Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różne źródła finansowania stypendiów dla naukowców P rogramy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Adam Zieliński Poznań, 21 listopada 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różne źródła finansowania stypendiów dla naukowców P rogramy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Adam Zieliński Poznań, 21 listopada 2005."— Zapis prezentacji:

1 Różne źródła finansowania stypendiów dla naukowców P rogramy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Adam Zieliński Poznań, 21 listopada 2005

2 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński O Fundacji Zarejestrowana 6 lutego 1991 r. ale pierwsza subwencja przyznana w październiku 1992 r. Zarejestrowana 6 lutego 1991 r. ale pierwsza subwencja przyznana w październiku 1992 r. Fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (ok. 95 mln PLN) Fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (ok. 95 mln PLN) Do 2004 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce ponad 270 mln PLN Do 2004 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce ponad 270 mln PLN Wartość kapitału FNP wzrosła do 370 mln PLN (aktywne lokowanie w instrumenty finansowe) Wartość kapitału FNP wzrosła do 370 mln PLN (aktywne lokowanie w instrumenty finansowe) Budżet FNP na 2006 rok – 22,5 mln PLN Budżet FNP na 2006 rok – 22,5 mln PLN

3 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński O Fundacji FNP jest organizacją pozarządową FNP jest organizacją pozarządową od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (może przyjmować darowizny od osób fizycznych – 1% podatku dochodowego) od 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (może przyjmować darowizny od osób fizycznych – 1% podatku dochodowego) Dba o przejrzystość i jawność swoich działań (nadzór ministra, coroczny audyt i publikacja sprawozdań rocznych) Dba o przejrzystość i jawność swoich działań (nadzór ministra, coroczny audyt i publikacja sprawozdań rocznych)

4 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Władze Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, Rada Fundacji – 7 osób, –przewodnicząca – prof. Janina Jóźwiak nowy Zarząd Fundacji – od 1 września 2005r. w składzie: nowy Zarząd Fundacji – od 1 września 2005r. w składzie: –prezes – prof. Maciej Żylicz – wiceprezes - dr Tomasz Perkowski

5 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Cele działalności Fundacji Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących polskiej nauce Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących polskiej nauce

6 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Działalność programowa czyli o tym jak wspieramy najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi Program jest co roku dostosowywany do potrzeb naukowców Program jest co roku dostosowywany do potrzeb naukowców Programy stypendialne i grantowe są zawsze realizowane w formie konkursów Programy stypendialne i grantowe są zawsze realizowane w formie konkursów Wyznacznikami działalności FNP są najwyższe standardy etyczne i moralne Wyznacznikami działalności FNP są najwyższe standardy etyczne i moralne

7 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Programy FNP działa w 4 podstawowych obszarach FNP działa w 4 podstawowych obszarach –Przyznaje nagrody i stypendia –Wspiera warsztaty naukowe –Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne –Realizuje programy współpracy międzynarodowej W tej chwili realizowanych jest 21 programów W tej chwili realizowanych jest 21 programów Prezentacja dotyczy także 3 programów, które uruchomione zostaną w 2006 roku Prezentacja dotyczy także 3 programów, które uruchomione zostaną w 2006 roku

8 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Fundacja nie przyznaje subwencji na: badania statutowe i uzupełnianie budżetu placówek naukowych badania statutowe i uzupełnianie budżetu placówek naukowych dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych działalność o charakterze popularyzatorskim i popularnonaukowym działalność o charakterze popularyzatorskim i popularnonaukowym dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych zakup wyposażenia o charakterze ściśle dydaktycznym zakup wyposażenia o charakterze ściśle dydaktycznym

9 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Nagrody Fundacji - 2005 Prof. Zofia Kielan-Jaworowska Prof. Roman Słowiński Prof. Karol Myśliwiec

10 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Subsydia profesorskie Program MISTRZ adresowany do wybitnych uczonych adresowany do wybitnych uczonych intensyfikacja prowadzonych badań lub podejmowanie nowych kierunków badań intensyfikacja prowadzonych badań lub podejmowanie nowych kierunków badań konkurs zamknięty konkurs zamknięty 4 letni cykl tematyczny 4 letni cykl tematyczny do 12 trzyletnich subsydiów do 12 trzyletnich subsydiów 100 000 PLN rocznie 100 000 PLN rocznie elastyczność i zaufanie elastyczność i zaufanie

11 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia krajowe dla młodych naukowców – Program START Program adresowany jest do uczonych, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie badań Program adresowany jest do uczonych, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie badań Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć i zachętę do dalszego rozwoju Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć i zachętę do dalszego rozwoju Stypendia mają umożliwić pełne poświęcenie się pracy badawczej Stypendia mają umożliwić pełne poświęcenie się pracy badawczej

12 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia krajowe dla młodych naukowców – Program START Stypendia przeznaczone są dla osób które: Stypendia przeznaczone są dla osób które: –nie przekroczyły 30* lat –mają obywatelstwo polskie –są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub innych instytucjach naukowych –posiadają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych

13 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia krajowe dla młodych naukowców Około 100 stypendiów rocznie Około 100 stypendiów rocznie 20 000 PLN do wykorzystania przez rok 20 000 PLN do wykorzystania przez rok możliwość przedłużenia stypendium na następny rok możliwość przedłużenia stypendium na następny rok Terminy Terminy –termin zgłaszania wniosków – 31 X –najbliższe rozstrzygnięcie - marzec 2006 –wnioski o przedłużenie – do 15 XII

14 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia krajowe dla młodych naukowców WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SKŁADAĆ POWINNY INSTYTUCJE ZATRUDNIAJĄCE LUB KSZTAŁCĄCE KANDYDATÓW WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SKŁADAĆ POWINNY INSTYTUCJE ZATRUDNIAJĄCE LUB KSZTAŁCĄCE KANDYDATÓW WNIOSKI POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ REKTORA/PROREKTORA BĄDŹ DYREKTORA (INSTYTUTY PAN I INNE JEDNOSTKI) WNIOSKI POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ REKTORA/PROREKTORA BĄDŹ DYREKTORA (INSTYTUTY PAN I INNE JEDNOSTKI)

15 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Krajowe stypendia wyjazdowe Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA cele programu cele programu –zwiększanie mobilności kadry naukowej –wymiana poglądów i pomysłów –nawiązywanie współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi –zachęcenie do prowadzenia badań interdyscyplinarnych –lepsze wykorzystanie aparatury badawczej

16 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Krajowe stypendia wyjazdowe Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA przyznawane młodym naukowcom: przyznawane młodym naukowcom: –na kilkumiesięczny wyjazd do innego ośrodka naukowego w Polsce (od 1 do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o maksimum 3 miesiące) –w wysokości 3500 - 4000 PLN miesięcznie (w zależności od miejsca i warunków) Termin składania wniosków: 15 IV

17 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Krajowe stypendia wyjazdowe O czym warto pamiętać... Osoba ubiegająca się o to stypendium: Osoba ubiegająca się o to stypendium: –ma nie więcej niż 35 lat* –ma stopień naukowy doktora –jest zatrudniona w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji naukowej –nie jest jednocześnie beneficjentem innego programu stypendialnego FNP –posiada obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu

18 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Krajowe stypendia wyjazdowe czyli jak będą mnie oceniać? Podstawą do oceny są: Podstawą do oceny są: –dorobek naukowy –realizowany projekt badawczy (uzasadnienie celowości wyjazdu) –ranga wybranego na miejsce pobytu ośrodka naukowego oceny wniosków dokonują niezależni recenzenci oceny wniosków dokonują niezależni recenzenci w ostatnim rozdaniu było 9 laureatów w ostatnim rozdaniu było 9 laureatów

19 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia dla młodych doktorów Program KOLUMB Cel: Cel: –umożliwienie najlepszym spośród młodych uczonych, którzy po uzyskaniu stopnia doktora nie odbywali jeszcze długoterminowych (dłuższych niż 6 miesięcy) staży zagranicznych, wyjazdu do wiodących ośrodków naukowych na świecie Termin składania wniosków: 15 III

20 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia dla młodych doktorów Program KOLUMB Przeznaczone dla młodych doktorów, którzy nie odbyli jeszcze staży zagranicznych Przeznaczone dla młodych doktorów, którzy nie odbyli jeszcze staży zagranicznych Przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy Przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy Rocznie przyznawanych jest 15 – 17 stypendiów Rocznie przyznawanych jest 15 – 17 stypendiów Górna granica wieku to 35* lat Górna granica wieku to 35* lat Ocenie podlega dorobek kandydata, przedstawiony plan badawczy, ranga ośrodka naukowego Ocenie podlega dorobek kandydata, przedstawiony plan badawczy, ranga ośrodka naukowego Średnia wysokość stypendium to ok. 3000 euro Średnia wysokość stypendium to ok. 3000 euro FNP ponosi koszty ubezpieczenia i ewentualnie przyznaje tzw. dodatek rodzinny (500 /miesiąc) FNP ponosi koszty ubezpieczenia i ewentualnie przyznaje tzw. dodatek rodzinny (500 /miesiąc)

21 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia dla młodych doktorów Program KOLUMB Od 2005 r. do programu włączone zostały samodzielne wcześniej stypendia: Od 2005 r. do programu włączone zostały samodzielne wcześniej stypendia: –1 stypendium z Polsko – Amerykańskiej Maria Skłodowska – Curie Joint Fund II (nauki ścisłe), –1 stypendium do School of Slavonic and East European Studies University College of London (przede wszystkim nauki społeczne i humanistyczne) –1 stypendium w European University Institute we Florencji (problematyka europejska)

22 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia dla młodych doktorów Program KOLUMB Klub stypendystów powołany przez byłych stypendystów zagranicznych FNP Klub stypendystów powołany przez byłych stypendystów zagranicznych FNP –forum dyskusyjne –współpraca szkolenia, warsztaty, spotkania –wsparcie intelektualne dla FNP –Nagroda im. Artura Rojszczaka http://roger.multimedia.edu.pl/Klub/index.html

23 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Granty wspomagające laureaci programu stypendiów mogą po powrocie do Polski ubiegać się o grant do 40 000 PLN laureaci programu stypendiów mogą po powrocie do Polski ubiegać się o grant do 40 000 PLN zadaniem grantu jest ułatwienie lepszego wykorzystania zdobytej wiedzy w Polsce zadaniem grantu jest ułatwienie lepszego wykorzystania zdobytej wiedzy w Polsce grant można przeznaczyć na zakup aparatury naukowej, wydawnictw, sprzętu ułatwiającego pracę badawczą bądź na rozwijanie współpracy międzynarodowej grant można przeznaczyć na zakup aparatury naukowej, wydawnictw, sprzętu ułatwiającego pracę badawczą bądź na rozwijanie współpracy międzynarodowej

24 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Granty wspomagające w przypadku stypendium Marii Skłodowskiej- Curie Joint Fund grant wynosi 60 000 PLN i powinien zostać wykorzystany (przynajmniej w części) na kontynuowanie współpracy z ośrodkiem, w którym odbył się staż w przypadku stypendium Marii Skłodowskiej- Curie Joint Fund grant wynosi 60 000 PLN i powinien zostać wykorzystany (przynajmniej w części) na kontynuowanie współpracy z ośrodkiem, w którym odbył się staż

25 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia na kwerendy za granicą Program KWERENDA Skierowany do osób: Skierowany do osób: –ze stopniem naukowym doktora –zatrudnionych w uczelni, instytucie PAN, instytucji, która w celach statutowych realizuje badania naukowe –posiadających obywatelstwo polskie Przyznawane: Przyznawane: –na okres 1 – 3 miesięcy –na prowadzenie kwerend archiwalnych i biliotecznych w jednej lub więcej bibliotece, archiwum etc. –na podstawie przedstawionego projektu badawczego –na realizację oryginalnych prac badawczych

26 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia na kwerendy za granicą Program KWERENDA wysokość stypendium ustalana jest w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2100 miesięcznie wysokość stypendium ustalana jest w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2100 miesięcznie termin składania wniosków - 15 IX (stypendium można otrzymać nie częściej niż raz na dwa lata) termin składania wniosków - 15 IX (stypendium można otrzymać nie częściej niż raz na dwa lata)

27 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia konferencyjne cel - dofinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach i sympozjach cel - dofinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach i sympozjach adresaci - osoby w wieku do 40 lat, posiadające udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematowi konferencji adresaci - osoby w wieku do 40 lat, posiadające udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematowi konferencji warunkiem uzyskania jest m.in. wygłoszenie referatu, komunikatu, przedstawienie plakatu warunkiem uzyskania jest m.in. wygłoszenie referatu, komunikatu, przedstawienie plakatu program realizuje Towarzystwo Naukowe Warszawskie – www.tnw.waw.pl program realizuje Towarzystwo Naukowe Warszawskie – www.tnw.waw.plwww.tnw.waw.pl terminy składania wniosków to 28 II, 30 IV, 30 VI, 30 X terminy składania wniosków to 28 II, 30 IV, 30 VI, 30 X

28 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Nagroda Naukowa Copernicus Nagroda przyznawana będzie co dwa lata, wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG Nagroda przyznawana będzie co dwa lata, wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w ramach współpracy polsko- niemieckiej oraz sukcesy w promowaniu młodych naukowców Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w ramach współpracy polsko- niemieckiej oraz sukcesy w promowaniu młodych naukowców Dwóch laureatów Nagrody - Polak i Niemiec - otrzyma po 25 000 Dwóch laureatów Nagrody - Polak i Niemiec - otrzyma po 25 000 Nagroda ma charakter quasi grantu - powinna być spożytkowana na kontynuację dwustronnej współpracy naukowej Nagroda ma charakter quasi grantu - powinna być spożytkowana na kontynuację dwustronnej współpracy naukowej Uroczystość wręczenia nagrody po raz pierwszy odbędzie się 2 maja 2006 r. w Berlinie Uroczystość wręczenia nagrody po raz pierwszy odbędzie się 2 maja 2006 r. w Berlinie

29 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im Aleksandra von Humboldta Przyznawane na podstawie umowy z Fundacją Alexandra von Humboldta Przyznawane na podstawie umowy z Fundacją Alexandra von Humboldta Odpowiednik Humboldt Forschungspreise Odpowiednik Humboldt Forschungspreise Przyznawane wybitnym niemieckim naukowcom na pobyt w Polsce Przyznawane wybitnym niemieckim naukowcom na pobyt w Polsce Kandydatów mogą zgłaszać jedynie uczeni polscy, którzy jednocześnie zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i życia dla laureata Kandydatów mogą zgłaszać jedynie uczeni polscy, którzy jednocześnie zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i życia dla laureata Przyznawane na 4 – 12 miesięcy Przyznawane na 4 – 12 miesięcy Wysokość w tym roku wynosi 3000 euro miesięcznie Wysokość w tym roku wynosi 3000 euro miesięcznie

30 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce Realizowane na podstawie umowy między FNP a Kasą im. Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki Realizowane na podstawie umowy między FNP a Kasą im. Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki Przyznawane na okres od 1 do 12 miesięcy (średnio 3 – 4 miesiące) Przyznawane na okres od 1 do 12 miesięcy (średnio 3 – 4 miesiące) Przeznaczone dla naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej (ale także Azji i in.) Przeznaczone dla naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej (ale także Azji i in.) W latach 1994 – 2005 zostało przyznanych ponad 1000 stypendiów W latach 1994 – 2005 zostało przyznanych ponad 1000 stypendiów Termin składania wniosków upłynął 31 października Termin składania wniosków upłynął 31 października Program realizuje Kasa Mianowskiego – www.mianowski.waw.pl Program realizuje Kasa Mianowskiego – www.mianowski.waw.pl www.mianowski.waw.pl

31 Nowe programy FNP FOCUS POWROTY (HOMING) INNOWATOR

32 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński FOCUS 2006 Modelowanie matematyczne procesów biologicznych Cel: wsparcie dla młodych badaczy posiadających istotny dorobek w wybranej, corocznie określanej przez FNP sferze badań naukowych pomoc w uzyskaniu niezależności, stworzeniu nowej grupy badawczej i zorganizowaniu nowego laboratorium umożliwienie podjęcia nowych, oryginalnych, obiecujących i istotnych dla rozwoju cywilizacyjnego kierunków badań Program adresowany jest do uczonych wszystkich specjalności prowadzących badania w obszarze modelowania matematycznego procesów biologicznych

33 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński FOCUS 2006 do kogo adresowany jest FOCUS? – –młodzi uczeni (nie więcej niż 37 lat* + stopień naukowy doktora uzyskany nie dłużej niż 6 lat temu + wybitne osiągnięcia naukowe) – –zatrudnieni w polskiej instytucji naukowej (preferowane będą osoby po stażach zagranicznych i rozpoczynające dalszą karierę w innym miejscu niż to, z którego wyjechały) – –nie kierujący zespołem naukowym dłużej niż 2 lata i nie korzystający równocześnie z innych programów FNP termin składania wniosków: 15 X (wnioski w języku polskim i angielskim!)

34 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński FOCUS 2006 czyli czym będzie nowy program? – –do 5 subsydiów rocznie – –czas realizacji - 3 lata (z możliwością przedłużenia do 5 lat ale pod warunkiem uzyskania dodatkowego źródła finansowania) –80 000 PLN rocznie z przeznaczeniem m.in. stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, zakup książek, aparatury, współpracę międzynarodową, koszty administracyjne etc. –dodatkowy konkurs o grant aparaturowy dla laureatów FOCUSA (pula 2 mln PLN)

35 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program POWROTY (HOMING) CEL – –zachęcenie uczonych do powrotu do kraju – –zdynamizowanie rozwoju karier młodych polskich uczonych – –poprawienie warunków pracy (wsparcie reintegracji) – –podtrzymanie i rozwinięcie współpracy z zagranicznymi ośrodkami Termin składania wniosków: 30 IV

36 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program POWROTY (HOMING) Program adresowany do: – –osób na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających co najmniej stopień doktorów – –pracujących naukowo za granicą lub przebywających na co najmniej 9 miesięcznym stażu zagranicznym (aplikować będzie można już na 6 miesięcy przed końcem stażu lub w ciągu 12 miesięcy po powrocie ze stażu) – –osób, które są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach naukowych (preferowani będą kandydaci zatrudnieni w jednostce innej niż ta, w której uzyskali stopień doktora) –nie korzystających z innych programów FNP – –posiadających obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu

37 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program POWROTY (HOMING) wymagania – –wysoki poziom naukowy kandydata – –przedstawienie dobrego projektu naukowego – –sensowny opis zamierzonej dalszej współpracy z zagranicznym ośrodkiem (goszczącym kandydata na stażu) i dalszej ścieżki naukowej – –preferowani będą kandydaci, którzy po powrocie ze stażu kontynuują karierę naukową w innym ośrodku niż ten, w którym uzyskali doktorat – –preferowani będą kandydaci, którzy pozyskają tzw. matching funds z innych źródeł (zachęcamy do składania wniosków osoby, które uzyskały już finansowanie w ramach programu MPG Partner Group)

38 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program POWROTY to... – –minimum 6 dwuletnich grantów rocznie (z możliwością przedłużenia do 3 lat) – –50 000 PLN rocznie z przeznaczeniem m.in. na stypendia dla młodych współpracowników (członków zespołu), podtrzymywanie współpracy/kontaktów międzynarodowych, zakup książek, aparatury, udział w konferencjach, organizację seminariów itp. – –darowizna 1% przekazana na rzecz FNP zwiększa budżet tego programu Koordynator programu: Michał Pietras – michal.pietras@fnp.org.pl

39 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Wspieranie transferu technologii Program INNOWATOR Cel: Cel: –zaznajomienie naukowców z zasadami działalności biznesowej –wsparcie naukowców w przygotowaniu innowacyjnych projektów na etapie przed komercjalizacją (doradztwo i pomoc finansowa) –wsparcie innowacyjnych pomysłów (technologie, produkty i usługi)

40 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program INNOWATOR Adresaci: Adresaci: –młodzi uczeni (doktoranci i doktorzy) –w wieku do 35 lat –przedstawiciele wszystkich dyscyplin –liczy się pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku Termin składania wniosków: 15 V

41 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Program INNOWATOR I etap I etap –intensywne, praktyczne szkolenie obejmujące zasady i sposób prowadzenia działalności gospodarczej –szkolenie potrwa 2-4 miesięcy i zakończy się przygotowaniem biznesplanów –liczba uczestników 20-25 II etap II etap –konkurs na najlepszy biznesplan –najlepsze 5-6 pomysłów otrzyma dofinansowanie FNP na realizację projektu III etap III etap –negocjacje z zewnętrznymi instytucjami finansowymi (wsparcie FNP)

42 Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Adam Zieliński Kontakt Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 fnp@fnp.org.pl www.fnp.org.pl adam.zielinski@fnp.org.pl


Pobierz ppt "Różne źródła finansowania stypendiów dla naukowców P rogramy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Adam Zieliński Poznań, 21 listopada 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google