Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulowanie udziału przedsiębiorstw w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE Anna Klimaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulowanie udziału przedsiębiorstw w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE Anna Klimaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych."— Zapis prezentacji:

1 Stymulowanie udziału przedsiębiorstw w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE Anna Klimaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

2 7.PR – Programy szczegółowe COOPERATION Współpraca IDEAS Pomysły CAPACITIES Możliwości PEOPLE Ludzie EUROATOM JRC

3 7.PR – Budżet w mld 50 521 mld

4 Cooperation – Współpraca CEL: Wspieranie projektów międzynarodowej współpracy naukowo - badawczej w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Rozwój wiedzy i technologii promowany jest w ramach dziesięciu obszarów tematycznych. http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

5 10 obszarów tematycznych 1.Zdrowie (6 050 mln euro) 2.Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3.Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 110 mln euro) 4.Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 500 mln euro) 5.Energia (2 300 mln euro) 6.Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 900 mln euro) 7.Transport (w tym aeronautyka) (4 180 mln euro) 8.Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (610 mln euro) 9.Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10.Bezpieczeństwo (1 350 mln euro)

6 Cooperation – Współpraca W każdym z tematów jest odpowiednia elastyczność, aby sprostać zarówno pojawiającym się potrzebom nauki, jak i nieprzewidzianym potrzebom polityki Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników jest wspierany we wszystkich tematach Badania realizowane w ramach wysokiej jakości projektów i sieci badawczych Potrzeby badawcze MŚP i ich możliwości uwzględnione są w programach pracy Tematy związane z przemysłem, ustalane są m.in. na podstawie propozycji przygotowywanych przez Europejskie Platformy Technologiczne (EPT). 15 % środków w programie COOPERATION jest przewidzianych na finansowanie udziału MŚP. Zasady udziału MŚP określone są w programach pracy, np. określone są środki finansowe przewidziane na udział MŚP w projekcie. (Zdrowie – co najmniej 40% dla MŚP).

7 Cooperation – Współpraca Rodzaje projektów: CP (Collaborative projects) – Projekty współpracy: - Large-scale integrating projects - Small or medium-scale focused research projects CSA (Coordination and Support Actions) – Akcje wspierające i koordynujące NoE (Networks of Excellence) – Sieci doskonałości

8 People – Ludzie CEL: zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

9 People – Ludzie W skład programu wchodzą stypendia Marie Curie: -Initial Training Networks (ITN) - Sieci Marie Curie - Wstępne szkolenie naukowców -Life Long Training and Career Development - Stypendia indywidualne Marie Curie - Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery -Industry-academia pathways and partnerships - Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim, Schemat Przemysł-Akademia -International dimension -Wymiar międzynarodowy - Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne -Specific actions -Akcje specjalne - Nagrody za doskonałość

10 People – Ludzie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) CEL: Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań. - wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy - rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące - organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria…) - możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

11 People – Ludzie Korzyści dla instytucji - koszty projektu: związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu - koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - koszty ogólne (overheads) - inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Zwrot kosztów do 100% budżetu projektu Korzyści dla naukowca - wynagrodzenie (monthly living allowance) - koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) - jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) - koszty badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach itp. ("expenses of participating")

12 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe (frontier research) – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne poziomy finansowania

13 JAK STWORZYĆ DOBRE KONSORCJUM W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE?

14 Strategia działania – jak zacząć? OD POMYSŁU DO REALIZACJI ANALIZA MOŻLIWOŚCI – PLAN DZIAŁANIA WŁASNY PROJEKT KOORDYNACJA WŁASNY PROJEKT KOORDYNACJA DOŁĄCZENIE SIĘ PARTNERSTWO

15 Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum – projekty w programach ramowych inicjowane przez zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum mogą znaleźć się: Koordynator - równorzędny partner konsorcjum, na którym spoczywają dodatkowe obowiązki związane z koordynacją projektu; podpisuje umowę o grant z KE Partnerzy - odpowiadający za realizację projektu i wszelkich zapisów kontraktowych, przystępują do umowy Podwykonawca - wykonuje pewne prace na zlecenie partnerów i jest przez nich opłacany w 100%, nie jest związany umową o grant

16 Pomysł (cele, problem) - draft Konfrontacja z możliwościami –Rodzaj projektu –Dziedzina – priorytet, akcja –Konkurs http://cordis.europa.eu/fp7/home.html Formowanie konsorcjum / dołączenie Skonstruowanie wniosku –Najtrudniejsza część koncepcyjna – cele, plan pracy, podział zadań, kosztorys –Najbardziej odstraszająca – ideologiczna – co z tego ma Europa? Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami materialnymi Zarządzanie finansami … Zostać koordynatorem

17 Pośrednik pomiędzy Komisją Europejską a konsorcjum - negocjowanie kontraktu, raportowanie, regularne kontakty Codzienna koordynacja i kontrola pracy zgodnie z aneksem technicznym do umowy o grant (monitoring prac wewnątrz konsorcjum, listy e-mailowe, przepływ dokumentów) Przygotowywanie regularnych spotkań Dystrybucja płatności do partnerów Zapewnienie niezakłóconego przebiegu projektu Promocja projektu na każdym etapie realizacji i po zakończeniu (strony www, publikacje, biuletyn projektu, konferencje, wystawy etc.) Zadania koordynatora

18 Nie ma 100% skutecznego algorytmu Dołączyć się do projektu tworzonego przez partnerów z europejskich instytucji naukowych Złożyć propozycję koordynacji naszego projektu doświadczonej instytucji Partnerstwo w projektach 6. Programu Ramowego: możliwość dołączenia się do projektów będących w fazie realizacji. Zostać partnerem

19 Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych, warsztatach, dniach informacyjnych… - Daj się poznać, najlepiej jako prezenter Pracowanie na własną opinię w środowisku krajowym i międzynarodowym Znajomi znajomych Zostanie ekspertem KE - https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welco me Zaistnieć i być zauważonym

20 CORDIS Partners – serwis, którego celem jest pomoc w znalezieniu partnerów do projektów badawczych, umożliwia publikację własnego profilu http://cordis.europa.eu/partners-service Poszukiwanie partnerów do projektu http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html CORDIS MarketPlace – serwis w którym można znaleźć wyniki projektów badawczych i rozwoju technologicznego, poszukać nowych możliwości i kontaktów komercyjnych dotyczących innowacyjnych technologii http://cordis.europa.eu/marketplace CORDIS Projects - serwis, który ułatwia odnalezienie projektów z 6.PR będących w fazie realizacji lub zakończonych. http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm Gdzie szukać partnerów?

21 Skupia najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Komplementarność partnerów. Partnerzy niezbędni dla przeprowadzenia badań oraz przygotowania do wdrożenia. Zapewnia europejski wymiar, co pozwala uzasadnić, że projekt nie może być realizowany w ramach współpracy bilateralnej czy regionalnej. Partnerzy mają doświadczenie w udziale w projektach międzynarodowych, a przynajmniej koordynator w koordynacji projektów europejskich. Dobre konsorcjum

22 Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Ważne strony internetowe

23 Anna Klimaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279744; e-mail: ak@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Stymulowanie udziału przedsiębiorstw w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE Anna Klimaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google