Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012."— Zapis prezentacji:

1 1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, luty 2012

2 2 Struktura GK Złomrex S.A. po okresie wzrostu w latach VETB&H 100,0% 51,0% PRODUKCJA 99,8% ZELJEZARA ZLX METAL HSJ FERROSTAL 92,4% 100,0% 95,9% 100,0% OMSZ ZW -WB NEP VASTAD VACZE VAHUN SBH VASLOVE VASLOVA 100,0% 50,0% 100,0% VASTH VERBIE ZIMM BWS 36,0% 100,0% VAPOL VAROM VETCRO 51,0% 100,0% CENTROSTAL FLORIAN PK STALEXPORT 77,4% 100,0% STX MBI STX SCB 98,8% 95,1% NOWA JAKOŚĆ ZLX FINANS KAPITAŁ CKM ZIF AB-STAHL ZLX PRUSZ BSS 100,0% 89,1% 99,9% 100,0% CEN SZCZ ZLX CHINA 100,0% DYSTRYBUCJA ZŁOMREX HSJ - TLENOWNIA KAPITAŁ SK 100,0% 64,4% INNE VAGYOR 100,0% ZŁOM 100,0% 67,0% PRODUKCJA WYROBÓW HUTNICZYCH OBRÓT ZŁOMEM INNE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCJA POLSKA DYSTRYBUCJA ZAGRANICA

3 3 Wyniki GK Złomrex S.A. Okres ekspansji i pierwszy rok kryzysu ('000 pln) Sprzedaż EBITDA Zysk netto ('000 pln) Zadłużenie długoterminowe: obligacje banki leasing inne zobowiązania akwizycyjne świadczenia socjalne Zadłużenie krótkoterminowe: naliczone odsetki od obligacji banki obrotowe banki w rachunku bieżącym leasing factoring inne inne (forwardy, opcje) zobowiązania akwizycyjne świadczenia socjalne DŁUG RAZEM

4 4 Zbycie biznesu dystrybucyjnego oraz reorganizacja operacyjna i finansowa Sprzedaż 100% udziałów w Cognor Stahlhandel GmbH firmie Mechel Umowa warunkowa – , closing r. Cena za 100% equity na bazie r. ustalona na 32,8 mln. euro. Cena ostateczna będzie skorygowana o różnicę kapitałów grupy Cognor Stahlhandel GmbH własnych pomiędzy i r. Element transakcji stanowiła również spłata pożyczki w kwocie 9,8 mln. eur udzielonej przez Złomrex S.A. (aktualnie HSJ S.A.) Cognor S.A. (Cognor) uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 24,6 mln. euro – luty ,9 mln. eur – luty 2012 ok. 1,5 -2,0 mln. euro – H1 2012, kwota jest przedmiotem sporu pomiędzy Cognor i nabywcą HSJ S.A. uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 5,0 mln. euro – kwiecień / październik ,8 mln. euro – luty 2012 Sprzedaż polskich aktywów dystrybucyjnych firmie Arcelor Mittal Distribution Umowa warunkowa – , closing r. Obejmowała: zapasy, nieruchomości oraz ruchomości. Cena za aktywa wyniosła 181,2 mln. złotych netto (197,2 mln. zł. z VAT) Cognor uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 168,8 mln. zł. – , 4,1 mln. zł. – czerwiec ,0 mln. zł. – Q ,4 mln. zł. – maj ,9 mln. zł. – maj 2013 Reorganizacja Grupy Nabycie Złomrex S.A., w tym pośrednio udziałów w (i) hutach - Ferrostal i HSW-HSJ oraz (ii) sieci złomowej - Złomrex Metal Aplikacja środków ze sprzedaży dystrybucji do nabytych spółek na spłatę kredytów bankowych i zasilenie kapitału obrotowego Uproszczenie struktury przez łącznie spółek ukierunkowane na sprawność działania i utylizację tarcz podatkowych Całość biznesu hutniczego byłej Grupy Złomrex S.A. notowana na GPW Skokowe zwiększenie potencjału i rentowności Cognor S.A.

5 5 Grupa Cognor i podmiot kontrolujący Stan aktualny PS HOLDCO Pozostałe Produkcja OMS Złomrex – Finans Sp. z o.o. Złomrex China Limited 100% Przemysław Sztuczkowski 100% ZW-WB 92.4% Złom HSJ (Złomrex + HSW-HSJ) 100% COGNOR 64,4% FERROSTAL ZLOMREX METAL ZIF 99,9% OBRÓT ZŁOMEM PRODUKCJA STALI Inne Produkcja 100% EMITENT OBLIGACJI ZLX CENTRUM BSSCOGSERVCOG STH PL CEN SZCZ KAPITAŁ 100% 75% COG BLD KAPITAŁ SK 100% 51% GRUPA FINANSOWA NIERUCHOMOŚCI BLACHY DACHOWE 100% GRUPA COGNOR

6 6 Wyniki i prognoza 2011 ('000 pln)2011 P 2010 (1) 2009 (1) Sprzedaż EBITDA Zysk netto ('000 pln) Zadłużenie długoterminowe: obligacje banki leasing zobowiązania akwizycyjne000 - świadczenia socjalne Zadłużenie krótkoterminowe: naliczone odsetki od obligacji banki obrotowe banki w rachunku bieżącym leasing factoring inne zobowiązania akwizycyjne świadczenia socjalne DŁUG RAZEM P – prognoza (1) – skorygowane o efekt sprzedaży dystrybucji i nabycia Złomrex S.A.

7 7 Średnioterminowe założenia biznesowe i finansowe Otoczenie: Mała aktywność rynku high yield; kryzys długu państwowego; wzrost kosztów obsługi długu Rating Cognora: S&P - CCC+ (stabilna perspektywa), Moodys – Caa2 (stabilna perspektywa) Podwyżka ratingu możliwa po: raporcie rocznym 2011 oraz pozytywnej prognozie wykonania Q Główne krótkoterminowe linie kredytowe: SEB CF: 39m pln, DB: 27m pln, BRE: 28m pln Spodziewana daleko idąca ostrożność banków przy finansowaniu długoterminowym Notowania akcji Cognor na poziomie 4 zł. Możliwa dalsza poprawa percepcji rynkowej Cognor wyemitował sztuk warrantów (w tym PS Holdco posiada sztuk) uprawniających do objęcia tys. akcji po stałej cenie 4,00 zł. za akcję; pierwsza konwersja możliwa w Q Zapotrzebowanie na środki finansowe – refinansowanie i inwestycje rozwojowe: Spłata eurobobligacji, wymagalność r. – 120 mln. eur. Plany inwestycyjne spółki na lata – ok mln. zł. Celem jest znaczące zwiększenie produkcji najbardziej rentownych wyrobów oraz zwiększenie wielkości przerobu własnego produkowanej stali surowej. Wstępnie rozpatrywane są dwa większe projekty o podobnej spodziewanej wartości CAPEX. Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie stabilnego i długoterminowego finansowania. Skala Inwestycji uzależniona będzie od wielkości i stabilności pozyskanych źródeł finansowych. Potencjalne źródła finansowania: Wolne przepływy własne Grupy w latach ( mln. pln.) Nowa emisja euroobligacji ( mln eur.) Emisja akcji Cognor (do 250 mln. pln.) Emisja obligacji w Polsce ( mln. pln.) Vendor finance: ( mln. pln.) Dług bankowy: ? Struktura finansowania Za najbardziej prawdopodobną i pożądaną uznajemy kombinację długu długoterminowego (obligacje i vendor finance), przepływów własnych oraz emisji akcji (w ramach istniejącego programu warrantów)

8 8 COGNOR SA ul. Zielona 26, Poraj tel , fax


Pobierz ppt "1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google