Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

2 „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg”.

3 „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem…”
τίμίος ( timios) drogocenny, szacowny, drogi, otoczony czcią „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19).

4 Małżeństwo jest dziełem sztuki, które każdy z nas musi stworzyć
„Życie jest dziełem sztuki, które każdy z nas musi stworzyć. I samo życie osądzi czy nasze życie jest złe czy dobre”( M. Heller, Rekolekcje, Kraków 2000r., s.11) Małżeństwo jest dziełem sztuki, które każdy z nas musi stworzyć bezcenne, nieprzemijające, zachwycające, upragnione, podziwiane, chronione

5 Św. Paweł: „31Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 32Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” ( Ef 5,31-32).

6 BO TAKIM STWORZYŁ JE BÓG !
Dlaczego jest tak cenne, dlaczego ma taką wartość? BO TAKIM STWORZYŁ JE BÓG ! Księga Rodzaju: „27Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” ( Rdz 1, 27-28)

7 „…stworzył mężczyznę i niewiastę” [Rdz 1, 27]
MAŁŻEŃSTWO „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się…” [Rdz 1, 28]

8 A co na to inne wyznania?? Według TALMUDU:
„Osoba nie pozostająca w małżeństwie żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra” „ Nieżonaty mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem” „Znalezienie sobie żony jest rzeczą tak ważną, że człowiekowi wolno sprzedać zwój Tory w celu zawarcia małżeństwa” „ Domem mężczyzny jest jego żona”

9 WNIOSKI: 1. Człowiek od początku zaistniał nie jako pojedyncza osoba, lecz jako małżeństwo. 2. Małżeństwo jest najlepszą płaszczyzną realizacji głównego zadania, jakie staje przed każdym człowiekiem- stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. 3. Jest najlepszą płaszczyzną realizacji wszelkich zasad ewangelicznych, szczególnie Przykazania Miłości Boga i bliźniego. „Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna” (JP II, Kielce, r.). „Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę zaangażowania społecznego katolików świeckich” ( JP II, Christifideles laici”, p.23).

10 „Człowiek stał się ‘obrazem i podobieństwem’ Bożym nie tylko przez swoje człowieczeństwo, lecz także przez komunię osób, którą mężczyzna i kobieta tworzą od samego początku. Człowiek staje się obrazem Bożym nie tyle w momencie samotności, ile w momencie komunii” ( Jan Paweł II, katecheza podczas audiencji generalnej, r., cyt. za: ”Sprawy rodziny”, 76/4/2006r., s.17)

11 4. Nosimy w sobie predestynację, naturalny przymus życia w małżeństwie.
„Jesteśmy genetycznie zaprogramowani do małżeństwa i rodzicielstwa- twierdzą naukowcy” ( Allan C. Carlson, szef Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego Światowego Kongresu Rodzin, „Drogie dzieci”, Ozon, nr 19, (56), maj 2006r.).

12 5.Małżeństwo jest najlepszym gruntem rozwoju i funkcjonowania człowieka na każdej płaszczyźnie i we wszystkich dziedzinach. Warunkuje jakość tego, co robimy, warunkuje sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Od jakości małżeństwa zależy jakość rodziny, narodu, parafii, Kościoła.

13 6. Jest warunkiem rozwoju i jakości całej społeczności, także na płaszczyźnie ekonomicznej.
„Podstawą rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo, koncentrujące się na inwestycjach „specyficznych”. Najoczywistszym i najczęstszym przykładem takich inwestycji „specyficznych” stanowią dzieci” (Gary S. Becker, nagroda Nobla z ekonomii w 1992 r. za Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. W tym: Teoria małżeństwa).

14 7. Od jakości małżeństwa zależy ilość i jakość powołań.
„W dzieciach moralnie osieroconych nie zdołają się rozwinąć ziarna powołania. Jeżeli jednak (rodzina) będzie rzeczywiście „domowym Kościołem”, a więc miejscem w którym Jezus Chrystus żyje i działa, będziecie taż jakby pierwszym seminarium, gdzie dzieci będą mogły uczyć się pobożności, modlitwy i miłości do Kościoła oraz otrzymają solidną formację ludzką, która jest fundamentem całej formacji kapłańskiej” ( JP II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, r.)

15 8. Małżeństwo daje możliwość kroczenia prostą i bezpośrednią drogą do zbawienia
Jest najlepszą droga rozwoju duchowego – duchowość małżeńska. Nie jest konieczny inny rodzaj duchowości. „Papież naucza, że sakramentalne małżeństwo zostało powołane, aby być ikoną Trójcy Przenajświętszej oraz ikoną oblubieńczej miłości Chrystusa i Wspólnoty Kościoła” (K. Lubowicki, „Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II”, Kraków 2005r., s ).

16 9. Warunkuje rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży na wszystkich płaszczyznach: „Najlepszą inwestycją dla dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo”; „Takie będą Rzeczypospolite, jakie w nich małżonków miłowanie”. Miłość rodziców względem siebie jest najcenniejszym źródłem wszelkich pozytywnych uczuć dla dziecka. Jest to najskuteczniejszy „zbiornik”, z którego chce ono nieustannie czerpać, aby ładować swój „akumulator” emocjonalny i uczuciowy.

17 Osoby negatywnie oceniające powodzenie małżeństwa rodziców:
są bardziej napięte, zahamowane emocjonalnie oraz skoncentrowane na swej inności; cechuje je bierność i tendencja do wycofywania się z wielu różnych sytuacji społecznych; charakteryzują się obniżonymi możliwościami w podejmowaniu i planowaniu swoich działań, prac;

18 Natomiast osoby mające pozytywny obraz małżeństwa swoich rodziców:
cechują się najwyższymi osiągnięciami w zakresie nawiązywania i pielęgnowania satysfakcjonujących związków z innymi; posiadają pewną elastyczność w stosunkach z innymi, wyrażającą się umiejętnością zajmowania roli podporządkowanego albo też roli dominującej ( z tendencją do kierowania innymi)- i to zarówno w zakresie władzy jak i opieki; innych oceniają adekwatnie i przyjmują wobec nich dojrzałą, partnerska postawę;

19 „Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami. ( Jan Paweł II, Kielce, r.).

20 A co na to Polacy? „Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety zawarty w myśl Planu Bożego zapisanego w samej istocie człowieczeństwa (…) jest w pewnym sensie miejscem, w którym „rodzi się naród” i uzyskuje swoją duchową i moralną spoistość” (Ks.prof. J. Bajda, „Nauka w służbie rodzinie”, Sprawy Rodziny nr 73/1/2006)

21 WNIOSKI DUSZPASTERSKIE:
„Kościół w Europie we wszystkich formach działalności i życia musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. (...) W tym kontekście Kościół powinien głosić z nową mocą to, co Ewangelia mówi o małżeństwie i o rodzinie, aby uzmysłowić ich znaczenie i wartość w zbawczym planie Bożym. Szczególnie konieczne jest potwierdzenie, że te instytucje w rzeczywistości stanowią wyraz woli Boga” ( JP II, Adhortacja „Ecclesia in Europa”, 2003r., p. 90).

22 „Proszę was na końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym rodaku, który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością” ( Benedykt XVI, Kraków r.)

23 Prezentację przygotowała Patrycja Kałamała kl. 3d, L. O. im. St
Prezentację przygotowała Patrycja Kałamała kl. 3d, L.O. im. St. Konarskiego w Oświęcimiu; katecheta ks. Wacław Pelczar rok szkolny 2008/2009


Pobierz ppt "WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google