Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Past Simple – czas przeszły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Past Simple – czas przeszły"— Zapis prezentacji:

1 Past Simple – czas przeszły
W czasie "Past Simple" czasownik "to be" występuje w formach: 1. I, he, she, it - używamy was we, you, they - używamy were np. I was / wasn't at the cinema yesterday. Pytania: Were you at the cinema? Yes, I was. / No, I wasn't Were they at the cinema? Yes, they were./ No, they weren’t. Was he at school? Yes, he was. / No, he wasn’t.

2 2. Inne czasowniki (regularne): Do czasownika w zdaniu oznajmującym dodajemy -ed/-d, np. liked, played, watched: I played football yesterday. W zdaniach pytających lub przeczących używamy operatora DID: I didn't play yesterday. Did you play (zwykły czasownik) football yesterday?

3 3. Czasowniki nieregularne Są nimi czasowniki które w formie oznajmującej nie posiadają końcówki -ed/-d tylko są „inne”:) np. meet - met (spotkać) go – went (iść) sing - sang (śpiewać) tell - told (powiedzieć) think - thought (myśleć) see – saw (zobaczyć) say – said (powiedzieć) take – took (wziąć) write – wrote (pisać) Yesterday I met (druga forma czasownika) David. Przeczenie (używamy zwykłego czasownika): Yesterday I didn't meet David. Pytanie (używamy zwykłego czasownika): Did you meet David?


Pobierz ppt "Past Simple – czas przeszły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google