Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Ś wiatowe dni innowacji w Wielkopolsce 08.09. – 12.09.2008 Środki publiczne w finansowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Ś wiatowe dni innowacji w Wielkopolsce 08.09. – 12.09.2008 Środki publiczne w finansowaniu."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Ś wiatowe dni innowacji w Wielkopolsce 08.09. – 12.09.2008 Środki publiczne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie kredytu Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen

2 / 2 Agenda I.Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen II.Formy działalności Investitionsbank Hessen III.Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen jako przykład instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw

3 / 3 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen Forma prawna:od 01.07.2005 instytucja prawa publicznego z gwarancjami krąju związkowego Hesji Siedziba banku:Frankfurt nad Menem Oddziały banku:Kassel, Wetzlar, Wiesbaden Udziałowcy:50% kraj związkowy Hesji, 50% Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Kapitał własny:60 Mio. Zadania:instytut bankowy, centralna jednostka monetarna kraju związkowego Hesji, której szczególnym zadaniem jest wspieranie podmiotów gospodarczych Formy działalności:działalność kredytowa, gwarancje, subwencje, kapitały udziałowe, obsługa programów wspierających Uni Europejskiej I.

4 / 4 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen – stan na 30.06.2008 Suma bilansowa, stan na dzień 30.06.2008: 993 Mio. (znaczący wzrost w ostatnich latach, szczególnie przez dzialałność kredytową) Wysokość udzielonych kredytów w roku 2007 (GuW): 136 Mio. (Wysokość udzielonych kredytów ogółem: 497,1 Mio. dla okolo 4.500 przedsiębiorstw) Wysokość przyznanych subwencji w roku 2007: -Środki z programu wspierania MŚP Wspólnoty Europejskiej 9,4 Mio. + 2,7 Mio. nieoprocentowane kredyty w tzw. obszarach Ziel 2 -Rozwój infrastruktury: 8,3 Mio. -Rynek pracy, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 72,6 Mio. -Odnowa miast i wsi: 31,7 Mio. Wysokość udzielonych gwarancji w roku 2007: 90,4 Mio. Kapitał udziałowy w roku 2007 i 2008: -pochodzący z różnych funduszy inwestycyjnych o własnej osobowości prawnej cichy kapitał udziałowy w wysokości okolo 77 Mio. dla prawie 140 przedsiębiorstw -m.in.: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft: 45 Mio. dla 88 przedsiębiorstw -fundusz inwestycyjny Hessen-Invest i inne: 25 Mio. -fundusz inwestycyjny Hessen Kapital 75 Mio. (dotychczas przyznano: 7,4 Mio. ) Wysokość wszystkich przyznanych środków: 1,3 Mrd. Źródło: statystyki własne

5 / 5 II. Formy działalności Investitionsbank Hessen Działalność kredytowa Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (długoterminowy kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej) Gwarancje Gwarancje kraju związkowego Hesji Dofinansowanie ze środków publicznych (subwencje) n Subwencje w ramach pomocy regionalnej Wspólnoty Europejskiej n Rynek pracy n Odnowa miast i wsi Kapitał udziałowy n Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG H) n Hessen Kapital

6 / 6 III. Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW) Kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej - przeznaczenie kredytu – Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, utworzenie nowego lub przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa, nabycie udziałów w spółce. - maksymalna wysokość kredytu: 300 T; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % punkty procentowe Tworzenie miejsc pracy: Inwestycje powiązane z tworzeniem dodatkowych miejsc pracy. - finansowanie w wysokości 100 T za każde nowe miejsce pracy - maksymalna wysokość kredytu: 750 T; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe Inwestycje w rozwój działalności gospodarczej: Finansowanie nowych inwestycji umożliwiających dalszy rozwój istniejącego przedsiębiorstwa - maksymalna wysokość kredytu: 500 T; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe

7 / 7 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Cel kredytu: Wspieranie osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania długoterminowych inwestycji kredytem o stałym, korzystnym oprocentowaniu. Instrument: Obowiazujący na terenie calej Hesji długoterminowy kredyt o obniżonym oprocentowaniu na wybrane cele inwestycyjne z dodatkowym obniżeniem oprocentowania w wybranych regionach tego kraju. Osoby uprawnione do składania wniosków kredytowych: -Osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą -Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, spełniające definicję MŚP Komisji Europejskiej. -Przedstawiciele wolnych zawodów, włącznie z lekarzami. -Komandytariusze nie są uprawnieni do składania wniosków. Definicja MŚP według Komisji Europejskiej: -Maksymalna liczba zatrudnionych: 250 -Roczny obrót nie przekraczający 50 Mio. lub suma bilansowa poniżej 43 Mio. -Spełnienie kryterium niezależności.

8 / 8 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Warunek: miejsce inwestycji znajduje się w Hesji Rodzaj finansowanych inwestycji: -nabycie gruntów gospodarczych i budynków -prace budowlane -zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, wyposażenie biura -przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa lub nabycie udziałów w spółce.

9 / 9 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Warianty kredytu Przeznaczenie / Cel kredytu Wysokość finansowania Maksymalna kwota kredytu Obniżenie oprocentowania Wypłata a) Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 100 %300 T 0,20 %- punkty procent. 96 % b) Inwestycje połączone z tworzeniem nowych miejsc pracy 100 %750 T 0,20 %- punkty procent. + 0,20 %- punkty procent. w wybranych regionach 96 % c) Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa 100 %500 T 0,20 %- punkty procent. + 0,20 %- punkty procent. w wybranych regionach 96 %

10 / 10 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Rozwój przyznanych kredytów i liczby wniosków kredytowych

11 / 11 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość przyznanych kredytów w podziale na cel

12 / 12 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość przyznanych kredytów w podziale na branżę

13 / 13 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość udzielonych kredytów w podziale na regiony Wysokość przyznanych kredytów ogółem < 2,5 Mio. 2,5 – 5,0 Mio. 5,0 – 10,0 Mio. > 10,0 Mio. Stan na dzień 31.08.2008 Udzielone kredyty: 113,4 Mio. Inwestycje ogółem: 214,3 Mio.

14 / 14 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Regionalne różnice w wysokości oprocentowania Dodatkowa obniżka oprocentowania dotyczy wariantu kredytowego b) lub c) w następujących regionach: Hesja północna Hesja środkowa region Odenwald Obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu a) - c) Dodatkowe obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu b) i c)

15 / 15 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka Od 01.07.2007 wprowadzenie przez Investitionsbank Hessen systemu oprocentowania uwzględniającego potencjał ryzyka, opracowanego przez KfW uwzględnienie indywidualnej sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy i jego klasyfikacja do jednej z siedmiu kategorii cenowych (A – G): określenie zdolności kredytowej i prawdopodobieństwa niewypłacalności ocena wniesionego zabezpieczenia indywidualna dla kredytobiorcy oferta oprocentowania

16 / 16 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka

17 / 17 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Aktualna stopa oprocentowania z dnia: 12.08.2008

18 / 18 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Schemat refinansowania kredytu BANK Fundusz na obniżenie oprocentowania Kredytobiorca Klasa zdolności kredytowej: 2 Klasa zabezpieczenia kredytu: 2 Kategoria cenowa: D Refinasowanie: kredyt globalny 0,20%- pkt. proc. + marża IBH 3,60%3,40% 5,00%

19 / 19 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Generowanie funduszu na obnizenie oprocentowania Fundusz na obniżenie oprocentowania Rynek finasowy: - papiery wartościowe - wkłady terminowe - pożyczki, obligacje itp. 4,50% 2,00% różnica oprocentowania kredyt Wohnungsbau- sondervermögen LTH Bank für Infrastruktur

20 / 20 Instytucje – partnerzy w refinansowaniu wspierających programów finansowych Kreditanstalt für Wiederaufbau Landwirtschaftliche Rentenbank EIB Europejski Bank Inwestycyjny inne banki (z.B. NRW-Bank) Instrumenty bezpośrednie powiązanie refinansowania z programem finansowym narzuca często ostrzejsze przepisy i kryteria kształtowania i przyznawania programu refinansowanie ogólne – niezależność w kreowaniu nowych produktów finansowych emisja obligacji własnych – duża swoboda w kształtowaniu instrumentów finansowych Uwarunkowania powiązania między programem i refinansowaniem – większa subwencja do oprocentowania refinansowanie ogólne – warunki i reguły rynku finansowego emisja obligacji własnych – reguły rynku finansowego III. Refinansowanie Instytucje, instrumenty i uwarunkowania

21 / 21 Investitionsbank Hessen Kontakt Investitionsbank Hessen Schumannstraße 4-6 60325 Frankfurt am Main Eckhard HassebrockDr. Rudolf Kriszeleit Członek zarząduCzłonek zarządu Nr. tel.: +49 69 / 133 850 7810 Nr. tel: +49 69 / 133 850 7820 Osoby kontaktowe FrankfurtOddział KasselOddział Wetzlar Dr. Gerhard BauerWilfried PfannkucheHartmut Bock Norbert Gonsior Nr. tel.: +49 69 / 133 850 7826 Nr. tel.: +49 561 / 7 28 99 77 16Nr. tel.: +49 6441 / 44 79 101 Nr. tel.: +49 69 / 133 850 7816 Hotline GuW Nr. tel.: +49 69 / 133 850 7814 Strona internetowa: www.ibh-hessen.de Adres mailowy: imię.nazwisko@ibh-hessen.de

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Ś wiatowe dni innowacji w Wielkopolsce 08.09. – 12.09.2008 Środki publiczne w finansowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google