Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator anna.wisniewska@kpk.gov.p l Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 83 wew. 152, 222 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Human Resources&Mobility w 6PR: budżet 1,58 mld euro akceptowany każdy obszar i tematyka badań, o ile są zgodne polityką Unii (art. 163 TWE) a rezultaty projektu przyniosą jej wymierne korzyści (European added value) brak limitu wieku, ważny staż naukowy otwarty dla naukowców z krajów trzecich mechanizmy reintegracyjne finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Czechy, Cypr,Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, (Chorwacja), Rumunia, Turcja Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (zwłaszcza MŚP), organizacje międzynarodowe, JRCBeneficjenci Naukowiec Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym, po uzyskaniu tytułu magistra

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – warunki nie może posiadać obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć stypendium WYJĄTKI: –naukowiec europejski pracujący przez 4 lata poza Europą –stypendia reintegracyjne i granty powrotne –kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym ostatnich co najmniej 5 lat) –organizacje międzynarodowe nie przebywał/pracował/studiował w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (Individual Actions) lub przyjęciem do pracy przy projekcie (Host Action) naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS lub AC powyżej 4 lat w okresie ostatnich 5 traktowany jest jak obywatel tego kraju (MS lub AC) w którym przebywał najdłużej

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Opportunities for Individual Researchers Member States and Associated Countries Third Countries Experienced Researcher Experienced Researcher Level of Experience Type of Marie Curie Action Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Early-Stage Researcher 10 Years >10 Years Research Training Networks Host Fellowships for Early Stage Research Training Host Fellowships for Transfer of Knowledge Host Conferences and Training Courses Intra-European Fellowships Incoming International Fellowships Individual Outgoing International Fellowships Grants for Excellent Teams Chairs Excellenc e Excellence Awards European Reintegration Grants International Reintegration Grants

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Oferty wyjazdowe dla początkujących naukowców: http://www.6pr.pl/n/s/2/dok.html BIEŻĄCE OFERTY WYJAZDOWE kontaktujemy się bezpośrednio z wybraną instytucją, nie ma potrzeby składać wniosku do Komisji Europejskiej BAZA PROJEKTÓW Marie Curie: http://mc-opportunities.cordis.lu/ http://mc-opportunities.cordis.lu/ inne OFERTY OD INSTYTUCJI INFRASTRUKTURY BADAWCZE

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Aktualne oferty stypendialne 5PR Osoby z krajów stowarzyszonych tylko do instytucji krajów członkowskich UE (Polska nie jest już krajem stowarzyszonym!) Wszystkie aktualne nadal wyjazdy mają charakter instytucjonalny- kontrakty ważne do 2005 roku oferta skierowana do: młodych naukowców - do ukończenia 35 roku życia - osoby ze stopniem doktora lub osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym (nie wliczane studia doktoranckie) Punkty Szkoleniowe, sieci, konferencje, szkolenia w przemyśle informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR http://www.cordis.lu/improving/home.html oferty stypendialne http://mc-opportunities.cordis.lu/

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Oferty wyjazdowe dla doświadczonych naukowców: http://www.6pr.pl/n/s/2/dok.html BIEŻĄCE OFERTY WYJAZDOWE BAZA PROJEKTÓW Marie Curie: http://mc-opportunities.cordis.lu/ (Transfer Wiedzy, niektóre Sieci Badawczo-szkoleniowe) JOINT RESEARCH CENTREOferty JOINT RESEARCH CENTRE inne OFERTY OD INSTYTUCJI INFRASTRUKTURY BADAWCZE

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty Work Programme (wrzesień 2004 - zmiany!) Call text Guides for proposers (formularze i wskazówki- zmiany!) Handbook Guidance notes for evaluators Model contracthttp://www.6pr.pl/n/s/2/dok.htmlhttp://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Research Training Networks2 grudnia 2004 / 8 września 2005 Host Fellowships for Early Stage Research Training15 grudnia 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge18 maja 2005/ 15 lutego 2006 Conferences and Training Courses18 maja 2005 / 17 maja 2006 Intra-European Fellowships16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Outgoing International Fellowships19 stycznia 2005 / 18 stycznia 2006 Incoming International Fellowships19 stycznia 2005 / 18 stycznia 2006 Excellence Teams16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Excellence Awards16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 Chairs16 lutego 2005 / 15 lutego 2006 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane stale oceniane co 3 miesiące International Reintegration Grants

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Zmiany od 2004– ewaluacja 2-stopniowe składanie wniosków i 2-stopniowa ewaluacja - przygotowanie skróconego wniosku i ocena przez ekspertów - dobrze ocenione projekty są zapraszane do złożenia pełnego wniosku i oceniane w całości przez ekspertów - dla projektów instytucjonalnych: RTN, EST 1-stopniowe składanie wniosków i 2-stopniowa ewaluacja - projekt składany w całości; ocena najpierw wg dwóch kryteriów a następnie te które uzyskają pozytywną ocenę oceniane są w całości - dla projektów indywidualnych 1-stopniowe składanie wniosków - dotychczasowa, wniosek przygotowywany i oceniany od razu -dla projektów instytucjonalnych: Transfer Wiedzy, Konferencje -dla grantów reintegracjnych

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Koszty finansowane przez KE NAUKOWIEC podróż, wynagrodzenie i dodatki: rodzinny, kariera POLSKA-wynagrodzenie miesięczne - początkujący naukowiec 2 258 - doświadczony naukowiec (4-10 lat) 3 474 - doświadczony naukowiec (> 10lat) 5 211 W Polsce wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. INSTYTUCJA zwrot kosztów badań koszty zarządzania projektem koszty pośrednie


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google