Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, luty 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, luty 2012"— Zapis prezentacji:

1 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 2012

2 Struktura GK Złomrex S.A. po okresie wzrostu w latach 2006-2008
VETB&H 100,0% 51,0% PRODUKCJA 99,8% ZELJEZARA ZLX METAL HSJ FERROSTAL 92,4% 95,9% OMSZ ZW -WB NEP VASTAD VACZE VAHUN SBH VASLOVE VASLOVA 50,0% VASTH VERBIE ZIMM BWS 36,0% VAPOL VAROM VETCRO CENTROSTAL FLORIAN PK STALEXPORT 77,4% STX MBI STX SCB 98,8% 95,1% NOWA JAKOŚĆ ZLX FINANS KAPITAŁ CKM ZIF AB-STAHL ZLX PRUSZ BSS 89,1% 99,9% CEN SZCZ ZLX CHINA DYSTRYBUCJA ZŁOMREX HSJ - TLENOWNIA KAPITAŁ SK 64,4% INNE VAGYOR ZŁOM 67,0% PRODUKCJA WYROBÓW HUTNICZYCH OBRÓT ZŁOMEM DZIAŁALNOŚCI DYSTRYBUCJA POLSKA DYSTRYBUCJA ZAGRANICA

3 Wyniki GK Złomrex S.A. Okres ekspansji 2006-2007 i pierwszy rok kryzysu
('000 pln) 2008 2007 2006 Sprzedaż EBITDA Zysk netto 97 100 Zadłużenie długoterminowe: 65 302 obligacje banki 45 569 39 264 35 560 leasing 28 175 31 139 27 098 inne 996 2 644 - zobowiązania akwizycyjne 36 676 68 687 33 515 - świadczenia socjalne 50 505 46 298 11 968 Zadłużenie krótkoterminowe: - naliczone odsetki od obligacji 22 998 21 567 banki obrotowe banki w rachunku bieżącym 55 925 22 591 18 883 12 652 factoring 60 062 48 856 18 200 16 476 - inne (forwardy, opcje) 5 257 7 858 1 063 40 527 12 239 3 039 3 656 1 544 DŁUG RAZEM

4 Zbycie biznesu dystrybucyjnego oraz reorganizacja operacyjna i finansowa
Sprzedaż 100% udziałów w Cognor Stahlhandel GmbH firmie Mechel Umowa warunkowa – , closing r. Cena za 100% equity na bazie r. ustalona na 32,8 mln. euro. Cena ostateczna będzie skorygowana o różnicę kapitałów grupy Cognor Stahlhandel GmbH własnych pomiędzy i r. Element transakcji stanowiła również spłata pożyczki w kwocie 9,8 mln. eur udzielonej przez Złomrex S.A. (aktualnie HSJ S.A.) Cognor S.A. (Cognor) uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 24,6 mln. euro – luty 2011 0,9 mln. eur – luty 2012 ok. 1,5 -2,0 mln. euro – H1 2012, kwota jest przedmiotem sporu pomiędzy Cognor i nabywcą HSJ S.A. uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 5,0 mln. euro – kwiecień / październik 2011 4,8 mln. euro – luty 2012 Sprzedaż polskich aktywów dystrybucyjnych firmie Arcelor Mittal Distribution Umowa warunkowa – , closing r. Obejmowała: zapasy, nieruchomości oraz ruchomości. Cena za aktywa wyniosła 181,2 mln. złotych netto (197,2 mln. zł. z VAT) Cognor uzyskał i planuje osiągnąć następujące wpływy z transakcji: 168,8 mln. zł. – , 4,1 mln. zł. – czerwiec 2011 2,0 mln. zł. – Q4 2011 7,4 mln. zł. – maj 2012 14,9 mln. zł. – maj 2013 Reorganizacja Grupy Nabycie Złomrex S.A., w tym pośrednio udziałów w (i) hutach - Ferrostal i HSW-HSJ oraz (ii) sieci złomowej - Złomrex Metal Aplikacja środków ze sprzedaży dystrybucji do nabytych spółek na spłatę kredytów bankowych i zasilenie kapitału obrotowego Uproszczenie struktury przez łącznie spółek ukierunkowane na sprawność działania i utylizację tarcz podatkowych Całość biznesu hutniczego byłej Grupy Złomrex S.A. notowana na GPW Skokowe zwiększenie potencjału i rentowności Cognor S.A.

5 Grupa Cognor i podmiot kontrolujący
PS HOLDCO Pozostałe Produkcja OMS Złomrex – Finans Sp. z o.o. Złomrex China Limited 100% Przemysław Sztuczkowski Stan aktualny ZW-WB 92.4% Złom HSJ (Złomrex + HSW-HSJ) 100% COGNOR 64,4% FERROSTAL ZLOMREX METAL ZIF 99,9% OBRÓT ZŁOMEM PRODUKCJA STALI Inne Produkcja EMITENT OBLIGACJI ZLX CENTRUM BSS COGSERV COG STH PL CEN SZCZ KAPITAŁ 75% COG BLD KAPITAŁ SK 51% GRUPA FINANSOWA NIERUCHOMOŚCI BLACHY DACHOWE GRUPA COGNOR

6 Wyniki 2009-2010 i prognoza 2011 ('000 pln) 2011 P 2010(1) 2009(1)
Sprzedaż EBITDA 28 138 Zysk netto Zadłużenie długoterminowe: obligacje banki 125 7 573 leasing 5 000 9 034 19 003 - zobowiązania akwizycyjne - świadczenia socjalne 10 000 12 121 39 057 Zadłużenie krótkoterminowe: 65 000 - naliczone odsetki od obligacji 18 000 17 813 18 479 banki obrotowe 34 389 banki w rachunku bieżącym 20 000 86 782 10 731 14 101 factoring 13 325 5 417 inne 31 118 30 272 33 542 44 459 2 000 4 735 2 194 DŁUG RAZEM P – prognoza (1) – skorygowane o efekt sprzedaży dystrybucji i nabycia Złomrex S.A.

7 Średnioterminowe założenia biznesowe i finansowe
Otoczenie: Mała aktywność rynku high yield; kryzys długu państwowego; wzrost kosztów obsługi długu Rating Cognora: S&P - CCC+ (stabilna perspektywa), Moody’s – Caa2 (stabilna perspektywa) Podwyżka ratingu możliwa po: raporcie rocznym 2011 oraz pozytywnej prognozie wykonania Q1 2012 Główne krótkoterminowe linie kredytowe: SEB CF: 39m pln, DB: 27m pln, BRE: 28m pln Spodziewana daleko idąca ostrożność banków przy finansowaniu długoterminowym Notowania akcji Cognor na poziomie 4 zł. Możliwa dalsza poprawa percepcji rynkowej Cognor wyemitował sztuk warrantów (w tym PS Holdco posiada sztuk) uprawniających do objęcia tys. akcji po stałej cenie 4,00 zł. za akcję; pierwsza konwersja możliwa w Q3 2012 Zapotrzebowanie na środki finansowe – refinansowanie i inwestycje rozwojowe: Spłata eurobobligacji, wymagalność r. – 120 mln. eur. Plany inwestycyjne spółki na lata – ok mln. zł. Celem jest znaczące zwiększenie produkcji najbardziej rentownych wyrobów oraz zwiększenie wielkości przerobu własnego produkowanej stali surowej. Wstępnie rozpatrywane są dwa większe projekty o podobnej spodziewanej wartości CAPEX. Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie stabilnego i długoterminowego finansowania. Skala Inwestycji uzależniona będzie od wielkości i stabilności pozyskanych źródeł finansowych. Potencjalne źródła finansowania: Wolne przepływy własne Grupy w latach ( mln. pln.) Nowa emisja euroobligacji ( mln eur.) Emisja akcji Cognor (do 250 mln. pln.) Emisja obligacji w Polsce ( mln. pln.) Vendor finance: ( mln. pln.) Dług bankowy: ? Struktura finansowania Za najbardziej prawdopodobną i pożądaną uznajemy kombinację długu długoterminowego (obligacje i vendor finance), przepływów własnych oraz emisji akcji (w ramach istniejącego programu warrantów)

8 COGNOR SA ul. Zielona 26, Poraj tel , fax


Pobierz ppt "Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, luty 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google