsze obecnie zadanie w fizyce neutrin! Jest to jednak niezwykle trudne zadanie !!! Czas na więcej teorii... A.Zalewska, wykłady 6/7, i


Pobierz ppt "Fizyka neutrin – wykłady 6-7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google