Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan wystąpienia Założenia, struktura i budżet 6PR Procedura konkursowa Kilka uwag jak wziąć udział Rodzaje projektów Polecane serwisy internetowe

3 6 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Demonstracji UE 2002-2006 CEL: uczynienie z UE najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy Finansowanie współpracy międzynarodowej (projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja) na skalę europejską Prowadzenie polityki naukowo-badawczej Współpraca – innowacje – rozwiązywanie problemów – European Research Area

4 Kilka liczb z 5 PR (1998-2002) Budżet 15 mld euro Złożone Projekty ogółem – 46.470 Projekty z polskim uczestnictwem– 4.220 Projekty z polskim koordynatorem – 654 Uczestnicy ogółem – 267.555 Polscy uczestnicy – 5.635 Zaakceptowane – 13.899 – 1.045 – 192 – 75.022 – 1.331

5 Szufladki z pieniędzmi Czyli jak się dzieli budżet 6PR Budżet 6PR – 17,5 mld euro, z czego 12 mld przeznaczono na 7 priorytetów 4 formalne programy 19 akcji (z czego 9 w 7 priorytetach tematycznych)

6 Struktura 6 Programu Ramowego UE

7 Budżet 6 PR – 17.500 mln euro Focussing and integrating Community research - 12585 1. Thematic priorities - 11285 Life sciences, genomics and biotechnology for health - 2255 Advanced genomics and its applications for health - 1100 Combating major diseases - 1155 Information society technologies - 3625 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices - 1300 Aeronautics and space - 1075 Food quality and safety - 685 Sustainable development, global change and ecosystems - 2120 Sustainable energy systems- 810 Sustainable surface transport - 610 Global change and ecosystems - 700 Citizens and governance in a knowledge-based society - 225

8 Budżet 6PR – cd. 2. Specific activities covering a wider field of research - 1300 Supporting policies and anticipating s/t needs - 555 Horizontal research activities involving SMEs - 430 Specific measures in support of international cooperation - 315 3. Strengthening the foundations of the European Research Area - 320 Support for the co-ordination of activities - 270 Support for the coherent development of R&I policies - 50

9 Budżet 6PR – cd. Structuring the European Research Area - 2605 1. Research and innovation - 290 2. Human resources and mobility - 1580 3. Research infrastructures - 655 4. Science and society - 80

10 Budżet 6PR – cd. Non-nuclear activities of the Joint Research Centre – 760 NUCLEAR ENERGY 1. Priority thematic areas of research – 890 1.1 Controlled thermonuclear fusion – 750 1.2 Management of radioactive waste – 90 1.3 Radiation protection - 50 2. Other activities in the field of nuclear technologies and safety - 50 Nuclear activities of the Joint Research Centre - 290

11 Jak to działa? - od strony KE Transport powierzchniowy Komisja Europejska DG ResearchDG EnterpriseDG TRENDG IST Directorate E Biotechnology, Agriculture & Food Directorate H Space & Transport Unit … Unit.. Unit … Komitet Programowy

12 Jak to działa – procedury programu Uchwalenie programu – kodecyzja Parlament Europejski – Rada Unii Europejskiej – propozycje Komisja Europejska Ustalenie tematyki (Workprogramme) – wizja KE – komisje doradcze, eksperyzy, lobbying (?) – expressions of interest – komitety programowe (ostateczna decyzja) Ogłoszenie konkursu – deadline – ok. 3 miesiące po ogłoszeniu – budżet – zakres (rodzaje projektów, tematyka) Złożenie wniosku – inicjatywa oddolna (temat, partnerzy, zakres prac, budżet) Ocena Negocjacje i kontrakt

13 Jak to działa - wnioskodawcy Pomysł (cele, problem) - draft Konfrontacja z możliwościami (+konsultacja z urzędnikiem KE) – Rodzaj projektu – Dziedzina – priorytet akcja – Konkurs Formowanie konsorcjum / dołączenie Skonstruowanie wniosku – Formularze A i B – Najtrudniejsza cześć koncepcyjna – cele, plan pracy, podział zadań, kosztorys – Najbardziej odstraszająca – ideologiczna – co z tego ma Europa Wysłanie wniosku i czekanie na wynik

14 Jak uczestniczyć? Zostać partnerem (nie ma 100% skutecznego algorytmu) Umieszczenie oferty współpracy w bazie CORDIS (innych) Poszukiwanie koordynatorów i rozsyłanie ofert (Baza CORDIS i EoI) Uczestnictwo w konferencjach i międzynarodowych info-days Pracowanie na własną opinię w środowisku międzynarodowym ZOSTANIE EKSPERTEM Napisać swój grant (najlepiej o większych szansach) Stypendium instytucjonalne Młodsi - indywidualne CRAFT

15 Dokumentacja konkursu Tekst konkursu Dokument programowy (Workprogramme) danej akcji 6.PR w skrócie Przewodnik dla wnioskodawców Formularze i instrukcje i dodatkowo Podręcznik oceny

16 WORKPROGRAMME Podstawowy dokument każdej akcji 6.PR Szczegółowy zakres tematyczny Terminarz konkursu i podział budżetu (prognozowanie szans) Szczegółowe kryteria oceny

17 Rodzaje projektów Projekty zintegrowane (Integrated Projects – IP) Sieci doskonałości (Networks of Excellence – NoE) Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence – celowe projekty badawcze (tradycyjne) – akcje skoordynowane (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające (Specific support actions) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

18 Projekty zintegrowane - IP Duże projekty badawcze dla realizacji celów w priorytetach tematycznych. – integracja masy krytycznej działań i zasobów – dla osiągnięcia ambitnych celów naukowych i technicznych Głównym rezultatem jest nowa wiedza

19 Co to jest masa krytyczna? - IP Odnośnie środków: każdy IP musi zgromadzić masę krytyczną środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów – projekty zintegrowane mogą osiągać wartość do kilkdziesięciu milionów nie określa się minimum progowego ambicji i masy krytycznej Odnośnie partnerstwa: minimum trzech uczestników z trzech różnych krajów (min. 2MS lub AC) – praktycznie przewiduje się więcej Odnośnie okresu realizacji: 3 do 5 lat – dłużej, jeśli to niezbędne dla osiągnięcia celu

20 Integracja działań - IP Działania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań – powinny zawierać komponent badawczy – komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) – mogą zawierać komponent szkoleń Projekt powinien zawierać – spójny pakiet komponentów – odpowiednią strukturę zarządzania

21 Zasady finansowe - IP Wsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie dofinansowania do budżetu Płacone jako wkład do faktycznych kosztów – które są niezbędne w projekcie – ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów (nie ma kategorii kosztów) – wykluczając podatki pośrednie… Coroczne płatności (zaliczki) - wielkość ustalana co roku na podstawie planu i wykonania Niezbędny certyfikat audytora

22 Sieci doskonałości - NoE Dla wzmocnienia pozycji i potencjału badawczego Europy w danym temacie badawczym – poprzez integrację masy krytycznej umiejętności potrzebnych do ustanowienia światowej pozycji nauki europejskiej w danej dziedzinie – poprzez realizację wspólnego programu działań, ustanowionego na stworzenie trwałej integracji potencjału naukowego partnerów sieci. Essentially therefore an instrument for tackling the fragmentation of European research Głównym rezultatem jest strukturyzacja i kształtowanie sposobu prowadzenia badań w Europie Każda siec musi oddziaływać na zewnątrz, obowiązkowy element szkoleniowy

23 Wspólny program działań (JPA) - NoE Wspólna działalność badawcza – wspólnie prowadzona i/lub koordynowana – możliwie długoterminowy charakter – możliwie multidyscyplinarna Działania integracyjne – wspólne koordynowanie programów działania – budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) – mobilność i wymiana personelu Promieniowanie doskonałości (szkolenia, rozpowszechnanie itp.) Zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

24 Co to jest masa krytyczna? - NoE Wiedza i umiejętności – potrzebne dla osiągnięcia celu (może mieć kilkuset naukowców) Ilość partnerów – co najmniej 6 (wielu partnerów – trudności w zarządzaniu) – Formalne minimum 3 z 3 różnych krajów Czas – do 5 lat finansowania z KE (wyjątkowo – do 7)

25 Zasady finansowe i realizacja - NoE Dofinansowanie przyjmuje formę ustalonego grantu na integrację – jako bodziec do pokonywania barier integracji – odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań (np. 150 pracowników – 3 mln/rok) Autonomia i elastyczność realizacji (program, partnerzy, podział środków)

26 Artykuł 169 Zupełna nowość Pozwala KE partycypować w wspólnej inicjatywie programów krajowych Tematyka wykraczająca poza zakres IP i NoE Trudna procedura uruchomienia – Wspólna inicjatywa krajów i KE do ustanowienia programu – Długa procedura ko-decyzji Parlamentu i Rady Ministrów

27 Tradycyjne granty O mniejszej skali i ambicji Celowe projekty badawcze (Specific Targeted Research Projects - STREP) Zmieniona forma projektów RTD z 5PR Akcje koordynujące (Coordination Actions - CA) Zmieniona forma akcji koordynujących i sieci tematycznych z 5PR Akcje wspierające (Specific Support Actions - SSA) Zmieniona forma accompanying measures

28 Klasyfikacja projektów ProjektCelGłówny rezultat Skala IPBadania zorientowane na cel WiedzaŚrednia-wysoka NoEPrzeciwdziałanie fragmentacji Trwała strukturyzacja Średnia-wysoka 169Wspólny program krajów Wiedza i/lub strukturyzacja Wysoka STREPBadaniaWiedzaNiska-średnia CAKoordynacja Niska-średnia SSAWsparcie Niska

29 Projekty CRAFT Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (z grupy MŚP) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich Prawa własności intelektualnej należą do MŚP MŚP jest właścicielem i użytkownikiem wyników

30 Kto może uczestniczyć w CRAFT? 3 niezależne MŚP z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego min. 2 BRT niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydackiego inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users).

31 Zasady CRAFT Koordynator: MŚP lub BRT Budżet: 295 mln euro (2003-2006) Koszt 1 projektu: 0.5 - 2 Meuro Czas trwania: 1 - 2 lat Finansowanie UE: – Badania i innowacje - do 50% – Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) – BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania – Musi być podpisana umowa konsorcjum

32 Badania sektorowe – Collective research Duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych z określonych sektorów gospodarczych zdominowanych na poziomie europejskim przez MŚP Korzyści dla MŚP: – bezpośredni i szybki dostęp do wyników projektu; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

33 Kto może uczestniczyć? – Collective Research – 2 niezależne stowarzyszenia (izby gospodarcze) firm z dwóch krajów UE lub stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego lub – 1 stowarzyszenie firm – europejskie – min. 2 MŚP z co najmniej 2 z krajów j.w. (core group) – min. 2 BRT z co najmniej 2 z krajów j.w. – Razem reprezentowane 3 kraje

34 Zasady – Collective Research Koordynator: stowarzyszenie lub BRT Budżet: 100mln euro (2003-2006) Koszt 1 projektu: 2 - 5 Meuro Czas trwania: 2 - 3 lat Finansowanie UE: – Badania i innowacje - do 50% – Szkolenia - do 100% – Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania ) BRT min. 50% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

35 Poszukiwanie partnerów 1. Dla swojego pomysłu: 1. Baza projektów (CORDIS PROJECTS) 2. Znajomi i znajomi znajomych 3. KPK/RPK/BPK 4. Baza CORDIS PARTNERS – project idea 2. Dołączenie się 1. Przeszukanie Expressions of Interest i CORDIS Partners 2. Zamieszczenie oferty Expertise 3. Znajomi znajomych? – http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm – http://partners-service.cordis.lu/ http://partners-service.cordis.lu/

36 Dobry projekt Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – – Kompetentni partnerzy – Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach – Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja

37 Źródła informacji - INTERNET Główne serwisy o Programach Ramowych UE – CORDIS http://ww.cordis.lu/fp6http://ww.cordis.lu/fp6 – Helpdesk Priorytetu 5 – rtd-food@cec.eu.intrtd-food@cec.eu.int – EUROPA http://europa.eu.int/comm/researchhttp://europa.eu.int/comm/research Serwisy polskie: – KPK http://www.6pr.plhttp://www.6pr.pl – Biuletyn http://www.grantyeuropejskie.plhttp://www.grantyeuropejskie.pl – RPK http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Newsletter RPKhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk

38 Wydawnictwa CORDIS CORDIS focus Dwutygodnik publikowany w pięciu językach. Publikuje nowości z ostatnich dni, artykuły z CORDIS News Service oraz prezentuje najnowsze informacje Unii Europejskiej z obszaru badań i innowacji jak i polityki naukowej. Specjalne wydania CORDIS focus Supplements, wydawane okresowo zawierają monograficzne opracowania aktualnych tematów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem http://www.cordis.lu/focus/en/home.html

39 Wydawnictwa CORDIS RTD info Kwartalnik wydawany w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Poświęcony aktualnościom w programach badawczych UE. Publikuje informacje o terminach nowych konkursów i konferencji o publikacjach itp. Każde wydanie zawiera artykuły o istotnych sprawach wspólnoty badawczej oraz prezentuje udane projekty badawcze. Magazyn skierowany jest zarówno do aktualnych jak i potencjalnych uczestników projektów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo_en.html

40 Wydawnictwa CORDIS Euroabstracts Dwumiesięcznik publikowany w języku angielskim. Zawiera informacje (czasami też streszczenia) o ważnych publikacjach w całej Europie. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem: http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html

41 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "6 Program Ramowy UE Jak skorzystać z możliwości? Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google