Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012."— Zapis prezentacji:

1 1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012

2 2 Struktura GK Złomrex S.A. po okresie wzrostu w latach 2006-2008 VETB&H 100,0% 51,0% PRODUKCJA 99,8% ZELJEZARA ZLX METAL HSJ FERROSTAL 92,4% 100,0% 95,9% 100,0% OMSZ ZW -WB NEP VASTAD VACZE VAHUN SBH VASLOVE VASLOVA 100,0% 50,0% 100,0% VASTH VERBIE ZIMM BWS 36,0% 100,0% VAPOL VAROM VETCRO 51,0% 100,0% CENTROSTAL FLORIAN PK STALEXPORT 77,4% 100,0% STX MBI STX SCB 98,8% 95,1% NOWA JAKOŚĆ ZLX FINANS KAPITAŁ CKM ZIF AB-STAHL ZLX PRUSZ BSS 100,0% 89,1% 99,9% 100,0% CEN SZCZ ZLX CHINA 100,0% DYSTRYBUCJA ZŁOMREX HSJ - TLENOWNIA KAPITAŁ SK 100,0% 64,4% INNE VAGYOR 100,0% ZŁOM 100,0% 67,0% PRODUKCJA WYROBÓW HUTNICZYCH OBRÓT ZŁOMEM INNE DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCJA POLSKA DYSTRYBUCJA ZAGRANICA

3 3 Wyniki GK Złomrex S.A. Okres ekspansji 2006-2007 i pierwszy rok kryzysu ('000 pln)2008 2007 2006 Sprzedaż 4 027 950 3 366 004 1 942 514 EBITDA 209 648 216 759 172 880 Zysk netto -199 788 214 100 97 100 ('000 pln) Zadłużenie długoterminowe: 699 379655 87865 302 - obligacje 625 635584 4790 - banki 45 56939 26435 560 - leasing 28 17531 13927 098 - inne 09962 644 - zobowiązania akwizycyjne 36 67668 68733 515 - świadczenia socjalne 50 50546 29811 968 Zadłużenie krótkoterminowe: 363 933550 889354 973 - naliczone odsetki od obligacji 22 99821 5670 - banki obrotowe 118 937215 913236 477 - banki w rachunku bieżącym 115 888145 01055 925 - leasing 22 59118 88312 652 - factoring 60 062125 18248 856 - inne 18 20016 4760 - inne (forwardy, opcje) 5 2577 8581 063 - zobowiązania akwizycyjne 40 527151 56912 239 - świadczenia socjalne 3 0393 6561 544 DŁUG RAZEM 1 194 0591 476 977479 541

4 4 Zbycie biznesu dystrybucyjnego oraz reorganizacja operacyjna i finansowa Sprzedaż 100% udziałów w Cognor Stahlhandel GmbH firmie Mechel Umowa warunkowa – 09.12.2010, closing 31.01.2011 r. Cena za 100% equity na bazie 31.12.2009 r. ustalona na 32,8 mln. euro. Cena ostateczna będzie skorygowana o różnicę kapitałów grupy Cognor Stahlhandel GmbH własnych pomiędzy 31.12.2009 i 31.01.2011 r. Element transakcji stanowiła również spłata pożyczki w kwocie 9,8 mln. eur udzielonej przez Złomrex S.A. (aktualnie HSJ S.A.) Cognor S.A. (Cognor) uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 24,6 mln. euro – luty 2011 0,9 mln. eur – luty 2012 ok. 1,5 -2,0 mln. euro – H1 2012, kwota jest przedmiotem sporu pomiędzy Cognor i nabywcą HSJ S.A. uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 5,0 mln. euro – kwiecień / październik 2011 4,8 mln. euro – luty 2012 Sprzedaż polskich aktywów dystrybucyjnych firmie Arcelor Mittal Distribution Umowa warunkowa – 16.11.2010, closing 04.05.2011 r. Obejmowała: zapasy, nieruchomości oraz ruchomości. Cena za aktywa wyniosła 181,2 mln. złotych netto (197,2 mln. zł. z VAT) Cognor uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 168,8 mln. zł. – 04.05.2011, 4,1 mln. zł. – czerwiec 2011 2,0 mln. zł. – Q4 2011 7,4 mln. zł. – maj 2012 14,9 mln. zł. – maj 2013 Reorganizacja Grupy Nabycie Złomrex S.A., w tym pośrednio udziałów w (i) hutach - Ferrostal i HSW-HSJ oraz (ii) sieci złomowej - Złomrex Metal Aplikacja środków ze sprzedaży dystrybucji do nabytych spółek na spłatę kredytów bankowych i zasilenie kapitału obrotowego Uproszczenie struktury przez łącznie spółek ukierunkowane na sprawność działania i utylizację tarcz podatkowych Całość biznesu hutniczego byłej Grupy Złomrex S.A. notowana na GPW Skokowe zwiększenie potencjału i rentowności Cognor S.A.

5 5 Grupa Cognor i podmiot kontrolujący Stan aktualny PS HOLDCO Pozostałe Produkcja OMS Złomrex – Finans Sp. z o.o. Złomrex China Limited 100% Przemysław Sztuczkowski 100% ZW-WB 92.4% Złom HSJ (Złomrex + HSW-HSJ) 100% COGNOR 64,4% FERROSTAL ZLOMREX METAL ZIF 99,9% OBRÓT ZŁOMEM PRODUKCJA STALI Inne Produkcja 100% EMITENT OBLIGACJI ZLX CENTRUM BSSCOGSERVCOG STH PL CEN SZCZ KAPITAŁ 100% 75% COG BLD KAPITAŁ SK 100% 51% GRUPA FINANSOWA NIERUCHOMOŚCI BLACHY DACHOWE 100% GRUPA COGNOR

6 6 Wyniki 2009-2010 i prognoza 2011 ('000 pln)2011 P 2010 (1) 2009 (1) Sprzedaż1 500 000 994 465 799 375 EBITDA150 000 28 138 -61 430 Zysk netto120 000 -166 977 -289 240 ('000 pln) Zadłużenie długoterminowe:543 000 503 222534 267 - obligacje529 000 494 063507 691 - banki 01257 573 - leasing 5 0009 03419 003 - zobowiązania akwizycyjne000 - świadczenia socjalne10 00012 12139 057 Zadłużenie krótkoterminowe:65 000 194 158299 599 - naliczone odsetki od obligacji18 000 17 81318 479 - banki obrotowe034 389101 787 - banki w rachunku bieżącym20 00086 782129 543 - leasing5 00010 73114 101 - factoring20 00013 3255 417 - inne 031 11830 272 - zobowiązania akwizycyjne 033 54244 459 - świadczenia socjalne 2 0004 7352 194 DŁUG RAZEM 608 059747 778919 576 P – prognoza (1) – skorygowane o efekt sprzedaży dystrybucji i nabycia Złomrex S.A.

7 7 Średnioterminowe założenia biznesowe i finansowe Otoczenie: Mała aktywność rynku high yield; kryzys długu państwowego; wzrost kosztów obsługi długu Rating Cognora: S&P - CCC+ (stabilna perspektywa), Moodys – Caa2 (stabilna perspektywa) Podwyżka ratingu możliwa po: raporcie rocznym 2011 oraz pozytywnej prognozie wykonania Q1 2012 Główne krótkoterminowe linie kredytowe: SEB CF: 39m pln, DB: 27m pln, BRE: 28m pln Spodziewana daleko idąca ostrożność banków przy finansowaniu długoterminowym Notowania akcji Cognor na poziomie 4 zł. Możliwa dalsza poprawa percepcji rynkowej Cognor wyemitował 6.600 sztuk warrantów (w tym PS Holdco posiada 6.072 sztuk) uprawniających do objęcia 60.720 tys. akcji po stałej cenie 4,00 zł. za akcję; pierwsza konwersja możliwa w Q3 2012 Zapotrzebowanie na środki finansowe – refinansowanie i inwestycje rozwojowe: Spłata eurobobligacji, wymagalność 01.02.2014 r. – 120 mln. eur. Plany inwestycyjne spółki na lata 2013-2015 – ok. 250-500 mln. zł. Celem jest znaczące zwiększenie produkcji najbardziej rentownych wyrobów oraz zwiększenie wielkości przerobu własnego produkowanej stali surowej. Wstępnie rozpatrywane są dwa większe projekty o podobnej spodziewanej wartości CAPEX. Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie stabilnego i długoterminowego finansowania. Skala Inwestycji uzależniona będzie od wielkości i stabilności pozyskanych źródeł finansowych. Potencjalne źródła finansowania: Wolne przepływy własne Grupy w latach 2012-2013 (100-200 mln. pln.) Nowa emisja euroobligacji (100-150 mln eur.) Emisja akcji Cognor (do 250 mln. pln.) Emisja obligacji w Polsce (150-500 mln. pln.) Vendor finance: (150-400 mln. pln.) Dług bankowy: ? Struktura finansowania Za najbardziej prawdopodobną i pożądaną uznajemy kombinację długu długoterminowego (obligacje i vendor finance), przepływów własnych oraz emisji akcji (w ramach istniejącego programu warrantów)

8 8 COGNOR SA ul. Zielona 26, 42 - 360 Poraj tel. +48 34 316 01 10, fax +48 34 316 01 12 cognor@cognor.eu, www.cognor,pl


Pobierz ppt "1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google