Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Forum Usług Szerokopasmowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Forum Usług Szerokopasmowych"— Zapis prezentacji:

1 VII Forum Usług Szerokopasmowych
Kolizje między programami operacyjnymi – nowa linia demarkacyjna dla sieci szerokopasmowych VII Forum Usług Szerokopasmowych Jacek Wilczewski Wrocław, listopada 2009 r.

2 Uchwała nr 48 KKNSRO Dopuszczenie finansowania sieci dostępowych z RPO
Warunki: Łącznie z budową lub rozbudową lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych Obszar nie jest objęty siecią dostępową, dla której złożono lub zatwierdzono wniosek o dofinansowanie z działania 8.4 POIG W przypadku przedsiębiorców – określone w programie pomocowym ustanowionym rozporządzeniem MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. (Dz. U. 214/1661) oraz w decyzji N-405/2008

3 Reguły kolizyjne między RPO a POIG
W wykazie publikowanym przed ogłoszeniem konkursu z RPO jako nie uwzględnia się obszarów, na których ma być realizowana sieć dostępowa zgodnie z wnioskami o dofinansowanie z 8.4 POIG zatwierdzonymi lub będącymi w trakcie oceny (decydująca jest data publikacji wykazu) Jednocześnie dopuszcza się budowę z RPO sieci dostępowej w białej plamie (np. ulica, osiedle) będącej w obrębie danego obszaru objętego projektem z 8.4 POIG Obszary objęte budową sieci dostępowych z 8.4 POIG ustala się z możliwą dokładnością do poziomu osiedla, ulicy, etc. Obszary zatwierdzone do dofinansowania z RPO nie będą uwzględniane do dofinansowania w ramach 8.4 POIG (dzień ogłoszenia naboru)

4 Procedury usuwania kolizji
WWPE przyznaje dofinansowanie na białych i szarych plamach wg inwentaryzacji urzędów marszałkowskich (UM) UM jako IZ określają obszary dla konkursów z RPO – mogą uwzględniać mapy własne, jak i mapy UKE UKE tworzy i aktualizuje listy obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowych, jak również może potwierdzać istnienie białych plam w ramach tych obszarów UM sprawdza czy obszar nie jest zablokowany wg listy UKE, ewentualnie czy nie jest białą plamą w ramach obszaru WWPE sprawdza czy obszar nie jest zablokowany wg listy UKE ze względu na zatwierdzone dofinansowanie z RPO

5 Czy problemy 8.4 POIG „zarażą” RPO ?
W 8.4 POIG przyjęto regułę, że obszarem jest miejscowość Inna przyjęta reguła to „jedna miejscowość – jeden projekt”, wystarczy deklaracja Internetu radiowego dla 1 osoby, by uniemożliwić przyznanie dotacji innym projektom (konkurencja między projektami tylko w tym samym naborze) Kilkanaście tys. miejscowości objęta jest projektami kilku firm przewidującymi Internet średnio dla kilku osób w miejscowości Jedyną możliwością by tysiące miejscowości zablokowanych przez sieci radiowe w 8.4 POIG nie „zaraziły” blokadą projektów finansowanych z RPO jest ustalenie gdzie faktycznie będą budowane sieci dostępowe i określenie w ramach tych miejscowości obszarów „wolnych”


Pobierz ppt "VII Forum Usług Szerokopasmowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google