Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojciech Kowalewski Małopolska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojciech Kowalewski Małopolska."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojciech Kowalewski Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.

2 Nasze doświadczenia... 2000: projekt wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego dla bibliotek publicznych w Małopolsce. Założenia perspektywiczne projektu prowokują bibliotekarzy małych i średnich bibliotek publicznych do rozpoczęcia procesów komputeryzacji 2000: projekt wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego dla bibliotek publicznych w Małopolsce. Założenia perspektywiczne projektu prowokują bibliotekarzy małych i średnich bibliotek publicznych do rozpoczęcia procesów komputeryzacji 2001-2003: wzrost zapotrzebowania na systemy do obsługi bibliotek publicznych; wzmożone instalacje programu MAK oraz cykle szkoleń podnoszą świadomość i inicjują powstawanie katalogów 2001-2003: wzrost zapotrzebowania na systemy do obsługi bibliotek publicznych; wzmożone instalacje programu MAK oraz cykle szkoleń podnoszą świadomość i inicjują powstawanie katalogów Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

3 2004: większość dużych i średnich bibliotek publicznych w Małopolsce posiada bazy katalogowe, które można udostępnić w Internecie 2004: większość dużych i średnich bibliotek publicznych w Małopolsce posiada bazy katalogowe, które można udostępnić w Internecie 2005-2006: pomysł stworzenia katalogu rozproszonego FIDKAR Małopolski 2005-2006: pomysł stworzenia katalogu rozproszonego FIDKAR Małopolski podłączenie pierwszych baz katalogowych w wyszukiwarce FIDKARpodłączenie pierwszych baz katalogowych w wyszukiwarce FIDKAR kampania na rzecz tworzenia baz regionalnych w WBP (instalacje BibReg, szkolenia MARC21)kampania na rzecz tworzenia baz regionalnych w WBP (instalacje BibReg, szkolenia MARC21) przystąpienie bibliotek naukowych Krakowa do projektuprzystąpienie bibliotek naukowych Krakowa do projektu podział portalu FIDKAR Małopolski na serwisy:podział portalu FIDKAR Małopolski na serwisy: Nasze doświadczenia... Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

4 2006: pierwsze lokalne inicjatywy integrujące zasoby bibliotek publicznych 2006: pierwsze lokalne inicjatywy integrujące zasoby bibliotek publicznych EBiPO i FIDKAR Oświęcimski (multiwyszukiwarka bibliotek publicznych i szkolnych) http://www.mbp.oswiecim.pl/EBiPO i FIDKAR Oświęcimski (multiwyszukiwarka bibliotek publicznych i szkolnych) http://www.mbp.oswiecim.pl/http://www.mbp.oswiecim.pl/ Porozumienie Bibliotek Tarnowskich (FIDKAR Tarnowski; MAK) http://www.biblioteka.tarman.pl/fidkar/Porozumienie Bibliotek Tarnowskich (FIDKAR Tarnowski; MAK) http://www.biblioteka.tarman.pl/fidkar/http://www.biblioteka.tarman.pl/fidkar/ Nasze doświadczenia... Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

5 2007: powstanie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej 2007: powstanie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej pierwsze próby integracji opisów bibliograficznych z obiektami cyfrowymi pierwsze próby integracji opisów bibliograficznych z obiektami cyfrowymi 2008: czynna współpraca niektórych bibliotek publicznych 2008: czynna współpraca niektórych bibliotek publicznych z MBC (Chrzanów, Olkusz, Tarnów, Zakopane, …) Nasze doświadczenia... Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

6 znaczący przyrost katalogów i baz bibliograficznych MAK znaczący przyrost katalogów i baz bibliograficznych MAK bazy przesyłane on-line, udostępniane z serwera WBP bazy przesyłane on-line, udostępniane z serwera WBP - model pośredni wszystkie bazy udostępnione również przez MAKwwwwszystkie bazy udostępnione również przez MAKwww trudności organizacyjne: brak katalogów centralnych - niektóre biblioteki udostępniają nawet kilkanaście baz (filie)brak katalogów centralnych - niektóre biblioteki udostępniają nawet kilkanaście baz (filie) konieczność dokonywania cyklicznej aktualizacji baz i opisów do bazkonieczność dokonywania cyklicznej aktualizacji baz i opisów do baz część baz wymaga różnych operacji informatycznych, tj. import, definiowanie indeksów i in.część baz wymaga różnych operacji informatycznych, tj. import, definiowanie indeksów i in. 2005-2008: wnioski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

7 sprawozdawczość: statystyka odwiedzin podawana wyłącznie dla FIDKARa sprawozdawczość: statystyka odwiedzin podawana wyłącznie dla FIDKARa skomplikowane operacje informatyczne dla bibliotek, które nie wykupiły serwera z39.50 (Libra) lub go nie posiadają (DOS)skomplikowane operacje informatyczne dla bibliotek, które nie wykupiły serwera z39.50 (Libra) lub go nie posiadają (DOS) eksport danych (txt), zmiana separatorów pól, import do MAKa, definiowanie indeksów i in.eksport danych (txt), zmiana separatorów pól, import do MAKa, definiowanie indeksów i in. problemy techniczne z uzyskaniem aktualizacji katalogówproblemy techniczne z uzyskaniem aktualizacji katalogów wymagana znajomość struktury baz danychwymagana znajomość struktury baz danych z uwagi na objętość baz (do 100 MB) konieczne było stworzenie zdalnego dostępu dla bibliotekarzy z terenu (np. FTP)z uwagi na objętość baz (do 100 MB) konieczne było stworzenie zdalnego dostępu dla bibliotekarzy z terenu (np. FTP) 2005-2008: wnioski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

8 RK@M: w krytycznym momencie - ok. 150 katalogów ok. 100 baz MAK (80% MARC21, 15% MARCBN, 5% inne)ok. 100 baz MAK (80% MARC21, 15% MARCBN, 5% inne) pozostałe bazy (SOWA, Libra, Prolib oraz CDS/ISIS)pozostałe bazy (SOWA, Libra, Prolib oraz CDS/ISIS) BR@Ma: bazy bibliograficzne - ok. 40 baz KR@K: ok. 15 katalogów bibliotek naukowych głównie model bezpośredni głównie model bezpośredni systemy: Virtua, TINLIB, Prolib, MAK, … systemy: Virtua, TINLIB, Prolib, MAK, … 2005-2008: wnioski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

9 inf. o wstrzymaniu prac nad rozwojem systemu MAK trudności w implementacjach opartych na trybie wielodostępu (środowisko sieciowe, katalogi centralne) trudności w implementacjach opartych na trybie wielodostępu (środowisko sieciowe, katalogi centralne) słabe efekty z39.50 (klient, serwer) słabe efekty z39.50 (klient, serwer) zanikająca kompatybilność z nowymi OS (np. MS Vista, 7, …) zanikająca kompatybilność z nowymi OS (np. MS Vista, 7, …) liczne ograniczenia programowe i sprzętowe liczne ograniczenia programowe i sprzętowe duża redundancja baz danych; brak relacyjności: duża redundancja baz danych; brak relacyjności: brak możliwości wiązania opisu bibliograficznego z hasłem formalnym i przedmiotowym brak możliwości wiązania opisu bibliograficznego z hasłem formalnym i przedmiotowym brak współpracy w zakresie pobierania haseł wzorcowych z KHW (np. CKHW, KHW BN, słowników systemowych) brak współpracy w zakresie pobierania haseł wzorcowych z KHW (np. CKHW, KHW BN, słowników systemowych) brak możliwości tworzenia rekordów haseł niekontrolowanych kartotekami wzorcowymi (osoba, instytucja, impreza, tytuł i in.) na potrzeby LKHW brak możliwości tworzenia rekordów haseł niekontrolowanych kartotekami wzorcowymi (osoba, instytucja, impreza, tytuł i in.) na potrzeby LKHW FIDKAR: 2008 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

10 inf. o wstrzymaniu prac – cd. brak planów rozwojowych… brak planów rozwojowych… porażka v. 5.0 i gasnący entuzjazm użytkowników MAKa porażka v. 5.0 i gasnący entuzjazm użytkowników MAKa mało przyjazny, nie intuicyjny mało przyjazny, nie intuicyjny … dynamiczny rozwój rynku usług outsourcingowych niskie koszty zakupu systemu w usłudze hostingu niskie koszty zakupu systemu w usłudze hostingu nowe zadania dla bibliotek (np. digitalizacja)nowe zadania dla bibliotek (np. digitalizacja) wymagania współczesnego użytkownika FIDKAR: 2008 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

11 wzrost zapotrzebowania na zintegrowane systemy biblioteczne, powody: niewystarczająca (nierozwojowa) funkcja aplikacji FIDKARniewystarczająca (nierozwojowa) funkcja aplikacji FIDKAR trudności administracji w rozbudowanych instalacjachtrudności administracji w rozbudowanych instalacjach brak obsługi rekordów KHWbrak obsługi rekordów KHW brak możliwości dokonywania operacji przez czytelnika (rezerwacja, prolongata zbiorów)brak możliwości dokonywania operacji przez czytelnika (rezerwacja, prolongata zbiorów) błędy programowe (poprawianie kodu)błędy programowe (poprawianie kodu) brak możliwości prezentacji okładek książek itp.brak możliwości prezentacji okładek książek itp. FIDKAR: 2008 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

12 konieczność zautomatyzowania procesów związanych z aktualizacją baz – model bezpośredni (serwer z39.50) definitywna migracja do formatu MARC21 rezygnacja z MAKwww (problemy w definiowaniu pól zasobu) model pośredni wyłącznie dla bibliografii zamkniętych (BR@Ma) zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

13 exodus z MAKa duże biblioteki (miejskie, powiatowe) wybierają systemy do kompleksowego zarządzania zbiorami bibliotecznymi duże biblioteki (miejskie, powiatowe) wybierają systemy do kompleksowego zarządzania zbiorami bibliotecznymi zauważalne tendencje do ujednolicania systemów w skali miast i powiatu zauważalne tendencje do ujednolicania systemów w skali miast i powiatu następuje rozwój lokalnych katalogów rozproszonych, np. Tatrzański katalog rozproszony, Katalog rozproszony powiatu miechowskiego, … następuje rozwój lokalnych katalogów rozproszonych, np. Tatrzański katalog rozproszony, Katalog rozproszony powiatu miechowskiego, … biblioteki nie rezygnują z udost. danych przez serwisy z39.50 biblioteki nie rezygnują z udost. danych przez serwisy z39.50 FIDKAR: 2008-2010 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa PER ASPERA AD ASTRA

14 Exodus z MAKa duże biblioteki (miejskie, powiatowe) wybierają systemy do kompleksowego zarządzania zbiorami bibliotecznymi (w 2006 miejskie biblioteki w Krakowie zakupiły system SOWA2) duże biblioteki (miejskie, powiatowe) wybierają systemy do kompleksowego zarządzania zbiorami bibliotecznymi (w 2006 miejskie biblioteki w Krakowie zakupiły system SOWA2) zauważalne tendencje do ujednolicania systemów w skali powiatu zauważalne tendencje do ujednolicania systemów w skali powiatu postępuje dalszy rozwój lokalnych katalogów rozproszonych, np. Tatrzański katalog rozproszony, Katalog rozproszony powiatu miechowskiego, … postępuje dalszy rozwój lokalnych katalogów rozproszonych, np. Tatrzański katalog rozproszony, Katalog rozproszony powiatu miechowskiego, … rozwój systemów w usłudze hostingu rozwój systemów w usłudze hostingu Fidkar: 2008-2010

15 statystyka odwiedzin (2007-2010) model bezpośredni (z39.50): 28 – SOWA2; 1 – PROLIB; 1 – PATRON3 (gł. katalogi centralne bibliotek powiatowych i miejskich, instalacje powiatowe) model pośredni (serwer WBP): 69 baz (52 – MAK; 16 – LIBRA) Małopolska Biblioteka Cyfrowa

16 statystyka odwiedzin (2007-2010) 28 baz zamkniętych (SOWA2, MAK) - Kraków i Małopolska 12 baz otwartych (w tym: Bibliografia Małopolski) Małopolska Biblioteka Cyfrowa

17 statystyka odwiedzin (2007-2010) 8 katalogów bibliotek naukowych Krakowa (Virtua, Tinlib, Prolib, MAK) 7 katalogów (zbiory specjalne): Biblioteka XX Czartoryskich, … (MAK)

18 FIDKAR Małopolski spełnił funkcję, ponieważ : od roku 2005 nastąpił wzrost świadomości bibliotekarzy na procesy związane z komputeryzacją bibliotek i małych placówek filialnych od roku 2005 nastąpił wzrost świadomości bibliotekarzy na procesy związane z komputeryzacją bibliotek i małych placówek filialnych (17. powiatów zakupiło lub wymieniło oprogramowanie biblioteczne) nastąpiła zdecydowana poprawa jakości opracowanych zbiorów (formalne, rzeczowe, KHW, …) nastąpiła zdecydowana poprawa jakości opracowanych zbiorów (formalne, rzeczowe, KHW, …) wśród niektórych bibliotek gminnych (Podhale, Orawa) zaistniała konieczność tworzenia bibliografii lub tematycznych zestawień bibliograficznych dotyczących regionu wśród niektórych bibliotek gminnych (Podhale, Orawa) zaistniała konieczność tworzenia bibliografii lub tematycznych zestawień bibliograficznych dotyczących regionu wnioski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa

19 FIDKAR Małopolski: przygotował do przyszłego korzystania z PROFESJONALNEGO OPROGRAMOWANIA bibliotecznego, umożliwiającego współpracę z protokołem z39.50 i szanującego standardy biblioteczne (MARC21, ISO 2709) przygotował do przyszłego korzystania z PROFESJONALNEGO OPROGRAMOWANIA bibliotecznego, umożliwiającego współpracę z protokołem z39.50 i szanującego standardy biblioteczne (MARC21, ISO 2709) wywarł wpływ na decyzje dot. ujednolicania systemów bibliotecznych w skali miast i powiatów i powstanie regionalnych serwisów z39.50 (Multi-OPAC) wywarł wpływ na decyzje dot. ujednolicania systemów bibliotecznych w skali miast i powiatów i powstanie regionalnych serwisów z39.50 (Multi-OPAC) wnioski Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

20 FIDKAR Małopolski: spełnił funkcję propedeutyczną:spełnił funkcję propedeutyczną: integracja systemów oraz baz zawierających różne typy dokumentów (katalogi, bibliografie regionalne, …) integracja systemów oraz baz zawierających różne typy dokumentów (katalogi, bibliografie regionalne, …) ujednolicenie formatów baz danych (MARC, nie-MARC) ujednolicenie formatów baz danych (MARC, nie-MARC) przełamanie barier stosowanej metodyki kontroli spójności danych i języka informacyjno-wyszukiwawczego przełamanie barier stosowanej metodyki kontroli spójności danych i języka informacyjno-wyszukiwawczego strony kodowej, organizacji danych, platformy systemowej… strony kodowej, organizacji danych, platformy systemowej… wnioski Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

21 FIDKAR Małopolski: stanowił alternatywę dla katalogów centralnych (problem spójności); przy braku realnej współpracy z NUKAT (współkatalogowanie, wsp. bierna)stanowił alternatywę dla katalogów centralnych (problem spójności); przy braku realnej współpracy z NUKAT (współkatalogowanie, wsp. bierna) 3. miejskie biblioteki Krakowa (Krowoderska, Podgórska, Śródmiejska) pracujące w systemie SOWA2/MARC21 wykorzystują CKHW (tzw. model schowkowy lub klikany) do tworzenia haseł autorytatywnych wnioski Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

22 FIDKAR Małopolski: w okresie użytkowania MAKa w większości bibliotek stanowił jedyne źródło udost. katalogów i baz bibliograficznych on-linew okresie użytkowania MAKa w większości bibliotek stanowił jedyne źródło udost. katalogów i baz bibliograficznych on-line miał zasadniczy i decydujący wpływ na rozwój małych i średnich bibliotek publicznych oraz integrację środowiska bibliotekarzy i czytelnikówmiał zasadniczy i decydujący wpływ na rozwój małych i średnich bibliotek publicznych oraz integrację środowiska bibliotekarzy i czytelników wnioski Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

23 statystyka odwiedzin (2007-2010)

24 http://www.rajska.info - Rozproszony Katalog Małopolski (RK@M) - http://rkam.rajska.info/ - Bibliografia Regionalna Małopolski (BR@Ma) - http://fidkar.rajska.info/ - Katalog Rozproszony Krakowa (KR@K) - http://krak.rajska.info/ http://rkam.rajska.info/http://fidkar.rajska.info/http://krak.rajska.info/http://rkam.rajska.info/http://fidkar.rajska.info/http://krak.rajska.info/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa

25 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa Bibliografia Małopolski (SOWA2) - http://bibliografia.rajska.info/ http://bibliografia.rajska.info/

26 mgr Wojciech Kowalewski Szef Zespołu ds. Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej Instruktor ds. komputeryzacji bibliotek -Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ tel. (12) 37-52-233, (12) 37-52-277 Dziękuję za uwagę... wkowalewski@wbp.krakow.pl Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Małopolska Biblioteka Cyfrowa


Pobierz ppt "Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie FIDKAR Małopolski – dokonania, trudności, perspektywy Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojciech Kowalewski Małopolska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google