Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty na temat pisania wniosków w 7 PR UE Poznań, 23 stycznia 2007, Krzysztof Grabowiecki Ul.Grzybowska 87, 0844Warszawa,POLAND Mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty na temat pisania wniosków w 7 PR UE Poznań, 23 stycznia 2007, Krzysztof Grabowiecki Ul.Grzybowska 87, 0844Warszawa,POLAND Mail:"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty na temat pisania wniosków w 7 PR UE Poznań, 23 stycznia 2007, Krzysztof Grabowiecki Ul.Grzybowska 87, 0844Warszawa,POLAND Mail: k.grabowiecki@cim-mes.com.pl Jak odnieść sukces w Programie Ramowym - doświadczenia MŚP z realizacji projektów w 6. PR

2 23 Styczeń 2007Poznań 20072 Projektowanie i obliczenia: mechanika i mechatronika Koordynacja i nadzór autorski: wykonanie projektów w metalu/ tworzywie Zasoby: 9 pracowników oraz do 8 konsultantów Sprzedaż: do 1.500 tys rocznie Na rynku: od 1987 roku www.cim-mes.com.pl CIM-mes Projekt

3 23 Styczeń 2007Poznań 20073 Projekty dotowane ze środków unijnych: Fundusze Strukturalne: RASFF Fundusze Wspólnotowe: Program Ramowy 6: - Craft: COOP CT 2005 -018221 - Collective Research: COLL-CT 2006-030433 - Integrated Project: NMP2-CT 2006-026740 www.cim-mes.com.pl CIM-mes Projekt

4 23 Styczeń 2007Poznań 20074 System monitorowania jakości włókniny poprzez obserwację zużycia narzędzia Projekt

5 23 Styczeń 2007Poznań 20075 Projekt Płyta multisensorowa Narzędzia projektowania –Identyfikacja procesu –Zarządzenie wiedzą

6 23 Styczeń 2007Poznań 20076 Założenia – element innowacji - technika Innowacyjny, ponieważ: Wykrywanie usterki na poziomie pojedynczej igły W trakcie trwania przerwy serwisowej wymieniane są nie tylko igły wyłamane, ale i te, które osiągnęły założony poziom zużycia

7 23 Styczeń 2007Poznań 20077 Przesłanki Ekonomiczne : 45% produkcji w Europie - MŚP 17 000 zatrudnionych Produkcja dominująca: Europa 1,3 mln ton, USA 1,7 mln ton Produkcja wzrastająca: Chiny i Indie Założenia – cel innowacji - gospodarka

8 23 Styczeń 2007Poznań 20078 Partnerzy Konsorcjum JBR systemy sterowania i analizy(I) projektowanie włóknin (D) systemy oczujnikowania(PL)MŚP mechanika, czujniki (PL) produkcja geowłóknin (D) produkcja maszyn igłujących (I) produkcja włóknin konsumpcyjnych (Sl) produkcja włóknin(I)

9 23 Styczeń 2007Poznań 20079 Wartość dodana - MŚP Przewidywana korzyść dla partnerów: Producent maszyn (I) – uruchomi produkcję nowej generacji maszyn oraz rewitalizuje istniejący park maszynowy Producent czujników (PL) – uruchomi produkcję podzespołów monitorujących dla producenta maszyn Producenci włóknin (D, I) zwiększą swoją produktywność po kosztach Prawa autorskie zostaną przy konsorcjum

10 23 Styczeń 2007Poznań 200710 Wartość dodana - JBR Przewidywana korzyść: Pokrycie pełnych kosztów prac badawczych 50 % - Komisja Europejska 50 % - MŚP Pozyskanie wiedzy

11 23 Styczeń 2007Poznań 200711 Budżet Wartość Projekt 1,518,622 Wartość Projekt 1,518,622 Dofinansowanie KE 910,261 Dofinansowanie KE 910,261 Czas realizacji24 miesiące/ 154 osobomiesiące

12 23 Styczeń 2007Poznań 200712 Zarządzanie Trzy organy konsorcjum: General Assamble (GB): wszyscy partnerzy Managing Board (MB): dwa MŚP, jeden JBR; Technical Committee (TC): JBRy oraz Koordynator; Exploitation Committee (EC): MŚP

13 23 Styczeń 2007Poznań 200713 Plan działania

14 23 Styczeń 2007Poznań 200714 Tkaniny – substancje funkcjonalne Inne przykłady: IP

15 23 Styczeń 2007Poznań 200715 Inne przykłady: COLL Polepszenie twardości powierzchni kół zębatych: przemysł samochodowy, generatory wiatrowe

16 Realizacja zarządzanie

17 23 Styczeń 2007Poznań 200717 Nadzór Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Badań i Rozwoju: Nadzór merytoryczny: Financial officer: Oraz: Urząd Skarbowy (Warszawa) i Bank (PKO BP)

18 23 Styczeń 2007Poznań 200718 CIM-mes Projekt : koordynator Koordynator nie jest kierownikiem: Dodatkowe obowiązki, brak dodatkowych uprawnień. Bankier konsorcjum: otworzenie oddzielnego konta do zarządzania środkami konsorcjum Wskazówki: - uzasadnienie możliwości realizacji operacji - język umowy Nadzór administracyjny nad projektem: Proceduralny, narzędziami informatycznymi, bez uwag; - wynikowo około 0,5 etatu Nadzór merytoryczny nad projektem: Wskazówki: - słaby, działania zatomizowane, - praktycznie brak narzędzi egzekwowania realizacji prac

19 23 Styczeń 2007Poznań 200719 partner CIM-mes Projekt : partner System rozliczeń finansowych: Wskazówki: - księgowanie na oddzielne konto (rodzajowo) do śledzenia przebiegu projektu - dokumentacja czasu pracy / korelacja z listami płac - opis faktur, zakupów, notatki/sprawozdania z delegacji Nadzór administracyjny nad projektem: Proceduralny, bez uwag Nadzór merytoryczny nad projektem: Bez uwag, z dużą dozą inicjatywy własnej Ustalenia umowne: Umowa konsorcyjna dla przypadku projektów CRAFT zakłada 100% finansowania dla JBR – Decyzja C(2003)2029 – zwykle aneks III umowy

20 Realizacja przepisy

21 23 Styczeń 2007Poznań 200721 Doświadczenie – zarządzanie finansowe Klasyfikacja PR6 jako środków pomocowych: brak rozróżnienia formalnego pomiędzy programami pomocowymi strukturalnymi i wspólnotowymi i wynikające stąd problemy (księgowanie, podatki) Doradztwo KPK: główny obszar doradztwa – uczelnie, jednostki PAN i jednostki badawczo rozwojowe Regulacje prawne: braki interpretacyjne oraz niespójności przepisów krajowych i unijnych

22 23 Styczeń 2007Poznań 200722 Obszary podwyższonej ostrożności dla MŚP Pomocowy charakter funduszy: zachwianie struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat; niejasna procedura wprowadzania kosztów uzyskania projektu; zasada non-profit; Luki prawne w umowach o stosunku pracy: niejednoznaczne regulacje umowy zlecenia (w stosunku do regulacji KE); brak możliwości wykorzystywania umowy o dzieło; Fundusz wynagrodzeń: skorelowanie wartości deklarowanej liczby osobomiesięcy i ich kosztu z budżetem projektu dokumentowanie czasu pracy

23 Realizacja doradztwo

24 23 Styczeń 2007Poznań 200724 Doświadczenia Księgowi, Biura Księgowe, Biegli Rewidenci: - Brak znajomości szczegółów finansowania Programów Ramowych (fundusze wspólnotowe), np. z porównania auditu lokalnego i z KE: -brak kwestionowania um. o dzieło/zleceń przez audyt lokalny -dokładne sprawdzanie umów wraz ze stawkami przez audyt KE (ECA)

25 23 Styczeń 2007Poznań 200725 Doświadczenia Rozliczenia wobec władz fiskalnych: Wnioski o interpretację o zakresie stosowania przepisów podatkowych do właściwego US -w sprawie stosowalności podatku VAT ( zastosowanie przepisu o sprzedaży zwolnionej z VAT, przysługiwanie zwrotu podatku naliczonego dla towarów i inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu ), -w sprawie zasad zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z metodą dokumentacji, -w sprawie sposobu księgowania przychodów i kosztów ze środków wspólnotowych, -w sprawie stosowalności przepisów o kosztach uzyskania przychodu przy finansowaniu z funduszy wspólnotowych.

26 23 Styczeń 2007Poznań 200726 Doświadczenie Rozliczenia wobec KE: Koszty kwalifikowane: Opisane w Przepisach Ogólnych (zwykle aneks nr II umowy z KE) Zapytania (zwykle financial officer) o stosowalność zapisów regulacji finansowych KE w stosunku do konkretnych pozycji kosztowych: przykład: - ryczałt samochodowy a delegacja samochodowa jako koszt kwalifikowany - premia do płacy zasadniczej jako koszt kwalifikowany - interpretacja kosztów zarządzania

27 Realizacja raportowanie

28 23 Styczeń 2007Poznań 200728 Nie równoważne z kontrolą lecz z informacją Opis sytuacji merytoryczno finansowej w danym momencie. Gdy zakładany wynik nie jest osiągnięty, należy wyjaśnić, dlaczego. « wynik negatywny badań jest wynikiem » Raportowanie Raport z przebiegu projektu : osiągnięcia badawcze + działania na rzecz ochrony praw autorskich Raport z zarządzania projektem : zasoby Form C - finanse dystrybucja środków finansowych pomiędzy partnerami

29 23 Styczeń 2007Poznań 200729 Czas trwania projektu 024 Czas finasowania etap 1 etap 2 12 miesięcy : 1/ raport badawczy 2/ raport zarządczy (+ form C) 24 miesiące : 1/ raport badawczy 2/ raport zarządczy (+ form C) 3/ Audit 12 24 Raportowanie: etapowanie Termin dostarczenia: 45 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego

30 23 Styczeń 2007Poznań 200730 Doświadczenie Wyniki (okresowe) projektu – Raporty merytoryczne (wybrani partnerzy, koordynator): Raporty z zakresu zarządzania projektem (koordynator): Raport z przebiegu projektu Raport z zarządzania Plan upowszechniania wyników projektu Kwestionariusz dotyczący wpływu projektu na integrację i rozwój sfery naukowo-badawczej Unii Europejskiej (ERA), - wpływ efektów badań na rozwój społeczeństwa - etyka, równouprawnienie, komunikacja społeczna, rozwój młodej generacji Raport finansowy

31 23 Styczeń 2007Poznań 200731 Podsumowanie Pragmatyczne, proceduralne prowadzenie projektu badawczego Krzysztof Grabowiecki ul.Grzybowska 87, 0844Warszawa,POLAND Mail: k.grabowiecki@cim-mes.com.pl www.cim-mes.com.pl Web side: www.cim-mes.com.pl


Pobierz ppt "Warsztaty na temat pisania wniosków w 7 PR UE Poznań, 23 stycznia 2007, Krzysztof Grabowiecki Ul.Grzybowska 87, 0844Warszawa,POLAND Mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google