Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określniki chronologiczne w Bibliografii Zawartości Czasopism

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określniki chronologiczne w Bibliografii Zawartości Czasopism"— Zapis prezentacji:

1 Określniki chronologiczne w Bibliografii Zawartości Czasopism

2 Określniki chronologiczne:
lokalizują przedmiot w czasie, wskazują czas, w którym zagadnienie omawiane w dokumencie miało miejsce. Określniki chronologiczne powinny być stosowane w hasłach przedmiotowych dla tych dokumentów, które mają nacechowanie historyczne.

3 Określników chronologicznych nie stosujemy:
jeżeli przedmiot w swej nazwie zawiera element czasowy, np. Wojna r. Marzec 1968 r. w Polsce Rewolucja 1989 r. aksamitna Układ z Schengen (1985) Sejm (1596)

4 Niemcy (Republika Demokratyczna) Niemcy (Republika Federalna)
dla tematów i określników geograficznych (nazwy państw), jeśli okres ich istnienia jest ściśle określony, np. Niemcy (Republika Demokratyczna) Niemcy (Republika Federalna) ZSRR (dla okresu ) Czechosłowacja (dla okresu ) 245 %Wyjście z Walhalii / Marianna Zielińska 651 %Niemcy (Republika Federalna)

5 jeżeli temat związany jest z konkretnym okresem historycznym lub wydarzeniami historycznymi
Gotyk Impresjonizm Romantyzm Wiosna Ludów Ruch oporu Holocaust

6 przy zagadnieniach i przedmiotach, o których wiadomo, że związane są z określonym czasem, np.
Globalizacja Prywatyzacja Transformacja systemy społeczno-gospodarczego Gospodarka oparta na wiedzy Sztuczny satelita

7 245 %W tyglu transformacji / Wojciech Gliwa
650 %Transformacja systemu społeczno-gospodarczego – Polska 245 %Nadzieje i zagrożenia globalizacji / Tadeusz Pilch 650 %Globalizacja 245 %Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Celina M. Olszak 650 %Społeczeństwo informacyjne – Polska 245 %Prywatyzacja polskiej gospodarki / Malwina Szczepkowska 650 %Prywatyzacja – Polska 651 %Polska – gospodarka – od 1989 r.

8 dla najnowszych kierunków w sztuce, np.
Performance Instalacja (szt.plast.) po tematach osobowych, z wyjątkiem określnika zamach, ponieważ element czasowy określony jest latami życia danej osoby

9 Określniki chronologiczne mają w JHP BN charakter uogólniający.
Określniki wyrażane są cyframi arabskimi i uzupełnione skrótem w. (wiek/wieki) lub r. (rok). Dla wieku XX i XXI określniki podzielone są na daty roczne, dotyczy to historii krajów europejskich.

10 Określnikami są stulecia.
Określniki wyrażone w postaci stuleci lub dat mogą być łączone, np. 19-20 w. r. Okresy sprzed naszej ery oznacza się p.n.e., np. 4 w. p.n.e. 14-13 w. p.n.e.

11 Jeżeli nie może sprecyzować początku omawianego zagadnienia, ale jest określony jego koniec stosujemy określniki z przyimkiem „do”, np. do 19 w. do 15 w. Określniki te nie są uwzględniane w kartotece wzorcowej, tworzone są na potrzeby dokumentu.

12 Nie stosujemy tych określników z datą wyrażającą wiek, np. od 16 w.
Określniki z przyimkiem „od” = od oznaczonego początku do współczesności, np. od 1944 r. od 2001 r. Nie stosujemy tych określników z datą wyrażającą wiek, np. od 16 w. Określniki te kontrolowane są kartoteką wzorcową

13 Określniki dla 20 i 21 w. określniki ogólnego stosowania, np.
r. z wyjątkiem: Niemiec, Czechosłowacji, Austrii od 1945 r. z wyjątkiem tych krajów, po których stosuje się określnik od 1944 r. od 1989 r. z wyjątkiem tych krajów, po których stosuje się określnik od 1991 r. od 2001 r.

14 określniki dla 20 i 21 w. związane z tematem lub określnikiem geograficznym, np.
r. dla Estonii, Litwy, Łotwy od 1944 r. dla Bułgarii, Polski, Rumunii r. dla ZSRR i dla części składowych federacji od 1991 r. dla Albanii, Jugosławii, krajów byłej Jugosławii, Rosji, krajów byłego ZSRR od 1993 r. dla Czech i Słowacji

15 Dla Czechosłowacji, Niemiec, Polski i ZSRR określniki dla 20 i 21 w
Dla Czechosłowacji, Niemiec, Polski i ZSRR określniki dla 20 i 21 w. są rozbudowane, np. dla Niemiec r. r. r. r. r. od 1990 r.

16 Dla Polski r. r. r. 1970 r. – po tematach: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Szczecin r. r. od 1944 r. od 1980 r.

17 Określnik szczegółowy od 1965 r.
stosuje się tematach związanych z historią Kościoła Katolickiego, teologią katolicką oraz po określniku katolicyzm dotyczy to jednak dokumentów poświęconych Kościołowi w wymiarze powszechnym, nie dotyczy spraw o zasięgu lokalnym

18 Określnik szczegółowy od 2004 r.
występuje po nazwach krajów, które wstąpiły do UE po 2004 r. i po temacie i określniku Unia Europejska ale stosuje się go tylko dla tych dokumentów, w których problematyka unijna jest wyeksponowana, nie do opisu wszystkich spraw dotyczących tych państw po przystąpieniu do UE.

19 Określniki chronologiczne po nazwach województw utworzonych po 1999 r.
Po nazwach województw utworzonych po 1999 r. , np. Mazowieckie, województwo, Małopolskie, województwo, Łódzkie, województwo (od 1999) nie stosuje się określników chronologicznych Wyjątkiem są określniki chronologiczne w postaci daty rocznej po określnikach: klęski elementarne, wybory samorządowe, środowisko

20 Określniki chronologiczne zawierające daty roczne:
stan na... (rok) - stan na... (rok) – stosuje się go po tematach z dziedziny prawa, określnikach podział administracyjny, ordynacja oraz po tematach dotyczących monitoringu środowiska człowieka, np.

21 245 %Dziedziczenie praw majątkowych w świetle polskiego prawa autorskiego / Piotr Slęzak
650 %Majątek – prawo – Polska – stan na 2007 r. 650 %Prawo autorskie – Polska – stan na 2007 r. 245 %Normalniej czyli inaczej / Mariusz Urbanek 650 %Wybory parlamentarne – ordynacja – Polska – stan na 2005 r. 245%Polska po 1999 r. / Zdzisław Sadowski 651 %Polska – podział administracyjny – stan na 1999 r.

22 Określnik chronologiczny po tematach wyrażających wybory wszelkiego typu i szczebla (np. parlamentarne, samorządowe do Parlamentu Europejskiego) oraz po temacie i określniku klęski elementarne, np. 245 %Kilka uwag o francuskich wyborach prezydenckich / Jan Malewski 650 %Wybory prezydenckie – Francja – 2007 r.

23 245 %Podlaska lekcja / Lech Nikowski
650 %Wybory samorządowe – Polska – 2006 r. 651 %Podlaskie, województwo – wybory samorządowe – 2006 r. 245 %Powódź w Legnicy 1977 roku 650 %Powódź – Polska – 1977 r. 651 %Legnica (woj. dolnośląskie) – klęski elementarne – 1977 r. 245 %Pożar Konina 24 czerwca 1796 roku / Zdzisław Włodarczyk 650 %Pożar – Polska – 1796 r. 651 %Konin (woj. wielkopolskie) – klęski elementarne – 1796 r.

24 Określniki chronologiczne zawierające daty dane chronologiczne:
zamach + data roczna (określnik ten stosuje się po tematach osobowych), np. 245 %Poderwały się gołębie / Stanisław Zasada 600 %Jan Paweł II (papież ; ) – zamach 1981 r.

25 określnik zjednoczenie + data roczna (określnik ten stosuje się po nazwach państw i regionów świata), np. 245 %Polska wobec zjednoczenia Niemiec / Jan Barcz 651 %Niemcy – zjednoczenie 1989 r. 245 %Królestwo Włoch w 19 w. / Anna Barańska 651 %Włochy – zjednoczenie 1861 r.

26 określnik konstytucja + data roczna (określnik ten stosuje nazwach państw i regionów świata), np.
245 %Włoskie państwo regionalne / Małgorzata Lorencka 650 %Regiony (adm.) - Włochy 651 %Włochy – konstytucja 1947 r. 245 %Czy podstawy do kasacji są zgodne z Konstytucją RP / Dorota Szubielska 650 %Kasacja – prawo – Polska 651 %Polska – konstytucja 1997 r.

27 W BZCz rozszerzono stosowanie dat rocznych na określnik imprezy, konkursy i festiwale, sprawozdanie, statystyka, np. 245 %Między ogrodem Semiramidy a domem : po koncercie zapowiadającym budowę gmachu filharmonii w Szczecinie / Agnieszka Rogulska 610 %Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza 650 %Muzyka – imprezy – Polska – 2006 r. 651 %Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – muzyka – imprezy – 2006 r.

28 245 %Kontakt ’07 / Marek Wendorff
611 %Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” (17 ; 2007 ; Toruń) 650 %Teatr – konkursy i festiwale – Polska 2007 r. 651 %Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – teatr – konkursy i festiwale – 2007 r. 245%Sprawozdanie dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie za rok 2004 / Sławomir Radoń 610 %Archiwum Państwowe (Kraków) – 2004 r. – sprawozdanie 651 %Kraków (woj. małopolskie) – archiwistyka – od 2001 r. - źródła

29 Określniki chronologiczne po tematach z dziedziny literatury, sztuki i filozofii
po tekstach literackich, filozoficznych, teologicznych – stosuje się określnik w postaci wieku, wyraża on okres powstania utworu, np. 245 %Życiorys bliźniaka / Roman Orzelski 650 %Opowiadanie polskie – 21 w.

30 Elegia III / Jacek Bierezin
650 %Poezja polska – 20 w. 245 %Młoda poezja hiszpańska / tł. Paweł Krupka 650 %Poezja hiszpańska – 20 w. - antologia 245 %Elementy filozofii / Proculus 650 %Filozofia – 5 w. 245 %Afraat o miłości 650 %Miłość – teologia – 5 w. 650 %Patrologia – 5 w.

31 W opracowaniach na temat literatury, sztuki, filozofii stosuje się określniki szczegółowe przewidziane dla 20 i 21 w. 245 %Czas maszyn, czas niepoprawnych głupców / Wojciech Rusinek 650 %Powieść polska – historia – r. 245 %Jaka jesteś współczesna poezjo 650 %Poezja polska – historia – od 1989 r.

32 Określniki chronologiczne w opracowaniu pamiętników
po temacie pamiętniki stosuje się określniki szczegółowe, które odnoszą się do okresu omawianego w pamiętnikach niezależnie od daty powstania czy publikacji pamiętników, np.

33 245 %Początki władzy ludowej w zapiskach Jana Karola Wendego / oprac
245 %Początki władzy ludowej w zapiskach Jana Karola Wendego / oprac. Andrzej Winogrodzki 600 %Wende, Jan Karol ( ) – pamiętniki 650 %Pamiętniki polskie – r. 651 %Polska – polityka wewnętrzna – r. – pamiętniki 245 %Okruchy dziennika / Mieczysław Franciszek Rakowski 600 %Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926- ) – pamiętniki 650 %Pamiętniki polskie – od 2001 r. 651 %Polska – polityka wewnętrzna – od 2001 r. - pamiętniki

34 Określniki chronologiczne po temacie „nazwa narodowości za granicą”
po temacie typu „nazwa narodowości za granicą” określnik chronologiczny odnosi się do określnika geograficznego występującego w danym haśle przedmiotowym, np.

35 245 %Polacy w Niemczech między wojnami / Dariusz Matelski
245 %Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej w powiecie kartuskim w okresie międzywojennym oraz działania mniejszości niemieckiej w obronie swej pozycji / Barbara Kąkol 650 %Mniejszości narodowe – Polska r. 650 %Niemcy za granicą – Polska – r. 651 %aKartuzy (woj. pomorskie ; okręg) – stosunki etniczne – r. 245 %Polacy w Niemczech między wojnami / Dariusz Matelski 650 %Mniejszości narodowe – Niemcy – r. 650 %Polacy zagranicą – Niemcy – r.

36 Jeżeli w haśle nie występuje określnik geograficzny należy użyć określnik chronologiczny ogólnego stosowania, np. 245 %Emigracyjna dyplomacja / Tomasz Misiewicz 610 %Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie – r. 650 %Polacy za granicą – polityka – r.

37 Te same zasady dotyczą tematów związanych z tematem Polacy za granicą: Duszpasterstwo polonijne, Organizacje polonijne, Szkolnictwo polonijne. 245 %Duszpasterstwo Polaków na Litwie w procesie przemian / Adam Bobryk 650 %Duszpasterstwo polonijne – Litwa – od 1991 r. 650 %Mniejszości narodowe – Litwa – od 1991 r. 650 %Polacy za granicą – religia – Litwa – od 1991 r.

38 245 %Polska organizacje w Wiedniu / Hanna Kaczmarczyk
650 %Mniejszości narodowe – Austria – od 1945 r. 650 %Organizacje polonijne – Austria – od 1945 r. 651 %Wiedeń (Austria) – organizacje – od 1945 r. 245 %Szkoły polskie we Lwowie ( ) / Bożena Rafalska 650 %Mniejszości narodowe – Ukraina – od 1945 r. 650 %Szkolnictwo polonijne – Ukraina – od 1945 r. 651 %Lwów (Ukraina) – szkolnictwo i oświata – od 1945 r.

39 Określnik chronologiczny po temacie Czasopisma polskie w innych krajach dotyczy tematu nie określnika geograficznego, np. 245 %Model „Kultury” / George G. Grabowicz 630 %Kultura (czasop.emigr.) 650 %Czasopisma polskie – historia – Francja – r. 650 %Polacy za granicą – kultura – Francja – r.

40 Określniki ogólne, po których nie stosujemy określników chronologicznych:
określniki: zbiory, recepcja, przekłady – określnik chronologicznych sprawia, że hasło nie jest jednoznaczne, np. Rysunek polski – zbiory – Francja – 20 w. można odczytać: zbiory dwudziestowiecznego rysunku polskiego w Francji lub zbiory rysunku polskiego we Francji 20 w.

41 245 %Recepcja twórczości Wiktora Pelevina / Arkadiusz Witecki
600 %Pelevin, Viktor O. (1962- ) – recepcja - Polska 650 %Literatura rosyjska – historia – od 1991 r. 650 %Literatura rosyjska – recepcja – Polska 245 %Fałszywi przyjaciele tłumacza w kontekście rosyjskich przekładów powieści J. I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel” / Rustem Yunusov 600 %Kraszewski, Józef Ignacy ( ). Hrabina Cosel – przekłady rosyjskie 650 %Powieść polska – historia – 19 w. 650 %Powieść polska – przekłady rosyjskie 650 %Przekłady rosyjskie – historia – w.

42 Określniki historiografia (=w historiografii), literatura (=w literaturze), w filmie, w muzyce
245 %Stan badań nad regionem świętokrzyskim w czasach II wojny światowej / Stanisław Medycki 650 %Historiografia polska – od 1989 r. 651 %Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg) – r. 651 %Kielce (woj. świętokrzyskie ; okręg) – historiografia

43 245 %Różne twarze kobiety w ujęciu Elizy Orzeszkowej / Dominika Chuda
600 %Orzeszkowa, Eliza ( ) – twórczość 650 %Kobieta – literatura polska 650 %Literatura polska – tematyka – w. 245 %Kto wygrał tę wojnę / Konrad J. Zarębski 650 %Film polski – tematyka – r. 650 %Wojna r. – w filmie 245 %A to PRL właśnie / Katarzyna Wajda 650 %Komedia filmowa polska – tematyka – r. 651 %Polska – w filmie

44 Tematy rzeczowe (treściowe) zawierające datę (dawniej zwane tematami chronologicznymi), np.
Podziemie polityczne i zbrojne ( ) Polska Partia Robotnicza (1906) Polska Partia Robotnicza ( ) Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie 2004 r. Sejm ( ) Bitwa września 1920 r. nad Niemnem

45 245 %Madryt, 11 marca / Małgorzata Kolankowska
650 %Atak terrorystyczny w Madrycie 2004 r. 245 %Irak i terroryzm / Julian Bartosz 650 %Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. 650 %Wojna amerykańsko-iracka 245 %Budapeszt 1956 / Joanna Mieszko-Wiórkiewicz 650 %Powstanie 1956 r. węgierskie 245 %Kircholm 1605 / Tomasz Bohun 650 %Bitwa 1605 r. pod Kircholmem

46 HASŁO PRZED Powstanie 1953 r. w Berlinie
HASŁO PRZED ODRZ Berliński czerwiec 1956 r. HASŁO PRZED ODRZ Czerwiec 1953 r. w Berlinie HASŁO PRZED ODRZ Powstanie berlińskie HASŁO PRZED ODRZ Powstanie w Berlinie HASŁO PRZED ODRZ Wydarzenia 1953 r. w Berlinie HASŁO PRZED Traktat brzeski z Rosją (1918) HASŁO PRZED ODRZ Brzeski traktat pokojowy z Rosją (1918) HASŁO PRZED ODRZ Pokój brzeski z Rosją (1918) HASŁO PRZED ODRZ Traktat brzeski ( )


Pobierz ppt "Określniki chronologiczne w Bibliografii Zawartości Czasopism"

Podobne prezentacje


Reklamy Google