Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego."— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego

2 „Nowi ludzie ... dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.”
K. Wojtyła

3 Bóg stworzył człowieka do miłości
Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć duchem Chrystusowym

4 Rodzina Szczęśliwa rodzina pokłada pełną i niekwestionowaną ufność w Bogu. Ojciec, matka i dzieci bez najmniejszych wątpliwości przyjmują Wszechmogącego jako ich Stworzyciela, okazują Mu miłość, szanują Go i przestrzegają Jego praw w codziennym życiu. Wspólnie modlą się, uczestniczą w Mszy świętej i sakramencie Eucharystii; wspólnie odbywają też inne praktyki religijne; czynią swój dom małym sanktuarium, umieszczając w nim obrazy i figurki przypominające im o Naszym Panu i Jego Błogosławionej Matce.

5 Rodzina-Mistyczne Ciało Chrystusa Mąż i ojciec stanowi głowę ciała i reprezentuje Chrystusa, żona uosabia Kościół, a dzieci, członki ciała, symbolizują wiernych. Jednostce tej Chrystus polecił oddawać cześć naszemu Ojcu Niebieskiemu. Wspólne życie pozwala członkom rodziny wysławiać Boga i wyrażać wobec Niego swoją uległość.

6 Największy sukces w życiu rodzinnym osiągniecie pamiętając o wypełnianiu waszego świętego powołania. Podobnie jak ksiądz, jesteście powołani do nauczania, kierowania i uświęcania waszych dzieci w imię Jezusa Chrystusa. Rodzina ludzka jest miejscem, w którym Bóg znajduje, podobnie jak uczynił to w Betlejem, początek życia doczesnego, które jest także życiem wiecznym, początek życia maleńkiego obywatela dwóch światów – ziemskiego i niebiańskiego.

7 Zagrożenia życia małżeńskiego i rodziny:

8 Człowiek jest spotkaniem i dlatego pierwszym złem jest osamotnienie
Człowiek jest spotkaniem i dlatego pierwszym złem jest osamotnienie. Jednak więzi z innymi ludźmi nie gwarantują nam automatycznie szczęścia. Więzi toksyczne, oparte na manipulacji czy egoizmie, a także więzi powierzchowne, oparte na pożądaniu czy zauroczeniu, przynoszą wielkie rozczarowanie i stają się przekleństwem a nie błogosławieństwem. EGOIZM

9 Pracoholizm jest dobrowolnym przepracowywaniem się, jest pracą ponad miarę z naruszeniem potrzeb życia społecznego, rodzinnego jak również prywatnego. Pracoholik wychodzi rano do pracy, wraca późnym wieczorem, a w domu po powrocie rozkłada papiery lub urządzenia i dalej pracuje - także w soboty i święta. Niestety, tak pojęta praca choć z pewnością powiększa budżet domowy, odbija się fatalnie na życiu rodzinnym, które po prostu zanika. Wcześniej lub później przychodzi moment, w którym członkowie rodziny spostrzegają, że są sobie obcy, że właściwie niewiele ich łączy…

10 Wolny związek to życie na tzw. kocią łapę
Wolny związek to życie na tzw. kocią łapę. Takim mianem określa się związek dwóch osób, które żyją ze sobą dłuższy czas, bez sakramentu małżeństwa. Innymi słowy nie chcą zalegalizować wspólnego życia. To nic innego, jak bezkarne chodzenie na dyskoteki, nie odmawianie sobie żadnych przyjemności i popuszczanie wodzy swoim potrzebom seksualnym. Skoro tak jest, to dlaczego występuje tu słowo „związek”? Przecież decydując się na taki układ, można zapomnieć o lojalności oraz miłości.

11 Alkoholizm Alkoholik pod wpływem niszczącego działania alkoholu, systematycznie niszczy swoje związki z innymi ludźmi. Wszczyna awantury i bijatyki bez powodu. Ma problemy z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Pogarsza się jego samoocena i winą za swoje problemy próbuje obarczać innych ludzi. Życie uczuciowe jego rodziny jest systematycznie niszczone - zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości, rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy i winy. Następuje utrata kontaktu i zrozumienia. Rodzina nie jest już oparciem, ale największym obciążeniem i źródłem problemów. Pojawia się w niej coraz więcej kłamstw, manipulacji i udawania. Izoluje się od świata zewnętrznego, zamyka w swoim cierpieniu.

12 NARKOMANIA U osób będących pod wpływem środków odurzających dochodzi do szeregu zmian natury psychicznej. Stopniowo następuje swoista przemiana hierarchii wartości, zanikają potrzeby towarzyszące życiu na trzeźwo, zostaje zablokowany rozwój niektórych zachowań i potrzeb. Jedyny cel życia stanowi zapewnienie sobie ciągłej dawki środka. Rodzina, miłość, praca, zdrowie schodzą na plan dalszy. Narkomani przestają być wrażliwi na wszelkie inne rodzaje przyjemności, w końcu całe swe życie podporządkowują tylko narkotykowi. Wraz z tym uwidacznia się coraz większe ubóstwo duchowe, pojawia się apatia, pustka i bezsens.

13 Erotomania jest poważną chorobą, z której trudniej się wyleczyć, niż z alkoholizmu czy narkomanii. Jest ona jedną z najniebezpieczniejszych konsekwencji niczym nie skrępowanego uprawiania seksu dla samej przyjemności i poza małżeństwem. To uzależnienie wyraża się zarówno w sferze psychicznej, jak i duchowej. Bóg w VI i IX przykazaniu oraz w Piśmie św. mówi, że seks poza sakramentem małżeństwa jest grzechem, ponieważ niszczy i zniewala człowieka. Współżycie płciowe nie tylko jest źródłem przyjemności, lecz dotyka ludzi w ich najgłębszym duchowym wymiarze. Jest to akt święty, ale tylko wtedy gdy wyraża prawdziwą miłość.

14 P O R N O G R A F I A Obrazy pornograficzne sprowadzają ludzką seksualność do najniższego poziomu, ukazując ją jako narzędzie uzyskania jak największej przyjemności w oderwaniu od miłości i płodności, która w tym przypadku staje się czymś niepożądanym. Wpływa ona destrukcyjnie na małżeństwa i rodziny. Oglądaniu materiałów pornograficznych częstokroć towarzyszą perwersje seksualne, przemoc czy środki antykoncepcyjne. Efektem takich działań w małżeństwie jest ból i cierpienie, co powoduje rozluźnienie więzów małżeńskich.

15 Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego prostytucja zawsze narusza godność osoby, która się jej oddaje, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Jednak również i ten, kto płaci za usługi prostytutki, grzeszy ciężko przeciw sobie samemu, bo niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego. Prostytucja

16 Zdrada małżeńska oznacza, że dla kogoś przyjemność stała się ważniejsza od osoby.
Zdrada małżeńska powoduje ogromne cierpienie obojga małżonków. W początkowej fazie zwykle bardziej cierpi zdradzony małżonek, jednak w dłuższej perspektywie z reguły jeszcze większe cierpienie dotyka tego, kto dopuścił się zdrady. Takiemu człowiekowi zaczyna się dramatycznie komplikować całe życie. Stopniowo uświadamia sobie, że boleśnie skrzywdził nie tylko współmałżonka i dzieci, ale również samego siebie oraz tę osobę, z którą dopuścił się cudzołóstwa.

17 Największym zagrożeniem jest niedojrzałość
i brak miłości ze strony jednego lub obojga małżonków. To nie strach przed grzechem czy obawa o zarażenie się chorobami wenerycznymi, ale wzajemna miłość jest jedyną niezawodną formą ochrony przed zdradą. Kto kocha, tego zupełnie nie interesują takie zachowania seksualne, które niszczą szacunek do samego siebie czy przyjaźń z drugim człowiekiem. Od wierności małżeńskiej oddala wszystko, co oddala od Boga i od miłości.

18 Przyczyną rozbicia rodzin jest brak wspólnej modlitwy
Przyczyną rozbicia rodzin jest brak wspólnej modlitwy. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. Zagrożeniem życia małżeńskiego jest także brak regularnego przystępowania do sakramentów świętych. Unikanie sakramentu pokuty świadczy o braku rozważań na temat wspólnego życia i problemów. Osoby lekceważące przykazania Boże nie potrafią podejmować właściwych wyborów, w których uwzględniałyby uczucia współmałżonka. Kierują się jedynie swoimi potrzebami.

19 Małżonkowie powinni być świadomi, że o sile łańcucha decyduje jego najsłabsze ogniwo. Muszą się ciągle pytać gdzie tkwi najsłabsze ogniwo ich związku? Co jest tym najsłabszym ogniwem? I te słabości powierzać Jezusowi - by je leczył i pokonywał.

20 Prezentację przygotowała Agnieszka Pędrak kl.3c;
L.O. im. St. Konarskiego w Oświęcimiu Katecheta; ks. Wacław Pelczar Rok szkolny 2008/2009


Pobierz ppt "Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google