Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i pedagogicznych Danuta Kaczmarek Wojewódzka i Miejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i pedagogicznych Danuta Kaczmarek Wojewódzka i Miejska."— Zapis prezentacji:

1 Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i pedagogicznych
Danuta Kaczmarek Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Grażyna Leonowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

2 Zespół ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych
Lidia Derfert-Wolf – Kierownik Zespołu (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Joanna Burska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie) Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu) Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa) Danuta Kaczmarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy) Grażyna Leonowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie) Agnieszka Pietryka (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie) Aldona Zawałkiewicz (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu) Eksperci: prof. dr hab. Ewa Głowacka (UMK Toruń) prof. dr hab. Dariusz Wojakowski (AGH Kraków) Teresa Elwira Śliwińska (Książnica Podlaska w Białymstoku) Z ramienia ZG SBP opiekę sprawuje Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

3 Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – geneza projektu SBP
Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021 Projekt AFBN i doświadczenia bibliotek naukowych powołanie przez SBP Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, rozpoczęcie prac – czerwiec 2010 r. projekt współfinansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) dla SBP Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

4 Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – cele projektu SBP
dostarczenie kierującym bibliotekami narzędzia do zarządzania wsparcie dla tworzenia strategicznych planów rozwoju bibliotek dostarczenie narzędzia do monitorowania postępów działania oraz oceny wykonania zadań dostarczenie narzędzia do badań porównawczych bibliotek (benchmarking) dostarczenie materiałów do działań promocyjnych na rzecz bibliotek (w skali lokalnej i ponadlokalnej) dostarczenie materiałów do opracowywania wniosków o granty Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

5 Prace Zespołu SBP opracowanie wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych i pedagogicznych przygotowanie kwestionariusza ankiety do badań satysfakcji użytkowników biblioteki opracowanie oprogramowania do gromadzenia danych, obliczania wskaźników i tworzenia analiz badania pilotażowe przeprowadzone w roku 2012 i 2013 (badania efektywności bibliotek, badania satysfakcji użytkowników) Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

6 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych i pedagogicznych Harmonogram 2012–2013
Cel badań: testowanie sposobu gromadzenia i analizy danych styczeń 2012 – rozpoczęcie badań pilotażowych kwiecień 2012 – seminarium dla przedstawicieli bibliotek testujących styczeń 2013 – przekazanie bibliotekom testującym formularzy do zestawienia danych statystycznych luty 2013 – odbiór danych z bibliotek luty/marzec 2013 – korekta i analiza nadesłanych danych przeprowadzona przez 6 osób z Zespołu SBP oraz 1 osobę z DBP we Wrocławiu Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

7 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych 2012-2013 Biblioteki koordynujące w regionach
Książnica Podlaska w Białymstoku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (tylko 2013) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Książnica Pomorska w Szczecinie Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

8 Biblioteki publiczne biorące udział
w pilotażu 2012 biblioteki wojewódzkie – 7 biblioteki gminy miejskiej – 19 obsługiwana populacja do 20 tys. – 2 obsługiwana populacja tys. – 8 obsługiwana populacja tys. – 5 obsługiwana populacja tys. – 3 obsługiwana populacja powyżej 500 tys. – 1 biblioteki gminy miejsko-wiejskiej (populacja tys.) – 18 biblioteki gminy wiejskiej (populacja 5-10 tys.) – 19 ŁĄCZNIE 63 BIBLIOTEKI Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

9 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych 2012 – błędy, wątpliwości
błędy konsultowane z bibliotekami (dwie tury) błędy arytmetyczne błędna interpretacja brak zapoznania się z objaśnieniami wątpliwości – konsultowane na warsztatach korekta objaśnień do danych statystycznych korekta formularzy bibliotek publicznych (lipiec 2012) Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

10 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych 2013
ogółem w 234 bibliotekach publicznych (wraz z filiami) wojewódzkich - 8 miejskich - 55 miejsko-gminnych - 73 gminnych - 98 w tym 63 biblioteki kontynuują badania pilotażowe rozpoczęte w 2012 r. (w tym 11 z województwa dolnośląskiego) w tym 10 bibliotek z warmińsko-mazurskiego, które przystąpiły do pilotażu w 2013 r. w województwie dolnośląskim badania pilotażowe przeprowadzono we wszystkich 171 publicznych bibliotekach samorządowych Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

11 Badania pilotażowe w bibliotekach pedagogicznych 2013 – uczestnicy
Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

12 Badania pilotażowe w bibliotekach pedagogicznych 2013 – uczestnicy
12 bibliotek pedagogicznych wraz z 66 filiami, w tym: 10 bibliotek samodzielnych 2 biblioteki włączone w strukturę ośrodków doskonalenia nauczycieli Najmniej filii w strukturze biblioteki: 1 Najwięcej filii w strukturze biblioteki: 12 Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

13 Sposoby weryfikowania danych (biblioteki publiczne i pedagogiczne)
wg ograniczeń zaprojektowanych dla programu komputerowego na logikę i intuicyjnie wg liczby ludności wg GUS wg średniej ceny książki w porównywaniu z danymi z K-03 w porównaniu z danymi przekazywanymi do WBP w porównywaniu z danymi z poprzedniego roku analiza wskaźników zbiorczych (średnie, mediany, wartości max i min) uchwały samorządów województw System Informacji Oświatowej (SIO) Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

14 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych i pedagogicznych 2013 Błędy, wątpliwości, problemy
Błędy konsultowane z bibliotekami błędy arytmetyczne błędna interpretacja brak zapoznania się z objaśnieniami rozbieżności w podawaniu danych do GUS i do badań pilotażowych (zauważone przez osoby sprawdzające) duże różnice w niektórych danych w porównaniu z rokiem ubiegłym pozostawianie niewypełnionych pól Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

15 Badania pilotażowe w bibliotekach publicznych i pedagogicznych 2013 Błędy, wątpliwości, problemy
brak logicznego łączenia pewnych danych i kontrolowania związanych ze sobą pytań (np. koszty zakupu książek z liczbą nabytków) duży problem z podawaniem danych dotyczących budżetu trudności z pozyskaniem niektórych danych, np. budżet organizatora, liczba nauczycieli Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.

16 Wnioski i zalecenia zbierane dane skorelowane z danymi wymaganymi przez GUS biblioteki publiczne w 90% biblioteki pedagogiczne w 85%, z tego 21% (7 danych) różni się częściowo zakresami lub interpretacją wszystkie problemy i błędy wynikłe w czasie pilotażu będą wykorzystane do: dalszego uzupełniania objaśnień zbieranych danych [warsztaty] rozszerzenia liczby ograniczeń pozwalających na automatyczne wykrywanie błędów w programie komputerowym „Aplikacja do gromadzenia, analizy i prezentacji wskaźników funkcjonalności bibliotek” niezbędna jest weryfikacja zbieranych danych przez bibliotekarza (analizatora) na etapie zatwierdzania formularzy niezbędne są szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych. Sulejówek r.


Pobierz ppt "Pilotażowe badania efektywności w wybranych bibliotekach publicznych i pedagogicznych Danuta Kaczmarek Wojewódzka i Miejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google