Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hibernate uzupełnienie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hibernate uzupełnienie"— Zapis prezentacji:

1 Hibernate uzupełnienie

2 Plan wykładu Dziedziczenie Konfiguracja Statystyki MetaDane
Nazewnictwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 (strategy=InheritanceType.TABLE_PER_CLASS)
Dziedziczenie (I) @Inheritance (strategy=InheritanceType.TABLE_PER_CLASS) (strategy=InheritanceType.JOINED) (strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Dziedziczenie (II) @Entity
@Inheritance(strategy=InheritanceType.TABLE_PER_CLASS) public class Slownik { @Id @SequenceGenerator(name = "Slownik_SEQUENCE", sequenceName = "slownik_seq") @GeneratedValue(generator = "Slownik_SEQUENCE") private int id; private String nazwa; } Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Dziedziczenie (III) @Entity
public class TypProcesora extends Slownik {} TypProcesora slownik = null; if (slownikId == -1) slownik = new TypProcesora(); else slownik = (TypProcesora) slownikService.get(slownikId); Slownik slownik = slownikService.get(slownikId); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Dziedziczenie (IV) - TABLE_PER_CLASS
Oddzielna tabela w bazie danych dla każdej klasy dziedziczącej Mniejsze wykorzystanie pamięci w bazie danych Prostszy import danych, łatwiejsza administracja bazą danych Niska efektywność zapytań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Dziedziczenie (V) - SINGLE_TABLE
Pojedyncza tabela w bazie danych dla wszystkich klas dziedziczących Znaczna liczba pustych komórek w tabeli (kolumny tabeli są sumą kolumn dla każdej klasy) Dodatkowa kolumna dtype z nazwa klasy Trudności w imporcie danych Wysoka efektywność zapytań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 <prop key="hibernate. show_sql">true</prop>
Konfiguracja (I) <prop key="hibernate. show_sql">true</prop> hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect hibernate.default_schema = example hibernate.hbm2ddl.auto = update hibernate.show_sql = false hibernate.format_sql = false Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 hibernate.connection.isolation hibernate.generate_statistics = true
Konfiguracja (II) hibernate.connection.isolation hibernate.generate_statistics = true hibernate.jdbc.batch_size 20 hibernate.default_batch_fetch_size hibernate.cache.use_query_cache hibernate.cache.use_second_level_cache Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 hibernate.c3p0.min_size=5 hibernate.c3p0.max_size=20
Konfiguracja (III) <bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource"> hibernate.c3p0.min_size=5 hibernate.c3p0.max_size=20 hibernate.c3p0.timeout=300 hibernate.c3p0.max_statements=50 hibernate.c3p0.idle_test_period=300 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 log4j.logger.org.hibernate.tool.hbm2ddl = error org.hibernate
Loging log4j.logger.org.hibernate.tool.hbm2ddl = error org.hibernate org.hibernate.SQL org.hibernate.type org.hibernate.cache org.hibernate.secure org.hibernate.jdbc org.hibernate.transaction Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 getHibernateTemplate().getSessionFactory() .getStatistics()
Statystyka getHibernateTemplate().getSessionFactory() .getStatistics() isStatisticsEnabled() getEntityLoadCount() getTransactionCount() getSuccessfulTransactionCount() Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 MetaDane ClassMetadata uMeta = sessionfactory.getClassMetadata(Uzytkownik.class); Object[] propertyValues = uMeta.getPropertyValues(uzytkownik); String[] propertyNames = uMeta.getPropertyNames(); Type[] propertyTypes = uMeta.getPropertyTypes(); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 public class MyNamingStartegy extends DefaultNamingStrategy {
Naming Strategy (I) public class MyNamingStartegy extends DefaultNamingStrategy { @Override public String classToTableName(String className) return "kura_" + super.classToTableName(className); } ... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 <bean id="naming" class=”commons.MyNamingStartegy">
Naming Strategy (II) <bean id="naming" class=”commons.MyNamingStartegy"> </bean> <bean id="hibernateSessionFactory” ...> ... <property name="namingStrategy" ref ="naming"></property> .... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Session session = sessionFactory.openSession();
batch-size Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i<100000; i++ ) { Uzytkownik uzytkownik = new Uzytkownik(.....); session.save(uzytkownik); if ( i % 20 == 0 ) { session.flush(); session.clear(); }} tx.commit(); session.close(); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 getHibernateTemplate().evict(Object) getHibernateTemplate().clear()
First-level Cache getHibernateTemplate().evict(Object) getHibernateTemplate().clear() Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Second-level Cache getHibernateTemplate().getSessionFactory().evict (Haslo.class); //deprecated getHibernateTemplate().getSessionFactory().evict (Haslo.class,id); //deprecated Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Query uzytkownikByImie =
Query cache Query uzytkownikByImie = session.createQuery("from Uzytkownik u where u.imie = :imie"); uzytkownikByImie.setString(”Marek", imie); uzytkownikByImie.setCacheable(true); uzytkownikByName.setCacheRegion ("UzytkownikQueries") Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 DBCConnectionException - wskazuje błąd komunikacji na poziomie JDBC
SQLGrammarException - wskazuje problem z gramatyką i składną polecenia SQL. ConstraintViolationException - naruszenie integralności danych LockAcquisitionException - problem naruszenie (nabycia) blokady GenericJDBCException - inne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Hibernate uzupełnienie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google