Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2007 w części matematyczno – przyrodniczej Opracowanie : Mirosława Szypuła Robert Kagan Październik 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2007 w części matematyczno – przyrodniczej Opracowanie : Mirosława Szypuła Robert Kagan Październik 2007."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2007 w części matematyczno – przyrodniczej Opracowanie : Mirosława Szypuła Robert Kagan Październik 2007

2 Tabela 1. Pozycja szkoły w skali staninowej w zależności od uzyskanej średniej sumy punktów w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu w latach 2002–2007 Stanin Stopień skali Procent populacji szkół 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Średnia suma punktów dla gimnazjum w przedziale punktów 1 najniższy 4 12,00 do 22,63 7,50 do 18,26 8,06 do 17,36 8,78 do 17,70 0 do 13,6 9,3 do 15,6 2 bardzo niski 7 22,64 do 24,29 18,27 do 20,89 17,37 do 19,81 17,71 do 20,09 13,7 do 18,9 15,7 do 20,4 3 niski 12 24,30 do 26,06 20,90 do 22,80 19,82 do 21,52 20,10 do 21,58 19,0 do 20,7 20,5 do 22,2 niżej średni 17 26,07 do 28,02 22,81 do 24,57 21,53 do 23,07 21,59 do 23,13 20,8 do 22,2 22,3 do 23,8 5 średni 20 28,03 do 30,60 24,58 do 26,66 23,08 do 24,78 23,14 do 24,62 22,3 do 23,9 23,9 do 25,4 6 wyżej średni 30,61 do 33,57 26,67 do 29,10 24,79 do 26,61 24,63 do 26,24 24,0 do 25,8 25,5 do 27,3 wysoki 33,58 do 36,87 29,11 do 32,45 26,62 do 29,10 26,25 do 28,25 25,9 do 28,4 27,4 do 30,0 8 bardzo wysoki 36,88 do 40,36 32,46 do 36,64 29,11 do 32,83 28,26 do 31,99 28,5 do 33,7 30,1 do 35,4 9 najwyższy 40,37 do 48,00 36,65 do 44,95 32,84 do 43,58 32,00 do 44,16 33,8 do 46,9 35,5 do 48,0 Kolor zielony oznacza pozycję Gimnazjum nr 4 w Mielcu w rankingu wszystkich gimnazjów OKE w Krakowie. 2002 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 28, – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 25,64 2004 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 25,30 2005 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 25,79 2006 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 22,92 2007 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 26,2

3 sumy punktów w egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2007
Tabela 2. Pozycja szkoły w skali staninowej w zależności od uzyskanej średniej łącznej sumy punktów w egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2007 Stanin Stopień skali Procent populacji szkół 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Średnia suma punktów dla gimnazjum w przedziale punktów 1 najniższy 4 25,21do 48,60 21,72 do 46,45 19,00 do 40,10 22,13 do 46,56 18,25 do 44,67 21,96 do 44,80 2 bardzo niski 7 48,61 do 52,21 46,46 do 50,44 40,11 do 44,44 46,57 do 50,60 44,68 do 48,67 44,83 do 49,58 3 niski 12 52,22 do 55,09 50,45 do 53,47 44,45 do 47,09 50,61 do 53,45 48,68 do 51,50 49,65 do 52,69 niżej średni 17 55,10 do 58,11 53,48 do 56,20 47,10 do 49,82 53,46 do 55,96 51,51 do 53,93 52,73 do 55,59 5 średni 20 58,12 do 61,54 56,21 do 59,54 49,83 do 52,61 55,97 do 58,56 53,94 do 56,53 55,61 do 58,09 6 wyżej średni 61,55 do 65,44 59,55 do 62,87 52,62 do 55,82 58,57 do 60,97 56,54 do 59,24 58,10 do 60,79 wysoki 65,45 do 69,99 62,88 do 67,26 55,83 do 59,57 60,98 do 64,29 59,25 do 62,12 60,85 do 64,40 8 bardzo wysoki 70,00 do 76,37 67,27 do 73,00 59,58 do 66,26 64,30 do 70,91 62,13 do 68,98 64,42 do 70,08 9 najwyższy 76,38 do 94,00 73,01 do 86,45 66,27 do 84,26 70,92 do 96,00 68,99 do 86,19 70,15 do 90,09 Kolor zielony oznacza pozycję Gimnazjum nr 4 w Mielcu w rankingu wszystkich gimnazjów OKE w Krakowie. 2002 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 57,96 2003 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 57,68 2004 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 53,14 2005 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 61,30 2006 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 56,29 2007 – Gimnazjum nr 4 uzyskało średnią punktów 59,0

4 Wynik ucznia w przedziale punktów
Tabela 3. Pozycja ucznia w skali staninowej w zależności od uzyskanej sumy punktów w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w latach 2002–2007 Stanin Stopień skali Procent populacji uczniów 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Wynik ucznia w przedziale punktów 1 najniższy 4 0 do 14 0 do 9 0 do 7 0 do 8 0 do 10 2 bardzo niski 7 15 do 18 10 do 12 8 do 10 9 do 11 11 do 13 3 niski 12 19 do 22 13 do 16 11 do 14 12 do 15 14 do 16 niżej średni 17 23 do 26 17 do 22 15 do 19 16 do 20 17 do 20 5 średni 20 27 do 31 23 do 29 20 do 26 21 do 26 6 wyżej średni 32 do 36 30 do 35 27 do 33 27 do 32 wysoki 37 do 40 36 do 40 34 do 40 33 do 38 8 bardzo wysoki 41 do 43 41 do 44 39 do 43 41 do 45 9 najwyższy 44 do 50 45 do 50 46 do 50

5

6 Wynik ucznia w przedziale punktów
Tabela 4 Pozycja ucznia w skali staninowej w zależności od uzyskanej łącznej sumy punktów w egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2007 Stanin Stopień skali Procent populacji uczniów 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Wynik ucznia w przedziale punktów 1 najniższy 4 0 do 14 0 do 9 0 do 7 0 do 8 0 do 10 2 bardzo niski 7 15 do 18 10 do 12 8 do 10 9 do 11 11 do 13 3 niski 12 19 do 22 13 do 16 11 do 14 12 do 15 14 do 16 niżej średni 17 23 do 26 17 do 22 15 do 19 16 do 20 17 do 20 5 średni 20 27 do 31 23 do 29 20 do 26 21 do 26 6 wyżej średni 32 do 36 30 do 35 27 do 33 27 do 32 wysoki 37 do 40 36 do 40 34 do 40 33 do 38 8 bardzo wysoki 41 do 43 41 do 44 39 do 43 41 do 45 9 najwyższy 44 do 50 45 do 50 46 do 50

7 Średnia punktów (na 50 możliwych)
Tabela 5 Zestawienie danych statystycznych dotyczących egzaminu gimnazjalnego dla ogółu uczniów w Gimnazjum nr 4 w Mielcu oraz w okręgu OKE w latach 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 i 2007 Miary Statystyczne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gim.4 OKE Łatwość 0,57 0,59 0,51 0,53 0,49 0,52 0,46 0,48 Średnia punktów (na 50 możliwych) 28,25 29,5 25,64 26,6 25,3 24,65 25,79 24,62 22,92 24,06 26,2 Mediana (wynik środkowy) brak danych 29 23 26 24 22 brak danej 25 Modalna ( najczęstszy wynik ) 28 21 16 18 brak danej Najwyższy wynik 50 49 Najniższy wynik 3 6 7 2 Rozstęp 47 43 44 48

8 Tabela 6. Zestawienie łatwości zadań w części matematyczno-przyrodniczej dla obszaru OKE w Krakowie oraz Gimnazjum nr 4 w Mielcu wraz z wykazem czynności sprawdzanych w tych zadaniach. Nr zad. Łatwość w OKE Łatwość w G 4 Liczba punktów Nazwa sprawdzanej czynności Uczeń: Obszar standardów 1 0.87 0.85 Odczytuje zmiany zasolenia wody ( na podstawie odpowiednich izolinii) II.1 2 0.78 0.79 Określa kierunek geograficzny II.2 3 0.70 0.66 Interpretuje informacje z tekstu dotyczące zasolenia Bałtyku 4 0.43 0.40 Przetwarza informacje z tekstu dotyczące zasolenia Bałtyku 5 0.83 0.86 Odczytuje informacje dotyczące zasolenia wody 6 0.62 0.64 Wybiera zestaw, w którym prawidłowo przyporządkowano nazwy państw oznaczonych na rysunku liczbami 7 0.59 0.69 Oblicza rzeczywistą długość trasy posługując się skalą mapy I.2 8 0.25 0.28 Ocenia poprawność doboru mas poszczególnych składników do otrzymania roztworu o zadanym stężeniu 9 0.68 Wybiera figurę o określonej liczbie osi symetrii I.3 10 0.38 Wybiera figurę nie posiadającą środka symetrii 11 0.95 Porównuje wielkości wyrażone w procentach 12 0.52 Sprawdza zgodność podanych stwierdzeń z warunkami zadania IV.1 13 0.39 0.37 Wykorzystuje prawo stałości związku chemicznego III.1 14 0.49 Określa skład cząsteczki wody 15 0.51 0.55 Określa masy poszczególnych składników w podanej masie wody 16 0.33 Porównuje zmianę temperatury czterech cieczy podczas ich ogrzewania, korzystając z podanych wartości ciepła właściwego III.4 17 Oblicza, zaokrąglając do całości, różnicę odczytów wskazań wodomierza

9 cd. 18 0.40 0.44 1 Przelicza jednostki objętości I.2 19 0.55 0.61 Przekształca wzór algebraiczny III.2 20 0.41 0.50 Wybiera układ równań odpowiedni do opisanej sytuacji 21 0.35 0.37 Wybiera odpowiednia ilustrację biegu promienia światła III.1 22 0.54 0.53 Kojarzy różnorodne fakty i wyciąga wnioski dotyczące sił działających na ciało poruszające się ze zmienną i stałą prędkością IV.1 23 0.52 Ustala kolejność etapów powstawania starorzecza 24 0.66 0.69 Określa rolę fitoplanktonu w ekosystemie 25 0.67 Wskazuje przyczynę braku występowania fitoplanktonu na dużych głębokościach 26 0.96 0.94 Odczytuje informacje ze schematu II.1 27 0.68 2 Interpretuje informacje przedstawione na schemacie II.2 28 0.46 Dobiera wykresy ilustrujące charakter zależności wysokości poziomu wody wlewanej do naczyń od czasu IV.3 29 0.51 0.59 Zapisuje wyrażenie algebraiczne zgodne z treścią 30 0.36 0.38 4 Oblicza koszt zużytej energii elektrycznej 31 0.64 0.65 3 Wnioskuje o charakterze zależności rozpuszczalności ciał stałych i gazów od temperatury na podstawie wykresu; odczytuje rozpuszczalność wskazanej substancji w danej temperaturze; przetwarza informacje dotyczące rozpuszczalności ciał stałych II.2 II1 32 0.23 0.24 Oblicza objętość ziemi potrzebnej do usypania wału przeciwpowodziowego IV.4 IV5 33 0.30 0.34 Oblicza pole powierzchni zbocza wału przeciwpowodziowego I.3 34 Wskazuje konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi III.4 Kolorem niebieskim oznaczono zadania, które okazały się dla naszych uczniów bardzo łatwe i łatwe. Kolorem czerwonym zaznaczono zadania, które okazały się dla naszych uczniów trudne. Wyróżnione zadania zielonym tłem oznaczają zadania bardzo trudne. Kolorem czarnym oznaczono zadnia, które okazały się dla naszych uczniów umiarkowanie trudne.

10

11 Numery zadań zestawu egzaminacyjnego
Tabela Plan zestawu egzaminacyjnego w części matematyczno- przyrodniczej egzaminu w roku szkolnym 2006/2007 Obszar standardów Liczba punktów Waga w % Numery zadań zestawu egzaminacyjnego I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. 15 30 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 30, 33 II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji. 12 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 31 III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 34 IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zadań. 8 16 12, 22, 28, 32 Ogółem 50 100 34

12 Wykresy nr 2

13 Spostrzeżenia

14 Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego 2007 i porównując je z wynikami z lat ubiegłych można stwierdzić: I. Pozycja Gimnazjum nr 4 w Mielcu w skali staninowej w części matematyczno – przyrodniczej egzaminu w latach 2002 – 2006 ( tabela 1) przez pierwsze dwa lata 2002 i 2003 była na poziomie średnim (stanin 5). W roku wzrosła do poziomu wyżej średniego ( stanin 6) i roku utrzymała się na tej pozycji, w roku 2006 spadła o do poziomu średniego (stanin 5), a w roku 2007 wzrosła o jeden stopień do poziomu wyżej średniego ( stanin 6). II. Pozycja Gimnazjum nr 4 w Mielcu w skali staninowej z całości egzaminu gimnazjalnego w latach 2002 – 2006 ( tabela 2 ) przez poprzednie lata wzrastała co roku o jeden stopień w skali staninowej. Od poziomu niżej średniego (stanin 4) w roku 2002 wzrosła do poziomu średniego ( stanin 5), w roku 2003, w roku 2004 wzrosła do poziomu wyżej średniego ( stanin 6), w roku 2005 wzrosła do poziomu wysokiego (stanin 7), w 2006 spadła do poziomu średniego ( stanin 5), a w roku 2007 wzrosła do poziomu wyżej średniego ( stanin 6).

15 III.     Pozycja uczniów Gimnazjum nr 4 w skali staninowej w części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego ► w roku 2006 najwięcej uczniów uzyskało wyniki w staninie piątym – średnim, i w roku 2007 również w staninie piątym – średnim; ► w roku 2006 najwięcej uczniów uzyskało wyniki w staninach 4, 5, 6, a w roku 2007 najwięcej uczniów uzyskało wyniki w staninach 5 i 6; ► w roku 2006 było 23% uczniów, którzy uzyskali najniższe wyniki w staninach 1, 2 i 3, zaś w roku 2007 – 20% uczniów; ► w roku 2006 było 7% uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w   staninach 8 i 9, natomiast w roku 2007 było 12% uczniów z takimi wynikami.

16 IV Z zestawienia danych statystycznych ( tabela 5) dotyczących egzaminu gimnazjalnego dla ogółu uczniów w Gimnazjum nr 4 w Mielcu oraz w okręgu OKE w Krakowie wynika, że: ► Łatwość egzaminu w części matematyczno – przyrodniczej w  roku 2007 jest równa dla Gimnazjum i dla okręgu. W poprzednich latach 2004 i 2005 łatwość dla Gimnazjum była wyższa, a latach 2002, 2003 i 2006 łatwość egzaminu dla Gimnazjum była niższa niż dla okręgu OKE. Przy czym w obszarze OKE łatwość przez poprzednie lata maleje lub utrzymuje się na tym samym poziomie, a dopiero w tym roku widać spory jej wzrost, zaś w naszym Gimnazjum w roku 2007 zauważyć można wzrost łatwości i zrównanie z latami 2003 – 2005 ; ►Średnia punktów jest dużo wyższa w roku 2007 niż w 2006 i wyższa niż w poprzednich w latach 2003 – Osiągnęliśmy taką samą średnią punktów jak OKE. W okręgu OKE zauważyć można spadek średniej z roku na rok, dopiero w tym roku nastąpił jej wzrost, zaś w naszym Gimnazjum przez trzy lata 2003 – średnia utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, w roku 2006 nastąpił znaczny spadek średniej punktów, ale w roku 2007 już widać wzrost średniej, która przewyższa lata poprzednie;

17 V. Na podstawie tabeli 6 zawierającej łatwości zadań w części matematyczno – przyrodniczej egzaminu dla obszaru OKE w Krakowie oraz dla Gimnazjum nr 4 w Mielcu można stwierdzić, że: ► 26 zadań uczniowie Gimnazjum nr 4 napisali lepiej niż w całym obszarze OKE w Krakowie. ► 6 zadań uczniowie Gimnazjum nr 4 napisali gorzej niż w całym obszarze OKE w Krakowie. ► 2 zadania uczniowie Gimnazjum nr 4 napisali identycznie jak uczniowie w całym obszarze OKE w Krakowie.

18 18 zadań było umiarkowanie trudnych 11 zadań było trudnych
Przyjmując za OKE następującą klasyfikację łatwości zadań Zadanie Łatwość Bardzo łatwe 1,00 – 0,90 Łatwe 0,89 – 0,70 Umiarkowanie trudne 0,69 – 0,50 Trudne 0,49 – 0,20 Bardzo trudne 0,19 – 0,00 można stwierdzić na podstawie tabeli 6, że dla uczniów naszego gimnazjum 2 zadania były bardzo łatwe 3 zadań było łatwych 18 zadań było umiarkowanie trudnych 11 zadań było trudnych nie było zadań bardzo trudnych.

19 Zadania trudne dla uczniów naszego Gimnazjum:
nr 32 ( łatwość dla G 4 - 0,24 , a dla OKE – 0,23 ) nr 8 ( łatwość dla G 4 - 0,28 , a dla OKE – 0,25 ) nr 33 ( łatwość dla G 4 - 0,34 , a dla OKE – 0,30 ) nr 16 ( łatwość dla G 4 - 0,37 , a dla OKE – 0,33 ) nr 21 ( łatwość dla G 4 – 0,37 , a dla OKE – 0,35 ) nr 13 ( łatwość dla G 4 - 0,37 , a dla OKE – 0,39 ) nr 30 ( łatwość dla G 4 - 0,38 , a dla OKE – 0,36) nr 10 ( łatwość dla G 4 - 0,40 , a dla OKE – 0, 38 ) nr 4 ( łatwość dla G 4 - 0,40 , a dla OKE – 0,43 ) nr 18 ( łatwość dla G 4 - 0,44 , a dla OKE – 0,40 ) nr 28 ( łatwość dla G , a dla OKE – 0,44 )

20 Wnioski

21 Nauczyciel powinien zwracać uwagę uczniom na:
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH ODBYTEGO DNIA ROKU. W dniu roku odbyło się spotkanie nauczycieli zespołu matematyczno-przyrodniczego, na którym mgr Mirosława Szypuła i mgr Robert Kagan przedstawili raport zawierający analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z kwietnia 2007 roku. Po zapoznaniu się z opracowaniem zostały omówione i zatwierdzone następujące wnioski: Nauczyciel powinien zwracać uwagę uczniom na: 1.Dokładne czytanie i rozumienie treści zadania 2.Figury środkowosymetryczne – szukanie środka symetrii w figurach, znakach symbolach spotykanych w życiu codziennym 3.Przeliczanie jednostek pola powierzchni i objętości 4.Obliczenia procentowe, obliczanie liczby na podstawie jej procentu, obliczenia z zastosowaniem promili 5.Obliczanie pól figur płaskich i objętości graniastosłupów z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa, 6.Interpretowanie wykresów 7.Rozumienie pojęcia ciepła właściwego 8.Analizę biegu promienia słonecznego i załamanie światła 9.Obliczenia kosztu zużytej energii elektrycznej i innych zadań związanych z kosztami ponoszonymi w praktyce 10.Poprawne podstawianie do wzorów ( rozumienie symboli) 11.Dobieranie masy składników w celu otrzymania roztworu o danym stężeniu 12.Rozumienie prawa stałości związku chemicznego

22 Na poszczególnych lekcjach należy:
► na lekcjach chemii: 1. Ćwiczyć z uczniami przetwarzanie informacji odczytanych z wykresów, tablic 2. Ćwiczyć dobieranie mas poszczególnych składników do otrzymania roztworu o danym stężeniu 3. Wykorzystywać w zadaniach prawo stałości związku chemicznego ► na lekcjach fizyki: 1. Ćwiczyć z uczniami interpretowanie wykresów 2. Rozwiązywać zadania praktyczne, w których oblicza się moc, pracę, koszt zużytej energii elektrycznej, zamianę jednostek fizycznych 3. Utrwalać pojęcia fizyczne i stosować je do objaśniania zjawisk przyrodniczych, Np. jak na podstawie wartości ciepła właściwego określić zmianę temperatury cieczy podczas jej ogrzewania, w miarę możliwości zrealizować przed egzaminem najważniejsze pojęcia z optyki ( np. zjawisko odbicia i załamania światła, powstawanie obrazów)

23 ►na lekcjach matematyki:
1. Wykonywać więcej zadań praktycznych, w których uczeń wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa, obliczenia procentowe, zamianę jednostek pola powierzchni i objętości, obliczenia z zastosowaniem promili, obliczanie objętości figury przestrzennej, która w rzeczywistości jest np. wałem przeciwpowodziowym, korytem itp. 2. Ćwiczyć z uczniami rozpoznawanie figur środkowosymetrycznych i wyznaczanie środka symetrii w figurach, znakach i symbolach spotykanych w życiu codziennym 3. Ćwiczyć z uczniami interpretowanie wykresów 4. Rozwijać wyobraźnię przestrzenną u uczniów

24 Mirosława Szypuła i Robert Kagan
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i szczegółowe spostrzeżenia zostały opracowane w oparciu o materiały Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Autorzy: Mirosława Szypuła i Robert Kagan


Pobierz ppt "RAPORT z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 2007 w części matematyczno – przyrodniczej Opracowanie : Mirosława Szypuła Robert Kagan Październik 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google