Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie ustawiczne osób starszych na TU-Chemnitz Prof. dr hab. inż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie ustawiczne osób starszych na TU-Chemnitz Prof. dr hab. inż"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie ustawiczne osób starszych na TU-Chemnitz Prof. dr hab. inż
Kształcenie ustawiczne osób starszych na TU-Chemnitz Prof. dr hab. inż. R. Schöne Centrum Kreatywności Uniwersytet Techniczny Chemnitz Kraków – Wrzesień 2008

2 Prof. dr hab. inż. Roland Schöne Uniwersytet Techniczny Chemnitz Kierownik zespołu ds. edukacji osób dorosłych i kształcenia zawodowego ( ) - Kierownik Centrum Kreatywności (od 2006) - Kierownik Kolegium Seniorów (od1993) Członek: - Komisji eksperckiej ds. przemian demograficznych w Saksonii - Rady ds. Edukacji w Saksonii - Rady Konsultacyjnej ds. edukacji osób dorosłych w Saksonii - Rady Konsultacyjnej ds. osób starszych w Saksonii

3 Treść prezentacji Rozwój demograficzny Kształcenie ustawiczne
Kolegium Seniorów na TU Chemnitz Zarządzanie edukacją przy Kolegium Seniorów Współpraca międzynarodowa Trendy Zaproszenie – współpraca

4 Stosunek pokoleń w Saksonii w latach 1990 – 2020
1. Rozwój demograficzny Stosunek pokoleń w Saksonii w latach 1990 – 2020

5 Rozwój ludności w Saksonii wg okręgów w latach 2005-2020
1. Rozwój demograficzny Rozwój ludności w Saksonii wg okręgów w latach

6 Udział osób powyżej 80 r. życia w liczbie ludności w roku 2004
1. Rozwój demograficzny Udział osób powyżej 80 r. życia w liczbie ludności w roku 2004

7 Udział osób powyżej 80 r. życia w liczbie ludności w roku 2020
1. Rozwój demograficzny Udział osób powyżej 80 r. życia w liczbie ludności w roku 2020

8 Zmiany demograficzne w Europie
1. Rozwój demograficzny Zmiany demograficzne w Europie

9 2. Kształcenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne osób starszych i ponadpokoleniowe uczenie się (I) Edukacja osób starszych jako rosnący wkład w kształcenie ustawiczne (Przedszkole → Szkoła → Kształcenie zawodowe → Szkoła wyższa → Dokształcanie → Kształcenie osób starszych) Kształcenie ustawiczne jako dalsza nauka towarzysząca życiu osób starszych Kształcenie ustawiczne osób starszych dla: Aktywnego udziału w życiu społecznym i przez to wszechstronnego rozwoju osobistego Uzdolnienia do działalności społecznej Wspierania dłuższej aktywności zawodowej – Emerytura wcześniej w wieku 65 lat, teraz 67!

10 2. Kształcenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne osób starszych i ponadpokoleniowe uczenie się (II) Edukacja osób w podeszłym wieku jest konieczna, aby mogły one dotrzymać kroku technicznym i społecznym przemianom Edukacja osób starszych jako baza społecznego zaangażowania Edukacja dla ponadpokoleniowego uczenia się Kształtowanie i poprawianie dialogu między pokoleniami

11 2. Kształcenie ustawiczne
- Wykłady dla dzieci Dla dzieci w wieku lat, działa od 2005 roku Budzi zainteresowanie nauką – wkład w orientację edukacyjną i zawodową Dotychczas na TU Chemnitz 22 wykłady z ponad uczestniczącymi dziećmi oraz ok opiekunami. Niektóre z tematów:„Skąd się biorą błyskawice i grzmoty?“, „Czy wiesz, gdzie pieprz rośnie?“, „Dlaczego gwiazdy nie spadają z nieba?“ W ciągu roku 10 wykładów – każdorazowo 1 godz. i 30 min. dyskusji Dodatkowo wycieczki do przedsiębiorstw i instytucji w regionie, np. do biblioteki miejskiej, Centrum Kreatywności Równolegle do wykładów dla dzieci: wykłady z zakresu pedagogiki i psychologii dla rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych Wykładowcy: Studenci, współpracownicy naukowi i profesorowie uniwersytetu, przedsiębiorcy wstęp: dzieci 1,00 €, dorośli 2,50 €

12 2. Kształcenie ustawiczne
Niedzielny Uniwersytet Dla wszystkich zainteresowanych – uczniów, młodzieży, studentów, aktywnych zawodowo, rodziców, dziadków, i osób starszych – obejmująca pokolenia interesująca oferta wykładów na TU Chemnitz od 2005r., ponad 3400 słuchaczy, dotychczas 36 wykładów, np. na temat: - Technika robienia nóg. Jak konkurs robotów pozwala młodzieży zachwycić się techniką. - Czy Saksonia wymiera? Szanse rozwoju demograficznego - Byłem tam… Rozmowa z byłym działaczem prawicowych ekstremistów Przedstawia w prosty i zrozumiały dla każdego sposób naukowe hipotezy, eksperymenty i doświadczenie praktyczne Budzi chęć do ustawicznej nauki, krytycznego myślenia i aktywnego działania 15 wykładów w ciągu roku, w niedziele, 10:30-12:00 Würden Sie wieder eine Veranstaltung der SonntagsUni besuchen?

13 2. Kształcenie ustawiczne
Obszary Centrum Kreatywności Chemnitz Info- i Medioteka Wykłady i treningi Sklep edukacyjny Obszar kreatywno- eksperymentalny „CreaX“

14 3. Kolegium Seniorów na TU Chemnitz
Założony w 1993r. z 150 seniorami Liczba uczestników w 2008r.: 850 seniorów w wieku 55 – 87 lat. Średnia wieku: 67,5 lat 50% mężczyzn, 50% kobiet 15 wykładów w semestrze w dużej sali wykładowej (700 miejsc) Tematy z zakresu techniki, nauki, gospodarki, edukacji, kultury, społeczeństwa i rozwoju regionalnego Wykładowcy: 40% profesorowie TU-Chemnitz; 60% inni 2 kursy językowe (angielski, hiszpański) 4 kursy komputerowe (dla początkujących, zaawansowanych, kursy specjalne) Projekty międzynarodowe (Program UE Grundvig) m.in. „Saltways“, „The European Senior Citizien´s Storyboard“ ( 4 wycieczki dla ok. 150 osób w ciągu roku Czesne za semestr 17,00 Euro za 15 wykładów; opłaty za kursy językowe 30 Euro; 20 Euro za kursy komputerowe „Dyplomy seniora” po 8 semestrach

15 3. Kolegium Seniorów na TU Chemnitz
Wykład Seminar ium Rozdanie dyplomów

16 4. Zarządzanie edukacją przy Kolegium Seniorów
Koncepcja rozwoju Opracowywanie programu na każdy semestr (z Radą Przedstawicieli) Organizacja (zespół organizacyjny seniorów) i kierownictwo naukowe Ewaluacja (ankiety, wywiady z seniorami oraz Radą Przedstawicieli) Finansowanie (opłaty uczestników, wsparcie ze strony TU-Chemnitz oraz sponsoring)

17 4. Zarządzanie edukacją przy Kolegium Seniorów
Realizator programu: Towarzystwo Przyjaciół TU-Chemnitz TU-Chemnitz - Rektorat Kolegium Seniorów na TU Chemnitz Centrum Kreatywności Kierownik prof. dr Schöne Kierownictwo naukowe (prof. Schöne) Zespół organizacyjny (4 seniorów) Struktura Kolegium Seniorów Rada przedstawicieli (16 seniorów) uczestnicy: ok. 860 seniorów

18 5. Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa z: Maltą, Finnlandią, Belgią, Irlandią Północną, Włochami, Hiszpanią, Polską: - UTW Wrocław, Zielona Góra, Uniwersytet Jagielloński Kraków Republiką Czeską UTW - Liberec, Pardubice, Plzen, Praga, Ustí nad labem

19 5. Współpraca międzynarodowa
Program edukacyjny Uniwersytetu Niedzielnego edycja specjalna 2008 Dzięki nauce pokonywać granice – doświadczać różnorodności „Czeska biblioteka w 33 tomach“ – wędrówka przez literaturę i kulturę naszych sąsiadów prof. dr Reiner Neubert (Saksońsko-Czeskie Biuro Literackie i Kulturalne w Zwickau) „Bliska, daleka Ojczyzna – relacja świadków“ Ina Gamp (Fundacja Brücke/Most w Dreźnie), Ursula Waage (świadek historii z Wrocławia) „Międzykulturowe uczenie się“ Matthias Klemm M.A. (Uniwersytet Erlangen) „Odkrywać Pragę inaczej – anegdotyczna relacja przeżyć“ Mirko Sennewald (stowarzyszenie Kultur Aktiv w Dreźnie) „Makaroniczne słowa, czyli jak języki od siebie ściągają“ dr Paula Tischer (Pirna) „Granice bez Granic“ Tomáš Podivínský (Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Dreźnie), Hana Klabanová (Dyrektor Centrum Czeskiego w Dreźnie) „Możliwości i szanse wychowania dwujęzycznego” Haná Bejlková (TANDEM – Centrum koordynacji niemiecko- czeskiej wymiany młodzieży), Šárka Atzenbeck (Schola ludus – Czesko-niemiecko- słowackie stowarzyszenie na rzecz edukacji) „Możliwości i ograniczenia rozwoju niemiecko-czeskiej współpracy gospodarczej dr Radka Hodicová (Iventa Czech Management Consulting)

20 5. Współpraca międzynarodowa
Spotkania: Międzynarodowe konferencje seniorów Rezultaty: Kontakty osobiste – nawiązywanie przyjaźni Wykorzystywanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego Wymiana doświadczeń nt. korzystania z komputera i Internetu Wspólne europejskie projekty, m.in. Storyboard, strony internetowe Rozwój kompetencji międzykulturowych jako wkład we współpracę europejską Potencjał współpracy różnych partnerów: Doświadczenie w projektach międzynarodowych Potencjał osobowy i wyposażenie techniczne Wyobrażenia nt. realizacji projektu Zróżnicowane poziomy (języki obce, obsługa komputera) Różnorodność kulturowa

21 5. Współpraca międzynarodowa
Spotkania: Międzynarodowe konferencje seniorów Warsztaty Wspólna aktywność turystyczna Prezentacje seniorów

22 5. Współpraca międzynarodowa
Projekt: Drogi do Europy Cel projektu: - Zdobycie kluczowych dla kształcenia ustawicznego kompetencji (języki obce, technologie informatyczne i komunikacyjne) - Uwrażliwienie na międzykulturowe podobieństwa i różnice - Wspieranie procesu jednoczenia się wspólnoty europejskiej Treść projektu: - Zbadanie przez uczestników projektu historycznych ścieżek pielgrzymich, dróg pocztowych i handlowych w Europie Projekt TU-Chemnitz: - Zbadanie średniowiecznej drogi solnej z Halle/Saksonia-Anhalt do Pragi/ Czechy

23 5. Współpraca międzynarodowa
Partnerzy projektu: Siedem organizacji ds. edukacji osób dorosłych z pięciu krajów – Finlandii, Włoch, Irlandii Północnej, Hiszpanii, Niemiec Czas realizacji: Partner projektu w Niemczech: TU-Chemnitz, Centrum Kreatywności Koordynacja projektu: Edukacja dla Europy; Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) Wsparcie projektu: Unia Europejska, Program Kształcenia Ustawicznego Grundtvig

24 6. Trendy Od kształcenia osób starszych do ponadpokoleniowego kształcenia z młodszymi – wspólne mieszkanie, życie i nauka w domach wielopokoleniowych, klubach i centrach spotkań Połączenie ofert edukacyjnych, kulturalnych i społecznych Od „Uczących się Regionów“ do „Regionalnych krajobrazów edukacyjnych“ z siecią instytucji edukacyjnych (przedszkoli, szkół, także zawodowych i wyższych, instytucji dokształcających) kulturalnych, gospodarczych i społecznych Mobilna edukacja, kultura i usługi dla regionów wiejskich Wspieranie społecznego zaangażowania Rozszerzenie wymian międzynarodowych i współpracy między wszystkimi grupami docelowymi a także umożliwienie rozwoju kompetencji językowych i dialogu międzykulturowego Vocational Education and Training

25 7. Zaproszenie – współpraca
– uroczystość z okazji 15-lecia Kolegium Seniorów przy TU Chemnitz Przemówienie powitalne Rektora i prezydenta miasta Wykład dr Eva- Maria Stange, minister nauki i kultury landu Saksonia nt. „Kształcenie ustawiczne – wyzwanie dla szkół wyższych Saksonii” Prezentacja video- 15 lat Kolegium Seniorów Program muzyczny (muzyka klasyczna i gospel)

26 7. Zaproszenie – współpraca
Oferta współpracy: - Wykład dot. UTW Kraków i Konferencji UTW podczas sesji Kolegium Seniorów w Chemnitz Wizyta dwustronna (Kraków- Chemnitz) Wykład nt. edukacji osób starszych podczas zaplanowanej w Chemnitz w 2009r. konferencji międzynarodowej Współpraca w projekcie UE dot. kształcenia ustawicznego w roku 2009

27 Serdecznie dziękuję za uwagę!
Serdecznie dziękuję za uwagę! Uniwersytet Techniczny Chemnitz Centrum Kreatywności - CreativeCenter prof. dr hab. inż. Roland Schöne Tel.: Fax: Homepage: Vocational Education and Training


Pobierz ppt "Kształcenie ustawiczne osób starszych na TU-Chemnitz Prof. dr hab. inż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google