Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? Jerzy Krawczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? Jerzy Krawczyk."— Zapis prezentacji:

1 Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? Jerzy Krawczyk

2 Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? projekt Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010- 2021, artykuł E. Stefańczyk w nrze 5 Bibliotekarza projekt Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010- 2021, artykuł E. Stefańczyk w nrze 5 Bibliotekarza Program działania SBP na lata 2009 - 2013 - projekt Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów Program działania SBP na lata 2009 - 2013 - projekt Komitetu Programowego Krajowego Zjazdu Delegatów

3 Zawód czy zawody bibliotekarskie? Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego … do wykony- wania zawodów bibliotekarskich z 13 listopada 2008 (Dz. U. Nr 207 poz. 1303) mówi o kwalifikacjach ustalonych w rozporządzeniu MKiSz (Dz. U. 1999 nr 41 poz. 419) oraz … Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego … do wykony- wania zawodów bibliotekarskich z 13 listopada 2008 (Dz. U. Nr 207 poz. 1303) mówi o kwalifikacjach ustalonych w rozporządzeniu MKiSz (Dz. U. 1999 nr 41 poz. 419) oraz … Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

4 Zawód czy zawody bibliotekarskie? … rozporządzeniu MNiSzW (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1852 i Dz. U. 2007 nr 98 poz. 650), a także rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego (Dz. U.2006 nr 155 poz. 1112) czyli nie ma jednego zawodu bibliotekarza! … rozporządzeniu MNiSzW (Dz. U. 2006 nr 251 poz. 1852 i Dz. U. 2007 nr 98 poz. 650), a także rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego (Dz. U.2006 nr 155 poz. 1112) czyli nie ma jednego zawodu bibliotekarza! Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

5 - Nauczyciele – bibliotekarze w szkołach - Nauczyciele – bibliotekarze w szkołach i bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych –Bibliotekarze bibliotek publicznych –Bibliotekarze w szkołach wyższych –Bibliotekarze PAN/PAU –Bibliotekarze bibliotek resortowych i JBR –Bibliotekarze dyplomowani (szkoły wyższe, PAN, PAU) Podstawowe grupy bibliotekarzy Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

6 Nauczyciele – bibliotekarze Nauczyciele – bibliotekarze stanowiska i zasady awansowania wg Karty Nauczyciela - nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. stanowiska i zasady awansowania wg Karty Nauczyciela - nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Zróżnicowane systemy awansowania Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

7 Zróżnicowane systemy awansowania c.d. Bibliotekarze bibliotek publicznych Bibliotekarze bibliotek publicznych wg ustawy o bibliotekach; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz wg ustawy o bibliotekach; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz awansowanie na najwyższe stanowisko po minimum 6 latach pracy awansowanie na najwyższe stanowisko po minimum 6 latach pracy brak systemu wynagrodzeń dla bibliotekarzy dyplomowanych mimo, że już w 1999 powstało rozporządzenie o systemie ich awansowania brak systemu wynagrodzeń dla bibliotekarzy dyplomowanych mimo, że już w 1999 powstało rozporządzenie o systemie ich awansowania Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

8 Zróżnicowane systemy awansowania c.d. Bibliotekarze PAN/PAU; stanowiska i system awansowania taki, jak w bibliotekach publicznych Bibliotekarze PAN/PAU; stanowiska i system awansowania taki, jak w bibliotekach publicznych istnieje grupa bibliotekarzy dyplomowanych istnieje grupa bibliotekarzy dyplomowanych Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

9 Zróżnicowane systemy awansowania c.d. Bibliotekarze szkół wyższych; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz (3), starszy bibliotekarz (6), kustosz (10) Bibliotekarze szkół wyższych; stanowiska: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz (3), starszy bibliotekarz (6), kustosz (10) awans na najwyższe stanowisko po minimum 10 latach i miesięcznej praktyce w innej bibliotece naukowej awans na najwyższe stanowisko po minimum 10 latach i miesięcznej praktyce w innej bibliotece naukowej awans na stanowisko starszego bibliotekarza po 6 latach i praktyce w innych oddziałach biblioteki awans na stanowisko starszego bibliotekarza po 6 latach i praktyce w innych oddziałach biblioteki Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

10 Zróżnicowany system awansowania - podsumowanie Biblioteki publiczne i PAN/PAU Biblioteki publiczne i PAN/PAU –najwyższe stanowisko (starszy kustosz) możliwe już po 6 latach Biblioteki szkół wyższych Biblioteki szkół wyższych –najwyższe stanowisko (kustosz) możliwe po 10 latach i m.in. miesięcznej praktyce w innej bibliotece naukowej Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

11 Zróżnicowany czas pracy Nauczyciele-bibliotekarze – 30 lub 35 godzin tygodniowo Nauczyciele-bibliotekarze – 30 lub 35 godzin tygodniowo Bibliotekarze bibliotek publicznych i PAN – 40 godzin tygodniowo Bibliotekarze bibliotek publicznych i PAN – 40 godzin tygodniowo Bibliotekarze szkół wyższych – młodszy bibliotekarz i bibliotekarz – 40 godzin tygodniowo; starszy bibliotekarz i kustosz – 36 godzin tygodniowo Bibliotekarze szkół wyższych – młodszy bibliotekarz i bibliotekarz – 40 godzin tygodniowo; starszy bibliotekarz i kustosz – 36 godzin tygodniowo Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

12 Płace – rozbicie resortowe MEN – dla nauczycieli bibliotekarzy MEN – dla nauczycieli bibliotekarzy MK – dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych MK – dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych MNiSzW – dla bibliotekarzy z bibliotek uczelnianych MNiSzW – dla bibliotekarzy z bibliotek uczelnianych MPiSS – dla bibliotekarzy PAN MPiSS – dla bibliotekarzy PAN

13 Uposażenie maksymalne w bibliotekach publicznych w bibliotekach publicznych –kustosze 3.300; st. kustosze – 5.000 w bibliotekach PAN/PAU w bibliotekach PAN/PAU –kustosze 2.900; st. kustosze – 3.260 w bibliotekach szkół wyższych w bibliotekach szkół wyższych –kustosze 2.940; brak starszych kustoszy Pragmatyka zawodowa - czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?

14 Pułapki ujednolicenia czy bibliotekarze uczelniani będą musieli zrezygnować z krótszego tygodnia pracy (36 h)? czy bibliotekarze uczelniani będą musieli zrezygnować z krótszego tygodnia pracy (36 h)? co ze stanowiskiem starszego kustosza? co ze stanowiskiem starszego kustosza? czy resort nauki zrezygnuje z wymagań kwalifikacyjnych przy awansie na st. bibliotekarza i kustosza i skróci okres awansowania np. do 6 lat? czy resort nauki zrezygnuje z wymagań kwalifikacyjnych przy awansie na st. bibliotekarza i kustosza i skróci okres awansowania np. do 6 lat? czy inne resorty wprowadzą wymagania kwalifikacyjne przy awansie np. na kustosza? czy inne resorty wprowadzą wymagania kwalifikacyjne przy awansie np. na kustosza?

15 Czy możliwe jest opracowanie jednolitej pragmatyki zawodowej? w l. 1974 – 1985 funkcjonowało rozporzą- dzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracow- ników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz. U. nr 30 poz. 176), które stosowano m.in. do pracowników zatrudnionych w bibliotekach publicznych i szkół wyższych w l. 1974 – 1985 funkcjonowało rozporzą- dzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracow- ników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz. U. nr 30 poz. 176), które stosowano m.in. do pracowników zatrudnionych w bibliotekach publicznych i szkół wyższych te przepisy, jednolite i obowiązujące we wszystkich bibliotekach, regulowały pro- blemy związane ze stanowiskami, wyma- ganiami kwalifikacyjnymi i wynagrodze- niami wszystkich bibliotekarzy. te przepisy, jednolite i obowiązujące we wszystkich bibliotekach, regulowały pro- blemy związane ze stanowiskami, wyma- ganiami kwalifikacyjnymi i wynagrodze- niami wszystkich bibliotekarzy.

16 Czy możliwe jest opracowanie jednolitej pragmatyki zawodowej? opracowanie takiej ujednoliconej pragmatyki jest możliwe, ale … opracowanie takiej ujednoliconej pragmatyki jest możliwe, ale … wprowadzenie jej w życie może rodzić opór środowiska, bo … które grupy zyskają, a które stracą? wprowadzenie jej w życie może rodzić opór środowiska, bo … które grupy zyskają, a które stracą? ułatwieniem powinno być uchwalenie wcześniej nowej, ponadresortowej ustawy o bibliotekach ułatwieniem powinno być uchwalenie wcześniej nowej, ponadresortowej ustawy o bibliotekach


Pobierz ppt "Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? Jerzy Krawczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google