Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008"— Zapis prezentacji:

1 Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008
Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce Fundusze publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008

2 Agenda Publiczne Fundusze Kapitałowe – Organizacja publicznych funduszy w landzie Hesja BMH mbH – Spółka zarządzająca kapitałem funduszy Fundusz Hessen Kapital I – III jako przykład instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie cichych udziałów Kontakt Załącznik / 2

3 I. Publiczne Fundusze Kapitałowe – Organizacja publicznych funduszy w landzie Hesja
Land Hesja 50% Investitionsbank Hessen 50% Helaba 100% IB H Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen mbH (BM H) Fundusze kapitałowe MBG H Mittelständische Beteiligungsgesell-schaft Hessen mbH Kapitał ok. 45 mln. € TF H I und II Kapitał 5,1 mln. € i 9,0 mln. € Hessen Invest Kapitał 11,7 mln. € Mittelhessen: RegioMit Kapitał 2,5 mln. € W planie: Mittelhessenfonds 10 mln. € Hessen Kapital I i II Kapitał 35 mln. € i 25 mln. € Hessen Kapital III Początek działalności Kapitał 15,0 mln. € ciche udziały jawne udziały jawne i ciche udzialy / 3

4 II. BMH mbH – Spółka zarządzająca kapitałem funduszy
Celem spółki jest zarządzanie przekazywaniem wsparcia finansowego bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w landzie Hesja, zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw o profilu technologicznym. Za pośrednictwem funduszy kapitałowych zasoby publiczne sa przekazywane MŚP MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH (2007: Zysk 549 tysięcy €, 88 udziałów o wartości 45 mln. €) TF H Technologie-Finanzierungsfonds Hessen GmbH TF H II (2007: Zysk 694 tysięcy €, 10 udziałów o wartości 9 mln. € ) RegioMIT Regionalfonds Mittelhessen GmbH (2007: Zysk 12 tysięcy €, 7 udziałów o wartości 890 tysięcy € ) Hessen-Invest (program został zakończony) (30 udziałów o wartości 10 mln. € ) Hessen Kapital GmbH – start w październiku 2007 ( 2007: 4 udziały o wartości 1,6 mln. € ) Obrót € (Plan 2008: €) Zysk € (Plan 2008: €) / 4

5 Fundusz Hessen Kapital Program Hessen Kapital I i II (1)
Zainwestowanie kapitału w formie cichych udziałów w ok. 200 do 250 małych i średnich przedsiębiorstw niegiełdowych na różnych etapach ich rozwoju Średnia wysokość udzielonych środków wynosi € (max. 1,5 mln €) Rozpoczęcie inwestycji pomiedzy rokiem 2007 a 2012 Zwrot udzielonego kapitału do roku 2022 Okres inwestycji 8 lat, możliwość przedłużenia na max.12 lat Pobieranie stałych odsetek od zainwestowanego kapitału w zależnosci od ryzyka (oprocentowanie pomiędzy 8,17% - 13,67%) Utworzenie przynajmniej 10 miejsc pracy na jedną inwestycję w okresie trzech lat Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich powstawania i działalności produkcyjnej, a zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorstw o profilu technologicznym i badawczo-rozwojowym (np. tworzenie lub wspieranie parków technologicznych, ośrodków badawczych, centrów wynalazczych) / 5

6 Fundusz Hessen Kapital
Warunki zainwestowania środkow Funduszy Publicznych Hessen Kapital I - III w małe i średnie przedsięborstwa (2) Zarejestrowanie przedsiębiorstwa (potwierdzone wyciągiem z rejestru handlowego) Pozytywne perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa Zdolność kapitałowa Kapitał akcyjny/zakładowy powinien zostać w pełni wpłacony przed uzyskaniem udziałów Patenty powinny być zarejestrowane na spółkę i pozostać do wyłącznej dyspozycji spółki / 6

7 Fundusz Hessen Kapital Różnice w przyznawaniu udziałów przez Fundusze
Hessen Kapital I – III (3) Kto może uzyskać udziały: Hessen Kapital I GmbH (Definicja MŚP wg. Komisji Europejskiej) założyciele małych i średnich przedsiębiorstw poniżej 250 pracowników obrót poniżej 50 mln.€ bilans poniżej 43 mln.€ spełnienie kryterium niezależnosci Hessen Kapital II GmbH małe i średnie przedsiębiorstwa poniżej 500 pracowników obrót pomiedzy 50 mln.€ a 75 mln.€ Hessen Kapital III GmbH małe przedsiębiorstwa wg. definicji Komisji Europejskiej z możliwością rozwoju w fazie Seed, Start-Up i Expansion średnie przedsiębiorstwa wg. definicji z możliwością rozwoju w fazie Seed, Start-Up i Expansion (definicja MŚP wg. Komisji Europejskiej : poniżej 250 pracownikow, poniżej 50 mln. obrotu, bilans poniżej 43 mln.€, spełnienie kryterium niezależnosci) / 7

8 III. Fundusz Hessen Kapital Formy inwestycji (4)
Wsparcie finansowe przebiega : Hessen Kapital I i II GmbH W formie cichych udziałów (stille Beteiligungen). Hessen Kapital III GmbH W formie jawnych udziałów (offene Beteiligungen) w kapitale akcyjnym/zakładowym / 8

9 III. Fundusz Hessen Kapital Formy refinansowania (5)
Pochodzenie kapitału: Hessen Kapital I GmbH Wysokość kapitału: 35 mln. € Refinansowanie: 50% fundusze Landu Hesja i 50% fundusze z Uni Europejskiej (Programy EFRE) Hessen Kapital II GmbH Wysokość kapitału: 25 mln. € Refinansowanie: 50% fundusze Landu Hesja i 50% kapitał pochodzący z rynku finansowego Hessen Kapital III GmbH Wysokość kapitału: 15 mln. € Refinansowanie: 50 % fundusze Landu Hesja i 50% fundusze z Uni Europejskiej (Programy EFRE) / 9

10 IV. Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie udziałów cichych
Bilans średniego przedsiebiorstwa na Sytuacja wyjściowa Volumen Współczynnik kapitału własnego w % Inwestycje z kapitałem ekonomicznym Volumen Współczynnik kapitału Inwestycje bez kapitału ekonomicznego Volumen Współczynnik kapitału Aktywa Aktywa trwałe Grunty Urządzenia techniczne Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe aktywa finansowe środki pienieżne w kasie Suma aktywów Pasywa Kapitał własny Kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych Ciche udzały Kredyt bankowy Zobowiązania długoterminowe Kredyt y na rachunku bieżącym Suma pasywów ,00 € , ,00 € , ,00 € ,29 ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € ,00 ,00 € , ,00 € , ,00 € ,34 ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € , , ,00 € , , ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € ,00 ,00 € , ,00 € , ,00 € ,34 ,00 € , ,00 € , ,00 € ,00 ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,15 ,00 € , ,00 € , ,00 € , ,00 € ,00 / 10

11 IV. Przykład na poprawę współczynnika kapitału własnego poprzez wykorzystanie udziałów cichych
Wysokość finansowania Odsetki Prawdopodobieństwo niewypłacalności Nowy kredyt (wyłącznie kapitał obcy) ,00 € ,00 € > 1,5 % ,850% Rating D ,00 € ,00 € ,500% Kredyt na rachunku bieżącym ,00 € Suma odsetek Nowy kredyt (kapitał obcy z kapitałem ekonomicznym (udziałowym)) ,00 € ,00 € < 1,5 % ,550% Rating C ,00 € ,00 € BB ,920% Hessen Kapital ,00 € ,00 € ,000% Korzystniejszy kredyt na rachunku bieżącym ,00 € Suma odsetek / 11

12 V. Kontakt Investitionsbank Hessen Schumannstraße Frankfurt am Main Eckhard Hassebrock Dr. Rudolf Kriszeleit Członek zarządu Członek zarządu Tel.: / Tel.: / Osoba kontaktowa Frankfurt Dr. Gerhard Bauer Tel.: / Arletta Wojtowicz Tel.: / / 12

13 VI. Załącznik System oprocentowania Hessen Kapital
/ 13

14 VI. Załącznik System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka
/ 14

15 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Arletta Wojtowicz Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google