Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator l Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska Warszawa tel: 22/ wew. 152, 222 fax: 22/ html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Human Resources&Mobility w 6PR: budżet 1,58 mld euro akceptowany każdy obszar i tematyka badań, o ile są zgodne polityką Unii (art. 163 TWE) a rezultaty projektu przyniosą jej wymierne korzyści (European added value) brak limitu wieku, ważny staż naukowy otwarty dla naukowców z krajów trzecich mechanizmy reintegracyjne finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Czechy, Cypr,Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, (Chorwacja), Rumunia, Turcja Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (zwłaszcza MŚP), organizacje międzynarodowe, JRCBeneficjenci Naukowiec Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym, po uzyskaniu tytułu magistra

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – warunki nie może posiadać obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć stypendium WYJĄTKI: –naukowiec europejski pracujący przez 4 lata poza Europą –stypendia reintegracyjne i granty powrotne –kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym ostatnich co najmniej 5 lat) –organizacje międzynarodowe nie przebywał/pracował/studiował w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (Individual Actions) lub przyjęciem do pracy przy projekcie (Host Action) naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS lub AC powyżej 4 lat w okresie ostatnich 5 traktowany jest jak obywatel tego kraju (MS lub AC) w którym przebywał najdłużej

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Opportunities for Individual Researchers Member States and Associated Countries Third Countries Experienced Researcher Experienced Researcher Level of Experience Type of Marie Curie Action Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Research Training Networks Host Fellowships for Early Stage Research Training Host Fellowships for Transfer of Knowledge Host Conferences and Training Courses Intra-European Fellowships Incoming International Fellowships Individual Outgoing International Fellowships Grants for Excellent Teams Chairs Excellenc e Excellence Awards European Reintegration Grants International Reintegration Grants

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Oferty wyjazdowe dla początkujących naukowców: BIEŻĄCE OFERTY WYJAZDOWE kontaktujemy się bezpośrednio z wybraną instytucją, nie ma potrzeby składać wniosku do Komisji Europejskiej BAZA PROJEKTÓW Marie Curie: inne OFERTY OD INSTYTUCJI INFRASTRUKTURY BADAWCZE

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Aktualne oferty stypendialne 5PR Osoby z krajów stowarzyszonych tylko do instytucji krajów członkowskich UE (Polska nie jest już krajem stowarzyszonym!) Wszystkie aktualne nadal wyjazdy mają charakter instytucjonalny- kontrakty ważne do 2005 roku oferta skierowana do: młodych naukowców - do ukończenia 35 roku życia - osoby ze stopniem doktora lub osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym (nie wliczane studia doktoranckie) Punkty Szkoleniowe, sieci, konferencje, szkolenia w przemyśle informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR oferty stypendialne

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Oferty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców: BIEŻĄCE OFERTY WYJAZDOWE BAZA PROJEKTÓW Marie Curie: (Transfer Wiedzy, niektóre Sieci Badawczo-szkoleniowe) JOINT RESEARCH CENTREOferty JOINT RESEARCH CENTRE inne OFERTY OD INSTYTUCJI INFRASTRUKTURY BADAWCZE

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty Work Programme (wrzesień zmiany!) Call text Guides for proposers (formularze i wskazówki- zmiany!) Handbook Guidance notes for evaluators Model contracthttp://www.6pr.pl/n/s/2/dok.htmlhttp://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Research Training Networks2 grudnia 2004 / 8 września 2005 Host Fellowships for Early Stage Research Training15 grudnia 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge18 maja 2005/ 15 lutego 2006 Conferences and Training Courses18 maja 2005 / 17 maja 2006 Intra-European Fellowships16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Outgoing International Fellowships19 stycznia 2005 / 18 stycznia 2006 Incoming International Fellowships19 stycznia 2005 / 18 stycznia 2006 Excellence Teams16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Excellence Awards16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Chairs16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane stale oceniane co 3 miesiące International Reintegration Grants

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Zmiany od 2004– ewaluacja 2-stopniowe składanie wniosków i 2-stopniowa ewaluacja - przygotowanie skróconego wniosku i ocena przez ekspertów - dobrze ocenione projekty są zapraszane do złożenia pełnego wniosku i oceniane w całości przez ekspertów - dla projektów instytucjonalnych: RTN, EST 1-stopniowe składanie wniosków i 2-stopniowa ewaluacja - projekt składany w całości; ocena najpierw wg dwóch kryteriów a następnie te które uzyskają pozytywną ocenę oceniane są w całości - dla projektów indywidualnych 1-stopniowe składanie wniosków - dotychczasowa, wniosek przygotowywany i oceniany od razu -dla projektów instytucjonalnych: Transfer Wiedzy, Konferencje -dla grantów reintegracjnych

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Koszty finansowane przez KE NAUKOWIEC podróż, wynagrodzenie i dodatki: rodzinny, kariera POLSKA-wynagrodzenie miesięczne - początkujący naukowiec doświadczony naukowiec (4-10 lat) doświadczony naukowiec (> 10lat) W Polsce wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. INSTYTUCJA zwrot kosztów badań koszty zarządzania projektem koszty pośrednie


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google