Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg."— Zapis prezentacji:

1

2 WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

3 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.

4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem…We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem… τίμίος ( timios) τίμίος ( timios) drogocenny, szacowny, drogi, otoczony czcią Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P 1, 18-19). Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P 1, 18-19).

5 Życie jest dziełem sztuki, które każdy z nas musi stworzyć. I samo życie osądzi czy nasze życie jest złe czy dobre ( M. Heller, Rekolekcje, Kraków 2000r., s.11) Małżeństwo jest dziełem sztuki, które każdy z nas musi stworzyć bezcenne, nieprzemijające, zachwycające, upragnione, podziwiane, chronione

6 Św. Paweł: 31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła ( Ef 5,31-32).

7 Dlaczego jest tak cenne, dlaczego ma taką wartość? BO TAKIM STWORZYŁ JE BÓG ! Księga Rodzaju: 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną ( Rdz 1, 27-28)

8 …stworzył [Rdz 1, 27] …stworzył mężczyznę i niewiastę [Rdz 1, 27] MAŁŻEŃSTWO Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się… [Rdz 1, 28]

9 A co na to inne wyznania?? Według TALMUDU: Osoba nie pozostająca w małżeństwie żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra Osoba nie pozostająca w małżeństwie żyje bez radości, bez błogosławieństwa, bez dobra Nieżonaty mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem Nieżonaty mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem Znalezienie sobie żony jest rzeczą tak ważną, że człowiekowi wolno sprzedać zwój Tory w celu zawarcia małżeństwa Znalezienie sobie żony jest rzeczą tak ważną, że człowiekowi wolno sprzedać zwój Tory w celu zawarcia małżeństwa Domem mężczyzny jest jego żona Domem mężczyzny jest jego żona

10 WNIOSKI: 1. Człowiek od początku zaistniał nie jako pojedyncza osoba, lecz jako małżeństwo. 2. Małżeństwo jest najlepszą płaszczyzną realizacji głównego zadania, jakie staje przed każdym człowiekiem- stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. 3. Jest najlepszą płaszczyzną realizacji wszelkich zasad ewangelicznych, szczególnie Przykazania Miłości Boga i bliźniego. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna (JP II, Kielce, 3.06.1991r.). Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna (JP II, Kielce, 3.06.1991r.). Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę zaangażowania społecznego katolików świeckich ( JP II, Christifideles laici, p.23). Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę zaangażowania społecznego katolików świeckich ( JP II, Christifideles laici, p.23).

11 Człowiek stał się obrazem i podobieństwem Bożym nie tylko przez swoje człowieczeństwo, lecz także przez komunię osób, którą mężczyzna i kobieta tworzą od samego początku. Człowiek staje się obrazem Bożym nie tyle w momencie samotności, ile w momencie komunii Człowiek stał się obrazem i podobieństwem Bożym nie tylko przez swoje człowieczeństwo, lecz także przez komunię osób, którą mężczyzna i kobieta tworzą od samego początku. Człowiek staje się obrazem Bożym nie tyle w momencie samotności, ile w momencie komunii ( Jan Paweł II, katecheza podczas audiencji generalnej, 14.11.1979r., cyt. za: Sprawy rodziny, 76/4/2006r., s.17)

12 4. Nosimy w sobie predestynację, naturalny przymus życia w małżeństwie. Jesteśmy genetycznie zaprogramowani do małżeństwa i rodzicielstwa- twierdzą naukowcy ( Allan C. Carlson, szef Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego Światowego Kongresu Rodzin, Drogie dzieci, Ozon, nr 19, (56), maj 2006r.).

13 5.Małżeństwo jest najlepszym gruntem rozwoju i funkcjonowania człowieka na każdej płaszczyźnie i we wszystkich dziedzinach. Warunkuje jakość tego, co robimy, warunkuje sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Warunkuje jakość tego, co robimy, warunkuje sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Od jakości małżeństwa zależy jakość rodziny, narodu, parafii, Kościoła. Od jakości małżeństwa zależy jakość rodziny, narodu, parafii, Kościoła.

14 6. Jest warunkiem rozwoju i jakości całej społeczności, także na płaszczyźnie ekonomicznej. Podstawą rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo, koncentrujące się na inwestycjach specyficznych. Najoczywistszym i najczęstszym przykładem takich inwestycji specyficznych stanowią dzieci (Gary S. Becker, nagroda Nobla z ekonomii w 1992 r. za Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. W tym: Teoria małżeństwa).

15 7. Od jakości małżeństwa zależy ilość i jakość powołań. W dzieciach moralnie osieroconych nie zdołają się rozwinąć ziarna powołania. Jeżeli jednak (rodzina) będzie rzeczywiście domowym Kościołem, a więc miejscem w którym Jezus Chrystus żyje i działa, będziecie taż jakby pierwszym seminarium, gdzie dzieci będą mogły uczyć się pobożności, modlitwy i miłości do Kościoła oraz otrzymają solidną formację ludzką, która jest fundamentem całej formacji kapłańskiej ( JP II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, 26.12.1993r.) W dzieciach moralnie osieroconych nie zdołają się rozwinąć ziarna powołania. Jeżeli jednak (rodzina) będzie rzeczywiście domowym Kościołem, a więc miejscem w którym Jezus Chrystus żyje i działa, będziecie taż jakby pierwszym seminarium, gdzie dzieci będą mogły uczyć się pobożności, modlitwy i miłości do Kościoła oraz otrzymają solidną formację ludzką, która jest fundamentem całej formacji kapłańskiej ( JP II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, 26.12.1993r.)

16 8. Małżeństwo daje możliwość kroczenia prostą i bezpośrednią drogą do zbawienia Jest najlepszą droga rozwoju duchowego – duchowość małżeńska. Nie jest konieczny inny rodzaj duchowości. Jest najlepszą droga rozwoju duchowego – duchowość małżeńska. Nie jest konieczny inny rodzaj duchowości. Papież naucza, że sakramentalne małżeństwo zostało powołane, aby być ikoną Trójcy Przenajświętszej oraz ikoną oblubieńczej miłości Chrystusa i Wspólnoty Kościoła (K. Lubowicki, Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005r., s. 352-353). Papież naucza, że sakramentalne małżeństwo zostało powołane, aby być ikoną Trójcy Przenajświętszej oraz ikoną oblubieńczej miłości Chrystusa i Wspólnoty Kościoła (K. Lubowicki, Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005r., s. 352-353).

17 9. Warunkuje rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży na wszystkich płaszczyznach: Najlepszą inwestycją dla dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo; Takie będą Rzeczypospolite, jakie w nich małżonków miłowanie. Takie będą Rzeczypospolite, jakie w nich małżonków miłowanie. Miłość rodziców względem siebie jest najcenniejszym źródłem wszelkich pozytywnych uczuć dla dziecka. Miłość rodziców względem siebie jest najcenniejszym źródłem wszelkich pozytywnych uczuć dla dziecka. Jest to najskuteczniejszy zbiornik, z którego chce ono nieustannie czerpać, aby ładować swój akumulator emocjonalny i uczuciowy. Jest to najskuteczniejszy zbiornik, z którego chce ono nieustannie czerpać, aby ładować swój akumulator emocjonalny i uczuciowy.

18 Osoby negatywnie oceniające powodzenie małżeństwa rodziców: są bardziej napięte, zahamowane emocjonalnie oraz skoncentrowane na swej inności; są bardziej napięte, zahamowane emocjonalnie oraz skoncentrowane na swej inności; cechuje je bierność i tendencja do wycofywania się z wielu różnych sytuacji społecznych; cechuje je bierność i tendencja do wycofywania się z wielu różnych sytuacji społecznych; charakteryzują się obniżonymi możliwościami w podejmowaniu i planowaniu swoich działań, prac; charakteryzują się obniżonymi możliwościami w podejmowaniu i planowaniu swoich działań, prac;

19 Natomiast osoby mające pozytywny obraz małżeństwa swoich rodziców: -cechują się najwyższymi osiągnięciami w zakresie nawiązywania i pielęgnowania satysfakcjonujących związków z innymi; -posiadają pewną elastyczność w stosunkach z innymi, wyrażającą się umiejętnością zajmowania roli podporządkowanego albo też roli dominującej ( z tendencją do kierowania innymi)- i to zarówno w zakresie władzy jak i opieki; -innych oceniają adekwatnie i przyjmują wobec nich dojrzałą, partnerska postawę;

20 Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami. ( Jan Paweł II, Kielce, 3.06 1991r.).

21 A co na to Polacy? Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety zawarty w myśl Planu Bożego zapisanego w samej istocie człowieczeństwa (…) jest w pewnym sensie miejscem, w którym rodzi się naród i uzyskuje swoją duchową i moralną spoistość Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety zawarty w myśl Planu Bożego zapisanego w samej istocie człowieczeństwa (…) jest w pewnym sensie miejscem, w którym rodzi się naród i uzyskuje swoją duchową i moralną spoistość (Ks.prof. J. Bajda, Nauka w służbie rodzinie, Sprawy Rodziny nr 73/1/2006)

22 WNIOSKI DUSZPASTERSKIE: Kościół w Europie we wszystkich formach działalności i życia musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. (...) Kościół w Europie we wszystkich formach działalności i życia musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie. (...) aby uzmysłowić ich znaczenie i wartość w zbawczym planie Bożym. Szczególnie konieczne jest potwierdzenie, że te instytucje w rzeczywistości stanowią wyraz woli Boga W tym kontekście Kościół powinien głosić z nową mocą to, co Ewangelia mówi o małżeństwie i o rodzinie, aby uzmysłowić ich znaczenie i wartość w zbawczym planie Bożym. Szczególnie konieczne jest potwierdzenie, że te instytucje w rzeczywistości stanowią wyraz woli Boga ( JP II, Adhortacja Ecclesia in Europa, 2003r., p. 90).

23 Proszę was na końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym rodaku, który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością ( Benedykt XVI, Kraków 28.05.2006r.)

24 Prezentację przygotowała Patrycja Kałamała kl. 3d, L.O. im. St. Konarskiego w Oświęcimiu; katecheta ks. Wacław Pelczar rok szkolny 2008/2009


Pobierz ppt "WARTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google