Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce 08.09.08 - 12.09.08 Fundusze publiczne jako instrument.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce 08.09.08 - 12.09.08 Fundusze publiczne jako instrument."— Zapis prezentacji:

1 Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce 08.09.08 - 12.09.08 Fundusze publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

2 / 2 Agenda I.Publiczne Fundusze Kapitałowe – Organizacja publicznych funduszy w landzie Hesja II.BMH mbH – Spółka zarządzająca kapitałem funduszy III.Fundusz Hessen Kapital I – III jako przykład instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw IV.Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie cichych udziałów V.Kontakt VI.Załącznik

3 / 3 I. Publiczne Fundusze Kapitałowe – Organizacja publicznych funduszy w landzie Hesja Land Hesja Investitionsbank Hessen Helaba 100% Fundusze kapitałowe MBG H Mittelständische Beteiligungsgesell- schaft Hessen mbH Kapitał ok. 45 mln. Hessen Kapital I i II Kapitał 35 mln. i 25 mln. TF H I und II Kapitał 5,1 mln. i 9,0 mln. Mittelhessen: RegioMit Kapitał 2,5 mln. W planie: Mittelhessenfonds 10 mln. Hessen Kapital III Początek działalności Kapitał 15,0 mln. 50% IB H Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen mbH (BM H) Hessen Invest Kapitał 11,7 mln. jawne udziałyciche udziały - jawne i ciche udzialy -

4 / 4 II. BMH mbH – Spółka zarządzająca kapitałem funduszy Celem spółki jest zarządzanie przekazywaniem wsparcia finansowego bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w landzie Hesja, zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw o profilu technologicznym. Za pośrednictwem funduszy kapitałowych zasoby publiczne sa przekazywane MŚP MBG H Mittelst ändische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (2007: Zysk 549 tysięcy, 88 udziałów o wartości 45 mln. ) TF H Technologie-Finanzierungsfonds Hessen GmbH TF H II (2007: Zysk 694 tysięcy, 10 udziałów o wartości 9 mln. ) RegioMIT Regionalfonds Mittelhessen GmbH (2007: Zysk 12 tysięcy, 7 udziałów o wartości 890 tysięcy ) Hessen-Invest (program został zakończony) (30 udziałów o wartości 10 mln. ) Hessen Kapital GmbH – start w październiku 2007 ( 2007: 4 udziały o wartości 1,6 mln. ) Obrót 1.364.000 (Plan 2008: 1.599.000 ) Zysk 243.000 (Plan 2008: 284.000 )

5 / 5 II.Fundusz Hessen Kapital Program Hessen Kapital I i II (1) Zainwestowanie kapitału w formie cichych udziałów w ok. 200 do 250 małych i średnich przedsiębiorstw niegiełdowych na różnych etapach ich rozwoju Średnia wysokość udzielonych środków wynosi 300.000 (max. 1,5 mln ) Rozpoczęcie inwestycji pomiedzy rokiem 2007 a 2012 Zwrot udzielonego kapitału do roku 2022 Okres inwestycji 8 lat, możliwość przedłużenia na max.12 lat Pobieranie stałych odsetek od zainwestowanego kapitału w zależnosci od ryzyka (oprocentowanie pomiędzy 8,17% - 13,67%) Utworzenie przynajmniej 10 miejsc pracy na jedną inwestycję w okresie trzech lat Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich powstawania i działalności produkcyjnej, a zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw o profilu technologicznym i badawczo-rozwojowym (np. tworzenie lub wspieranie parków technologicznych, ośrodków badawczych, centrów wynalazczych)

6 / 6 III.Fundusz Hessen Kapital Warunki zainwestowania środkow Funduszy Publicznych Hessen Kapital I - III w małe i średnie przedsięborstwa (2) Zarejestrowanie przedsiębiorstwa (potwierdzone wyciągiem z rejestru handlowego) Pozytywne perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa Zdolność kapitałowa Kapitał akcyjny/zakładowy powinien zostać w pełni wpłacony przed uzyskaniem udziałów Patenty powinny być zarejestrowane na spółkę i pozostać do wyłącznej dyspozycji spółki

7 / 7 Kto może uzyskać udziały: Hessen Kapital I GmbH (Definicja MŚP wg. Komisji Europejskiej) założyciele małych i średnich przedsiębiorstw poniżej 250 pracowników obrót poniżej 50 mln. bilans poniżej 43 mln. spełnienie kryterium niezależnosci Hessen Kapital II GmbH małe i średnie przedsiębiorstwa poniżej 500 pracowników obrót pomiedzy 50 mln. a 75 mln. spełnienie kryterium niezależnosci Hessen Kapital III GmbH małe przedsiębiorstwa wg. definicji Komisji Europejskiej z możliwością rozwoju w fazie Seed, Start- Up i Expansion średnie przedsiębiorstwa wg. definicji z możliwością rozwoju w fazie Seed, Start-Up i Expansion (definicja MŚP wg. Komisji Europejskiej : poniżej 250 pracownikow, poniżej 50 mln. obrotu, bilans poniżej 43 mln., spełnienie kryterium niezależnosci) III.Fundusz Hessen Kapital Różnice w przyznawaniu udziałów przez Fundusze Hessen Kapital I – III (3)

8 / 8 III. Fundusz Hessen Kapital Formy inwestycji (4) Wsparcie finansowe przebiega : Hessen Kapital I i II GmbH W formie cichych udziałów (stille Beteiligungen). Hessen Kapital III GmbH W formie jawnych udziałów (offene Beteiligungen) w kapitale akcyjnym/zakładowym

9 / 9 III. Fundusz Hessen Kapital Formy refinansowania (5) Pochodzenie kapitału: Hessen Kapital I GmbH Wysokość kapitału: 35 mln. Refinansowanie: 50% fundusze Landu Hesja i 50% fundusze z Uni Europejskiej (Programy EFRE) Hessen Kapital II GmbH Wysokość kapitału: 25 mln. Refinansowanie: 50% fundusze Landu Hesja i 50% kapitał pochodzący z rynku finansowego Hessen Kapital III GmbH Wysokość kapitału: 15 mln. Refinansowanie: 50 % fundusze Landu Hesja i 50% fundusze z Uni Europejskiej (Programy EFRE)

10 / 10 Sytuacja wyjściowa Volumen Współczynnik kapitału własnego w % Inwestycje z kapitałem ekonomicznym Volumen Współczynnik kapitału własnego w % Inwestycje bez kapitału ekonomicznego Volumen Współczynnik kapitału własnego w % Aktywa Aktywa trwałe Grunty Urządzenia techniczne Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe aktywa finansowe środki pienieżne w kasie Suma aktywów Pasywa Kapitał własny Kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych Ciche udzały Kredyt bankowy Zobowiązania długoterminowe Kredyt y na rachunku bieżącym Suma pasywów 350.000,00 0,13 1.450.000,00 0,52 800.000,00 0,29 125.000,00 0,05 50.000,00 0,02 2.775.000,00 1,00 200.000,00 0,07 300.000,00 0,11 75.000,00 0,03 0,21 1.000.000,00 0,36 900.000,00 0,32 300.000,00 0,11 2.775.000,00 1,00 350.000,00 0,09 1.950.000,00 0,52 1.300.000,00 0,34 125.000,00 0,03 50.000,00 0,01 3.775.000,00 1,00 200.000,00 0,05 300.000,00 0,08 75.000,00 0,02 0,15 200.000,00 0,05 0,21 1.800.000,00 0,48 900.000,00 0,24 300.000,00 0,08 3.775.000,00 1,00 350.000,00 0,09 1.950.000,00 0,52 1.300.000,00 0,34 125.000,00 0,03 50.000,00 0,01 3.775.000,00 1,00 200.000,00 0,05 300.000,00 0,08 75.000,00 0,02 0,15 2.000.000,00 0,53 900.000,00 0,24 300.000,00 0,08 3.775.000,00 1,00 Bilans średniego przedsiebiorstwa na 31.12.2007 IV. Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie udziałów cichych

11 / 11 Wysokość finansowania Odsetki Prawdopodobieństwo niewypłacalności Nowy kredyt (wyłącznie kapitał obcy) 1.000.000,00 48.500,00 > 1,5 % 4,850% Rating D 300.000,00 37.500,00 12,500% Kredyt na rachunku bieżącym 86.000,00 Suma odsetek Nowy kredyt (kapitał obcy z kapitałem ekonomicznym (udziałowym)) 800.000,00 36.400,00 < 1,5 % 4,550% Rating C 200.000,00 17.840,00 BB 8,920% Hessen Kapital 300.000,00 30.000,00 10,000% Korzystniejszy kredyt na rachunku bieżącym 84.240,00 Suma odsetek IV. Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie udziałów cichych

12 / 12 V. Kontakt Investitionsbank Hessen Schumannstraße 4-6 60325 Frankfurt am Main Eckhard HassebrockDr. Rudolf Kriszeleit Członek zarządu Członek zarządu Tel.: 004969 / 133 850 7810Tel.: 004969 / 133 850 7820 Osoba kontaktowa Frankfurt Dr. Gerhard Bauer Tel.: 004969 / 133 850 7826 Arletta Wojtowicz Tel.: 0049611 / 774 7380 email: Imię.Nazwisko@ibh-hessen.de

13 / 13 VI. Załącznik System oprocentowania Hessen Kapital

14 / 14 VI. Załącznik System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka

15 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008 Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce 08.09.08 - 12.09.08 Fundusze publiczne jako instrument."

Podobne prezentacje


Reklamy Google